Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 69 за запитом Граматичні

...характеристика способів організації та презентації граматичного матеріалу в підручниках іноземної мови 1.1. Відображення граматичного матеріалу в сучасних підручниках з іноземної мови 1.2.
...1 психолого педагогічні особливості формування граматичних навиків 1.1. Вікові особливості розвитку школярів 1.2 Організація навчання при формуванні практичних навиків 1.3 Принципи орієнтири і ... Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1. Доцільність розвитку граматичної компетенції 2.2.
...1 психолого педагогічні особливості формування граматичних навиків 1.1. Вікові особливості розвитку школярів 1.2 Організація навчання при формуванні практичних навиків 1.3 Принципи орієнтири і ... Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі вивчення англійської мови: вираження модальності 2.1. Доцільність розвитку граматичної компетенції 2.2.
...2 Складові, необхідні при формуванні граматичних навиків 2.3 Характеристика граматичних навиків і їх етапи формування 2.4 Прийоми роботи над граматичним мінімумом.
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ……………………………………………….....7 1.1. Військовий переклад та його особливості ……………………………...7 1.2. Граматичні особливості перекладу документів миротворчої діяльності ...
...2 Складові, необхідні при формуванні граматичних навиків 2.3 Характеристика граматичних навиків і їх етапи формування 2.4 Прийоми роботи над граматичним мінімумом.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1. Система відмінків іменника.... Адвербіалізація орудного відмінка безприйменникового: семантико граматичний аналіз (на матеріалі творів І.А. Цюпи) 2.1. Синтаксичний ступінь відіменникової адвербіалізації 2.2.
...цих грамем, їх місце у граматичній системі мови та граматичних категоріях. Формальний підхід, що тривалий час практично безальтернативно існував у граматиці, зумовив і тлумачення названих одиниць ...
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ ....405 ГВОЗДЄВ О.М. Спостереження за загальним характером за¬своєння граматичної будови ...............405 ЕЛЬКОНІН Н.Д.
Вступ з Глава 1 психолого педагопчш особливості Формування граматичних умінь 1.1. Вікові особливості розвитку школярів 1.2 Організація навчання при формуванні практичних навиків 1.3 Принципи орієнтири і ... Доцільність розвитку граматичної компетенції 2.2. Типологія засобів вираження модальності 2.3. Вправи для вивчення модальних дієслів 2.4. 29 висновки 2.5.
Формування граматичної правильності мовлення у дітей § 1. Поняття граматичної будови мови § 2. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку § 3.
...з них зазнали впливу формально граматичних і антиграматичних тенденцій, які домінували тоді в радянському мовознавстві і методиці. Залишило свій слід комплексно проектне навчання, що не передбачало ...розрізнення частин мови за допомогою граматичних питань не є головним. Адже на одні й ті ж питання відповідают різні щодо семантичної суті слова: на питання хто?
...з них зазнали впливу формально граматичних і антиграматичних тенденцій, які домінували тоді в радянському мовознавстві і методиці. Залишило свій слід комплексно проектне навчання, що не передбачало ...розрізнення частин мови за допомогою граматичних питань не є головним. Адже на одні й ті ж питання відповідают різні щодо семантичної суті слова: на питання хто?
Фразеологізми з граматичною структурою речення Висновки до розділу I Розділ II. Етнокультурні стереотипи у фразеології німецької мови 2.1....єднаних в інформаційні блоки: денотативний, граматичний, функціонально стилістичний, етимологічний, культурологічний, емотивний, перифрастичний (мотиваційно образний). Джерелом формування індивідуальних сем етноніма є різноманітна культурна інформація та конотації, пов'...
Представлення граматичного матеріалу.ст 2.4. Комунікативність мови і вивчення розмовної граматики.ст 2.5. Групова робота.ст 2.6....формування міцних та глибоких лексико – граматичних навичок у учнів, але наближають процес оволодіння мовою до умов природного мовного середовища. Використання цих іноземних видань, а також технік ...
...частину мови починаючи з перших граматичних описів французької мови які стали основою для формування теорії частин мови в французькій лінгвістичній традиції, в тому числі і артикля....артиклів, вияснити їх семантичне на граматичне значення; 5. Опрацювати праці науковців які досліджували дану тему, таких як: В.Г. Гак, І.Н. Попова, Ж.А.
У виконанні граматичних завдань (4 5) вам допоможе матеріал лекцій 5.1 і 5.4. При виконанні другого і третього завдань у пригоді ...паперами (вчитимемося писати розписку), опрацюємо граматичний та орфографічний матеріал. Правила складання розписки містяться в лекції 7.3. Завдання 1. Утворіть форму родового відмінка однини іменників.
Робота над засвоєнням граматичної основи речення. 5. Навчання учнів установлювати граматичні та смислові зв’язки між членами речення. 6.
...іноземної мови з проблеми навчання граматичній стороні мови і, зокрема, з проблеми застосування різних підходів до навчання граматичній стороні мови, можна укласти, що в даний час ...
...якості медійних текстів, у дослідженні граматичних помилок, у формулюванні нормативних рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність. Завдання: 1.... дослідити граматичні помилки у двомовних Інтернет виданнях на прикладі публікацій сайту dt.ua; 4. сформулювати нормативні рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної ...
Теоретичні основи граматичного та лексичного значення слів в українській мові 1.1 Сутність, види та значення слів 1.2 Склад сучасної української лексики ...
Робота виконана за усіма лексичними, орфографічними, і граматичними вимогами. Зроблена з урахуванням найостаннішої статистики. Захищена у 2014 році на відмінно! У подарунок до дипломної іде ілюстративний матеріал та ...
Визначте за граматичними ознаками, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто: а) є показником ...
Визначте за граматичними ознаками, до яких частин мови належать слова, що мають закінчення s, і яку функцію виконує це закінчення, тобто чи є ...
Загальне значення числівника і його граматичні ознаки 61. Документи з господарсько договірної діяльності. Дати характеристику цим документам Завдання № 13 До кожного з наведених фразеологізмів, до складу ...
Синтаксичні, лексичні та граматичні особливості Висновок Список використаної літератури
Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 3. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова Висновок Список використаної ...
Граматична сполучуваність слів. Узгодження й керування. Закономірності порядку слів Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ МОВИ В ТВОРАХ ГРИГОРІЯ ТЮТЮННИКА (...
Дослідження антонімії у фразеосистемі англійської мови Класифікація антонімічних фразеологізмів, та їх характеристика Класифікація антонімічних фразеологізмів за лексико граматичною структурою і виявлені нами особливості кожної групи дозволяють говорити про наявність певних типів кореляції між антонімічними фразеологізмами.
Граматичні функції дієслів руху Розділ ІІ. Специфіка функцій дієслів руху 2.1. Класифікація англійських дієслів руху 2.2.
Граматичні функції дієслів руху Розділ ІІ. Специфіка функцій дієслів руху 2.1. Класифікація англійських дієслів руху 2.2.
Граматичні особливості 1.4. Синтаксичні особливості 1.5. Стилістичні особливості РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯННЯ В НАУКОВО ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ 2.1.
...вимови у США (фонетичні, лексичні, граматичні) Висновки Список використаної літератури
...ці терміни, вислови, синтаксичні та граматичні звороти ніколи не перекладалися або не можуть бути перекладені; радше неперекладним є те, що постійно продовжують (не) перекладати [Барбара Кассен].
Граматична характеристика кольороназв 2.2. Структурні типи лексем на позначення кольору 2.3. Семантика кольороназв, уживаних Б. І. Антоничем РОЗДІЛ 3.
Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 2.2. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова 2.3.
...мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. 8. Терміни, професіоналізм, фразеологізм. 9. Номенклатурні назви в професійній мові. 10. Складні слова, абревіатури та графічні скорочення. 11.
Методика формування граматичного складу мови 2.3. Методика розвитку звукової культури мови 2.4. Методика розвитку зв’язного мовлення 2.5.
Методика формування граматичного складу мови 2.3. Методика розвитку звукової культури мови 2.4. Методика розвитку зв’язного мовлення 2.5.
Лексико граматичні засоби реалізації англійських прислівїв і приказок та особливості їх структурної побудови 2.4. Стилістичні засоби оформлення англійських паремій Розділ 3.
Граматична структура фразеологічних одиниць прози Г. Квітки Основ’яненка 2.3. Стилістичні функції фразеологізмів у мовотворчості Г.
...є системний підхід до опису граматичних явищ відповідно до їх функцій у художньому дискурсі, який базується на сучасних нормах структурного оформлення мовлення.
...є системний підхід до опису граматичних явищ відповідно до їх функцій у художньому дискурсі, який базується на сучасних нормах структурного оформлення мовлення.
Граматичні помилки. Виберіть граматично правильні варіанти. 1. а) За ініціативою студентів; б) По ініціативі студентів. 2.
...діяльності школярів у процесі засвоєння граматичних понять .................................................................................... 36 2.3. Ефективність експериментальної методики розвитку мислительної діяльності учнів у процесі вивчення математики та української мови 47 РОЗДІЛ ...
Граматичні помилки. Виберіть граматично правильні варіанти. 1. а) Комісія не підготувала свого варіанта протокола; б) Комісія не підготувала свого варіанта протоколу; ...
Граматичні помилки. Виберіть граматично правильні варіанти. 1. а) Виконати по всіх правилах; б) Виконати по всім правилам; в) Виконати за всіма ...
...суб’єктну семантику, ускладнену значенням граматичної форми або значеннями інших компонентів речення. Високопродуктивний тип безособових речень становлять також речення з родовим суб’єкта.
Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин відповідно до категоріального значення ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.