Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3617 за запитом Великої

Теоретико методологічні засади адміністрування великих платників податків.........................................................................................................................7 1.1. Загальна характеристика категорії великі платники податків.........................7 1.2. Порядок реєстрації великих платників податків.............................................
ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.1. Суть та роль великих платників податків у наповненні бюджету країни 1.2.
Визначення поняття «великий платник податків» 2. Формування та затвердження Реєстру великих платників податку 3. Облік великих платників податків в ДПІ 4.
Економічна оцінка природно ресурсного потенціалу Великої Британії 2. Демографічний потенціал країни 3. Загальна характеристика економіки Великої Британії 4. Фінансово кредитна система Великобританії 5.
...Величності Об’єднаного Коро лівства Великої Британії і Північної Ірландії подав до Палати громад законопроект про здійснення платежів із державного фонду позик....Суду Об’ єднаного Ко¬ролівства Великої Британії і Північної Ірландії з проханням ви¬знати процедуру прийняття даного законопроекту такою, що не відповідає чинному законодавству.
ПОНЯТТЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З НИМИ 5 2. КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ У ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 12 3.
...Передумови, характер та етнічний простір Великого переселення народів……………………………………………………………………………..5 РОЗДІЛ II: Кельтські та дакійські племена у час Великого переселення народів на території України……………............................................................14 2.1.
1) Норманський і саксонський період історії Англії…3 2) Історичні умови прийняття Великої Хартії вольностей, її структура…8 3) Правове становище окремих груп населення за Великою Хартією вольностей...
Грошово кредитна система Великої Британії 2.1. Еволюція грошово кредитної системи Великобританії 2.2. Центральний банк Англії, його структура і функції 2.3.... Відносини України та Великої Британії 3.1. Відносини між країнами до проголошення незалежності 3.2. Відносини між країнами після проголошення незалежності України Висновки Список ...
...у прописах: а) аналіз структури великої друкованої і рукописної літери «Й»; б) написання великої літери «Й»; в) написання буквосполучення «йо»; г) написання слів під диктовку; д) ...
...розділу 1 РОЗДІЛ 2 ТОПОНІМІЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 2.1. Сучасна топонімічна карта Великої Британії в світлі іншомовного впливу 2.1.1.
Причини Великої грецької колонізації Розділ 2. Особливості колонізаційного руху: соціальна база, типологія, основні напрямки та розвиток Розділ 3. Наслідки Великої грецької колонізації Висновки Список використаних ...
...тему: "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав". План: 1) Утворення Литовської держави. 2) Захоплення Литовським князівством Волині, Чернігово Сіверщини, Поділля, Київщини, Переяславщини.... 6) Зовнішня політика Великого князівства Литовського. 7) Початок зближення Литви і Польщі. 8) Кревська унія. 9) Європа на початок нового часу. 10) І. Сірко.
Судова влада США і Великої Британії П л а н 1. Судова влада як самостійна гілка державної влади. 2. Принципи правосуддя та особливості судової системи США і Великої Британії. 3. Правовий статус суддів.
Аграрне законодавство Великої буржуазної XVIII ст. у Франції П л а н 1. Аграрне законодавство за часи панування конституці оналістів. 2....викладення стислої харак теристики етапів Великої буржуазної революції 1789 1794 рр. у Франції. Далі з' ясувати причини, які змусили Установчі збори вже на початку революції зайнятися ...
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Підготовка реформи 1861 р. …………………………………………….. 5 2.... Історичне значення Великої реформи …………………………………. 14 Висновки …………………………………………………………………….. 16 Література …………………………………………………………………… 18
Вступ Розділ 1. Життєвий та творчий шлях Гійома Аполлінера 1.1.... Великий твір Гійома Аполлінера «Пісня нелюбого» 2.1. «Пісня нелюбого» як стрижень збірки «Алкоголі» 2.2.
Зміст Вступ................................................................3 1. Діяльність Володимира Великого................4 1.1. Адміністративна реформа........................4 1.2. Зовнішня політика.....................................4 1.3.
Вступ 2 Податкова система Великого князівства Литовського 3 Висновки 16 Список використаних джерел 17
Вступ Розділ 1. Слов’янське язичництво – складова великого загальнолюдського комплексу первісних переконань, вірувань, обрядів ...
ВСТУП І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА КІНЦЯ XVIII СТ. І.1. Архітектура І.2.Живопис І.3. Музика ІІ. ТЕНДЕНЦІЇ МОДИ В ДОБУ ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ІІ.1.
Зміст: Вступ 1. Роль християнства у розвитку благодійності за правління Князя Володимира Великого 2. Княжа підтримка та захист нужденниx 3.
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямків моди в зачісках 1.2....технологічної послідовності виконання зачіски епохи Великої французької революції та Директорії 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски ...
В а р і а н т I 1....Палати громад Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії консерватив¬на і лейбористська партії не отримали більшості мандатів, не¬обхідної для формування Уряду її Величності.
1. „Оксамитова” експансія Литви на українських землях. 2. Державний лад Великого князівства Литовського та Польщі. 3.
1. „Оксамитова” експансія Литви на українських землях. 2. Державний лад Великого князівства Литовського та Польщі. 3.
Беркович і Панченко, яким стало відомо, що Кравець зберігає вдома велику суму грошей, призначену для придбання ...
Вища освіта (спеціаліст з комп'ютерних технологій в управлінні і навчанні) Викладаю в Луцькому національному технічному університеті Допоможу ...
Вступ ................................................................................................................. 3 1. Князювання Володимира Святого (980 1015) .......................................... 4 2. Князювання Ярослава Мудрого (1036 1054) ............................................
ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА І ВИДИ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 5 2.
...Бостонської консультативної групи, яка відображає великий темп росту продукту і низьку частку ринку, називають: a. дійні корови b. дикі кішки c. собаки d....Бостонської консультативної групи, яка відображає великий темп росту продукту і велику частку ринку, називають: a. зірки b. дикі кішки c. дійні корови d.
а) коли стикаються 2 великі повітряні маси одинакової температури і вологості; б) коли стикаються 2 великі повітряні маси різної температури і вологості; в) коли швидкість ...
Морфофункціональною одиницею НС є кора великих півкуль головного мозку, яка керує всіма відділами і функціями організму, а також встановлює взаємозв’язок організму з зовнішнім середовищем b....неї на моторну зону кори великих півкуль головного мозку. В результаті підтримується тонус м’язів Question 13 Балів: 1 Які функції виконує середній мозок?
Морфофункціональною одиницею НС є кора великих півкуль головного мозку, яка керує всіма відділами і функціями організму, а також встановлює взаємозв’язок організму з зовнішнім середовищем c....неї на моторну зону кори великих півкуль головного мозку. В результаті підтримується тонус м’язів Question 13 Балів: 1 Які функції виконує середній мозок?
Які основи судоустрою Великої Британії? 2. Які повноваження судів з кримінальних справ у Великі Британії? 3. Які повноваження судів з цивільних справ у Великій ...
Понятие «Великого расхождения». 2. «Неолитическая революция» и ее последствия Понятия «неолитической революции», «антропогенеза», «политогенеза», «социогенеза». Основные стадии археологической периодизации истории человечества.... Великий Шелковый путь, морской путь через Индийский океан. Географические рамки распространения Великой Римской и Ханьской империй. 8.
великим d. науково виробничим Question 2 За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва: a.... великим c. малим d. середнім Question 6 Прояв активної державної підтримки малого бізнесу виражається у: a. нестабільному валютному курсі b.
великим d. малим Question 2 За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва: Виберіть одну правильну відповідь a.... великим d. середнім Question 6 Прояв активної державної підтримки малого бізнесу виражається у: Виберіть одну правильну відповідь a.
Question 2 Розділення великого підприємства, що знаходиться у кризовому стані: a. є універсальним засобом фінансового оздоровлення; b. може рекомендуватись тільки тоді, якщо може привести ...не повинно бути метою розділення великого підприємства, що перебуває у кризовому фінансовому стані: a. прискорене банкрутство дочірніх підприємств, що виділяються з майном і продукцією, які не ...
...зі створення ефективних виробничих систем великої потужності та вирішенні масштабних складних народногосподарських проблем дедалі зростають. Оцінка ефективності проектування і створення економічних систем, може бути виконана одним ... Якщо ж рівень інформаційної достатності великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення моделі втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть.
...зі створення ефективних виробничих систем великої потужності та вирішенні масштабних складних народногосподарських проблем дедалі зростають. Оцінка ефективності проектування і створення економічних систем, може бути виконана одним ... Якщо ж рівень інформаційної достатності великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення моделі втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть.
...слова, розкривши дужки і вставляючи велику або малу літеру. Цю тему можна повторити за будь яким виданням книжки „Український правопис” (або за її версією в Інтернеті) ...будь який російсько український словник великого обсягу чи такі видання: Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.