Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 733 за запитом Вітчизняна

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ………………………………………………61 3.1. Ідентифікація проблем пенсійного страхування в Україні…………...61 3.2.... За роки незалежності вітчизняні вчені економісти досліджували сферу пенсійного захисту та пенсійного страхування в умовах транзитивної економіки України. Аспект трудових відносин в пенсійному страхуванні ...
Теоретичні аспекти бізнес планування на вітчизняних підприємствах 1.1. Сутність бізнес проекту у вітчизняній практиці функціонування підприємств 1.2. Концепція проекту у проектному аналізі 1.3.
Виникнення та еволюція вітчизняної філософії …………………………… 6 3. Видатні вітчизняні філософи. Г. Сковорода ……………………………….. 10 Висновки ………………………………………………………………………... 17 Література ………………………………………………………………………. 18
...конституційного права України як галузі вітчизняного права. Актуальність теми зумовлена тим, що конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та ...право України в аспекті галузі вітчизняного права. Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: розкриття поняття «конституційне право України» як галузі права, визначення його предмету та ...
Зародження вітчизняної психологічної науки. Два напрямки в проблемі людини 2. Антропологічний принцип П. Г. Чернишевського 3. П. Д.... Зміни у вітчизняній психологічній науці в кінці ХІХ ст Висновок Список використаної літератури
КОДИФІКАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА У ХУІІІ ст. План Вступ. Чинники проведення кодифікації. Кодифікаційні роботи: 2.1.за часів Гетьманщини; 2.2.... для розвитку вітчизняного права. Висновки. Список використаної літератури. Література Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – Львів, 2000. Гуржій О.І.
ВНЕСОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТОЛОГІВ 32 3.1. Тоталітаризм у працях вітчизняних політологів 32 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38
Алчевської у розвиток вітчизняної педагогіки. Об’єкт дослідження: внесок відомого педагога у розвиток вітчизняної педагогіки. Предмет дослідження: педагогічна спадщина Х.Д.
У рефераті подано відомості щодо перевидання найдавніших вітчизняних словників: br />br /> «Лексіконъ славеноросскїй и именъ Тлъкованїє» Памви Беринди «Лексис.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика вини у вітчизняному кримінальному законодавстві України 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………......1 1. Етапи розвитку вітчизняної соціальної психології…………………………2 2. Зародження і розвиток соціальної психології як науки ...
Тема 5. «РУСЬКА ПРАВДА» ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА. План Вступ. Походження, структура та джерела «Руської Правди».
План Вступ 1. Різні підходи до розробки проблеми виховання дисципліни і культури поведінки в історії педагогіки 2.... Проблеми виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 3.1. Особливості виховання дисципліни і культури поведінки школярів в працях В. А. Сухомлинського та К. Д.
Вступ Розділ І. Використання у сучасному менеджменті доробку школи людських стосунків 1.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських ...людських стосунків придатних для застосування вітчизняним менеджером Розділ ІІ. Основні риси менеджменту з урахуванням школи людських стосунків компанії ТОВ «Ніжинтехніка» 2.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 1.1.... Практика управління вітчизняними підприємствами 3.2. Проблеми щодо реалізації закономірностей менеджменту ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП……………………………………………………………………….3 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ……………………………………….4 2. АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ВІДСУТНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………..12 3.
... Тема 12. КОДЕКС «ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 РОКУ – ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА. План Вступ.
1. Вимоги до функціонування фармацевтичного ринку 2. Стан фармацевтичного ринку в Україні Список використаної літератури
ПЛАН Вступ 1. Поняття доходу, його визнання, склад та оцінка 2. Облік доходів у зарубіжній практиці 3.
План. Вступ. 1.Теоретичні аспекти зайнятості..........................................................................6 1.1.Соціально економічний зміст зайнятості....................6 1.2.
Вступ…………………………………………………………………………………..3 1. Родоначальники науки кримінології. Внесок мислителів 18 19 ст. у розвиток кримінології…………………………………………………………..4 2.
Вступ. 1. Родоначальники науки кримінології. Внесок мислителів XVIII XIX ст. у розвиток кримінології. 2.
1. Плєвако Федір Никифорович 2. Курдельчук Данило Маркович 3. Щеглов Юрій Анатолієвич 4. Судова промова Список літератури
Вступ 1. Рівненський краєзнавчий музей 2. Острозький музей книги і друкарства 3. Повстанська криївка музей 4.
Дані для виконання: Реалізовано вітчизняними покупцями основні засоби (лінію по виробництву цукру ) Первісна вартість ОЗ = 260 800грн. Знос = 170 520. Продажна вартість = 180600.... Дані для виконання: Реалізовано вітчизняними покупцями основні засоби (лінію по виробництву соняшникової олії) Первісна вартість ОЗ = 260 800 грн. Знос = 170 520. Продажна вартість = 180600.
...аспектом є визначення перспектив діяльності вітчизняних фінансових компаній в зазначеному контексті, що зумовлено необхідністю розв’язання багатьох практичних завдань: подолання непрозорої конкуренції в системі недержавного пенсійного ...розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних економістів. Значимий внесок у формування національної концепції пенсійного забезпечення та його складової недержавного пенсійного забезпечення, зробили В.Базилевич, З.
...значну роль в підтримці ліквідності вітчизняної банківської системи, яка знаходиться в стадії становлення. Проблеми функціонування та перспективи розвитку МБК в Україні у фінансовій літературі недостатньо досліджені.... Розвиток МБК в Україні досліджували вітчизняні вчені І. Безверха, Д. Гладких, Я. Остапчук, С. Проценко, А. Підручний. Проте ці дослідження обмежуються певними хронологічними періодами.
Проблеми державної підтримки вітчизняних товаровиробників в умовах вступу України до СОТ 85 3.2. Впровадження міжнародних стандартів, що відповідають вимогам норм СОТ 94 3....провідне місце в дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних економістів як Л.Антонюк, Б.Баласси, О.Білоруса, І.Бураковського, Р.Вернона, О.Власюка, О.Гаврилюка, А.
...кредитної діяльності банку: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Система аналітичних показників результативності кредитної діяльності комерційного банку 1.4 Методи ефективного управління кредитними ризиками та їх ...орієнтири розмірів активів і доходів вітчизняних банків у ЄВРО, то вплив нестабільної динаміки народного господарства на динаміку доходів банку, а також вплив тягаря податків і зняття ...
Заходи щодо подолання кризи на вітчизняному іпотечному ринку 3.2. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми....іпотечного кредитування присвячено праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та фінансистів. Проблемі іпотеки постійно приділяють значну увагу такі вітчизняні дослідники як: В. Валентинов, О. Євтух, М.
Він відомий вітчизняному праву з давніх часів. Для з’ясування його сутності варто дослідити історико правовий аспект становлення трудових спорів, що сприятиме вивченню ... Серед вітчизняних науковців можна зазначити наступних: Бару М.Й., Болотіна Н.Б., Венедиктов В.С., Жернаков В.В., Кондратьєв Р.І.
перевірка документів вітчизняним банком ; 2 .відправка товару експортером імпортерові; 3 .укладання угоди між продавцем і покупцем ; 4 .вручення документів банком емітентом імпортерові; 5 ....виплата вітчизняним банком бенефіціарові суми, зазначеної в документі; 7 .перевірка акредитиву експортером; 8 .доручення імпортера своему банку про відкриття акредитиву; 9 .
...кредитно грошової політики на рівень вітчизняного виробництва Теоретичні питання: 7. В чому полягає відмінність між ВВП та ВНП? Які використовуються методи розрахунку ВВП (ВНП)? 27....державі; b) Тільки споживачам; c) Вітчизняним виробникам, які випускають аналогічні товари; d) Вітчизняним виробникам, які працюють на експорт. 3. Яка з наведених форм торгівельних бар'єрів ...
...методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників вітчизняними банками 1.3. Міжнародний досвід застосування сучасних методик оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників Розділ 2 організаційно економічна діяльність черкаського гру приватбанк ...досить повно розглянуто як у вітчизняній так і в іноземній літературі. Більш того на відміну від таких фінансових інструментів як цінні папери чи строкові валютні операції, ...
...методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників вітчизняними банками 1.3. Міжнародний досвід застосування сучасних методик оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників Розділ Організаційно економічна діяльність черкаського гру приватбанку 2....досить повно розглянуто як у вітчизняній так і в іноземній літературі. Більш того на відміну від таких фінансових інструментів як цінні папери чи строкові валютні операції, ...
...характеристика системи стандарт кост з вітчизняним нормативним методом Висновки Використана література ВИСНОВКИ З еволюцією теорії управління витратами стає очевидний факт, що для підприємства важлива не стільки ... Зокрема у вітчизняній практиці зміна чинних норм у процесі виробництва незалежно від причин (удосконалення, технології, застосування нових матеріалів, уведення нового устаткування тощо) підлягає ...
...операції з перестрахування почали здійснюватися вітчизняними страховими компаніями лише з початку 90 х років ХХ століття. За умов державної монополії у сфері страхування, перестрахування всередині країни ...регламентує порядок укладання договорів перестрахування вітчизняних страховиків за межами України з перестраховиками нерезидентами, але не врегульовує проблем взаємин страхових компаній всередині країни.
...час залучення в більшій мірі вітчизняних інвесторів. Без вітчизняного інвестора в жодній країні не може бути високоліквідного фондового ринку. Адже іноземний інвестор в певний момент в ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 Методи аналізу стратегічних успіхів підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз реалізації стратегічного бізнес – планування в Україні та її проблеми 2.2 Проблеми формування та реалізації стратегі...
...легковий автомобіль ВАЗ 21150 у вітчизняного постачальника за купівельними цінами Пдв 20% Відображено витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки автомобіля Відображено витрати, пов'язані зі ...обидва автомобіля; 4 Реалізовано автомобіль вітчизняним покупцям: – первинна вартість; – нарахований знос; – продажна вартість; ПДВ 20%; На поточний рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця у повному ...
...легковий автомобіль ВАЗ 21150 у вітчизняного постачальника за купівельними цінами Пдв 20% Відображено витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки автомобіля Відображено витрати, пов'язані зі ...обидва автомобіля; 4 Реалізовано автомобіль вітчизняним покупцям: – первинна вартість; – нарахований знос; – продажна вартість; ПДВ 20%; На поточний рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця у повному ...
...завдання фінансування реальних інвестицій у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування. Можливості використання амортизаційних відрахувань як внутрішнього джерела фінансування інвестицій в ...положення, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно правові документи з досліджуваного питання. Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зар...
...що забезпечить підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників. Такий вплив може здійснюватися як із застосуванням лише економічних важелів, так і організаційно координаційними методами....відсутній механізм державної підтримки просування вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності на ринки іноземних держав. А це негативно позначається перш за все на експорті продукції національних товаровиробників.
...вивчення та систематизації зарубіжного та вітчизняного досвіду, показав, що в Україні, з одного боку, є слабо розвинуті інститути банкрутства, що дозволяє збитковим підприємствам довший час існувати ...масового функціонування збиткових підприємств у вітчизняній економіці. В практичній частині дипломної роботи були проведені розрахунки, необхідні для оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства відкритого акціонерного товариства "...
...національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (дебіторська заборгованість) 38 «Резерв сумнівних боргів» 40 «Статутний капітал» 421 «Емісійний дохід» 43 «Резервний ...Неоплачений капітал» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 641 «Розрахунки за податками» (кредиторська заборгованість) 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням» 653 «Розрахунки за ....
...національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (дебіторська заборгованість) 38 «Резерв сумнівних боргів» 40 «Статутний капітал» 421 «Емісійний дохід» 43 «Резервний ...Неоплачений капітал» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 641 «Розрахунки за податками» (кредиторська заборгованість) 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням» 653 «Розрахунки за ....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.