Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 6327 за запитом Дати

Дати товарознавчу характеристику сировини та продуктів (види сировини, хімічний склад, харчова цінність, вимоги до якості), які використано для приготування напоїв 2.... Дати характеристику пристосувань, інвентарю, посуду, яке застосовується при приготуванні напоїв 2.6. Правила експлуатації устаткування, вимоги охорони праці, техніки безпеки, протипожежної ...
ТЕРМІНИ 21. Календарне планування 51.... Дати характеристику виробничої програми підприємства та вимірників обсягу продукції 41. Викласти порядок визначення потреби в робітниках та обладнання для ремонту технологічного ...
Введение 1. Дать оценку триады личностной направленности 2. Проанализировать исследование темперамента методом наблюдения Выводы Литература
1. Обґрунтувати значення сенситивних періодів у розвитку дитини 2. Дати оцінку особливостям уваги дітей раннього ...
Дати визначення терміну – апрозексія 3. Назвати та коротко (в 2 3 реченнях) охарактеризувати методики дослідження уваги 4. Охарактеризувати психічний процес – пам’ять 5. Дати визначення терміну – амнезія 6.
Дати економіко правову характеристику бухгалтерських рахунків, використаних для реєстрації наслідків за кожною бан¬ківською операцією. B.... Дати економіко правову характеристику задіяних рахунків. B. Визначити вплив здійснених операцій на фінансовий стан банку. Завдання № 2.5 Чистий прибуток, що ...
...робіт, надання послуг: класифікація та дата визнання / Галина Кор нійчук, Віталій Прокопенко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 18. – С. 16 30. 45. Нашкаревська Г.В....операцій з надання послуг на дату визнан¬ня. Для цього мають бути наявні такі умови: можливість достовірної оцінки доходу, імовірність отримання підпри ємством економічних вигод, можливість ...
...перебувають в обігу на цю дату на ринку, становить 13%. Наступні купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік Визначити курс облігації....рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя становив 4% Задача Компанія має намір через 3 місяці продати 300 т цукру.
...перебувають в обігу на цю дату на ринку, становить 14%. Наступні купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік. Визначити курс облігації Задача Інвестор має намір ...перебувають в обігу на цю дату на ринку, становить 9%. Наступні купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік Задача Позичальник має намір через місяць отримати ...
Дати визначення змісту "охорона праці". 2. Що регулює закон України "Про охорону праці"? 3. Назвати і дати характеристику організаційно технічним заходам та ...
...з’ясувати їх суспільну небезпечність, дати характеристику об’єкту та предмету вказаних злочинів. Слід зазначити, що тема курсової роботи охоплює декілька злочинів: 1) Грабіж, поєднаний з ... Дати характеристику безпосереднього об’єкту та предмету грабежу. Визначити ознаки діяння та наслідків, встановити наявність причинного зв’язку між діянням та ...
Дати визначення страхової організації та основні системи їх класифікації? 2. Які етапи включає процес створення страхової організації? Охарактеризуйте їх зміст. 3....фінансової звітності Завдання 7 1) Дати визначення маркетингової діяльності страховика та визначити її сутність. 2) Які основні цілі та задачі системи збуту (просування та продажу) страхових ...
через 25 років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку b. через 3 років від дати подання заявки на корисну модель ...
20 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них b. 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів ...
Відмічається опис і дата господарської операції, номер документу, на підставі якого здійснено запис до Книги обліку валових доходів, назва контрагента, сума господарської операції, яку ... При цьому датою виникнення валових витрат може бути дата оприбуткування платником податку товарів. Враховуючи, що товар на склад Товариства не надходить, фактично це ...
...позичальнику кредит за такими умовами: дата надання – 1 травня 2003 р.; дата погашення – 1 серпня 2003 р.; сума кредиту – 10 000 грн.
Дати визначення показника «сальдо міграція». 7. Як слід розуміти поняття «відтворення населення?» 8. Назвати джерела інформації про населення. Завдання 3 1.... Дати визначення поняття «демографічна ситуація». 3. Назвати основні показники, що характеризують демографічну ситуацію. 4. Дати визначення поняття «демографічна політика». 5.
Дать характеристику. 8. Охарактеризуйте способы дыхания бактерий. 9. Охарактеризуйте неклеточные формы жизни – вирусы. Что такое бактериофаги? Их значение в жизнедеятельности человека.... Дать характеристику. Микрофлора воды. 14. Дать характеристику. Микрофлора воздуха. 15. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 16.
Дати визначення курсової різниці. 2. Як поділяються курсові різниці. 3. На яких рахунках відображаються курсові різниці. 4.... Дати визначення міжнародних розрахунків. 8. Акредитив це ...... 9. Перелічити способи визначення балансової вартості іноземної валюти. 10.
...банку України (НБУ) на цю дату складав 5,2930 грн./дол.. США), десятого числа звітного місяця – за 20000 куб метрів речовини у національній валюті (офіційний курс НБУ на цю дату складав 5,3001 грн./дол..
форвард Question 4 Дата, на яку валютні кошти надходять на рахунки учасників операції: a. дата підписання угоди b. дата укладання угоди c.
...позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності; 3)неприбуття в ...повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності; 4)якщо суд ...
...земельної ділянки за період з дати укладання даного Договору і до закінчення будівництва. Дана орендна плата за рік перераховується Інвестором Інвестору Підряднику чи Комунальному підприємству (далі ...п'ятнадцяти) календарних днів з дати затвердження в установленому порядку проектно кошторисної документації, Інвестор Підрядник, Інвестор складають та підписують Акт розподілу площ, який визначає право власності ...
Дати характеристику предмета вивчення дисципліни „Розміщення продуктивних сил”. 2. Розкрити поняття „продуктивні сили” і охарактеризувати їх елементи. 3.... Дати визначення поняття чинники розміщення продуктивних сил. Назвати основні їх групи. 9. Розкрити механізм впливу окремих чинників на розміщення продуктивних сил ...
Дати стислу характеристику кожної із функцій. 2. Дати стислу характеристику типів світогляду. Тема 2. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ (ІНДІЯ І ...
ВПРАВА № п/п Дата Зміст операції Сума, дол. 1 1.11. Для здійснення господарської діяльності компанії „Pride” по доставці продуктів, засновниками внесено кошти до ... За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Pride ”. 12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф.
ВПРАВА № п/п Дата Зміст операції Сума, дол. 1 1.09. Створена компанія „Speed” по ремонту автомобілів. Внесено кошти до капіталу компанії 105000 2 ... За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Speed”. 12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф.
...розкриття першого питання слухачам рекомендується дати легальне визначення правочину, відповідно до нового ЦК України, вказати ознаки правочину, проаналізувати співвідношення понять „воля” і „волевиявлення”, а також дати характеристику поняттям „мета” і „підстава” ...
Дату набуття чинності прав на патент. 5. Дату подання заявки. 6. Дату опублікування відомостей про патент. 7. Власника патенту. 8.
Дати загальну характеристику об’єктивних та суб’єктивних злочинів цього виду. З’ясувати поняття тілесного ушкодження, визначити його ознаки та види.... Дати характеристику об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 121 КК. Визначити та проаналізувати кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Курс НБУ на дату оформлення митної декларації – 6,42 грн. за 1 євро. 6.02 імпортований товар було відвантажено українському підприємству «Агрус» в повному ... Курс НБУ на дату отримання авансу – 5,07 грн. за 1 дол. США. У відповідності з контрактом 6.03 цукор пісок був відвантажений іноземному ...
Курс НБУ на дату оформлення митної декларації – 6,42 грн. за 1 євро. 6.02 імпортований товар було відвантажено українському підприємству «Агрус» в повному ... Курс НБУ на дату отримання авансу – 5,07 грн. за 1 дол. США. У відповідності з контрактом 6.03 цукор пісок був відвантажений іноземному ...
Курс НБУ на дату оформлення митної декларації – 6,42 грн. за 1 євро. 6.02 імпортований товар було відвантажено українському підприємству «Агрус» в повному ... Курс НБУ на дату отримання авансу – 5,07 грн. за 1 дол. США. У відповідності з контрактом 6.03 цукор пісок був відвантажений іноземному ...
Курс НБУ на дату оформлення митної декларації – 6,42 грн. за 1 євро. 6.02 імпортований товар було відвантажено українському підприємству «Агрус» в повному ... Курс НБУ на дату отримання авансу – 5,07 грн. за 1 дол. США. У відповідності з контрактом 6.03 цукор пісок був відвантажений іноземному ...
Курс НБУ на дату оформлення митної декларації – 6,42 грн. за євро. 6.02 імпортований товар було відвантажено українському підприємству «Аґрус» в повному обсязі.... Курс НБУ на дату отримання авансу – 5,07 грн. за 1 дол. США. У відповідності з контрактом 6.03 цукор пісок був відвантажений іноземному ...
...п`яти) календарних днів з дати закінчення строку дії чи розірвання договору. 4. Обов’язки сторін 4.1. Зберігач зобов’язується: 4.1.1.... даного договору, вважається дата їх відправлення Товароволодільцем (дата календарного штемпеля відділення зв’язку Товароволодільця). 6.4. У випадку пошкодження товару, переданого Зберігачу, внаслідок якого ...
...до виконання, то він повинен дати: a. усне розпорядження і нести відповідальність за здійснення таких операцій b. несе відповідальність за прийняте рішення c....придбанням запасів Question 2 На дату балансу в бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за: a. купівельною вартістю b. плановою вартістю c.
...можливість затримати виконання роботи відносно дати її раннього початку b. проміжок часу до завершення проекту c. період між запланованими і фактичними датами виконання робіт за проектом d.
...Відповідаючи на перше питання, слід дати характеристику поняття виборів та їх видів, звернути увагу на правове регулювання виборів в Україні. Розглядаючи друге питання плану, необхідно дати поняття виборчого права в об'...
, дата виконання – через 3 міс. Ціна спот на дату виконання становить: а) 95 грн.; б) 106 грн.
...умовах: Сума опціону – 10000 USD Дата укладення опціону – 01.09.2003 Дата закінчення опціону – 01.02.2004 Ціна виконання: USD / грн. = 5,39 грн.
Із суми заборгованості до дати наступного платежу 2.Від дати видачі до дати оплати чергової трати 3.Підрахуванням загальної суми процентів і поділенням її на ...
Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання:Під час захоплення та тримання трьох заручників суб’єкт застосував фізичне насильство, яке виразилось (за ... Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання: Суб’єкт вчинив (за епізодами): 1) незакінчений замах на умисне вбивство під час розбою з ...
...фізичної особи за таких умов: дата залучення – 07.11.08р сума депозиту – 15000грн строк – 12 місяців, процентна ставка – 15% Для розв’язання задачі користуватись Планом рахунків ...та назвати первинні документи Завдання Дати відповідь на теоретичні запитання: 1. Порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату податків 2. Склад доходів в обліку податку на прибуток.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.