Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-48 з 48 за запитом ДАВАЛЬНИЦЬКІЙ

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій ...
Вступ 1 Методологічна основа й нормативна база обліку давальницької сировини 1.1. Нормативна база організації обліку давальницької сировини 1.2. Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1....
Теоретичні аспекти обліку давальницької сировини в сучасних умовах 1. Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій ...
...АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ДАВАЛЬНИЦЬКІЙ СИРОВИНІ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 8 1.1. Економічна сутність та види експортних операцій на давальницькій сировині 8 1.2.
Економічна сутність операції «Переробка іноземної давальницької сировини в Україні». Завдання бухгалтерського обліку цих операцій 2. Аналіз законодавчо норматиної бази щодо операцій по переробці давальницької сировини 3.
1....міжнародного економічного контракту на переробку давальницької сировини. 4. Фінансово господарські операції, що витікають з процесу виконання контракту до отримання фінансового результату Список використаної літератури. Додаток
Вступ 1. Економічна сутність операції «Переробка іноземної давальницької сировини в Україні» 2.
Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною в резидента замовника Завдання № ...
Вартість послуг переробки давальницької сировини 2000 дол. США. Розрахунки за ці послуги проведені сировиною. Курс НБУ на дату вивезення сировини складав 7,70 грн.... Облікова вартість давальницької сировини, переданої виконавцю 95000 грн., а в погашення заборгованості за послуги – 9000 грн., митне оформлення – 2400 грн., у т. ч.
...операції належать до операцій з давальницькою сировиною 3..На якому рахунку обліковується ввезена для переробки давальницька сировина.Дати його характеристику. 4. На якому рахунку відображається виготовлена готова продукція з давальницької сировини. 5.
Які особливості митного контролю давальницької си¬ровини іноземного замовника? 31. Які пільги має продукція, що виготовлена з давальни¬цької сировини в Україні і вивозиться за ... Який порядок митного контролю давальницької сиро¬вини іноземного замовника? 33. Які документи необхідно пред'являти інспектору митниці при ввезенні давальницької сировини? 34.
...На територію України на умовах давальницької ввозиться сировина. Ціна одиниці сировини 1,7 дол. США за одиницю Кількість сировини 320 одиниць Загальна кількість готової продукції – 75 ...сировини для переробки на умовах давальницької у випадку: 1. Коли готова продукція вивозиться протягом 90 календарних днів з моменту ввезення 2.
Готова продукція з усієї давальницької сировини вивозиться за межі митної території України в термін до 90 днів. Вартість отриманої давальницької сировини складає 13800 дол. США.
...зовнішньоекономічних відносин по операціях з давальницькою сировиною 30. Аналіз показників фінансової звітності Задача № 10 Підприємство отримало короткостроковий кредит в іноземному банку на суму 30000 дол.... Тест № 10 Операції з давальницькою сировиною можна визнати такими у випадку, якщо сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає не менше: A. 20%; B.
За митне оформлення при вивезенні давальницької сировини і сировини в рахунок оплати послуг, сплачені митні збори в сумі 60 грн. 20.03. п.р.... Вартість послуг з переробки давальницької сировини, відповідно до укладеної угоди складає 1 280 EUR. Фактична вартість готової продукції – 6 250 грн.
...підприємство працює, в основному, на давальницькій сировині. Значна увага при цьму приділяється документальному оформленню первинного, поточного і підсумкового обліку витрат на виробництво, виділяються особливості, недоліки ведення ...витрат,пов’язаних з переробкою давальницької сировини). Таблиця 2.7.Аналіз витрат на виробництво по елементах. Таблиця 2.8.Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної ...
Організація і методика проведення аудиту давальницької сировини 2. Аудит обліку витрат на виробництво Використана література
Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною 3. Акредитив як метод розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності Аналітичне питання: Оцінити бюджетну ефективність експортно імпортної діяльності. Література
Особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною Практична частина Задача Підприємство здійснює продаж 3000 дол. Валютний курс на дату отримання валюти і списання її з валютного ...
Порядок митного оформлення операції з давальницькою сировиною 3. Зберігання товарів під митним контролем. Положення «Про митні ліцензійні склади» 4. Положення «Про верифікацію митними органами сертифікатів про ...
Порядок митного оформлення операції з давальницькою сировиною 23.Поняття зони митного контролю (положенню "Про зону митного контролю") 33. Порядок митного оформлення товарів, що підлягають обов'язковій ...
...повернення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, в країну замовника, спільна реалізація готової продукції, компенсація витрат за переробку сировини 3. Задача № 2 З'ясувати особливості включення ...
...готової продукції у країні переробки давальницької сировини, в третіх країнах 3. Задача № 17 Скласти заявку на купівлю 326 600 дол. США для про¬ведення розрахунків з ...
Порядок митного оформлення операції з давальницькою сировиною 29 Поняття пропуску через митний кордон України. Перелік товарів та інших предметів, що не підлягають пропуску 40.
Порядок митного оформлення операції з давальницькою сировиною 27. Положення про відкриття та діяльність магазинів безмитної торгівлі на території України 32. Порядок нарахування та стягнення акцизного збору ...
Облік операцій з давальницькою сировиною Задача № 4 Підприємство купує валюту для розрахунків з іноземним постачальникам в сумі 2000$. Для цього підприємство перераховує банку 11200 ...
Порядок митного оформлення операції з давальницькою сировиною 26.Правила визначення країни походження товару. Тарифні пільги та преференції 39. Положення про вантажну митну декларацію 50.
...Практичне завдання № 1 Контракт по давальницьким постачанням Практичне завдання № 2 Договір консигнації Література
Операції на давальницькій сировині; 4.6. Викуп застарілої продукції; 4.7. Поставки на комплектпцію; 5. Контракт та його умови; 6.
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, ...
...оподаткування ПДВ при операціях з давальницькою сировиною Література
...сті випадків підприємство працює з давальницькою сировиною, що зменшує ви датки самого підприємства на виробництво (виготовлення продукції). Чисельність працівників з кожним роком стає дедалі меншою, що ...
...постачання нафти; неефективністю для НПЗ давальницької схеми переробки нафти; загальмованістю процесів приватизації НПЗ, сфери нафтовидобутку й збуту нафтопродуктів; відсутністю стабільних джерел інвестування й важким фінансовим станом ...
...консигнації реекспортні поставки товарів переробка давальницької сировини 1199,1 809,2 389,9 67,5 Література
...у 2005 році викликане збільшенням давальницьких контрактів; у структурі основних засобів відсутні основні невиробничі фонди. Це свідчить про низький рівень розвитку соціальної інфраструктури підприємства, адже в ...
...витрат,пов’язаних з переробкою давальницької сировини) Рис.3.1. Схема формування і аналізу витрат виробництва за статтями калькуляції Рис. 3.2.
...на виробництво сухого молока на давальницьких умовах. В результаті недостатнє навантаження виробничих потужностей, простій обладнання. Дуже низька доля оборотних коштів і велика частка залучених коштів призвели ...
...консигнації реекспортні поставки товарів переробка давальницької сировини 1199,1 809,2 389,9 67,5 Завдання № 15 Провести факторний аналіз обсягів реалізації за експортними контрактами.

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.