Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 634 за запитом Вищі

Вища освіта в розвинених країнах світу 3.1 Вища освіта Японії 3.2 Вища освіта у США 3.3 Вища освіта ...
ВСЕГО 101 ОТВЕТ ТЕСТ 1 Question 1 Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є: a. студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d.... партнерство Question 2 Вища освіта України має: a. 4 кваліфікаційні рівні b. 2 кваліфікаційні рівні c. 3 кваліфікаційні рівні d.
Вищі органи держави – ключові учасники механізму реалізації конституційних норм. РОЗДІЛ 2. ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ...
Вступ 1. Вищі спеціалізовані суди,їх види, склад, структура і повноваження.
Тема 3 1. Написати рівняння площини "у відрізках на осях", що проходить через точку M та має ...
1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України 2. Організація діяльності Вищої ради юстиції Література
1. Передмова 2. Розподіл влад розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: • Парламент Будова парламентів • Глава ...
Вступ Розділ 1. Діяльність та структура Вищої ради юстиції Розділ 2. Повноваження Вищої ради юстиції Розділ 3.
Вступ Розділ 1. Принцип поділу влади Розділ 2. Правовий статус вищих органів державної влади в Україні 2....
Вступ 1. Загальні компетенції вищого навчального закладу І ІІ рівня акредитації 2.
Тема 3 1. Транспонувати матрицю А, якщо: 2. Знайти 2А+3В, якщо: 3.
Задача №1: Знайти вказані границі, не використовуючи правило Лопіталя Задача №2: Знайти ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Загальна характеристика вищих органів влади й управління ЗУНР..
САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ НИ ФОРМУЛ, НИ КАРТИНОК, ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ http://na 5 5.
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; ...
Вступ 1. Видатні письменники літератори Ніжинської вищої школи 2. Є.П.Гребінка – знаменитий письменник рідного краю, випускник Ніжинської вищої ...
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * ...
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * ...
Завдання № 1 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; в) А * С ...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 А1 (1;...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 Завдання № 2 ...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 А1 ( 2;...
Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3 Завдання № 4 Завдання № 5 Завдання № 6 Література
Завдання 1 Обчислити похідні Завдання 2 Обчислити похідні Завдання 3 Дослідити числовий ряд на збіжність Завдання 4 Змінити ...
Завдання №1 Задано координати вершин піраміди АВСД. Знайти: 1) Довжину ребра АВ; 2) Кут між ребрами АВ і ...
Все назване вище Question 3 Балів: 1 Власність виражає такі майнову відносини: Виберіть одну правильну відповідь a. Відносини привласнення благ b. Відносини відчуження благ c. Все назване вище Question 4 Балів: 1 Відносини ...
Все назване вище Question 3 Власність виражає такі майнову відносини: a. Відносини привласнення благ b. Відносини відчуження благ c. Все назване вище Question 4 Відносини власності виникають ...
...дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста b. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади c.
...торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг b....дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та ...
...дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста b. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади c.
від всього перерахованого вище. Question 2 Розділення великого підприємства, що знаходиться у кризовому стані: a. є універсальним засобом фінансового оздоровлення; b....прибуток” у компанії яку поглинають вище, ніж у поглинаючої; b. коефіцієнт “ціна/прибуток” у компанії яку поглинають нижче, ніж у поглинаючої; c. коефіцієнти обох компаній однакові.
усе вище перелічене d. інтегральними показниками Question 14 Класифікаційна система основних процесів та апаратів будь якої технології включає такі класи: a.... усе вище перелічене c. матеріали з малою міцністю d. матеріали, які використовують для виробництва підшипників Question 19 Основні завдання в технології можуть ...
...2,3 2,3 і вище Разом Частка підприємств, % 5 15 25 40 15 100 Визначте характеристики розподілу: середню, моду, се¬реднє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації, ...70—80 23 90 і вище 4 80 і вище 15 Разом 50 Разом 50 71. За даними розподілу працівників підприємства за стажем визначте показники варіації (...
вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту; Question 8 Рівнів акредитації вищих навчальних закладів України існує: a. чотири. b. сім. c....Question 9 Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади: a. I IIрівня акредитації; b. IVрівня акредитації. c. III рівня акредитації; ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 У ...
112 ТЕСТОВ ТЕСТ 1 Question 1 Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є: a. студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d.... партнерство Question 2 Вища освіта України має: a. 4 кваліфікаційні рівні b. 2 кваліфікаційні рівні c. 3 кваліфікаційні рівні d.
Вищі спеціалізовані суди (касаційна інстанція) 5. Верховний Суд України ТЕМА 4. ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ 1.... Вища кваліфікаційна комісія суддів України 5. Вища рада юстиції України 6. Державна судова адміністрація ТЕМА 5. СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 1.
все, зазначене вище Question 6 Розглядати науку як соціальний інститут, це означає: a. розглядати науку з точки зору законів пізнання b.... все, зазначене вище Question 2 Форма наукової студентської роботи, що передбачає короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції це: a. реферат b.
наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b.... наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b.
...2006 2008 роках перебуває значно вище норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 14,56, а в 2007 році – ... Значення значно вище за нормативну величину, і платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,...
...2007 роках перебуває в межах вище норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На кінець 2005 року його значення становило 4,77, потім знизилось і ... вище від мінімального нормативного значення, прийнятого за одиницю, отже платоспроможність ВАТ з такої позиції можна вважати також цілком задовільною.
...2008 роках перебуває в межах вище норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На кінець 2006 року його значення становило 4,77, потім знизилось і ... вище від мінімального нормативного значення, прийнятого за одиницю, отже платоспроможність ВАТ з такої позиції можна вважати також цілком задовільною.
Українку та всіх вище перелічених науковців Question 5 До системи навчального курсу загальної теорії держави та права не відносяться такі програмні блоки знань: a....застосувати право відкладального вето, має вищу юридичну силу в системі законодавства b. приймається представниками політичної більшості у парламенті, але не менш як 3/4 голосів від ...
...на кінець звітного періоду перебуває вище меж норми. З позиції кредиторів підприємства такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Але для керівництва підприємства значне накопичення ... Узагальнюючи вище сказане можна зазначити, що при аналізі основних показників фінансового стану ВАТ НВП СЕМЗ було виявлено ряд переваг і недоліків : 1.
...Висновок Список використаної літератури Розглянуті вище моделі регулювання зовнішньоекономічної діяльності можуть сприяти розробці власної моделі її регулювання в Україні. Проте, як уже наголошувалося вище, абсолютне повторення Україною тієї або ...
Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа...........22 Висновки...............................................................................................26 Список використаної літератури........................................................29 На сучасному етапі все більш актуальнішим стає питання виховання молодих кадрів ....становлення сучасної дидактичної системи та вища школа; Ми обгрунтували наш вибір наступним чином. В першому питанні ми розкрили ш...
...боку католицької церкви; Г) всі вище перераховані. 6) За юридичним статусом виховні організації можуть бути: А) обов’язкові, добровільні, примусові; Б) республіканські, регіональні, місцеві; В) державними, ...завдань; Г) у всіх перерахованих вище випадках. 9) За періодизацією В. Головенька, І період в історії українського дитячого та молодіжного руху тривав: А) ХVІ – кінець ХІХ ...
...цілому ліквідність в 2008 році вища за 2007 рік, і перевищує показники 2006 року. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006 2008 роках ...коефіцієнта в 2008 році значно вище від мінімального нормативного значення (0,7 0,8), отже платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно перевищує ...
вищу ланку та нижчу ланку c. вищу, середню та нижчу ланки Question 10 Успішний менеджер: швидше за інших реагує на зміни ...
...діляться на безумовні і умовні, вищі безумовні і умовні і нижчі, збуджуючі і гальмівні, прості і складні, внутрішні і зовнішні c.... Під ВНД розуміють вищі відділи ЦНС, які включають кору головного мозку і підкоркові утворення, що забезпечують рефлекторні реакції, завдяки яким здійснюються складні взаємостосунки людини ...
...діляться на безумовні і умовні, вищі безумовні і умовні і нижчі, збуджуючі і гальмівні, прості і складні, внутрішні і зовнішні Question 7 Балів: 1 Основні фізіологічні ... Під ВНД розуміють вищі відділи ЦНС, які включають кору головного мозку і підкоркові утворення, що забезпечують рефлекторні реакції, завдяки яким здійснюються складні взаємостосунки людини ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.