Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 199 за запитом ЗЕД

Організація управління ЗЕД України на основі закону України "Про ЗЕД" 39. Основні функції та завдання зовнішньоторгівельного об'єднання "Укоопзовнішторг" 53.
Економічна ефективність ЗЕД 3. Основні принципи та види ЗЕД України Література
Характеристика основних видів ЗЕД 20. Характеристика основних форм спільного підприємства 51. Принципи та види ЗЕД України Література
Валютно фінансове забезпечення ЗЕД 48. Економічна ефективність ЗЕД Література
...праці персоналу підприємства суб’єкта ЗЕД 1.1. Сутність продуктивності праці персоналу підприємства 1.2. Практичне застосування методів розрахунку продуктивності праці на підприємстві 2....праці персоналу підприємства, яке здійснює ЗЕД 2.1. Фактори підвищення продуктивності праці персоналу підприємства 2.2. Зниження затратомісткості продукції, робіт, послуг на основі впровадження режиму економії ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність ефективності управлінської діяльності Інтернет технологіями в менеджменті ЗЕД на прикладі турфірми ТОВ «Елен тур», критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки....управління Інтернет технологіями в менеджменті ЗЕД. У третій частині дипломної роботи запропонований рекламний бюджет просування компанії «Елен Тур» у мережі Інтернет, запропонований маркетинговий Інтернет план турист...
Культорологічні аспекти менеджменту зед Розділ 3. Практичні засади підготовки фахівців менеджменту зед Висновки Використана література
...аспект відноситься опосередковано до менеджменту ЗЕД підприємства: державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків; вивчення і проектування елементів зовнішнього середовища; встановлення ефективної взаємодії між працівниками та всіма зовнішньоекономічними ...координацію діяльності всіх працівників відділу ЗЕД 95. До функцій митного брокера не належить: забезпечення митного оформлення експортованої та імпортованої підприємством продукції; координація діяльності роб...
Удосконалення стратегії ЗЕД ТОВ «Вінкрон» 62 3.2. Удосконалення ЗЕД ТОВ «Вінкрон» з використанням комп’ютерних технологій 71 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 85 СПИСОК ...
...та платоспроможності підприємства, яке займається ЗЕД, за 1 й 2 й роки винесені з балансу підприємства: Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1....фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки. Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1. Сукупний капітал, тис. грн.
...та платоспроможності підприємства, яке займається ЗЕД, за 1 й 2 й роки винесені з балансу підприємства: Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1....фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки. Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1. Сукупний капітал, тис. грн.
...та платоспроможності підприємства, яке займається ЗЕД, за 1 й 2 й роки винесені з балансу підприємства: Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1....фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки. Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1. Сукупний капітал, тис. грн.
...та платоспроможності підприємства, яке займається ЗЕД, за 1 й 2 й роки винесені з балансу підприємства: Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1....фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки. Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1. Сукупний капітал, тис. грн.
...та платоспроможності підприємства, яке займається ЗЕД, за 1 й 2 й роки винесені з балансу підприємства: Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1....фінансової стійкості підприємства, яке займається ЗЕД, та зробити відповідні висновки. Показники Значення Відхилення, (+; ) 1 й рік 2 й рік 1. Сукупний капітал, тис. грн.
29. Реклама та рекламна діяльність у ЗЕД 43. Підприємства з іноземними інвестиціями у споживчій кооперації України 58.
2. Реформа організації ЗЕД в Україні 16. Характеристика основних видів товарообмінних операцій 31. Необхідність та сутність міжнародного маркетингу Література
3. Структура та проблеми формування зовнішньоекономічного потенціалу 17. Аналіз розвитку зовнішньої торгівлі України за останні 3 роки 32. Маркетинг мікс у ЗЕД Література
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможного середовища як елемента управління ЗЕД 1.1 Економічна сутність конкурентного середовища 1.2 ...
1. Правопорушення і відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах: поняття та види 2. Спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічного законодавства України 3....порядку урегулювання спорів з питань ЗЕД Список використаної літератури
План контрольної роботи br />br /> 1. Вступ; 2. Регулювання ЗЕД; 2.1. Тарифне регулювання; 2.2. Нетарифне регулювання; 3.
1. Оподаткування акцизним збором експортно імпортних операцій та відображення його в обліку 2. Особливості ведення та оподаткування експортно імпортних операцій ...
Вступ Основна частина 1. Загальні відомості про підприємство 2. Комплексний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (економічний, ...
Вступ Основна частина 1. Загальні відомості про підприємство 2. Комплексний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (економічний, ...
Потрібно виконати: 1. Вхідні дані контрольної роботи, які характеризують зовнішньоекономічні операції, представлені в додатку1. 2.
10. За даними балансу іноземного підприємства (див. дод. 2) визначити період окупності власного капіталу, величину робочого капіталу, його маневреність, коефіцієнт ...
1. Загальні засади експортно – імпортної діяльності. Облік імпортних операцій 2. Облік службових відряджень за кордон Задача ВАТ «Радуга» 10.09 ...
Вступ Розділ 1. Сутність фінансово валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.2.
1. Підготовка до укладення контракту 2. Задача Працівнику 40 років, пенсійний вік – 65 років.
1. Платежі у зовнішньоекономічній діяльності 2. Розрахунок експортної ціни та конкурентний лист, їх мета і порядок підготування 3.
Вступ Розділ І. Сучасний стан та особливості формування зовнішньоекономічної діяльності на міжнародного ринку праці 1....
14.Сутність та необхідність ліцензування та квотування імпорту 45. Торгівельні операції суперницького типу 59. Послуги на зовнішньому ринку Література
Вступ 1. Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 2.
1. Облік розрахункових операцій 2. Аналіз розрахункових операцій Список використаної літератури
Підприємство отримало короткостроковий кредит в іноземному банку на суму 30000 доларів. Курс НБУ на момент отримання 5,2 грн.
7. Сутність та види експортних операцій. Синтетичний облік експортних операцій 17. Офшорні компанії, їх види та порядок створення.
7. Документальне забезпечення та облік операцій з експорту товарів, робіт, послуг 12. Облік лізингових операцій у зовнішньоекономічній діяльності Завдання № ...
1. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку 9.
1. Оцінка зовнішньоторговельного середовища 2. Державне регулювання міжнародних кредитних відносин 3. Задача № 9 Ви бажаєте купити будинок за $75000.
5. Особливості зовнішньоекономічної діяльності в Україні 25. Особливості вибору посередників 45. Етапи оцінки конкурентоспроможності експортного товару Практичне завдання № 1 ...
2. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. Поняття, види, суб'єкти 17. Компенсаційні угоди на комерційній основі 43.
3. Основні види зовнішньоекономічної діяльності 18. Компенсаційні угоди на основі виробничого співробітництва 44. Принципи i послідовність проведення маркетингових досліджень.
4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 23. Переваги та недоліки лізингу 40. Суть і особливості визначення ефекту та ефективності зовнішньоторговельних операцій ...
7. 3аохочення експорту та нетарифні адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 24. Звернення до послуг посередників в міжнародній торгівлі 50.
5. Особливості зовнішньоекономічної діяльності в Україні 32. Гарантії правового захисту іноземного інвестора і прямі іноземні інвестиції 59.
24. Звернення до послуг посередників в міжнародній торгівлі 42. Повітряні перевезення 59. Умови упаковки i маркування Практичне завдання № 1 ...
1. Порядок створення підприємства з іноземними інвестиціями 2. Лінійне судноплавство 3. Дослідження конкуренції на зовнішньому ринку Практичне завдання № 1 ...
1. Зовнішньоторговельна політика України 2. Конкурентоспроможність експортних товарів на міжнародних ринках 3. Кредитування зовнішньоекономічних операцій 4.
1. Зовнішньоекономічні операції – характеристика основних видів 2. Види і форми спілкування з іноземним партнером 3.
Теоретичні питання: 1. Режим іноземного інвестування н Україні 2. Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною 3.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.