Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 75 за запитом ГОТІВКОВОЮ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ БАНКІВ УКРАЇНИ 1.1. Сутність та поняття готівкового грошового обігу 1.2. Методика управління готівковим грошовим обігом 1....
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 ...
...І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових потоків підприємства 6 1.2.
Економічний зміст готівкових коштів і їх облік в сучасних умовах 1.1. Походження, функції та сутність грошей 1.2. Готівковий обіг грошових коштів 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи готівково грошових розрахунків на підприємстві та сферах їх застосування 1.1 Сутність готівково грошових розрахунків підприємства 1.2 Капіталовкладення підприємства і ...
Сутність готівкових розрахунків на підприємстві та особливості їх обліку 2. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій Висновки Список використаної літератури Гроші, що ...єктами господарювання мають дві форми: готівкову та безготівкову. Основну питому вагу в розрахунково платіжному обороті господарюючих суб’єктів займають безготівкові розрахунки.
...1 Характеристика операцій банків з готівковою іноземною валютою 1.2 Класифікація операцій з готівковою іноземною валютою 2. Фінансовий облік операцій з готівковою іноземною валютою 2.1 ...
...використанням карток і скорочення частки готівкових розрахунків. br />br /> З метою вирішення проблем, пов'язаних із розвитком систем масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток, міжвідомчою ...платіжних карток і скороченню частки готівкових розрахунків, створенню прозорої фінансової системи, залученню через банківську систему в загальногосподарський обіг значних ресурсів (готівкових коштів громадян та юридичних осіб), ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аудиту грошових коштів і розрахункових операцій 1.1 Нормативне регулювання касових операцій з готівковими коштами 1.2 Організація і методика проведення аудиту касових операцій з готівковими коштами 1.3 Методика аудиту операцій на рахунках ...
Визначити річний готівковий потік та дисконтований річний готівковий потік за кожний рік розрахункового періоду 3. Визначити показник чистої теперішньої вартості (NPV) інвестиційного проекту ...
Визначити річний готівковий потік та дисконтований річний готівковий потік за кожний рік розрахункового періоду 3. Визначити показник чистої теперішньої вартості (NPV) інвестиційного проекту ...
...грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 млрд. грн., у безготівковій 740 млрд. грн. Сума видачі грошових коштів у готівковій формі 87 % від суми надходжень ...
Практичні аспекти обліку готівкових коштів по ат“вайсе” 2.1Техніко економічна характеристика АТ СУЛП “ВАЙСЕ” 2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ СУЛП “ВАЙСЕ” 2....конкретного підприємства розглянути механізми здійснення готівкових та безготівкових розрахунків. Підприємство в ході своєї діяльності здійснює багато розрахунків як через розрахунковий рахунок так і через касу підприємства.
...відбуваються в касі підприємства, утворюють готівковий оборот, у той час як обіг коштів на рахункаху банках та у депозитах відносять до безготівкової сфери. Розглянемо вседетально....Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та ...
Аналітичний облік готівкових операцій 2.4. Звітність касових операцій Розділ 3. Аналіз касових операцій банку 3.1 Методика проведення аналізу операцій банку з готівковими коштами 3.2.
Задача № 4 Нормальне співвідношення між готівковими й безготівковими грішми в обігу – 1 : 9. В Україні в середині 1997 р. це співвідношення складало 4 : 6....б) як таке співвідношення між готівковими й безготівковими грішми впливає на економіку? Література
...які мо жуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато переважно платежів готівкою, оскільки досягається значна економія на ...обґрунтування теоретичних основ організації без готівкового платіжного обороту, а також розкриття основних напрямків підви щення якості структури безготівкового платіжного обороту.
...діяльності України 1.2 Організація готівкового обігу банку 1.3 Організація безготівкового обігу Розділ 2. Оцінка організації грошових розрахунків на матеріалах СФ «ПриватБанк» м.... Оцінка готівкового обігу 2.3. Організація безготівкового обігу 2.4. Оцінка валютно обмінних операцій банку Розділ 3.
...АБ„Укргазбанк” 2.3 Аналіз готівкових та безготівкових розрахунків ЧФ ВАТ АБ «Укргазбанк» 2.4. Контроль наявності грошових коштів у ЧФ ВАТ АБ „Укргазбанк” РОЗДІЛ ІІІ.... Удосконалення системи управління готівково грошовим обігом в касах банку 3.2. Впровадження системи платежів Internet банкінг та системи платежів „Телебанк 24” 3.3 Удосконалення ...
...здійснюючи валютні інвестиції; г) управління готівковим обігом та прогнозування касових оборотів. 8. Виберіть правильні відповіді: Перспективи скорочення готівкової грошової маси пов'язані із: а) стабілізацією економіки; ...
Аналіз беззбитковості проекту: бухгалтерська, готівкова, фінансова точки беззбитковості 49.Операційний леверидж грошових потоків інвестиційного проекту: його суть та значення в управлінні витратами проекту 50.... Порядок надходження готівкових грошей до кас банків. Порядок видачі з кас банків та витрачання готівки суб’єктами господарювання. 119.
...язкових платежів; 5) розраховується сума готівкових коштів на кінець відповідного періоду додаванням або відніманням до (від) готівкових коштів на початок певного проміжку часу відповідно додатного чи ...
...язкових платежів; 5) розраховується сума готівкових коштів на кінець відповідного періоду додаванням або відніманням до (від) готівкових коштів на початок певного про¬міжку часу відповідно додатного ...
...язкових платежів; 5) розраховується сума готівкових коштів на кінець відповідного періоду додаванням або відніманням до (від) готівкових коштів на початок певного про¬міжку часу відповідно додатного ...
...язкових платежів; 5) розраховується сума готівкових коштів на кінець відповідного періоду додаванням або відніманням до (від) готівкових коштів на початок певного про¬міжку часу відповідно додатного ...
...язкових платежів; 5) розраховується сума готівкових коштів на кінець відповідного періоду додаванням або відніманням до (від) готівкових коштів на початок певного про¬міжку часу відповідно додатного ...
...грошових потоків доцільно: скоротити обсяги готівкових розрахунків, особливо при поставках одних і тих самих товарів; порядок здійснення безготівкових розрахунків необхідно перевіряти як у платника готівкових коштів, так і їх отримувачів; ...
...операцій, а саме: скоротити обсяги готівкових розрахунків, особливо при поставках одних і тих самих товарів; порядок здійснення безготівкових розрахунків необхідно перевіряти як у платника готівкових коштів, так і їх отримувачів; ...
проведена раптова ревізія наявності готівкових коштів у касі, якою встановлено готівку в сумі 345 грн. 58 коп., що співпадає з даними бухгалтерського обліку....для підтвердження можливих порушень деяких готівкових та розрахункових операцій бюджетної установи, виявлених в ході здійснення внутрішньогосподарського контролю Рис. 2.7 Схема документальної ревізії касових операцій Рис.
...3.18 Звіт про рух готівкових коштів СТОВ 2009 році, грн. Таблиця 3.19 Прогноз руху готівкових коштів від втілення проекту на 2009 році, грн.
...3.17 Звіт про рух готівкових коштів ВАТ «Русь» в 2008 році, грн. Таблиця 3.19 Прогноз руху готівкових коштів від втілення проекту на 2009 році, ...
...3.17 Звіт про рух готівкових коштів СТОВ «Нива» в 2009 році, грн. Таблиця 3.18 Прогноз руху готівкових коштів від втілення проекту на 2010 році, ...
Вступ Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку.У розрахунках між підприємствами та організаціями майже всі господарські платежі (крім дрібних) здійснюються шляхом безготівкових ...
Організація і регулювання готівкового грошового обігу 2. Режим функціонування кореспондентських і субкореспондентських рахунків 3. Задача № 15 На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахувати ...
1) Розкрити порядок проведення перевірок податковою інспекцією 2) Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках готівкових операцій 1. При проведенні перевірки виявлено, що працівник у представницьких цілях повечеряв з потенційним клієнтом у ресторані і надав авансовий ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації грошових розрахунків підприємств 1.1 Сутність та види грошових розрахунків підприємств 1.2 Організація готівкових розрахунків 1.3 Організація безготівкових розрахунків 1.4 Розрахунково – платіжна дисципліна підприємства Розділ 2 Організація грошових розрахунків АТЗТ «ЧШК» 2....
Організація готівкових і безготівкових обмінних операцій 54 6. Організація операцій з чеками в іноземній валюті 69 7. Організація пасивних операцій 74 8.
Вступ Розділ І Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами 1.1 Облік короткострокових кредитів банку 1.2 Облік готівкових та безготівкових розрахунків підприємства 1.3. Оцінка та документування розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами Розділ 2 Практичні ...
Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті 5. Операції з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті Висновки Література ...
Готівковий та безготівковий обіг грошових коштів 11 1.3. Нормативно правове забезпечення обліку грошових коштів 14 РОЗДІЛ 2.
...виручкою інкасаторам (недостачі або надлишки готівкових коштів),які у середньому становили за місяць 20 грн. Суми недостач відносились за рахунок прибутку, що залишався у розпорядженні підприємства.
Вимоги до організації готівкових розрахунків 2.2. Документальне оформлення касових операцій на ЗАТ «Швея» 2.3. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій на прикладі ...
...виручкою інкасаторам (недостачі або надлишки готівкових коштів), які у середньому становили за місяць 120 грн Суми недостач відносились за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
...2 Синтетичний та аналітичний облік готівкових операцій 1.3.3 Звітність касових операцій 1.4 Облік кредитних операцій банку 1.5 Облік розрахунків з працівниками банку ...
Використання готівкової валюти на території України 2. Ризики інвестування у фінансові активи 2.1. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризику 2....
Регулювання обігу готівкових коштів 3.2. Регулювання безготівкового обігу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Регулювання обігу готівкових коштів 3.2. Регулювання безготівкового обігу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Визначте готівкову, бухгалтерську та фінансову точки беззбитковості по проекту. При розрахунку не враховуйте податки. Задача № 71 Визначити імпортний паритет для двигуна, що ...
...3 Патентування діяльності з обміну готівкових валових цінностей.............56 3.4 Патентування діяльності у сфері грального бізнесу....................................57 РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ...
, готівковий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 138 млрд. грн.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.