Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 423 за запитом ВИПЛАТ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ТА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 7 1.1. Нормативно правова база 7 1.2. Огляд літературних джерел 14 РОЗДІЛ 2....ЙОГО ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА З ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 18 2.1. Організаційно правовий статус підприємства 18 2.2. Облікова політика підприємства щодо обліку виплат працівникам 27 РОЗДІЛ ...
...та інших заохочувальних і компенсаційних виплат..........................................................................................12 Розділ 2. Облік складу додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат........................................................................................18 2.1.
... 1. Довгострокове страхування життя і здоров’я ………………………….. 3 2. Основні принципи розрахунку страхових сум, страхових премій і страхових виплат у страхуванні життя ..............................6 3.
Задача Робітник С. 21 лютого приступив до виконання обов'язків інженеру відділу технічного контролю заводу. При виплаті заробітної плати за березень бухгалтерія ...
...особа, що повинна одержати страхову виплату d. Особа, що має право на отримання відповідної компенсації за шкоду у разі настання соціального страхового випадку Question 4 Соціальне ...страхувальника/застрахованої особи за рахунок виплат із страхових фондів, діяльність яких регулюється державою c. Спосіб одержання державою страхового відшкодування від страховика в безумовному порядку d.
...персоналу депо; 2) загальну суму виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність II групи, 8 осіб ...в) страхування життя з одночасною виплатою страхової суми; страхування життя з виплатою ренти (ануїтета); страхування доходів родини; страхування життя з виплатою пенсії; г) страхування на чітко ...
Порядок і умови виплат страхових сум Question 2 Страхування це: a. Цивільно правовi відносини по захисту будь яких майнових інтересів осіб у разі завдання ... Право страховика відмовити в виплаті страхового відшкодування страхувальнику e. Право страхувальника визначити в полісі отримувача страхової виплати Question 11 Страхування відповідальності праценадавача передбачає: a.
Порядок і умови виплат страхових сум Question 2 Страхування це: a. Цивільно правовi відносини по захисту будь яких майнових інтересів осіб у разі завдання ... Право страховика відмовити в виплаті страхового відшкодування страхувальнику e. Право страхувальника визначити в полісі отримувача страхової виплати Question 11 Страхування відповідальності праценадавача передбачає: a.
...персоналу депо; 2) загальну суму виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність ІІ групи, 8 осіб ...в) страхування життя з одночасною виплатою страхової суми; страхування життя з виплатою ренти (ануїтета); страхування доходів родини; страхування життя з виплатою пенсії; г) страхування на чітко ...
317,6 403, Витрати на виплату відсотків, млн.гр.од. 54,7 4, Активи (середньорічний показник), млн.гр.од. 2457,9 3459, Обсяги продажів, млн.гр....і відсотків (ЕВІТ) Витрати на виплату відсотків Оподатковуваний прибуток Чистий прибуток після сплати податків (30%) 51, Дивіденди Зміни суми нерозподіленого прибутку 31, Баланс Активи 800 Зобовязання ...
документ виплата зарплати Question 10 Виплата заробітної плати оформляється документом: a. виплата зарплати b. нарахування зарплати c.
...купівлі продажу на біржі; б) виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію (продаж товарів або надання послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій; в) виплату номінальної вартості облігації та доходу ...
...другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан фірми, яка ...є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки коштів треба ...
...другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан фірми, яка ...є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити період діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки коштів треба позичити ...
...другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан фірми, яка ...є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки коштів треба ...
...другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан фірми, яка ...є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки коштів треба ...
...другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан фірми, яка ...є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки коштів треба ...
...їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Обліком платників єдиного внеску, забезпеченням збору та веденням обліку страхових коштів, ...отриманих від фондів соцстрахування (на виплату допомог по тимчасовій непрацездатності та допомог при нещасному випадку на виробництві). Такі перевірки проводитимуть відповідні фонди (ФССТВП та ФНВ).
Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в натуральній формі? а) Так; б) ні; в) так, якщо це передбачено умовами договору страхування ...й того самого об'єкта виплата відшкодування в повному обсязі. а) не відбувається, б) відбувається тільки з особистого страхування; в) відбувався тільки зі страхування відповідальності. 10.
...проекту Збільшення статутного капіталу підприємства Виплата дивідендів 14. Позичковий капітал підприємств може формуватися за рахунок таких джерел: емісійний дохід; кошти, залучені в результаті емісії облігацій; кошти, ...покриття збитків суб'єкта господарювання; виплату заробітної плати персоналу; викуп власних корпоративних прав; сплату податків на прибуток 38. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна ...
...в) шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26; г) шляхом множення суми перестрахових виплат за попередні 12 місяців на 0,26. 15.
Отже, всього сума виплат за боргом складе 202500 грн., виплата буде розтягнута на 3 роки, виплата основного боргу буде здійснюватись однаковими частинами в сумі ...
...Розрахувати суму бюджетних асигнувань на виплату стипендій студентам академії на рік № п/п Показники Варіанти І II Число посад професорсько викладацького складу на початок року професор ...та інших заохочувальних і компенсаційних виплат склав, згідно інформації про розрахунки з Пенсійним фондом 899160 тис.грн в тому числі: витрати на оплату праці інвалідів 42,...
Організація обліку, аналізу та контролю виплат працівникам у черкаській поліклініці № 2.1 Загальна характеристика бюджетної установи 2.2 Організація бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам у Черкаській міській поліклініці №...
Страховик відмовив у виплаті страхового відшкодування. Дайте правовий аналіз ситуації. Чи матиме страховик право на суброгацію за умови виплати страхового відшкодування?... Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через наступні обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме 29 січня 2007 ...
...потік вся сукупність надходжень і виплат грошових коштів за період, що аналізується, в розрізі окремих його інтервалів; чистий грошовий потік характеризує зміну наявних грошових коштів, їх ...грошовими потоками (між надходженнями і виплатами грошових коштів) в цьому періоді у розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є важливим резуль¬татом господарської діяльності підприємства, ...
Мета аудиту виплат працівникам полягає у висловленні аудитором думки про те, чи дійсно інформація про розрахунки з оплати праці та інших виплат працівникам, що відображена у фінансовій ...
...персоналу депо; 2) загальну суму виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність II групи, 8 осіб ... Визначити суму страхових виплат спадкоємцям за наслідками страхового випадку. Задача № 10 Об'єкт зі страховою оцінкою в 10 млн. грн.
...та шахти із вимогою про виплату йому суми в розмірі 1067 гривень. Шахтою претензійні вимоги були відхилені через те, що: 1)згідно із накладною при прийманні ...вирішено, що крім 15% на виплату дивідендів, із чистого прибутку щорічно буде виділятися: 50% на закупівлю сировини, нового обладнання, засобів техніки безпеки тощо; 15% в фонд ...
...папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотку (якщо інше не передбачено умовами випуску) Question 10 Казначейське зобов’язання це: a....папера в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотку (якщо інше не передбачено умовами випуску) b. цінні папери на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах ...
...на 20 років з щорічними виплатами плюс виплата $15000 в момент отримання кредиту. Інший банк надає кредит під 10% річних, але терміном на 25 років і ...
...під заставу майна зі щомісячною виплатою 18%; б) другий банк може надати Вам позику на 24 місяця з виплатою 14% щомісяця; в) третій банк може надати ...
...видаткові операції з працівниками банку: виплата заробітної плати працівникам – 20 000 грн.; виплата відпускних – 7500 грн.; виплата матеріальної допомоги – 800 грн.
...укладено з оглядом майна та виплатою страхового внеску готівкою страховому агенту після огляду майна. Після винесення вироку Вірченко звернулася в страхову компанію з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв'...
Забезпечення виплат відпусток 10. Витрати майбутніх періодів 11. Каса 12. Поточний рахунок у національній валюті 13. Залишок коштів на чековій книжці 14.... Розподілено прибуток підприємства на виплату дивідендів 11. Надійшли кошти на поточний рахунок від БМУ 12. Внесено в касу невикористані підзвітні суми Авраменко Л.К.
Забезпечення виплат відпусток 10. Витрати майбутніх періодів 11. Каса 12. Поточний рахунок у національній валюті 13. Залишок коштів на чековій книжці 14.... Розподілено прибуток підприємства на виплату дивідендів 11. Надійшли кошти на поточний рахунок від БМУ 12. Внесено в касу невикористані підзвітні суми Авраменко Л.К.
...під заставу майна зі щомісячною виплатою 18%; б) другий банк може надати Вам позику на 24 місяця з виплатою 14% щомісяця; в) третій банк може надати ...
Забезпечення виплат відпусток 10. Витрати майбутніх періодів 11. Каса 12. Поточний рахунок у національній валюті 13. Залишок коштів на чековій книжці 14.... Розподілено прибуток підприємства на виплату дивідендів 11. Надійшли кошти на поточний рахунок від БМУ 12. Внесено в касу невикористані підзвітні суми Авраменко Л.К.
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 1, Службовці 75 8,1...
...7 Німецька фірма має здійснити виплату DM 5 млн. у листопаді і використати для цього очікуваний дохід у доларах США. Ф'ючерсна ціна складає $ 0,6300 за ... під 10% з виплатою єдиною сумою в строк погашення. а. Обчисліть ефективну процентну ставку для випадку, якщо банк зажадає від фірми підтримувати 15% від ...
Оформлення документа виплата заробітної плати з каси на виплату авансу Рис. 2.2. Оформлення документа Нарахування зарплати Рис 2.3.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством і понад встановлені розміри; винагороди за підсумками роботи за рік; премії за ...та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженій наказом Мінстату України від 11.12.95 №323.
Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в натуральній формі? а) Так; б) ні; в) так, якщо це передбачено умовами договору страхування ...й того самого об'єкта виплата відшкодування в повному обсязі. а) не відбувається, б) відбувається тільки з особистого страхування; в) відбувався тільки зі страхування відповідальності. 10.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством і понад встановлені розміри; винагороди за підсумками роботи за рік; премії за ...та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженій наказом Мінстату України від 11.12.95 №323.
Забезпечення виплат відпусток 471 Журнал реєстрації господарських операцій за 200 р № опер. Короткий зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Д т К ... Отримані кошти з банку на виплату заробітної плати 2 Видана заробітна плата за вересень 200 р 3 Перераховано з поточного рахунку за бензин, що надійшов раніше (...
...для здійснення заохочувальних та компенсаційних виплат на підприємстві АК “Київенерго” здійснюється за наступними основними видами: 1. Преміальні виплати за спеціальними системами виходячи з розробленого положення та ...середнього розміру та числа необхідних виплат. 3. Премії за підсумками роботи за рік, за вислугою років та стажем роботи згідно з розробленим положенням, виходячи з планового ...
...даного прибутку, що направляється на виплату дивідендів ласникам підприємства (за інших незмінних умов)? 1)зросте; 2) знизиться; 3)не зміниться, оскільки на нього не впливають пропорції ...певної частки чистого прибутку на виплату дивідендів та інші форми споживання власників та персоналу; 2) використання певної частки чистого прибутку на виробничий розвиток підприємства; 3) використання ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.