Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 449 за запитом Відображення

Відображення теми батьків і дітей у творчості Оноре де Бальзака 1.1. Соціальний цикл романів О. Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ...
Відображення теми батьків і дітей у творчості Оноре де Бальзака 1.1. Соціальний цикл романів О. Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ...
Способи відображення аналітичної інформації: графічний спосіб, способи табличного відображення аналітичних даних …...3 2. (68). Показники ліквідності: методи обчислення, оптимальні значення …10 Список ...
Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності 2. Мистецтво – художня форма відображення життя 3. Мистецтво – одна з форм суспільної свідомості Список літератури
Теоретичні основи відображення наукових пошуків в механіці в графічних творах Леонардо да Вінчі 1.1. Графічні твори як джерело вивчення наукових поглядів Леонарда ... Дослідження відображення наукових пошуків в механіці в графічних творах Леонардо да Вінчі 2.1. Вклад Леонардо да Вінчі у теоретичну механіку 2....
Теоретичне питання Порядок продажу іноземної валюти та відображення на рахунках бухгалтерського обліку Завдання №17 На ...
Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою ...
1. Сенс життя в екзистенціалізмі. Як пов’язані сенс життя і абсурд (по роботі ... Відображення естетичної дійсності у творах в’язнів. Руйнування загальнолюдського змісту – яскрава риса естетичного відношення представників кримінального середовища до навколишнього світу. 3.
Вступ 1. Журнали для молодих матерів серед газетно журнальних видань 1.1.
Зміст роботи: 1. Вступ. Історія та література. Що спільного? 2. Історична тематика в літературі. 3.
Відображення в обліку списання суми накопиченої амортизації нематеріальних активів 8. Які статті включаються до первісної вартості запасів? 9. Як поділяються загальновиробничі витрати? 10. Відображення в обліку витрат незавершеного виробництва?
для достовірності відображення витрат у складі собівартості продукції, об’єктивної оцінки й аналізу рівня собівартості стосовно вимог ринкової економіки з метою зниження витрат, ... Операції, пов’язані з відображенням доходів і витрат на підприємстві оформляються первинними документами. Так як, діяльність підприємства направлена на отримання доходу від реалізації продукції, то ...
Порядок відображення грошових коштів у фінансовій звітності. 8. Інвентаризація каси. Тема 3 1. Економічна сутність безготівкових розрахунків. 2.... Порядок відображення безготівкових розрахунків у фінансовій звітності. Тема 4 1. Економічна сутність і види дебіторської заборгованості . 2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості .
Для відображення в обліку доходів нами розроблено робочий план рахунків, який містить перелік рахунків третього порядку, застосування яких в обліку визнаних доходів ...2007 років Таблиця 2.3 Відображення в обліку процесу реалізації робіт і послуг за грошові кошти згідно укладених договорів на підприємстві ВАТ "Канівський маслозавод" Таблиця 2....
...організація і ведення, документування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку 2.3. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів на рахунках у банку 2.4....бухгалтер підприємства забезпечує контроль і відображення на рахунках обліку всіх господарських операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів. При аналізі стану організації обліку грошових коштів були ...
одна з форм чуттєвого (емпіричного) відображення дійсності e. одна з форм абстрактного мислення людини 4 Софізм це: Виберіть одну правильну відповідь a. метод логіки b.... адекватне відображення в свідомості людини певної ситуації, що існує в реальності 7 Логічна семантика є розділом: Виберіть одну правильну відповідь a.
...В якому з суджень знайшла відображення точка зору сцієнтизму: a. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, ...В якому з суджень знайшла відображення точка зору антисцієнтизму: a. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, ...
...облікових регістрах Таблиця 2.10 Відображення в обліку витрат на виробництво продукції (фактичний рівень виробництва продукції нижче запланованого) Таблиця 2.11 Відображення в обліку витрат на виробництво ...
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА БАНКРУТА 2.1. Особливості організації обліку підприємства банкрута 2.2. Інвентаризація та оцінювання майна, визначення ліквідаційної маси та відображення результатів в обліку 2.3.
...2010 рік Таблиця 2.6 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками Таблиця 2.6 Відображення в обліку операцій за розрахунками з ...
Теоретичні основи відображення цілісності життя в змісті біологічної освіти. 1.3. Особливості змісту інформації стосовно рівнів організації живої природи. Розділ ІІ.... Вступ Проблема відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу «Біологія» набуває особливого звучання в контексті ідей синергетики. Її значення зумовлене радикальною зміною методологі¬...
Практика відображення в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві 2.5. Звітність по основних засобах 2.6.... Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах ...
Відображення валових доходів у фінансовому та податковому обліку 56 2.3. Валові доходи та формування податкової звітності 69 РОЗДІЛ 3....з обліком бухгалтерським (фінансовим); дослідити відображення валових доходів у фінансовому та податковому обліку; проаналізувати аудит валових доходів та провести аналіз оподаткування прибутку.
...оформлення інвентаризаційних описів; б) повнота відображення об’єктів інвентаризації (найменування марки, сорту, артикула, інших ознак); в) чи у всіх матеріально відповідальних осіб здійснено інвентаризацію; 4) перевірка ...відшкодування втрат підприємства; 10) перевірка відображення в обліку результатів інвентаризації матеріальних цінностей: а) дотримання термінів відображення результатів інвентаризації; б) правильність кореспонденції бухгалтерських рахунків ...
Відображення курсових різниць в бухгалтерському та податковому обліку 42 2.4. Характеристика системи автоматизації обліку, аналізу та контролю операцій з валютними ... Методика відображення у бухгалтерському обліку валютних коштів постійно змінювалась залежно від рівня розвитку економіки країни в цілому та бухгалтерського обліку зокрема.
...та джерел їх утворення для відображення в балансі. 8. Сутність і типи господарських операцій. 9. Вплив господарських операцій на актив, пасив і валюту бухгалтерського балансу.... Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку на основі принципу подвійного запису. 7. Порядок обліку господарських операцій на активних рахунках.
документом щодо відображення руху коштів ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Для правильного відображення валютних операцій необхідно заповнити: a.
...кінець місяця) Таблиця 2.6 Відображення в обліку транзитної реалізації за участю в розрахунках ТОВ „Корпорація Спецторг” у жовтні 2008 року Таблиця 2.7 Відображення в обліку знижки, наданої ТОВ „...
...матеріалу Таблиця 1.1.1 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів інвентаризації. Рисунок 2.1.1. Організаційна структура ЧП “фірма Агро Поліс” Таблиця 2.1.1....Поліс" Таблиця 2.2.1 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, які пов’язані з надходженням товарів Таблиця 2.2.2 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку ...
...довільна Question23 Балів: 1 Процес відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це – Виберіть одну правильну відповідь a.... пам’ять Question27 Балів: 1 Відображення об’єктивного відношення предметів та явищ до потреб людини як організму – це Виберіть одну правильну відповідь a. афекти b.
...Question 23 Балів: 1 Процес відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це Виберіть одну правильну відповідь a.... відчуття Question 27 Балів: 1 Відображення об’єктивного відношення предметів та явищ до потреб людини як організму це Виберіть одну правильну відповідь a. афекти b.
Відображення первісного нарахування резерву в фінансовому обліку за І квартал 2004 року. Розрахунок №2 з донарахуванням резерву сумнівних боргів Таб№ 3....2003 року Таб№ 3.4 Відображення донарахувань резерва сумнівних боргів в бухгалтерському обліку за ІІ квартал 2004 року. Нарахування резерву сумнівних боргів за ІІІ квартал 2004 ...
Таблиця 2.12 Відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування лишків та нестач основних засобів Рис 2.4 Можливі ситуації при проведенні інвентаризації основних засобів Таблиця ...році Рис 2.6 Умови відображення витрат на ремонт та поліпшення основних засобів. Таблиці 2.16 Відображення витрат, що призводять і не призводять до економічної вигоди ...
...кінець місяця) Таблиця 2.6 Відображення в обліку транзитної реалізації за участю в розрахунках ТОВ „Корпорація Молторг” у жовтні 2008 року Таблиця 2.7 Відображення в обліку знижки, наданої ТОВ „...
Відображення в обліку валових доходів за контрактом з ТОВ «КДЦ» у І кварталі 2008 року Таблиця 2.3 Відображення в обліку валових витрат ТОВ ...
Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ній 1.2. Сюжетна лінія роману О. Бальзака «Батько Горіо» Розділ 2. Відображення теми батьків і дітей в ...
Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ній 1.2. Сюжетна лінія роману О. Бальзака «Батько Горіо» Розділ 2. Відображення теми батьків і дітей в ...
...що запозичення закордонного досвіду облікового відображення активів і пасивів підприємства сприятиме створенню дієвого механізму для прийняття управлінських рішень, які будуть спрямовані на швидке й правильне орієнтування ... Провівши порівняння облікового відображення активів за країнами, можна встановити подібні та відмінні риси організації їх обліку. Схожість проявляється у визначенні основних складових активів, а ...
Теоретичні основи відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку 22 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПКФ «... Документальне оформлення та відображення в обліку основних засобів 30 2.2. Методика бухгалтерського обліку витрат на поліпшення і ремонт основних засобів 40 2.3.
...Нематеріальні активи” Таблица 2.4 Відображення в обліку обміну подібними активами (у разі застосування рахунків класу 9) Таблиця 2. 5 Відображення в обліку підприємства “А” обміну ...
...грошовими коштами і правильності їх відображення в обліку, встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в ...яких аудитор перевіряє правильність, повноту відображення руху грошових коштів в касі. Одержані дані аудитор фіксує в робочих документах, а свої думки викладає на завершальному етапі в ...
Відображення вихідної інформації Висновки і пропозиції Список використаної літератури Здійснивши на ВАТ "Черкаське САТП 2301" дослідження методологічних положень з бухгалтерського обліку, ...результатів діяльності Таблиця 3.14 Відображення доходів і фінансових результатів діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності Рис. 3.3. Об'єкти аудиту і ревізії операцій ...
...критеріями визнання, методами оцінки та відображення в обліку запасів. З метою економіко правового тлумачення сутності лікарських засобів досліджено законодавчу та нормативну базу з питань обліку цих ...лікарські препарати, тому рекомендовано для відображення торговельної націнки відкрити субрахунок другого порядку, 2851 «Торгова націнка на лікарські препарати». Для обліку суми тарифів за лабораторні роботи аптечні ...
Відображення операцій лізингодавцем. 30.Облік лізингових операцій (оперативний). Відображення операцій лізингоодержувачем. 31.Облік міжбанківських кредитів. 32.Облік міжбанківських розрахунків 33.
Визначення проблем відображення доходів в бухгалтерському обліку та шляхи їх вирішення 103 4.2. Вдосконалення організації та первинного обліку реалізації готової продукції, робіт, ... Дослідження методик аудиту знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г.
відображення економічних явищ Question 13 Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає: a. проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм b.... відображення інформаційного процесу c. оптимальної структури завдання Question 7 Критерієм надмірності інформації є: a. недостатнє оперативне забезпечення b.
відображення економічних явищ Question 13 Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає: a. проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм b.... відображення інформаційного процесу b. оптимальної структури завдання c. перекручення дійсного явища або процесу Question 7 Критерієм надмірності інформації є: a.
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.