Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 929 за запитом Важливий

Вступ Розділ 1. Українська державність в 40 50 х роках XVII ст 1.1.... "Березневі статті" важливий правовий документ 2.1. Правове оформлення переходу України під протекторат московського царя 2.2. Правовий статус України і українського народу ...
І. Вступ 1.1. Товарні знаки, як важливий елемент комерційної роботи підприємства ТОВ «Світ Ласощів» ІІ.
Вступ Розділ 1. Організація безпеки, як важлива складова турпродукту 1.1. Загальні питання безпеки туристів під час ...
1.30 березня я відвідала 14 міжнародний форум товарів та послуг для дітей, що проходив в ...
План Вступ Розділ 1. Самомотивування менеджера в самоменеджменті. 1.1 Сутність самоммотивування, як складові само менеджменту.
Вступ 1 Інноваційна діяльність як об'єкт управління та її види 2 Стратегічне та оперативне управління інноваційною ...
ВСТУП Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 1.1. Мета та принципи побудови річного плану ...
Отже, важливо за рахунок асортименту розширити це коло. Можна збільшити асортимент таких товарів як молочні, хлібобулочні горілчані, тютюнові вироби, пива та м’яса. Важливо також прискорити рух товарів, зменшивши ...
...керівники відповідають за прийняття рішень, важливих для всієї організації і для її основних підрозділів. Це стосується не тільки диверсифікованих корпоративних організацій, а й середніх за розміром ...операцій; по четверте, це особливо важливо, керують іншими людьми, керівниками нижчого рівня або (у невеликих організаціях) звичайними робітниками. Низовий рівень керівників в організації — це діяльність посадових ...
...при виникненні нової проблеми стратегічної важливості 2. Формування системи надзвичайних заходів при виникненні нової проблеми стратегічної важливості Висновки Список використаної літератури Отже, висновок, який можна зробити, ...
Важливим являється також належне виконання працівником своїх виробничих і службових обов'язків, строге дотримання ним дисципліни (трудової, виробничої, технологічної), трудова активність ... Важливим напрямком робіт зі створення можливостей для реалізації трудового потенціалу є поліпшення умов праці. Так, приблизно 20% працюючих зайнято на робочих ...
Також важливим є факт зростання на підприємстві обсягу товарно матеріальних запасів. З огляду на це треба звернути увагу на наступні пропозиції: Поділ ...за категоріями за ступенем їх важливості. Аналіз обороту запасів за видами: зменшення обсягів тих видів запасів, що не є критичними для функціонування підприємства; Зменшення розмірів недоторканих ...
...масової інформації по праву вважаються важливим інститутом громадянського суспільства, впливовим рупором громадської думки, активним гравцем на соціально політичному полі. Характерною ознакою сьогодення є зростання ролі засобів ...країні й світі, а й важливим джерелом основних знань і уявлень про навколишній світ і життя взагалі, навіть більш важливим, ніж традиційні інститути і канали соціалізації, ...
...підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема управління оборотними коштами. Специфіка утворення та використання оборотних коштів зумовлена організаційними та ... Важливість обігових коштів у діяльності підприємств підсилюється і тим, що вони беруть участь у фінансовому забезпеченні господарської діяльності.
...підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема управління оборотними коштами. Специфіка утворення та використання оборотних коштів зумовлена організаційними та ... Важливість обігових коштів у діяльності підприємств підсилюється і тим, що вони беруть участь у фінансовому забезпеченні господарської діяльності.
...особистості і виступає в якості важливої детермінанти всіх форм і видів її діяльності, в тому числі, і це дуже важливо, спілкування.
деградація й важливі пристосувальні механізми Question 12 Процес старіння це: a. процес наповнений подіями, майбутньою метою і мотивами розгорненими в справжній діяльності b.... процес поступового руйнування і втрати важливих функцій організму або його частин, зокрема здатності до розмноження і регенерації Question 13 До принципів психічного розвитку вілносяться всі крім ...
...повної реалізації і захист життєво важливих фінансових та економічних інтересів держави, суспільства та особи; унеможливлює або максимально обмежує деструктивні наслідки від зовнішніх та внутрішніх загроз, недосконалості ... Важливим узагальнюючим показником фінансової безпеки банківської системи і головним індикатором значущості останньої для економіки країни є відношення її активів до ВВП.
...за годину, а якщо захід важливий, то і за день. Перед виходом секретар зобов'язаний прибрати всі документи, закрити на ключ сейф і шафи і привести ...щоб визначити ступінь терміновості і важливості розмови. При цьому треба стежити за культурою телефонного спілкування і не вживати такі фрази: «Він на важливій зустрічі» «У нього ...
не розуміли важливості людського чинника і не підтриманням його реформ b. не мали великого практичного досвіду управлінської діяльності c. всі відповіді правильні d....управління в Російській імперії, визначення важливості урахування місцевих особливостей у його подальшому реформуванні, було зроблено: Виберіть одну правильну відповідь a. І. Вернадським b. М. Балудянським c.
...психокорекції Висновок Список використаних джерел Важливою задачею роботи з психокорекції є розвиток у людини зрозумілих йому засобів афективної адаптації до свого оточення, при цьому використовуючи комплексний ...встановленні контакту з хворим особливо важливо уникати всякого, навіть мінімального тиску на нього, а в деяких випадків і навіть прямого звертання до нього.
Важливо показати, що дії громадян, які пов’язані із спричиненням шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком, визнаються суспільно корисними ... Важливо показати в якиїх сферах суспільного життя може виникнути ця ситуація. Наприклад, лікарський ризик, військовий ризик, дослідницький ризик.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи комплексної рейтингової оцінки комерційного банку 1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингової оцінки комерційного банку 1.3 Порівняльний аналіз методик рейтингових оцінок комерційних банків Розділ2 практичні аспекти комплексної рейтингової оцінки черкаської дирекції аппб "аваль" 2.1 Загальна характеристика діяльності Черкаської дирекції АППБ "Аваль" 2.2 Розрахунок рейтингової оцінки за ...
Важлива задача оцінки забезпечити зворотний зв’язок: працівник повинний знати, як оцінюються результати його діяльності, його прагнення до якісного виконання своєї ...спрямована на поліпшення роботи, обговорення важливих для компанії проблем, обмін думками, складання плану професійного росту співробітника. Для удосконалення процесу оцінки та контролю персоналу у Канівському судноплавному ...
Саме тепер важливо закласти у нашому суспільстві засади повноцінної культури спілкування, яка сприяла б духовно творчому потенціалу українського народу, адже її характер помітно ...яких наголошується на винятковій її важливості у процесі виховання. Увагу зазначеній проблемі приділяли вітчизняні педагогічні діячі Б.Д. Грінченко, О.В. Духнович, А.С. Макаренко, П.
...жителів нашої планети стали категоріями важливими, незамінними і невід'ємними від самих необхідних умов життя. У той же час попит на туристичні послуги буде перетерплювати деякі ...організації обслуговування подорожуючих, тому так важливо сьогодні вивчати передовий світовий досвід по організації послуг ресторанної індустрії та всебічно застосовувати передові методи та технології обслуговування в ресторанах ...
...недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), є важливою складовою соціально значущої системи взаємовідносин з приводу формування, ефективного адміністрування та розподілу фондів накопичення між її учасниками.... Це є важливим завданням для суспільства, адже його вирішення сприятиме підвищенню соціальної захищеності громадян України, створенню додаткового, стратегічного фінансового ресурсу для пожвавлення внутрішнього ...
...жителів нашої планети стали категоріями важливими. Незамінними і невід'ємними від самих необхідних умов життя. У той же час попит на туристичні послуги буде перетерплювати деякі ...організації обслуговування подорожуючих, тому так важливо сьогодні вивчати передовий світовий досвід по організації послуг ресторанної індустрії та всебічно застосовувати передові методи та технології обслуговування в ресторанах ...
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат ... Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами. Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості.
...на розширення економічного потенціалу підприємства, важливим аспектом, що характеризує проблематику інвестиційної діяльності, є адекватна оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. При цьому проблема прийняття рішення про інвестиції ...та здійснення інвестиційної діяльності дуже важливо. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняття розумних і обгрунтованих ...
...річна, але її показники теж важливі. Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ...річна, але її показники теж важливі. Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ...
Міжбанківське кредитування є важливим сегментом фінансового ринку і відіграє значну роль в підтримці ліквідності вітчизняної банківської системи, яка знаходиться в стадії становлення.... Важливість і актуальність цих проблем потребують осмислення як теоретичних засад, так і розробки методологічних підходів та практичних узагальнень і пропозицій.
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат ... Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами.Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті зменшенню собівартості.
...і послуг, але й такі важливі складові економіки, як фондовий і грошовий ринки. Слід відзначити і той факт, що у більшості випадків багато керівників українських неспроможних ... Тому так важливо виробити, обгрунтувати та законодавчо закріпити практичні пропозиції щодо фінансового забезпечення соціального захисту працівників і акціонерів неспроможних підприємств.
...ринкової економіки фінансовий аналіз є важливою вихідною основою для прийняття управлінських рішень. Основною задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо господарської і фі нансової ... Важливою умовою успішного функціонування зарубіжних підприємств є забезпечення прибутковості їх діяльності. У країнах з розвинутою економікою прибуток є інструментом суттєвого впливу ...
Особливо важливим функціональним призначенням валютного ринку є забезпечення реальної свободи вибору й дій власника валюти. Ступінь зрілості валютного ринку визначається не.... Важливо враховувати й те, що свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе в процесі здійснення ...
Оцініть за цими параметрами (важливість, цікавість та новизна три оцінки) кожен розділ у балах (від 1 до 10). Це обов'язковий варіант роботи з курсом.... 1 ставите, якщо зовсім нічого важливого,(або нічого цікавого, нового), 10 дуже важливо т. і. Все запропоноване можна зробити дуже коротко.
...України з кризового стану надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, ... Розробка інвестиційної стратегії підприємства є важливим етапом управління інвестиційною діяльністю підприємства який включає: формування напрямів інвестиційної діяльності, системи Ії довгострокових цілей; вибір найефективніших шляхів досяг...
Аналіз грошових потоків важлива складова такого управління. Під грошовими потоками підприємства розуміють сукупність розподілених у часі (за обсягом і за каналами руху) надходжень і ... Чистий грошовий потік є важливим резуль¬татом господарської діяльності підприємства, що значною мірою виз¬начає його фінансову стійкість і фінансовий стан загалом; розрахунковий чистий грошовий ...
...підприємств в системі ринкових відносин важливої ваги набуває питання здійснення ефективного управління підприємством. Серед питань управління підприємством найбільш важливими можливо вважати питання виробничого планування та формування ...
Це досить важливо, особливо в сучасних умовах боротьби з організованою злочинністю та корупцією, оскільки необхідно вдало досягти завдань щодо забезпечення охорони правоохоронюваних інтересів, ...відображає в повній мірі цей важливий кримінально правовий інститут. Ряд науковців підтримує думку П. Н. Панченка, який вважає, що добровільна відмова має характеризуватися певною сукупністю об’...
66 Вступ Наочність – важливий принцип навчання грамоти в початкових класах, який давно отримав загальне визнання в педагогічній теорії і практиці.... Важливим засобом образотворчої наочності є ілюстрації, схеми, таблиці тощо, поміщені в навчальному посібнику першокласників. Все це чудові джерела для осмислення і ...
Особливо важливим функціональним призначенням валютного ринку є забезпечення реальної свободи вибору й дій власника валюти. Ступінь зрілості валютного ринку визначається не.... Важливо враховувати й те, що свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе в процесі здійснення ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.