Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2622 за запитом Економічна

Система економічних знань. Предмет, основні функції економічної теорії ……………………. 3 №26. Структура ринку. Принцип класифікації ринків …………………. 8 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне ...
ХАРАКТЕРНІ РИСИ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVIII СТ. ...... 4 1.1. Соціально економічний розвиток Англії ...................................... 4 1.2. Соціально економічний розвиток Франції ...................................
Вступ Розділ 1 Характеристика міжнародної економічної інтеграції 1.1. Теоретичні засади дослідження 1.2.
1. Економічна система: її сутність та структурні елементи 2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи 3.
Поєднання методів економічного аналізу конкретних економічних явищ і процесів.......................................................................................................4 Висновки................................................................................................................18 Список використаної літератури..........................................................................20
1) Інтереси країн учасниць в функціонуванні АТЕС 2) Азіатська криза 1997 1999 р.р....процесів процесів в Азіатсько Тихоокеанському економічному співробітництву. Список використаної літератури
Роль економічної історії розвитку економіки країн світу і в системі вищої економічної освіти? Наведіть приклади практичного застосування знань з економічної історії у ...
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2.
...Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово економічною безпекою» ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………… 2 1.
...основи і концептуальні положення управління економічним потенціалом промислового підприємства 1.1. Значення і сутність економічного потенціалу промислового підприємства 1.2 Показники виміру економічного потенціалу промислового підприємства ...
всі відповіді вірні Question 3 Економічні закони характеризуються такими особливостями: a. стійкі b. причинно наслідкові зв'язки c. постійно діючі d. всі відповіді вірні Question 4 Економічні закони відрізняються від законів природи ...
...аудиту та аналізу витрат за економічними елементами 1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація 1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту витрат 1.3 ...
Вступ…………………………………………………………………………3 Розділ 1. Місце економічної теорії в системі науки…………………………….......5 Розділ 2 Етапи розвитку економічної теорії……………………………………….
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1. Сутність економічної ефективності підприємства та її методологічні підходи 1.2 Фактори та чинники визначення економічної ...
Для чого люди мають вивчати економічні закони? 8. Розкрийте роль політичної економії в системі економічних наук. 9. Чого повинна навчити вас політична економія? 10.
85 ответов ТЕСТ 1 Question 1 Економічна теорія – це: Виберіть одну правильну відповідь a. наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом b....господарства Question 2 До функцій економічної теорії не відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. методологічна b. рівноважна функція c. теоретико пізнавальна d.
Зайнятість як соціально економічна категорія…………… 1.2. Теоретичні концепції зайнятості населення……………… 1.3. Види та форми зайнятості…………………………………. РОЗДІЛ 2. ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ………………………………………………………………………. 2.1.
Поняття про економічну теорію як науку………………………………………..5 Розділ 2. Економічні закони і категорії…………………………………………………….10 Розділ 3. Методи пізнання і функції економічної теорії…………………………………..
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 1.1. Сутність економічної ефективності підприємства та її методологічні підходи 1.2 Фактори та чинники визначення ...
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні ...
1 Балів: 1 Міжнародні економічні відносини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному економічному житті b.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності ...
Теоретичні основи обгрунтування економічної ефективності діяльності підприємства 1.1. Нормативна та інформаційна база обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємства 1.2.
Теоретичні основи обґрунтування економічної стратегії підприємства 1.1. Інформаційна та нормативна база обґрунтування економічної стратегії 1.2. Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1....
Неокласична можель економічного зростання Висновки Література Економічне зростання означає збільшення реального ВВП країни за рік порівняно з попереднім роком.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність економічних ризиків і їх роль в виробничо господарській діяльності підприємства 1....
Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної т еорії в системі економічних наук. 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Основні цілі та задачі формування стратегії фінансово економічного стану підприємства 1.3 Принципи ...
Умови та напрямки економічних досліджень в економічній історії та історії економічних учень. 4. Місце і роль «економічної історії та історії економічних учень» у системі ...
ВВЕДЕННЯ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1.1. ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 1. Зв’язок економіки та психології у працях вчених. 2.
Економічна думка П. Ж. Прудона 3. Економічна думка в Росії в ХІХ поч. ХХ ст Висновок Список використаних джерел Історія економічних ...
...основні форми та система міжнародних економічних відносин 4. Розкрийте суть поняття «глобалізація економіки» 5. Охарактеризуйте особливості сучасного світового ринку Тема 2 1.... Назвіть форми міжнародної економічної інтеграції 4. Назвіть основні причини утворення регіональних інтеграційних об’єднань 5. Наведіть приклади міжнародних економічних союзів та утворень Завдання 5 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства 1.1 Передумови реструктуризації підприємства 1.2 Сутність та зміст реструктуризації підприємства 1.3 Основні принципи формування організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства Розділ 2 ...
ВСТУП Розділ 1 Теоретичні аспекти моделей економічних коливань 1.1. Сутність економічних коливань та їх моделі 1.2. Фактори та причини економічного зростання 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності ...
Правові основи функціонування вільних економічних зон 1. Правове регулювання вільних економічних зон 7 2. Поняття, ознаки, види вільних економічних зон 11 3.
...І Суть, фактори й типи економічного зростання..............................................4 1.1. Відтворення і економічне зростання..............................................................4 1.2. Поняття економічного зростання..................................................................9 1.3. Фактори економічного зростання.................................................................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи техніко – економічних новацій на підприємстві 1.1 Поняття техніко – економічних новацій на підприємстві 1.2 Методологічні основи впливу техніко – економічних новацій на ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи економічного зростання та його факторів 1.1 Зміст і типи економічного зростання 1.2 Фактори економічного зростання 1.3 Показники економічного зростання Розділ 2 Аналіз впливу факторів на економічне зростання 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та...
Економічна думка Середньовіччя у Західній Європі. Економічні погляди каноністів. Розкрити зміст категорій і понять Стадії розвитку капіталізму Дрібне виробництво Натуральна форма ...
Що таке міжнародне економічне право? 2. Що є предметом міжнародного економічного права? 3. Охарактеризуйте концепції міжнародного економічного права, які ви знаєте. 4.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1. Сутність бюджету, як економічної категорії 1.2.
Облік, економічний аналіз та аудит кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ Санікс, 114 стор., додатки, доповідь, роздатковий матеріал ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення і оцінка організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Економічна характеристика ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1.3 Класифікація видів і ... Техніко економічна характеристика ТОВ „Будмонтажсервіс” 2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства 2.3 Аналіз фінансових показників підприємства та ризику ...
...СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Сутність і структурні елементи економічної системи 1.2. Критерії класифікації економічних систем 1.3.
Зародження економічних ідей. Основні представники 4 8 2. Основні етапи розвитку економічної теорії 9 18 2.1. Основоположники економічних вчень 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.