Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 177 за запитом ДУХОВНІСТЬ

Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…….28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...…31 ВСТУП Мова – основа духовного життя народу, втрата її, як сказав великий ...
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії та рівні сформованості у старшокласників………………………… 1.2.
Теоретичні основи духовного розвитку особистості 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2. Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1.
Духовность – всеобщая ценность человечества 1.2. Причины нераскрытия богатства духовной культуры стран 1.3. Духовность в изобразительном искусстве 2.
Передумови формування духовного світу школяра засобами мистецтва 1.1. Духовні цінності в становленні особистості школяра 1.2. Методологічні та теоретичні основи виховання духовності учнів засобами мистецтва Розділ 2.
Передумови формування духовного світу школяра в умовах гуманістично організованого педагогічного процесу 1.1. Духовні цінності в становленні особистості школяра 1.2. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі Розділ 2.
Духовна та матеріальна культура українського народу Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Духовна культура народу Світогляд Світоглядний синкретизм Менталітет Національний характер – ...
Теоретичні основи духовного розвитку особистості 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2. Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1.
Сутність духовної культури 2. Мистецтво в структурі духовної культури 3. Українське мистецтво як форма духовної культури та його види Висновки Література
Принципи духовної культури юриста 3. Функції духовної культури юриста ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Реферат «Матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації» План 1. Трипільська культура 2. Матеріальна культура трипільської цивілізації 2.1 Житло трипільців 2.2 Вироби з ... Духовна культура трипільської цивілізації 3.1 Світогляд трипільців 3.2 Трипільські Боги і Богині 3.3 Статуетки та зображення 3.4 ...
Вступ Розділ 1. Феномен Берестейської унії 1596 р. та її місце у національно культурній та релігійній історії українського ... Розподіл сфер комретерції світської та духовної влади в контексті розвитку державно церковних взаємин в Україні 2.3. Конституційно правові засади діяльності УГКЦ як інституції громадянського суспільства ...
Проаналізуйте підходи у трактуванні поняття духовність у філософській, психолого педагогічній літературі і визначте місце моралі і духовності в українському етносі. 2.
Українська мова – джерело духовного відродження суспільства 2.1. Українська мова джерело духовного відродження нації 2.2. Сутність рідної мови і її роль у житті ...
1. Духовна надсвідомість. 2. Основи світосприйняття індійських йогів. Список використаної літератури
... ВАРІАНТ 11. 1. Поясніть роль апологетики і патристики у формуванні середньовічної духовної культури. 2.
Вступ Розділ І. Суспільні умови на Україні в часи життя та діяльності Петра Могили (перша ...
1. Українці під владою Габсбургів 2. Реформи Габсбургів та їх вплив на українську культуру 3.
Духовна єдність c. Кохання d. Самотність e. Престиж f. Помста g. Втеча від батьків h. Пошук матеріальних благ i.... Ні Question 4 Закономірністю духовної сумісності є: a. Взаємодоповнення духовних компонентів подружжя b. Протилежність духовних компонентів подружжя c. Подібність духовних компонентів подружжя d.
...плані людина феодального суспільства постає “духовною людиною”, тобто такою, що усвідомлює себе насамперед “одухотвореною”(такою, що має духу), а не просто тілесною (чи природною) істотою....відносин феодальної доби і виступає духовність. Не заперечуючи реальності речового світу суспільства свідомість середньовіччя тлумачить її як “зовнішню видимість” більш фундаментальної реальності – духовного світу.
...історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди....і з попередніми поколіннями, їхнім духовним надбанням. Згадаймо слова В. Сосюри: “Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема”. Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовного ...
Духовність як невід’ємна частина загальнолюдського буття 1.1. Сутність та зміст духовності особистості 1.2 Поєднання раціональної та ірраціональної основ ...
Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.... Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.
Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.... Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.
Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.... Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.
...інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму? a. О.А.Грішнова b. Р.П.Колосова c. Г.В.Осовська та О.... ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей c. становище людини в суспільстві Question 7 Середня очікувана тривалість життя в Україні в 2009 році ...
...проблем, пов’язаних з нормалізацією духовного життя, пошуками шляхів урегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті ...з цим релігія є універсальним духовним явищем у житті суспільства. Вона об’єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення у ієрархічно побудовані ...
...але дає можливість відчути порушення духовних зв'язків: руйнацію моралі, поширення суспільного хаосу в світі. Альбер Камю зазначав, що «бажаючи виразити абсурд, Кафка застосовує логіку». Ф....смерть може звільнити її з духовної в'язниці. В абсурдному світі немає нічого певного, постійного, руйнуються родинні стосунки, а люди — «поспіль негідники, між ними немає жодної ...
...але дає можливість відчути порушення духовних зв'язків: руйнацію моралі, поширення суспільного хаосу в світі. Альбер Камю зазначав, що «бажаючи виразити абсурд, Кафка застосовує логіку». Ф....смерть може звільнити її з духовної в'язниці. В абсурдному світі немає нічого певного, постійного, руйнуються родинні стосунки, а люди — «поспіль негідники, між ними немає жодної ...
...поділу праці, автоматизації різних галузей духовної діяльності і духовного виробництва.BR> Можна сказати, що наука — це і підсумок пізнання світу, система перевірених на практиці достовірних знань ...
...решт досягнутий рівень соціального та духовного розвитку суспільства і людини. Мораль і право виступають як загальні правила поведінки людей, тобто формулюються у вигляді зразків, масштабів, відповідно ...більш тісно зв'язана з духовністю, зі світоглядом людини, зі ставленням як до людей, до світу в цілому, так і, врешті решт, до самої себе. 2.
...зіставляння, порівняння, ідентифікації соціального та духовного життя з явищами природи називається: a. натуралізація b. натурналізація c. діалогічність d. екологічність e. ідентифікація Question 9 Український етнос почав ... цілісний вираз духовних спрямувань народу, специфіка відображення ним дійсності d. когнітивна функція e. характеристика процесу мислення Question 16 Першими, хто проголосив створення науки ...
Йогический путь духовного совершенствования ………………………. 9 2.1. Ступени йогического пути духовного совершенствования ……….. 9 2.2. Виды йоги …………………………………………………………….. 11 ГЛАВА III.
це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, притаманних даній організації, які відображають її індивідуальність і сприйняття себе та інших в соціальному ...з нижчезазначених людських цінностей складають духовний потенціал особистості: a. гідність, милосердя, справедливість, незалежність, благородство, мужність, совісність b. порядність, чесність, обов’язковість, довіра c.
...як засіб естетичного виховання в духовному розвиткові особистості 2.2. Мета і завдання естетичного виховання в духовному розвитку особистості. Місце естетичного виховання на уроках природознавства.
Головний зміст формування духовної культури юнацтва складають чинники гуманістичного світосприйняття, світорозуміння й світобачення, перетворені на повсякденну норму соціальної поведінки....і зброя” і “Тронка” визначають духовний потенціал людської особистості, яка усвідомлює свою історичну місію, відповідальність за долю рідної країни, народу і з честю виконує свій обов’...
...особистісними, колективними якостями, що сприяє духовному, соціальному вдосконаленню студентів, досягненню мети. Слід відзначити, що в ході дослідження вдалося розглянути фізичне виховання, як засіб формування позитивних моральних ...складової ( фізична діяльність ) так і духовної ( формування моральних якостей ).
...рухові відвойована відносно автономна ділянка духовного життя суспільства, де могла зміцнитися вільна, толерантна і раціонально критична думка, опозиційна будь яким в тому числі і серед самих ... Саме духовний клімат Відродження створив передумови і грунт, на якому змогла вирости наукова думка Нового часу. Список використаної літератури
...України як суверенної держави, відродження духовності суспільства проблема громадянського виховання підростаючого покоління набуває особливої актуальності. Пріоритетність виховання громадянина зумовлюється водночас процесом відродження нації....краю, України, історичної пам'яті, духовності, національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання і виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її ...
...решт досягнутий рівень соціального та духовного розвитку суспільства і людини. Мораль і право виступають як загальні правила поведінки людей, тобто формулюються у вигляді зразків, масштабів, відповідно ...більш тісно зв'язана з духовністю, зі світоглядом людини, зі ставленням як до людей, до світу в цілому, так і, врешті решт, до самої себе.
...умовах розбудови нацiональної держави, вiдродження духовної культури українського народу постає гостра потреба у вихованнi всебiчно розвиненої особистостi, здатної спрямувати свою життєдiяльнiсть у русло гуманiстичного розвитку суспiльства ...формуються естетичнi iнтереси, триває процес духовного розвитку людини. Одним iз важливих шляхiв реформування змiсту загальноосвiтньої пiдготовки дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку, як зазначено у Державнiй ...
...святиня, щоденна молитва – органічна потреба духовного життя, Біблія — наймудріша книга, джерело невичерпної наснаги. Мудре Христове вчення, поняття, пов’язані з Богом, проймають більшість творів Шевченка. 3....біблійні теми в контексті національно духовних проблем свого народу. 6. Біблійні сюжети й образи у Шевченка здебільшого мають характер своєрідних політичних метафор, символів і образних алюзій.
...процесу мислення; В) цілісний вираз духовних спрямувань народу, специфіка відображення ним дійсності; Г) когнітивна функція; Д) історичне поняття. Question 8 of 50 Першими, хто проголосив створення ...зіставляння, порівняння, ідентифікації соціального та духовного життя з явищами природи називається: А) діалогічність; Б) екологічність; В) натуралізація; Г) натурналізація; Д) ідентифікація.
...необхідною передумовою пізнання світу, формування духовної етнонаціональної культури молодших школярів. Крім того, системне, цілеспрямоване формування зв’язного мовлення є важливою умовою формування мовної особистості, з одного боку, і становлення її духовних цінностей – з іншого.
Гуссерля Question 3 Пізнання духовних засад суспільства досліджено у роботах: a. Т.Лукмана b. З.Фрейда c. Ж. П.Сартра d. В.Франкла e. Е.... високого рівня духовного розвитку суспільства e. віри Question 4 Балів: 1 Духовні чинники ефективності соціальних технологій досліджували: Виберіть одну або кілька відповідей a.
...на збереження власної ідентичності й духовних цінностей на еміграції. 4. Політичний діяч, письменник, автор першої Конституції України (1710) на основі ідеї демократичного ладу, української державності. 5....опосередковано стосуються привласнення матеріальних і духовних благ. 4. «Соціальні …» процес виникнення нових явищ, структур, характеристик у різних соціальних системах і підсистемах під час їх взаємодії.
У духовному розвитку спостерігається розпливчастість життєвих цілей, девальвація загальнолюдських і культурно національних цінностей, для значної частини дітей властивий стан соціальної інфантильності....зниження фізичного психічного, соціального і духовного здоров'я підростаючого покоління є глибока соціально економічна криза, екологічні проблеми, критичний стан щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням, слабка матеріально ...
Аквінського про зверхність духовної влади над світською передбачала виділення у структурі світської владі трьох аспектів, а саме: a.призначення влади, використання влади, сутність влади ... правового статусу церкви як представниці духовної влади в суспільстві d. питання престолонаслідування Question 18 Кому із прогресивних діячів представників феодальної російської думки належала ідея централізованої монархії: ...
основу світу складає духовний початок, що не залежить від людини Question 22 Балів: 1 Що, за Платоном, є головною причиною суспільного зла?... основу світу складає духовний початок, що не залежить від людини Question 35 Балів: 1 Він створив для моральних вимірив героїв своїх творів нескінченно дрібні ...
Сфера впливу: психіка, характер, духовний світ, підсвідомість, інтуїція, комунікабельність, гармонія, здатність до співробітництва, моральні сили, творчі сили, настрій, самовладання, динаміка почуттів.... Духовний дискомфорт, недолік присутності духу, здатності до реагування. Можливі нещасні випадки Особливу увагу необхідно приділяти дням перепадів, коли відбувається зміна фаз ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.