Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 8506 за запитом Від

Загальна характеристика поняття добровільної відмови від злочину 1.1. Поняття добровільної відмови від злочину та її ознак 1.2. Поняття та ознаки добровільної відмови співучасників від ...
ВАРІАНТ 33 Тема: Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально правовий зміст та види План 1. Звільнення від покарання та його відбування як ...
... ВАРІАНТ 25 Тема: Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України) План 1. Поняття та ознаки ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’...
ВАРІАНТ 29 Тема: Звільнення від кримінальної відповідальності: юридична природа, кримінально правовий зміст та види План 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності і його правові наслідки.
Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально правовий зміст та види Орієнтовний план: 1. Звільнення від покарання та його відбування як ...
Правова природа звільнення від відбування покарання з випробовуванням…………………………………….……………..…..12 13 3. Підстави звільнення від відбування покарання з випробовуванням…………………………………………....……..…...14 17 4.
...РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ВИПАДКІВ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ 1.1. Поняття відсторонення від роботи і порядок здійснення 1.2. Відсторонення від роботи з причини появи працівника в ...
...інтересів осіб, які зазнали шкоду від злочину П Л А Н 1. Поняття потерпілого у кримінальному процесі та його процесуальне становище. 2....та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів: Указ Президента України від 28.12.2004 р. № 1560/2004 //Офіційний вісник України. – 2004. № 52. – Ст.
Громадянин України Самусь отримав від представника інозем ної держави завдання, згідно з яким він повинен був дістати відо мості про розташування стратегічних військ Збройних сил ... Чи може він бути звільнений від кримінальної відповідальності? Варіант: Самусь був громадянином Болгарії, діяв на території України і звернувся безпосередньо до Служби безпеки України. 2.
Кваліфікуючі ознаки ухилення від сплати податків……………………7 1.1. Кваліфікація ухилення від оподаткування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб…………………………………………………………………7 1.2.
Інститути звільнення від кримінальної відповідальності 1.1. Поняття та значення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві; 1.2.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному праві України 1.1. Поняття інституту звільнення від кримінальної відповідальності в Україні 1.2.
Теоретичні основи звільнення від кримінальної відповідальності як окремого інституту кримінального права.................................................................6 1.1. Поняття кримінальної відповідальності.............................................................6 1.2. Поняття та сутність звільнення від кримінальної відповідальності..............15 1.3.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві України 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності і його правові наслідки 1.2.
Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 1.1. Поняття “звільнення від кримінальної відповідальності” 1.2. Види звільнення від кримінальної відповідальності Розділ 2.
Добровільна відмова від вчинення злочину Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки та значення. 2.
Поняття добровільної відмови від злочинів 1.1. Поняття злочину 1.2. Поняття добровільної відмови від злочину 1.3. Інститут добровільної відмови від скоєння злочину ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність, класифікація та групування витрат 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат від звичайної діяльності 1.3.
План Поняття та значення умовно дострокового звільнення від відбування покарання. Підстави умовно дострокового звільнення від відбування покарання. Умови умовно дострокового звільнення від відбування покарання.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ УМОВНО ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ…………...…6 1.1. Ґенеза розвитку інституту умовно дострокового звільнення від відбування покарання…………………………………………………………………………….6 1.2.
ТЕМА № 26: Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове ... Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та ...
...причини тривожності в період переходу від підліткового віку до юнацького. 1.1 Особливості емоційної сфери у ранній юності. 1.2 Тривожність в період переходу від підліткового віку до юнацького як ...
... Задача № 11 На основі наведених даних визначити доходи від основної операційної діяльності та від надзвичайних ...
Правова природа звільнення від відбування покарання та його місце в системі інститутів кримінального права Розділ 2. Підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням 2....
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 6 1.1. Сутність страхування від нещасних випадків 6 1.2. Джерела формування фонду соціального страхування.
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з примиренням винного з потерпілим в кримінальному праві України 1.1. Поняття інституту звільнення від кримінальної відповідальності в Україні 2....
...ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ…………………………………….7 1.1. Історія становлення та розвитку кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів та інших ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна характеристика доходу від реалізації продукції підприємства виробничої сфери діяльності 1.2.
...ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)………………………………………………..…..7 1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину……………………………………...……..7 1.2.... ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ЗА СУКУПНІСТЮ З ІНШИМИ ЗЛОЧИНАМИ………………………………………………………….20 2.1. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів (...
КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………..….8 1.1. Історичний аспект звільнення від кримінальної відповідальності на теренах України………………………………………………..……..8 1.2.
Ухилення від сплати податків в Україні: витоки проблеми та шляхи її розв'язання 2. Ухилення від сплати ПДВ в Україні 3.
Теоретико методичні основи управління прибутком від основної діяльності страхових компаній 1.1. Прибуток як результат фінансово господарської діяльності 1.2. Особливості формування та використання прибутку страхових ...оцінка формування та використання прибутку від основної діляьності страхової компанії 2.1. Характеристика страхового ринку України та дослджуваної страхової компанії 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ПУТИЛЬСЬКОГО ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи заходів від підтоплення поверхневими та підземними водами територій Черкаського району 1.1 Загальна характеристика та структура грунтів Черкаського району 1.2 Основні заходи від підтоплення поверхневими та підземними водами ...
Теоретичні основи забезпечення свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї, близьких родичів у кримінальному процесі 1.1. Історія розвитку права особи на свободу від самовикриття 1.2.
...особливостей формування та використання доходів від операційної діяльності підприємства……………………..…..6 1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин……………………………………………………………………..6 1.2. Поняття доходу від операційної діяльності……………………………………………………………………………….……9 1.3.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та фонд соціального страхування від нещасних випадків 2.1.
...розвитку кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в Україні……….…6 1.2. Загальна характеристика складу пов’язаного з ухиленням від сплати податків, зборів та інших ...
ВАРІАНТ 20 Тема: Добровільна відмова від вчинення злочину. План 1. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінки втрат від браку підприємства 1.1. Сутність і види браку на підприємстві 1.2. Методи аналізу браку на підприємстві та оцінка якості ...2 Практичні засади оцінки втрат від браку на підприємстві 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка якості продукції підприємства 2.3 Оцінка втрат підприємства ...
... 17. За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ...
ВАРІАНТ 11 Завдання Кримінально правова характеристика ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК).
Окремі види, та підстави відмов від правочинів: 1.1 Відмова від одностороннього правочину.................................…..11 1.2 Відмова від багатостороннього правочину....................................13 РОЗДІЛ 3.
...ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ…………………...…..6 1.1. Діяння, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст....єктивної сторони складу злочину «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»……………………………………………………….….12 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.
Види звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 2.1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 2.2. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у ...
, від’їжджаючи на відпочинок, залишила свого собаку на догляд сусіда Т. Під час прогулянки у сквері собака укусив перехожого, а також ...ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. 1997. 14 червня; Офіційний вісник України. 1997. № 50. Ст. 41.
Задача №470 Місцевий суд звільнив своєю ухвалою адвоката Закрасняного від захисту підсудного Тимлкжова, відданого до ...
Склад доходів від операцій з капіталом 2. Надходження від продажу основного капіталу 3. Надходження від продажу державних запасів товарів 4.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.