Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4215 за запитом Данило

Задача: В даній таблиці наведені дані про стан злочинності по Одеській області за 2012 2013 р. Види злочинів 2012 р. 2013 р.
За даними обстежень домогосподарств рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування в середньому за місяць становили: Продукт харчування Середній рівень, кг ...від їх кваліфікації характеризується такими даними: Пп. Годинний виробіток деталей робітниками 1V розряду, шт. № пп Годинний виробіток деталей робітниками V розряду, шт.
Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу: Продукція Реалізовано, тонн Ціна за 1 тонну, грн.... Відомі такі дані про реалізацію м’яса: Продукція Товарооборот у фактичних цінах, грн. Збільшення (+), зменшення ( ) кількості проданих продуктів, % базисний період звітний період Яловичина ...
...основи формування та впровадження баз даних в бібліотеках 1.1. Дефініція поняття «База даних» та загальна технологія створення 1.2. Бібліографічні бази даних 1.2.1.
ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 6 1.1 Основні поняття 6 1.2 Як працює система керування базами даних 8 1.3 Поля і типи ...
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 4 1.1. ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 6 1.2. ПОЛЯ І ТИПИ ДАНИХ 9 1.2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність і призначення балансу, його ...
За даними вибіркового обстеження 25 фірм (19 % й відбір) середня тривалість обороту дебіторської заборгованості 72 дні при середньоквадратичному відхиленні 10 днів.... За даними вибіркового обстеження 64 підприємств малого бізнесу в галузі інформаційно обчислювального обслуговування середня окупність витрат становить 37 % при середньоквадратичному відхиленні 7,...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1.1.3 Вимоги до програмно апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі 11 1.2 Обґрунтування вибору середовища реалізації завдання 12 1.3 Функціональні можливості середовища MS Access 15 1.4 Теоретичні основи організації реляційних баз даних 16 1.4....
Практичне заняття 10.2 1. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з квартири Никодименко, маючи достатні дані про те, що викрадені речі ...
Загальна характеристика безпеки даних. Архіватори та антивіруси. 1.1. Захист інформації від пошкоджень та від несанкціонованого доступу. 1.1.1. Антивірусні програми.... Поняття стискування даних та програмні засоби стискування даних. 1.2.2. Архівація файлів. 1.2.3. Стиснення даних засобами Windows. 1.3.
Потерпілим в даному провадженні була визнана юридична особа. В ході розслідування особа, якій було повідомлено про підозру, звернулася з ініціативою до прокурора про ...угода про визнання винуватості у даному випадку не може бути укладена в зв’язку з тим, що в провадженні одним із суб’єктів виступає потерпілий, а, ...
Використання даних фінансової звітності для управління Висновки та пропозиції Література Проаналізувавши фінансово господарський стан ПП, необхідно зазначити, що підприємство має серйозні недоліки ...організація облікової політики, так як дані фінансових звітів повинні містити повну, правдиву та достовірну інформацію щодо діяльності підприємства, на основі якої приймаються управлінські рішення.
Зовнішня політика Данила Галицького 2. Особливості міжнародної діяльності Данила Галицького 3. Зовнішня політика нащадків Данила Галицького Висновки Список літератури
Є такі дані про відсоток приватизованого майна та рівень рентабельності витрат по двадцяти акціонерних товариствах (табл. 2): Таблиця 2 пп Приватизовано майна, % Рентабельність ... Відомі такі дані про роботу плодоконсервних заводів протягом року (табл. 3). Таблиця 3 п Основні виробничі фонди, млн.грн. Валова продукція, млн.грн.
Фільтрація та сортування даних у списках (базах даних) Місrosoft Excel Вариант 9 1. Таблица Магазин Книга Кол. Цена Сумма Знание Oracle 8: рекомендации разработчикам ...
даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах району складіть ряд розподілу за якістю ґрунтів, утворивши три ... даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах району складіть ряд розподілу за урожайністю озимої пшениці, утворивши ...
...МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «НІКА ДАН» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Ефективність рекреаційної діяльності туристичної фірми «Ніка Дан» 2.3.
Зміст Вступ 2 1. Створення структури бази даних «Репертуар театрів міста» 3 2. Побудова форм 9 3.
Данило Галицький – князь Галицько Волинської землі 2. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Галицького ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
... ВАРІАНТ № 7 Питання 1. Колізійні питання сімейного права. Основні формули прикріплення, які застосовуються при вирішенні даних колізій. 2.
Зведення та групування статистичних даних Задача 1 За допомогою статистичного спостереження одержали наступні дані про підприємства галузі: Визначити середній обсяг виробництва в розрахунку на одне ...
... Задача № 49 br />br /> Визначити фінансовий стан підприємства за допомогою показників ліквідності та платоспроможності на основі даних балансу підприємства: Таблиця Вихідні дані ...
... Задача На підставі даних таблиці необхідно: 1) розрахувати показники чистої теперішньої вартості і індекса рентабельності інвестиційних проектів А, В і С; 2) скласти аналітичний ... Таблиця 10 Вихідні дані Період часу, років Проект А Проект Б Проект С 0 250000 250000 250000 1 +50000 +200000 +125000 2 +100000 +150000 +125000 ...
...активного населення України характеризується такими даними (табл. 18). Таблиця 18 Динаміка чисельності економічно активного населення України (в середньому за рік) Економічно активне населення, тис.... Аналізувати дані по таких колонках: варіант 27 – 2; варіант 28 – 3; варіант 29 – 4; варіант 30 – 5.
За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл виробничих ... За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть аналітичне групування, яке ...
...населення регіонів України характеризується такими даними (табл. 17). Таблиця 17 Динаміка чисельності наявного населення України (на початок року, тис. осіб) № в.... Аналізувати дані по рядку, який відповідає номеру варіанта контрольної роботи.
Задача: В таблиці наведені дані про стан злочинності в Одеській області. Назва району Кількість злочинців Кількість населення Болградський 720 315.000 Михайлівський 313 440.000 ...326 258.800 На основі даних таблиці вирахуйте по кожному району та в цілому коефіцієнт злочинності.
ЗАВДАННЯ № 1 ПРАВОМІРНІСТЬ ПРИТРИМАННЯ ВАНТАЖУ ЕКСПЕДИТОРОМ (ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) 8 жовтня 2010 року між двома українськими компаніями – ТОВ «ДАНА» (далі – «Замовник») і ТОВ «ФОРВАРДЕР» (далі – «Експедитор») був укладений договір про транспортно експедиційне обслуговування вантажів (далі – «Договір ТЕО»)....компенсацію за смерть моряка в даному випадку і як захистити права і законні інтереси судновласника, якщо між усіма спадкоємцями не буде досягнуто згоди?
Задача 1. Групування статистичних даних Задача 2. Індексний метод визначення впливу факторів на ...
ВСТУП Розділ І. Групування статистичних даних та обчислення статистичних показників Розділ ІІ.
... Задача № 2 Маємо такі дані про злочинність у двох містах: у місті А за рік зареєстровано 1300 злочинів, кількість осіб, які вчинили злочини,— 850 чол.
ВАРІАНТ №2 (Г, Д, Е, Є) ... Задача: На території даного органу внутрішніх справ за період 2012 2013рр. було зареєстрована, вказана в таблиці кількість злочинів: 2012р. 2013р.
ВАРІАНТ №9 (Х, Ц) 1. Статистичний підмет. 2.... Задача: На території даного ОВС за період 2012 та 2013р. було зареєстрована вказана кількість злочинів. Чисельність: Населення 58416 2012 р. 67180 2013 р.
Судова бухгалтерія (ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО) 1.... Маємо такі дані, що характеризують злочинність в районі: у 2010 році 190; в 2011 200; в 2012 210.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи складання балансу. 1.1. Баланс, його зміст і значення. Види балансу. 1.2.... Відображення даних обліку в формі №1 «Баланс». 2.4. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. 2.5.
Задача В таблиці наведені дані про сукупну пропозицію IAS 250 225 200 175 150 125 125 125 ...
Задача В таблиці наведені дані про сукупну пропозицію IAS 250 225 200 175 150 125 125 125 ...
Теорія: Тема 1.3. Зведення та групування статистичних даних РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ ЗАДАЧА№1 Для перевірки сортності продукції, яка надійшла до ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.