Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 139 за запитом Етичні

Поняття про етичні проблеми психології та психологічної експертизи 2. Етичний кодекс психологів як інтегратор цінностей роботи психологів експертів Висновок Список використаної літератури
Літературна характеристика морально етичної проблематики у романі Панаса Мирного „Повія” 1.1. Реалістичність зображення героїв роману „Повія” 1.2.... Дослідження морально етичної проблематики у романі „Повія” Панаса Мирного 2.1. Моральні основи українського реалізму у романі „Повія” 2.2.
...явища морального плану фіксуються відповідними етичними категоріями. Для етики як науки, а також для моралі та моральності це є фундаментальні категорії, від змісту яких залежать усі інші етичні уявлення, а також і всі ...
Змiст Вступ……………………………………………………………………….. 1. Культура. Поняття етичної культури юриста………………………… 1.1. Професійна етика…………………………………………………….. 1.2.
Змiст Вступ……………………………………………………………………….. 1. Культура. Поняття етичної культури юриста………………………… 1.1. Професійна етика…………………………………………………….. 1.2.
Варіант №8 Дон ГТУ 1. Загальна характеристика етики Відродження …………………………. 3 2. Етичні погляди П.Мірандоли, Е.
Вступ 1. Проблема виховної функції економічної освіти 2. Можливості економічної освіти й виховання 3. Етичні проблеми Висновки Список літератури
Варіант №26 1. Біологічна етика та її сучасні проблеми. Чим відрізняється біоетика від медичної етики? Які етичні проблеми сурогатного материнства і штучного ...
Вступ 1. “Пізнай самого себе” 2. “Ніхто не робить зла по своїй волі” Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. “Пізнай самого себе” 2. “Ніхто не робить зла по своїй волі” Висновок Список використаної літератури
...ДО ТЕМИ 12 Question 1 Етичний кодекс психолога – це: a. нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які ... нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність c. це нормативний акт, який являє собою ...
Етичні норми менеджера Розділ II. Аналіз морально етичних відносин в організації та ділового етикету 2.1.
...ввер ТЕСТ 6 Question 1 Етичний кодекс психолога – це: a. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його ...
...принципів, проголошених у “Декларації про етичні принципи в соціальній роботі” є наступний принцип: Виберіть одну правильну відповідь a. кожне суспільство, незалежно від форми правління, повинно намагатися ...Question13 Балів: 1 У “Міжнародних етичних стандартах соціальної роботи” виокремлено: Виберіть одну правильну відповідь a. основний напрям етичної поведінки соціального працівника b.
...6 Question 1 Балів: 1 Етичний кодекс психолога – це: Виберіть одну правильну відповідь a. це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога b. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які ...
...в Україні потреба у створенні етичної інфраструктури державної служби? Коротко аргументуйте Вашу позицію 2. Охарактеризуйте значимість політичної волі для етичного реформування державної служби 3.
Теоретичні основи формування етичних цінностей у молодших школярів 1.1.Проблема виховання етичних цінностей у молодших школярів на традиціях українського народу в педагогічній, психологічній, ...
Охарактеризуйте значимість політичної волі для етичного реформування державної служби 3. На якій основі, на Вашу думку, слід приймати Етичні кодекси окремих організацій – на добровільній чи примусовій?
...у бізнесі Question 3 Загальні етичні принципи бізнесу були сформульовані: a. Мак Клелландом b. А. Маслоу c. К. Альдерфером d. Л.... один із загальних етичних принципів бізнесу Question 6 Ніколи не роби того, що могло б зашкодити слабшим у суспільстві – це: a.
Вкажіть інструменти для покращення етичності поведінки в організаціях. 5. Охарактеризуйте норми етичної поведінки керівників. 6. Охарактеризуйте норми етичної поведінки підлеглих. ТЕМА 3 1.
Ціцерону; Question 4 Етичний ідеал Середньовіччя — це: a. працьовитий селянин; b. творча особливість, митець; c. монах аскет; d. могутній володар; e. лицар воїн....ТЕСТ 5 Question 1 Головним етичним принципом давньокитайської філософії є такий: a. самовдосконалення; b. злиття з природою; c. покора долі; d. недіяння; e.
ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ЯК ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 5 1.1. Бізнес як діяльність 5 1.2. Етика, мораль та цінності в бізнесі: еволюція підходів ...бізнесу та ключові сучасні ділові етичні проблеми 18 РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНИЙ БІК ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 29 2.1. Промислове шпигунство як сучасна практична проблема ...
Суть його світогляду глибоко моральна, етична. Спираючись на багатовіковий моральний досвід людства – від античності до його днів – Еразм Ротердамський сформулював ряд глибоких етичних принципів і цінностей, цілком актуальних ...
Етичний кодекс – основа професійної діяльності соціальних працівників. 19. Соціальна робота з соціально незахищеними категоріями клієнтів. 20. Класифікації соціальних технологій.... Етичні принципи у соціальній педагогіці. 12. Сім’я як мала група та соціальний інститут. Функції сім’ї. 13. Типологія сімей. 14.
етичність b. добросовісність c. розважливість d. результативність e. а,б,в f. усе разом Question 27 Комерційна інформація це інформація по: ... етичність f. а,б,в,г g. усе разом Question 32 Стратегія МП це: a. план b. програма c. модель d.
етичні бесіди, моральні задачі 2. заохочення, покарання 3. вправи, вправляння 4. показ натури, зразка 77. До основних форм організації праці дошкільників ... етична культура 2. естетична культура 3. психологічна культура 4. політична культура 112. До науково категоріального апарату дослідження відносять: 1.
дотримання правил етичної поведінки працівниками організації Question 37 Аргументами на користь соціальної відповідальності є: a. сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи b....окремої суспільної групи Question 42 Етичний кодекс (кодекс поведінки) корпорації це: a. перелік правил, що декларують поведінку всіх працівників підприємства в будь якій ситуації b.
Щастя як етична категорія 2. Щастя як поняття моральної свідомості 3. Сенс щастя Висновок Список використаної літератури Висновок Відповідно до поставленої мети ми ... Етичний імператив щастя можна сформулювати так: “Будь щасливим для того, щоби більше любити, але не шукай любові лише для того, щоб ...
Милосердя як етична категорія 3. Милосердя в християнській етиці 4. Розуміння милосердя як етичної категорії в сучасному суспільстві 5.
...етики в менеджменті та види етичних підходів 1.3. Методика дослідження РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1.... Засоби підвищення показників етичності поведінки працівників організації ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...характер та складаються з морально етичних, особистісних, колективних моральних якостей, які є складовими частинами моральних якостей як комплексу. Також вдалося довести їх взаємопов’язаність, взаємозалежність, взаємообумовленість, ...противазі негативним моральним якостям морально етичними, особистісними, колективними якостями, що сприяє духовному, соціальному вдосконаленню студентів, досягненню мети. Слід відзначити, що в ході дослідження вдалося розглянути фізичне ...
В кожному суспільстві розрізняють два етичних аспекти: загальну етику (духовна); професійна етика (практична). Ці два аспекти слід розглядати у взаємозв’язку так як загальна етика є джерелом етичних норм для аудиторів.
...таблицею, в якій визначено особистісно етичні, індивідуально психологічні та педагогічні якості особистості корекційного педагога і спеціального психолога (за Ю.Пінчук) спробуйте здійснити самооцінювання і взаємне оцінювання ...педагога і спеціального психолога Особистісно етичні Шкала прояву Індивідуально психологічні Шкала прояву Педагогічні Шкала вияву 1) Почуття обов'язку і громадянської відповідальності, 2) гуманізм, 3) щиросердість, ...
...естетичної культури юриста з функціями етичної культури юриста 19. Науково методологічне забезпечення навчального процесу 20. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності. 21.... Поняття правової етики та етичної культури юриста 39. Охарактеризуйте загальні вимоги до юристів. 40. Основні характеристики юридичних спеціальностей. 41. Юрист у системі споживчої кооперації. 42.
...поводження; 2) Виявити серед їх етичні та не етичні; 3) Прийняти своє рішення та обґрунтувати його вибір. Ситуація: Ваш начальник говорить, що не може підвищити вам ...
Імена засновників етичних концепцій Назва напрямків Місце заснування Час заснування Назва праці, трактату, присвячених етичній проблематиці Перелік основних положень концепції 7 Лао цзи ...
Банк повинен використовувати концепцію соціально етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуючи концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету продаж вироблених (надаваємих) послуг, а не ... Концепція соціально етичного маркетингу має за мету організацію визначення потреб, вимог і інтересів цільових ринків і задоволення споживачів більш ефективними, ніж у конкурентів, ...
Основні принципи етичного кодексу практичного психолога. Творче завдання 3 1. Написати річний план роботи практичного психолога в психологічній службі (спеціалізація за вибором). 2.... Законспектуйте із „Етичного кодексу психолога” вимоги щодо відповідальності та компетентності психолога, захисту інтересів клієнта та збереження конфіденційності. 2.
Question 3 Етичний ідеалСередньовіччя — це: a.монах аскет; b. працьовитий селянин; c. могутній володар; d. лицар воїн. e....ТЕСТ 5 Question 1 Головним етичним принципом давньокитайської філософії єтакий: a.недіяння; b. самовдосконалення; c. злиття з природою; d. шанобливість до людей похилоговіку. e.
 Банк повинен використовувати концепцію соціально етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуя концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету продаж вироблених (надаваємих) послуг, а не ... Концепція соціально етичного маркетингу провозглашає метою організації визначення потреб, вимог і інтересів цільових ринків і задоволення споживачів більш ефективними, ніж у конкурентів, засобами ...
 Банк повинен використовувати концепцію соціально етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуя концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету продаж вироблених (надаваємих) послуг, а не ... Концепція соціально етичного маркетингу провозглашає метою організації визначення потреб, вимог і інтересів цільових ринків і задоволення споживачів більш ефективними, ніж у конкурентів, засобами ...
Етична бесіда: функції, структура. Форми і методи виховання у молодших школярів моральних звичок та культури поведінки. Українська етнопедагогіка про моральне виховання дітей Моральне виховання. Етична бесіда.
...відповідність дій практичного психолога нормам Етичного кодексу психолога. Зазначте статті Етичного кодексу психолога, які було порушено: А) керівництво школи 25 травня поставило перед психологом Тетяною К.
...відповідність дій практичного психолога нормам Етичного кодексу психолога. Зазначте статті Етичного кодексу психолога, які було порушено: А) керівництво школи 25 травня поставило перед психологом Тетяною К.
ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА В КОНФЛІКТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Аналіз праць вчених з проблеми конфліктів 1.2.
Етичне вчення Сократа 1.1. “Пізнай самого себе” 1.2. Суперечка між Крітієм і Сократом 1.3. Сократівське самопізнання Розділ 2.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

vipbond

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.