Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 159 за запитом Економічно-

Динаміка чисельності економічно активного населення України характеризується такими даними (табл. 18). Таблиця 18 Динаміка чисельності економічно активного населення України (в середньому за рік) ...
Вступ 1 Теоретичні основи аналізу економічно господарських показників підприємства 1.1.
ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ З БАНКОМ…………………………………………………………………………….
Варіант 1. 1. Підприємство виготовляє три види продукції А, В, С, використовуючи для цього три види ресурсів І, ...
Вступ 1. Методологія монетаризму. 2. Сучасне практичне застосування монетаризму. 3. Напрямки використання основних положень монетаризму в Україні.
Розділ 1 Сутність та особливості діяльності підприємств в Україні Розділ 2 Головні проблеми діяльності підприємств в Україні і ...
...працівниками Question 10 До складу економічно активного населення включають: a. безробітних b. зайнятих c. осіб, які навчаються з відривом від виробництва Question 11 Розподіл трудового потенціалу ... трудова діяльність економічно активного населення c. ступінь (питома вага) залучення трудового потенціалу до суспільно корисної діяльності та ефективності застосування в економіці ТЕСТ ДО ...
об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства c. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання ... об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання ...
об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства Question 6 Державне підприємство являє собою організаційно правову форму підприємства, заснованого на приватній власності.... об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, ... Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічни...
...на жаль, не завжди продумана, економічно обґрунтована та не завжди це відбувалось у комплексі з іншими фінансовими нововведеннями. Важливим моментом є те, що ставки податків повинні бути економічно обґрунтованими.
...у багатьох країнах світу: як економічно розвинутих, так і тих, що розвиваються. Не стала виключенням і Україна. Загальні параметри формування пенсійних систем визначають режим функціонування суб'... В економічно розвинутих та деяких менш економічно успішних країнах (таких, що приділяють належну увагу становленню потужної пенсійної системи у державі), більшість громадян ...
Визначити чисельність та темп приросту економічно активного населення країни у звітному році Вихідні лані: 1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовом) році становила 18520 ...та 80% від загальної чисельності економічно активного населення 2. Приріст зайнятих працездатного віку у звітному році склав 0,9% а осіб старше працездатного віку скоротився на 4% ...
осіб) Регіон Чисельність безробітних Чисельність економічно активного населення Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період 1 161,5 146,7 4250 4272, 2 168,3 ...Рівень безробіття = чисельність безробітних/чисельність економічно активного населення Задача Середньоденний виробіток робітника зменшився на 4,4%, середньогодинний виробіток зріс на 1,7%, середня тривалість робочого періоду (...
осіб, при цьому чисельність економічно активного населення зменшилась на 6,5% Визначити: 1) зміну рівня (коефіцієнта) зайнятості в відсотках 2) Зміну чисельності зайнятих (в тис.... за рахунок зміни а) чисельності економічно активного населення б) рівня (коефіцієнта) зайнятості Задача Маємо такі дані по будівельно – монтажній організації за другий квартал: Обсяг будівельної продукції (...
...на демографічну ситуацію і структуру економічно активного населення. 2.Чинники посилення міграційних процесів у ринкових умовах 3.Сучасний стан міграції населення в Україні. 4....на демографічну ситуацію і структуру економічно активного населення; визначити чинники посилення міграційних процесів в ринкових умовах дослідити тенденції розвитку міграційних процесів; визначити механізм регулювання міграційних процесів ...
осіб): Чисельність економічно активного населення – 22150, Міське населення – 15141, Сільське населення – 7008, Чисельність зайнятого населення – 20191, Міське населення – 13684, Сільське населення – 6506, Чисельність економічно неактивного населення – Міське населення 9379, ...
...суспільному поділі праці золотоніського району; економічно господарський стан господарства за попередній період діяльності; потенційні можливості виробничо фінансової діяльності підприємства в умовах розвитку економічних реформ; намітити напрямки ...продукції, особливо перспективних галузей є економічно вигідне; на основі цього сума чистого прибутку збільшиться у два рази, рівень рентабельності – у 1,8 раз.
...15% реалізація даного проекту буде економічно вигідною? 3. Внутрішню норму рентабельності проекту і вказати за яких умов рефінансування капіталу проект буде залишатися економічно вигідним.
...15% реалізація даного проекту буде економічно вигідною? 3. Внутрішню норму рентабельності проекту і вказати за яких умов рефінансування капіталу проект буде залишатися економічно вигідним.
Економічно активне та економічно неактивне населення. 41 3.4. Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці. 43 3.5.
...їхнє цільове призначення; б) сукупність економічно однорідних витрат; в) сукупність витрат, згрупованих відповідно до внутрішніх нормативних документів підприємства. 8. Облік витрат – це......до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом за певний період. 10. Функція витрат – це ... а) характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства; б) математичний ...
...а саме закупити та встановити економічно ефективне обладнання. Це вплине і на збільшення обсягів готової продукції і ефективніше використання запасів та грошових коштів, тобто покращіть організацію ...3 Графічний розрахунок точки вибору економічно обґрунтованого обсягу замовлення Рис. 1.4 Метод АВС Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 ...
Прямими витратами називають економічно однорідні витрати, що відносяться на собівартість конкретного виду продукції прямо, безпосередньо у відповідності з обґрунтованими нормами та нормативами....до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом. Основні витрати – це витрати, безпосередньо пов’язані з технологічним процесом виготовлення продукції, та неминучі при будь яких умовах ...
Проте технічно та економічно обгрунтовані розрахунки свідчать про реальну можливість досягнення проектних показників виробничих об'єктів на підприємствах добувної промисловості за півтора два роки, ...з виробництва технічно застарілих та економічно малоефективних машин та устаткування; перехід від практики одиночної заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко економічної бази.
Проте технічно та економічно обгрунтовані розрахунки свідчать про реальну можливість досягнення проектних показників виробничих об'єктів на підприємствах добувної промисловості за півтора два роки, ...з виробництва технічно застарілих та економічно малоефективних машин та устаткування; перехід від практики одиночної заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко економічної бази.
...а саме закупити та встановити економічно ефективне обладнання. Це вплине і на збільшення обсягів готової продукції і ефективніше використання запасів та грошових коштів, тобто покращить організацію ...6 Графічний розрахунок точки вибору економічно обґрунтованого обсягу замовлення Рис. 1.7 Метод АВС Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 ...
економічно активне населення Question 3 До категорії „економічно активне населення” статистика зараховує ту його частину, яка: Виберіть одну або кілька відповідей ...
чисельності економічно активного населення d. загальної чисельності населення Question 2 Балів: 1 Повна зайнятість існує за умов : Виберіть одну правильну відповідь a....Question 6 Балів: 1 До економічно активного населення належать: Виберіть одну правильну відповідь a. непрацездатні b. працездатні c. зайняті та безробітні d.
осіб): Чисельність економічно активного населення 22701, Чсельність зайнятого населення 20400, Чисельність безробітного населення Чисельність населення 48003, Визначити коефіцієнти економічної активності населення, безробіття та ...
Економічно графічна характеристика Волинського економічного району 2. Показники кількості і якості характеристики трудових ресурсів 3. Основні принципи, що враховуються при визначенні ...
Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить, що більша частка їхнього багатства та міць економік визначаються внеском високо освіченого, підприємливого та мобільного населення.
Тлумачення терміну "сировина" в економічно технічному аспекті Задача № 1 Визначте вартість сировини для виробництва 8 т , якщо втрати аміаку складають 5 %.
...систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України 3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку.
Використовуючи наведені у таблиці техніко економічні показники, необхідно економічно обґрунтувати доцільність проведення капітального ремонту, капітального ремонту з модернізацією або заміну застарілої машини Показники Одиниці виміру Види машин А б ...
Світовий та Європейський досвід діяльності системи медичного страхування в економічно розвинутих країнах до розповсюдження як обов’язкової так і добровільної системи страхової медицини, їх успішне функціонування на протязі останніх 10 ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств ...
Економічно правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 12 3. Організаційно економічна характеристика ВАТ «Володарка» 16 4.
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств ...
При цьому чисельність економічно активного населення не змінилась. Який рівень безробіття був у базисному періоді? ЗАДАЧА 10. Визначте рівень виконання норм часу за змінним ...
Оцінка економічно фінансової діяльності туристичної фірми 6. Пропозиції щодо покрашення діяльності туристичної фірми Індивідуальне завдання на тему: «Аналіз виробництва та реалізації туристичного ...
...систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України 1.3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку ...
...в таблиці 1 даними, необхідно економічно обгрунтувати доцільність проведення капітального ремонту і модернізацією чи заміни пресу РП 0635 1 механічного заводу Таблиця Вихідні дані Показники Одиниця ...
...в таблиці 1 даними, необхідно економічно обгрунтувати доцільність проведення капітального ремонту і модернізацією чи заміни пресу РП 0635 1 механічного заводу Таблиця Вихідні дані Показники Одиниця ...
...систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України; 1.3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку; ...
...з провідних місць у формуванні економічно сильної, сталої та промислово розвиненої сучасної держави займає вибір валютної політики, яка враховувала б усі тенденції валютного ринку.
Задача Керівник органу самоорганізації населення звернувся до міського голови з вимогою провести громадські слухання з питань встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово комунальні послуги. Міський голова відмовив керівнику органу самоорганізації населення, пояснивши, що громадські слухання за цією темою ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1.1 Сутність економічної діагностики 1.2 Методика фінансового аналізу підприємства 1.3 Методика економічної діагностики управлінської діяльності підприємства РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНО ДІАГНОСТИКА ПАТ «НЗФ»…………….. 2.1 Організаційно економічна характеристика ПАТ «НЗФ»…………. 2.2 Економічна оцінка системи менеджменту ПАТ „НЗФ”…………..
Економічно правовий аналіз інформаційного забезпечення управління товарними ресурсами 16 1.3. Організаційно економічна характеристика базового підприємства оптової торгівлі 21 2.
...об’єкта дослідження 2.1 Економічно організаційна характеристика ЗАТ «Страхова група «ТАС» 2.2 Сучасний стан ЗАТ «Страхова група «ТАС» 3.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.