Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 916 за запитом Дайте

Завдання 1. (тестове) оберіть вірну відповідь: 1. Ринок який охоплює операції з випуску обігу інструментів власності, ... ( творче питання) Дайте характеристику методам банківського регулювання Література
1. Дайте оцінку конституційним принципам кримінального процессу України 100.
Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Крива виробничих можливостей 1.2 ...
Варіант № 9 (Х, Ц, Ч) Завдання 1. Дайте визначення мові та її функціям. Завдання 2.
2 варіант Завдання 1. (тестове) оберіть вірну відповідь: 1. Ринок який охоплює операції з випуску обігу ... ( творче питання) Дайте характеристику методам банківського регулювання. Перелік літератури
Завдання 1. Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Закон попиту 1....
88. Проаналізуйте поняття, значення, види підсудності 113. Дайте оцінку поняттю, завданню стадії касаційного провадження ...
Визначте вірність чи невірність положень, мотивуючи свою точку зору: дайте розгорнуту відповідь
НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНИХ СТАТЕЙ КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ, ДАЙТЕ ПРАВОВУ ОЦІНКУ ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ : випробувальний строк (...
На підставі аналізу відповідних статей Кодексу законів про працю, дайте правову оцінку запропонованої ситуації: випробувальний строк (...
Завдання 1. Охарактеризуйте галузі психології. Завдання 2. Розкрийте причини та наслідки ненормативного психічного розвитку. Завдання 3. Дайте визначення форм мислення та його ...
Дайте оцінку діям Шутової. ТЕМА 13 1. Холошко разом зі своїм знайомим Крутовим знущалися над собакою, били її кийками, а потім ... Дайте кримінально правову характеристику діям вказаних осіб. 4. Копчик, який ненавидів керівника однієї політичної партії, вирішив вбити його.
Дайте аргументоване пояснення, звернувши увагу на те, чого Вам на даний момент не вистачає для того, щоб стати гарним психологом консультантом....яжіть і цю задачу та дайте обґрунтування своєму рішенню. Питання. Вірно чи ні: 1. Прийом психологічної інтерпретації для фокусування інформації відрізняється від варіативного повторення вже сказано ...
Определите сущность и дайте характеристику структурным компонентам деятельности 9. Какие пути формирования способов действий Вы знаете? 10. Назовите виды деятельности и дайте им характеристику Тема 6.
Определите сущность и дайте характеристику структурным компонентам деятельности 9. Какие пути формирования способов действий Вы знаете? 10. Назовите виды деятельности и дайте им характеристику Тема 6.
Определите сущность и дайте характеристику структурным компонентам деятельности 9. Какие пути формирования способов действий Вы знаете? 10. Назовите виды деятельности и дайте им характеристику Тема 6.
Определите сущность и дайте характеристику структурным компонентам деятельности 9. Какие пути формирования способов действий Вы знаете? 10. Назовите виды деятельности и дайте им характеристику Тема 6.
Дайте мені сумку, будь ласка. 6. Дайте Бену ті олівці. 7. Дайте мені ці ручки та цю сумку. 8.
Дайте визначення змісту адміністрування як адміністративних методів управління. 3. Вкажіть основні завдання публічної адміністрації. 4. Вкажіть відмінності вузького і широкого розуміння ... Дайте визначення терміну «публічна служба». 8. Вкажіть критерії «публічності» організацій. 9. Визначте специфічні риси зовнішнього середовища публічних організацій. 10.
Дайте характеристику римського приватного права. 4. Що таке рецепція римського приватного права? 5. Визначте етапи розвитку римського права? 6.... Дайте загальну характеристику речових прав. 2. Визначте поняття та кваліфікацію речей. 3. Яка відмінність речового права від зобов’язального? 4.
Дайте психологічне пояснення відомим твердженням: "Особистість — суб'єкт та об'єкт суспільних стосунків" А. Г. Ковальов «Традицию нельзя унаследовать, ее надо ... Дайте психологічне пояснення висловлюванням «Толпа орет одной большой глоткой, но ест тысячью маленьких ртов.» С. Леи «Когда голос берет толпа, уже ...
Дайте характеристику спільної гри у тварин. 4. Поясніть значення спільних ігор для дорослої поведінки. 5. У чому полягає пізнавальна функція ігрової ... Дайте визначення агресивної поведінки тварин. 3. Назвіть дослідників, які вивчали домінантну поведінку тварин. 4. У чому проявляється дослідницька поведінка тварин? 5.
Дайте характеристику спільної гри у тварин. 4. Поясніть значення спільних ігор для дорослої поведінки. 5. У чому полягає пізнавальна функція ігрової ... Дайте визначення агресивної поведінки тварин. 3. Назвіть дослідників, які вивчали домінантну поведінку тварин. 4. У чому проявляється дослідницька поведінка тварин? 5.
Дайте определение дефекта развития. 7. Приведите примеры сложных дефектов. 8. В чем отличие первичных дефектов от вторичных? 9.... Дайте характеристику различных степеней олигофрении. 3. Опишите особенности проявления дефекта у дементных детей. 4. Законспектируйте главу №2 книги В.В.
Дайте власні пояснення. 8. Які існують об’єднання підприємців? За якими ознаками відбувається групування підприємців? 9.... Дайте визначення центру відповідальності, розкрийте сутність класифікації за центрами відповідальності. 8. Розкрийте внутрішній зміст понять “центр прибутку”, “центр витрат”, “центр інвестицій”.
Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і нематеріальним виробництвом. 3. Що таке "духовне виробництво"? 4....економічної системи до іншої та дайте стислу характеристику їх. 2. Назвіть перехідні економічні системи в цивілізаційному підході та розкрийте форми виявлення закономірностей переходу від однієї системи ...
Завдання №1 КЕЙС В: ФОРМА В Прочитайте наведений приклад; самостійно дайте відповідь на запропоновані далі питання і підготуйтеся до обговорення відповідей в групі. Команда працює вже місяць і найближчим часом намічається ...Прочитайте наведений нижче приклад, самостійно дайте відповідь на наведені нижче питання і підготуйтеся до обговорення отриманих відповідей у групі. Команда подолала середину точки свого життєвого циклу.
Дайте визначення поняття “канал розподілу”. Які параметри характеризують канал розподілу ? 3. В які групи можна об ’ єднати функції каналів розподілу ? Дайте коротку характеристику кожної з груп.
Дайте визначення предмету фінансового права. 2. Охарактеризуйте основний метод фінансово правового регулювання. 3. Дайте визначення фінансового право як галузі права. 4.
...суб’єктів страхових правовідносин і дайте їм визначення. 8. Поясніть взаємозв’язок об’єкта страхування зі страховим інтересом. 9. Зробіть об’єктну класифікацію видів страхування. 10.... Дайте визначення франшизи, сформулюйте її призначення і перерахуйте види франшиз. Завдання до теми 2 1. Перерахуйте основні ознаки, за якими страхове ...
...суб’єктів страхових правовідносин і дайте їм визначення. 8. Поясніть взаємозв’язок об’єкта страхування зі страховим інтересом. 9. Зробіть об’єктну класифікацію видів страхування. 10.... Дайте визначення франшизи, сформулюйте її призначення і перерахуйте види франшиз. Тест 2 1. Перерахуйте основні ознаки, за якими страхове право можна ...
2) Дайте ответ на вопрос В чем заключается разница между американской и японской моделями менеджмента? 3) Выполните задание Сформулируейте ключевые факторы успеха ... Задание 2 1) Дайте ответ на вопросы Что подразумевается под термином “конфликт”? Что значит пойти на компромисс в случае разрешения конфликтной ситуации?
...1.1 (пункт 3) и дайте своё определение понятия «труд» и «организация труда»? 7. Охарактеризуйте «уровни поведения» человека (менеджера) в социуме? 8.... Дайте определение понятию научная организация труда менеджера? 8. Охарактеризуйте особенности научной организации управленческого труда? 9. Охарактеризуйте задачи научной организации управленческого труда?
Дайте определение понятия „Инфраструктура товарного рынка”. 2. Назовите основные элементы инфраструктуры товарного рынка. 3. Назовите основные функции инфраструктуры товарного рынка. 4.... Дайте определение понятия „Коммерческие связи торгового предприятия”. 2. Назовите факторы, которые влияют на эффективность коммерческих связей торгового предприятия. 3.
Дайте визначення і охарактеризуйте основні джерела міжнародного права. 2. Що таке „міжнародне законодавство”? 3. Які основні джерела міжнародного публічного права ви ... Дайте визначення юридичної особи в міжнародному економічному праві. 4. Які ознаки юридичної особи ви знаєте? 5.
Дайте визначення держави з точки зору її загальносоціальної сутності. 9. Перерахуйте елементи структури механізму держави. Тема 2.... Дайте визначення правовому вихованню. 2. Охарактеризуйте структуру правового виховання. 3. Визначити основні ознаки правового виховання. 4. Визначити особливості морального виховання. 5.
...организации, где Вы работаете и дайте сравнительную характеристику типов кадровой политики? 3. Дайте характеристику путей реализации кадровой политики. В чём проявляется особенность кадровой политики в Украине?
... Теоретична частина Дайте відповіді на питання: 1. Розкрийте предмет та метод податкового права. 2. Дайте визначення податку. 3. Розпишіть класифікацію податків. 4.
Дайте определение понятиям обучение, воспитание, развитие. 7. Изобразите в виде схемы взаимосвязь управления развитием, воспитанием, обучением, образованием. 8.... Дайте определение понятия генетического кода. 18. Дайте определения понятии генотипа и фенотипа. В чем их разли­чие? 19.
Дайте класифікацію грошових надходжень підприємств. 2. Розкрийте суть валового та чистого доходу, а також валового прибутку підприємства. 3.... Дайте класифікації грошових витрат підприємства за економічним змістом та цільовим призначенням. Завдання до теми 3 1. В чому сутність прибутку підприємства?
Дайте визначення шлюбу і сформулюйте його основні ознаки. 2. Які Ви знаєте підстави для визнання шлюбу недійсним/неукладеним? 3.... Назвіть і дайте стислу характеристику підстав припинення шлюбу. Завдання для виконання 2. Прокурор подав позов про визнання шлюбу недійсним між Майстренком і Сазановою ...
Дайте характеристику ограничений в восприятии реальности? 11. Как формируется модель мира и как она влияет на поведение человека? 12.... Перечислите этапы стратегического самоменеджмента и дайте им краткую характеристику 2. Проведите оценку Вашей жизненной ситуации. Заполните график успехов и неудач (рис. 9.7), проведите анализ.
Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і нематеріальним виробництвом. 3. Що таке "духовне виробництво"? 4....економічної системи до іншої та дайте стислу характеристику їх. 2. Назвіть перехідні економічні системи в цивілізаційному підході та розкрийте форми виявлення закономірностей переходу від однієї системи ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.