Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 289 за запитом ЕЛЕКТРОННОГО

Електронна бібліотека як ефективний засіб інформаційного забезпечення…….................................................................................................... 5 1.1 Задачі, функції та особливості електронних бібліотек……………5 1.2.
Теоретичні проблеми документознавства та електронного документообігу 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 1.2. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну ... Основні поняття електронного документообігу Розділ 2. Понятійно категоріальний апарат електронного документознавства 2.1. Інформація як об’єкт електронного документування 2.2.
Теоретичні засади організації електронних розрахунків у банківській системі України 1.1. Сутність та принципи організації електронних розрахунків 1.2.
Електронний цифровий підпис в цивільному праві України……..…6 1.1. Поняття та ознаки електронного цифрового підпису………………..…….6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ…………………………………8 1.1. Сучасні мультимедійні та електронні навчальні технології ……………...9 1.2. Електронний навчально методичний комплекс…………………………..
...Загальні особливості та види системи електронного документообігом 1.1 Поняття та призначення системи електронного документообігу 1.2 Особливості системи електронного документообігу 1.3 Основні види систем ...
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ...............................................................................9 1.1. Поняття і класифікація електронних бібліографічних ресурсів...................9 1.2. Методика створення електронного каталогу................................................
Курсова робота на тему: "ІМІДЖ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАННЯХ " ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ………………..……………………………………………….6 1.1. Тлумачення поняття імідж……………………………………………………...... ДІЯЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.....................17 3.1. Роль електронних видань у формуванні оцінки діяльності ...
Характеристика системи електронних інформаційно – бібліографічних ресурсів НБУВ……………………………………………..7 1.1. Електронний каталог , його пошукові можливості……………………………………………………..7 1.2.
Оцінка сучасної інтегрованої системи електронного документообігу 1.1. Основні поняття електронного документообігу 1.2. Завдання та особливості системи 1.3.
...першому розділі розглядаються етапи становлення електронного каталогу. У другому розділі розкривається сутність поняття «електронний каталог», а також його основні пошукові можливості.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови Інтернет магазинів 15 1.3 Ризики та загрози функціонування систем електронної комерції 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ...
У другому розділі розкривається використання електронного каталогу в бібліотечних установах України. У третьому розділі надається аналіз впровадження електронного каталогу до наукової бібліотеки Маріупольського державного університету та ...
Розробка електронних шаблонів 2.2. Гіпертекстові посилання (HTML) Висновки Список використаних джерел та літератури Сьогодні Україна розвивається і функціонує в ринкових умовах....шаблони для установчих документів, створили електронний заголовок в HTML редакторі. Крім того, на основі установчих документів СТОВ "Смілянське" ми змогли докладно ознайомитись із установчим договором та ...
Система електронних міжбанківських платежів Національного банку України (СЕП НБУ). Структура СЕП НБУ.
1. Ознайомлення з системами по законодавству: Консультант, Гарант, 1С: Кодекс 2. Робота з комп’ютерною правовою довідковою системою «... Ознайомлення з технологією електронного цифрового підпису 4. Розробка Web сайту для маркетингових досліджень 5. Розробка технології Web брендингу Література
1. Ознайомлення з системами по законодавству: Консультант, Гарант, 1С: Кодекс 2. Робота з комп’ютерною правовою довідковою системою «... Ознайомлення з технологією електронного цифрового підпису 4. Розробка Web сайту для маркетингових досліджень 5. Розробка технології Web брендингу Література
1. Загальні поняття бізнесу для користувача 2. Переваги та недоліки електронного бізнесу 3. Бізнес моделі Література
Зміст Вступ 1. Документознавство як наукова дисципліна 2. Огляд та характеристика сучасних мультимедійних та електронних продуктів, які використовують в освіті ...
Задача До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по електронній почті надійшло звернення від громадянина ...
Задача № 1 17 річний програміст за допомогою власного комп'ютера проник до електронної системи розрахунків банку «Аваль» і ...
Введение Глава i 1. Сущность понятия и организация электронного офиса 1.1. Базовые функции по документообороту 1.2.
Введение 1 некоторые аспекты организиции документооборота 2. Концепция построения систем управления электронным документооборотом 2.1 Документ как способ представления ...
Зміст 1. Поняття безробіття................................................3 2. Види безробіття.....................................................3 3. Молодіжне безробіття в Донецькому регіоні.......6 4.
...законодавчих баз, що регламентують сферу електронного документообігу Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення операцій по системі “клієнт банк” 2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення ...3.1 Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків 3.2 Вдосконалення діючої системи “клієнт банк” на основі впровадження інтернет банкінгу.Розділ 4.1.
Електронне видання 5 1.1 Загальна характеристика електронних видань 5 1.2 Складові елементи електронного видання 10 1.3 Класифікація електронних ...
...у сучасного бізнесу 1.1 Електронна комерція, її переваги та перспективи розвитку 1.1.1 Поняття про електронну комерцію 1.1.2 Переваги використання електронної комерції ...
№ 996 XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=3125 12 9. Чумакова І....11 грудня 2006 року № 1176 [електронний ресурс]: компакт диск до навчального посібника Бухгалтерський облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський.
Опис системи електронного документообігу як різновиду інформаційної системи. 14 2.1. Основні поняття про системи електронного документообігу 14 2.2.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
Аналогове та електронне середовища існування електронного документа 8.1. Складові елементи електронного видання 8.2. Ілюстративний матеріал 8.3. Звуковий супровід 8.4.
...зберігання вже недостатньо потужності найсучасніших електронно обчислювальних машин (ЕОМ). Цю проблему було вирішено завдяки складанню інформаційних ресурсів окремих ЕОМ шляхом створення на їх основі локальних комп’...інформації часто здійснюється за допомогою електронних баз даних, які також можуть охоронятися авторським правом. Фіксація перелічених об’єктів авторсько правової охорони в електронній формі та транскордонний ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
...матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. В усі часи інформація (відомості, дані, знання) відігравали велику роль у будь якому суспільстві....язаними з високими технологіями; впровадження електронного уряду; правове регулювання мережі Інтернет. Регулювання й контроль влади у галузі засобів масової інформації, регулювання концентрації засобів масової інформації здійснюється ...
...матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. В усі часи інформація (відомості, дані, знання) відігравали велику роль у будь якому суспільстві....язаними з високими технологіями; впровадження електронного уряду; правове регулювання мережі Інтернет. Регулювання й контроль влади у галузі засобів масової інформації, регулювання концентрації засобів масової інформації здійснюється ...
Повний перехід до електронної форми інформації поки що неможливий по ряду об'єктивних причин, обумовлених не обмеженнями сучасних інформаційних технологій (вони якраз вже цілком ...як поєднання в документообігу підприємства електронних і паперових документів. В першій частині даної дипломної роботи, яка присвячена проблемі удосконалення інформаційного забезпечення підприємства розглянуто теоретичні аспекти інформаційного ...
...України „Про електронні документи та електронний документообіг” 1.2.3 Закон України „Про електронний цифровий підпис” 1.3 Основні напрямки діяльності банківської установи на прикладі Олександрійського ...
Правове регулювання електронного документообігу. 2.2. Електронний договір та його особливості. 2.3. Особливості укладення договорів в електронній формі. Розділ ІІІ.
...Література Додатки При впровадженні систем електронного документообігу приходиться вирішувати не тільки специфічні проблеми, обумовлені багатобічною складністю такого роду систем, але і з іншими проблемами, характерними для ... Відомо, що перехід на електронний документообіг можна з повним правом назвати саме корінною зміною організаційного й адміністративного устрою ДП “IОЦ”.
[Електронний ресурс] : ратифікована Президією Верховної Ради УРСР 21 берез. 1964 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov....іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] : Закон України від 22 верес. 2011 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773 17 Про ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 ...
...способу видання твору ( механічний, фото, електронний ); об‘єкта видання ( літературні, музичні, художні твори ); виплати чи невиплати авторської винагороди ( видавничий договір із виплатою авторської винагороди, договір на ... При розміщенні твору у електронних виданнях виникає окреме майнове право автора право на розміщення твору в електронному середовищі надання, якого повинно оформлюватися окремим договором про ...
...коштів на карткових рахунках різноманітними електронними каналами. Це мобільний, телефонний, Інтернет банкінг, електронна пошта. Як правило, банки надають можливість обирати найбільш прийнятний для клієнтів спосіб отримання ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.