Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2428 за запитом Економіка підприємства

Реферати від 40грн
Курсові від 200грн (залежно від структури плану, наявності практичної частини, рівня акредитації навчального закладу)
Дипломні від 700грн
Задачі від 10грн
Аналіз діяльності підприємства повний - від 150 грн

ДООПРАЦЮВАННЯ БЕЗКОШТОВНО!!!
...обсяг власного капіталу (ВК) торговельного підприємства за результатами індексації вартості його основних засобів, що проводиться у зв'язку з їх інфляційним знеціненням? 1)ВК зросте....проведення даної індексації прямо не впливає на величину ВК). ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 2 1.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Виникнення горизонтальної форми поділу праці на підприємстві пов'язане з ... a.
...спостерігається зростання частки оборотного капіталу підприємства в загальній сумі капіталу; Б 12 "Економіка підприємства" 1)Який із зазначених факторів,що впливає на обсяг роздрібного товарообороту,може ...
...Аналіз фінансового стану та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва Розділ Практичні аспекти калькулювання собівартості продукції на ВАТ «Продтовари» Висновок Література Додатки На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення ...
...Аналіз фінансового стану та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва Розділ Оцінка структури та ефективності використання основних ...на ВАТ «ЧКХ» Висновок Література На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення ...
Вступ 1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства 2. Оцінка техніко – організаційного та економічного рівня підприємства 3.
...Економічне обґрунтування стимулювання персоналу на підприємстві Висновок Список використаної літератури На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і ...
Вступ 1. Організація економічної роботи на підприємстві 2. Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх ...
Задачі до теми 1 Задача 1. За даними (в млн.грн.), зазначеними у таблиці, визначити темпи росту ...
1. Об’єднання підприємств, їх характеристика 1.1 Економічна роль об'єднань підприємств 1.2 Спеціалізація і кооперування ...
1. Поняття і характерні риси підприємства, цілі та напрями його діяльності 1.1 Поняття «підприємство», його мета, функції ...
...забезпечення, прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства та методи Ії активізації на прикладі кооперативу “Надія”, яке знаходиться у м. Черкаси, вул. Сумгаїтськая, 10....здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, підвищити конкурентоспроможність підприємства. Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері.
Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб ...
...продукції та послуг, які випускаються підприємством; покращувати якісні характеристики випускаємої продукції; вивчати ринок і розширювати географічні межі реалізації продукції. Для збільшення ефективності використання виробничих фондів ...Список табличного і графічного матеріалу Рис.1.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 1.1Аналіз основних економічних ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх ...
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВОК СПИСОК ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх ...
1. Оцiнка та вiдтворення основних фондів підприємства 1.1 Поняття і класифікація основних фондів підприємства 1.2 Структура ...
1. Банкрутство і ліквідація підприємств 1.1 Суть, причини і моделі банкрутства 1.2 Симптоми, стадії та види ...
...продукції та послуг, які випускаються підприємством; покращувати якісні характеристики випускаємої продукції; вивчати ринок і розширювати географічні межі реалізації продукції. Для збільшення ефективності використання виробничих фондів ...Перелік табличного і графічного матеріалу Рис.1.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 3.1Аналіз основних економічних ...
Вступ РОЗДІЛ 1: Теоретичні аспекти діяльності підприємства Державний науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут „НДІ Проектреконструкція” 1.1.
Розділ 1 загальна характеристика підприємства Розділ 2 аналіз господарської діяльності підприємства Розділ 3 аналіз фінансового стану підприємства Висновок Список ...
Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства ...
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВОК СПИСОК ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2.
1. Поняття і характерні риси підприємства, цілі та напрями його діяльності 1.1 Поняття, цілі і напрямки діяльності підприємства ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції ...
Аналіз забезпечення використання трудових ресурсів підприємства та резерви їх продуктивності.12 – 1.7. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження.16 – 1.8....результатами даної роботи можна зробити висновки про те, що оскільки підприємство ще досить молоде, то потрібне ...
...незалежності, високої ліквідності та розвитку підприємствах на засадах ринкової економіки; проведення моніторингу фінансово економічних показників діяльності господарства з метою планомірного відстеження їх можливих змін та тенденцій ...
Часовий інтервал поставки матеріалу на підприємство дорівнює 30 днів. 3. Оформлення замовлення з метою одержання матеріалу в конкретного постачальника потребує трьох днів, а термін доставки ...грн.. Тривалість одного обороту оборотного капіталу, дні очікувана фактична Головне підприємство 25850 24 20 Бородянська філія ...
1. Виробнича потужність та виробнича програма підприємства Задачі Завдання Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність ...
1. Основні фонди, їх склад, характеристика та ефективнiсть використання Задача Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2.
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними ...
Тема 1. Основні засоби Задача № 1 Умова: 31 грудня 2004 року підприємство придбало об'єкти необхідних для виробництва ...
...плановому році та визначити умовну економію внаслідок прискорення їх обігу. Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 2. Таблиця 2. Вихідні данні до задачі №2 Показники ...кожному фактору у загальній сумі економії. Вихідні данні надані у таблиці 5. Таблиця 5 Вихідні данні для задачі №5. № п/п Показники Од. вим.
ВСТУП 1. Підприємство як суб’єкт господарювання (все про обране підприємство) 2. Трудовий потенціал підприємства і ефективність його використання ...
1. Реструктуризація і санація підприємств 1.1 Необхідність, суть і мета реструктуризації підприємства 1.2 Зовнішні та внутрішні ...
Задача Визначити можливий приріст продуктивності праці в плановому році Розрахувати частку приросту продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також питому вагу умовної економії чисельності в загальній сумі економії Показник сума 1. Обсяг випуску продукції у звітному році, млн.грн. 2, 2. Чисельність персоналу у звітному році, осіб 3. Структура персоналу підприємства 1) робітники, % В тому числі ...
Розділ Техніко економічна характеристика ват „паляниця” 1.1. Основні напрями діяльності підприємства 1.2.
1. Об’єктивна необхідність і загальне поняття управління підприємством 2. Показники і шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей Вихідні ...
1. Класифікація і структура підприємств 2. Поняття, елементний склад та оцінка і строки зносу нематеріальних активів підприємства Вихідні дані ...
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними ...
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними ...
Б 22 3.Який принциповий підхід до фінансування оборотних активів підприємства передбачає, що за рахунок поточних зобов’язань (...
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними ...
Робота складається з пунктів: 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 2.
...посібника покладено програму навчальної дисципліни "Економіка підприємства", за якою автори працюють ось уже декілька років зі студентами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка....також викладачам економічних дисциплін, керівникам підприємств і організацій, підприємцям, всім, кого цікавлять питання управління економікою підприємства.
Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало товарної продукції на суму 900 тис.грн. Середньорічний залишок обігових засобів – 180 тис. грн.....а у плановому становитиме 25%. Задача 3. За третій квартал підприємство досягло наступних показників роботи: Показник ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.