Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Роман

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 207 за запитом Життєдіяльність

...точки зору їх впливу на життєдіяльність людини. Розділ III. Техногенне середовище та його значення для безпечної життєдіяльності людини Завдання 3 1.
Сутність безпеки життєдіяльності 2. Наукові засади безпеки життєдіяльності 3. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності 4. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих ...
...в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення; б) Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднення) при виробничих аваріях і катастрофах на черкаських підприємствах “Азот ” або ЧЗХР; ... Бжд: а) правові основи безпеки життєдіяльності; б) основи технічної безпеки; в) безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях 3. ОП: галузеві об’єкти підвищеної небезпеки та організація їх ...
...розвитку дошкільників у різних умовах життєдіяльності 1.1. Психолого педагогічні особливості соціального розвитку дітей 1.2. Організація життєдіяльності як важливий етап соціального розвитку дитини дошкільного віку ...
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Стихійні лиха, характерні особливості прояву, дія на людей і ...нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності 6. По даним реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити складові небезпек, скласти за класифікаційними ознаками карту небезпек та провести їх ...
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Побутові небезпеки види, характерні ознаки, причини виникнення 3....нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності 6. По даним реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити складові небезпек, скласти за класифікаційними ознаками карту небезпек та провести їх ...
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Фактори раціональних умов життєдіяльності людини та умови їх забезпечення ...
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Глобальні екологічні проблеми – походження, сутність, шляхи розв’язання 3....методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності 6. По даним реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити складові небезпек, скласти за класифікаційними ознаками карту небезпек та провести їх ...
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Стратегія сталого розвитку і проблеми безпеки життєдіяльності 3.
Зміст та завдання курсу «Безпека життєдіяльності» 3 2. Основні етапи розвитку проблеми забезпечення дисципліни “Безпека життєдіяльності” 6 Висновки 10 Список використаних джерел 11
Зміст: 1. Основні психологічні особливості людини з точки зору безпеки життєдіяльності. Наведіть приклади психофізіологічних факторів небезпеки Задача 1 За 2002 ...
1. Цивільна оборона: а) організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства; б) основні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), їх дія ...людини з точки зору безпеки життєдіяльності; б) побутові фактори небезпеки; в) захист населення у надзвичайних ситуаціях 3. ОП: вимоги безпеки до, після, під час роботи на ...
1. Цивільна оборона: а) причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій; б) прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю; в) ...Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення; б) небезпека. Ризик як оцінка небезпеки; в) пожежа як антропогенна катастрофа 3. ОП: система пожежної безпеки: система протипожежного захисту, ...
1. Цивільна оборона: а) формування цивільної оборони і порядок їх створення; б) характер ураження людей і тварин, забруднення рослин, продовольства ...мешкання людини; б) фактори зниження життєдіяльності; в) запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків 3. ОП: класифікація вибухо та пожежонебезпечних зон.
Тест 1 Question 1 Навколишнє середовище людини, обумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або ... продукти життєдіяльності людини c. продукти деструкції полімерних матеріалів
1. Забезпечення безпеки життєдіяльності населення України в МСЦО 2. Закон “Про цивільну оборону України” та система ...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2.
1. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище 2. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва 3.
1. Охорона праці, промислова екологія, цивільна оборона – основні складові безпеки життєдіяльності людини, їх зміст і завдання 2.
1. Охорона праці, промислова екологія, цивільна оборона – основні складові безпеки життєдіяльності людини, їх зміст і завдання 2.
1. Правові та організаційні основи безпеки життєдіяльності 2. Основи безпеки праці в галузі 3. Основи пожежної безпеки 4.
1. Правові та організаційні основи безпеки життєдіяльності 2. Основи гігієни праці та виробничої санітарії Практичне завдання Література
ЗМІСТ ВСТУП 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, небезпека. Аксіома про потенційну небезпеку. 2.
Тема 1: «Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організму» План 1. Визначення поняття «екологічні фактори» …………………………….
1. Назвою „антична філософія” позначають: а) філософію стародавнього світу; б) філософію перших, найбільш давніх цивілізацій; в) ...поставало осмислення основних сфер людської життєдіяльності. Так. Ні. .......................................17 Література ..................................... 20
Зміст: 1. Професійна орієнтація та профвідбір як фактори підвищення безпеки праці……………………………………………………………………….3 2. Засоби індивідуального та колективного захисту працюючих.
зміст: 1. Фактори, які забезпечують стабільність здоров’я та працездатність 2. Внутрішні та зовнішні подразники, які діють на організм людини ...
1. Емоції: визначення, основні види порушення: афект, стрес. Їх роль у безпеці людини. 2. Принципи захисту населення і територій у ...
ВАРІАНТ 1 1. Природні явища, які мають надзвичайний характер та призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі ...
ПЛАН: І. Шкідливі звички…………………………………………………………... 3 1) Алкоголь……………………………………………………………….. 3 2) Куріння…………………………………………………………………. 4 3) Наркоманія…………………………………………………………….. 6 Список використаної літератури…………………………………………….. 8
1. Призначення, склад та основні характеристики зорового аналізатора людини 2. Системи забезпечення БЖД людини Література
1. Електротехнічні засоби, які застосовуються при роботі на електроустановках. Заходи безпеки при роботі на електроустановках з повним або ...
Зміст ВСТУП 3 1.Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки 4 1.1 Мотивація та пізнавальні ...
1. Завдання №1 1. У 1986 p., з 26 квітня до 6 травня, з четвертого блоку ЧАЕС відбувся ...
1. Необхідність того, що забезпечує самозабезпечення 2. Здібності, пам’ять та мислення людини Задача №1 Бригада мулярів в ...
1. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів, робочих місць, обладнання та інструменту 2.
1. Порядок відшкодування власником шкоди спричиненої працівникам пошкодженням здоров’я, що пов’язано з виконанням ним трудових обов’...
1. Масові захворювання людей (СНІД, холера, чума, туберкульоз, тощо) 2. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ (наркоманія паління алкоголізм, тощо) Література
1. Аварії на авіаційному транспорті 2. Наявність шкідливих речовин понад ГДК у грунті, атмосферному повітрі, поверхневих та підземних ...
1. Аварії морського транспорту 2. Аварії на енергетичних системах Література
1. Аварії автомобільного транспорту 2. Геологічні (землетруси, обвали, осідання, карстові провалля) Література
1. Метеорологічні (сильний вітер, дощ, спека, мороз, тощо) 2. Нехтування існуючими нормами (правила безпеки у виробництві, на транспортних ...
1. Збройні напади, захоплення і утримання важливих об’єктів 2. Вплив обладнання техносфери (ПЕОМ, лазерна, транспортна техніка, тощо) ...
...на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків. В. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання ...інтересів людей в процесі їх життєдіяльності Question 8 of 10 Виділяють чинники виникнення конфліктів: А. соціальні протиріччя; несправедливий розподіл значущих для нормальної життєдіяльності людей матеріальних і ...
...на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків. В. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання ...інтересів людей в процесі їх життєдіяльності Question 8 of 10 Виділяють чинники виникнення конфліктів: А. соціальні протиріччя; несправедливий розподіл значущих для нормальної життєдіяльності людей матеріальних і ...
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом» «Міжнародна економіка та управління персоналом» Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен: Управління персоналом Нормування праці Мотивація (мотивування) персоналу Еко...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.