Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 61 за запитом ЗМІ

Загальна характеристика стилістичного використання багатозначності ЗМІ 1.1. Теоретичні засади стилістичного застосування багатозначності ЗМІ 1.2. Основні функціональні стилі ЗМІ Розділ 2.
ЗМІ як особливий чинник впливу на Формування способу життя особистості 2. Вплив засобів масової інформації на спосіб життя молоді 3....життя молодої людини та роль ЗМІ у цьому процесі 4. Паління та алкоголь: механізми протистояння через ЗМІ Висновок Список використаної літератури
...УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗМІ 1.1. Місце рекламного менеджменту в системі засобів масової інформації (ЗМІ) 1.2. Планування рекламної діяльності підприємства 1.3.
...реклама як основні форми участі ЗМІ у політичній діяльності 1.1. Політична пропаганда: історична ретроспектива, особливості та функції 1.2. Політична реклама: ефективність та специфіка РОЗДІЛ ... Механізм настановчої ролі ЗМІ як основа формування і керування громадською думкою Висновки уривок Отже, основним методом участі ЗМІ в політичній діяльності є вплив на ...
Інформаційна довідка В інформаційній довідці здійснено порівняльний аналіз нормативно правової бази України, ЄС та Ради Європи в частині регулювання діяльності аудіовізуальних ЗМІ. Поданий огляд найважливіших документів у цій сфері, розкритий їх основний зміст за такими кардинальними напрямками: загальні принципи і стандарти законодавства, запобігання надмірної концентрації ЗМІ та забезпечення прозорості відносин власності ...
РОЛЬ ЗМІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС 2.1. Діяльність українських ЗМІ у процесі формування громадської думки щодо ЄС 2.2 ...
Варіант 1 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ:…………………………………………………………...3 1.1 Поняття та сутність рекламної еквівалентності…………………………………….3 1.2 Ефективні відносини PR та ЗМІ……………………………………………………...7 2. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ:………………………………………………………….
Вступ Розділ 1. Масова інформація в системі соціального формування особистості 1.1.... Соціально педагогічні проблеми впливу ЗМІ на дітей та молодь 2.2. Вплив телебачення на формування особистості дитини 2.3. Медіаосвіта у сучасних школах Розділ 3.
План Вступ…………………………………………………………………………3 4 Розділ І. Роль інтернет ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 1.1. Історія розвитку інтернет журналістики…………………………………..
Соціально психологічні фактори впливу ЗМІ на суспільство....……...24 2.2. Механізми впливу ЗМІ на суспільство…………………………………...30 2.3. Позитивні та негативні наслідки впливу ЗМІ…………………………....
Роль та функції ЗМІ у формуванні інформаційного простору держави……………………………………………………………………..19 1.3. Значення безпеки у зміцненні та захисті інформаційного простору…………………………………………………………………….... ВПЛИВ СВІТОВИХ ЗМІ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОЛЬЩІ. 43 2.1. Становлення та розвиток інформаційного простору Польщі. 43 2.2.
Типологія друкованих і телевізійних ЗМІ 2.1.1. Типологія друкованих ЗМІ 2.1.2. Видання для жінок як частина елітарного журнального сегмента на вітчизняному ринку ...
Теоретичні засади ролі ЗМІ у виборчому процесі Розділ ІІ. Виборча кампанія як складова виборчого процесу 2.1. Планування та організація виборчих кампаній 2.2. ЗМІ на етапі підготовки до виборів ...
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 2....
Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молодої особистості 1.1. Телебачення як засіб держаної політики України, щодо вироблення у молоді духовних ... Виявлення позитивних тенденцій ЗМІ на формування здорового способу життя молодої людини 1.3. Деякі прояви небажаного впливу ЗМІ на спосіб життя молодої людини Розділ ...
...х Б Коен нарікав, що ЗМІ свідомо ігнорують міжнародну тематику і висвітлення зовнішньополітичної діяльності. Ще однією причиною такого становища, крім обмеженого кола учасників цієї діяльності — «невеличкої ...зміни і узагальнив функції, які ЗМІ відіграють у зовнішній політиці на сучасному етапі [11]. Передусім, технологічна революція в інформаційних ЗМІ створила дійсно глобальну аудиторію.
Особливості вживання англіцизмів в змі 2.1. Використання неологізмів агломовного походження в газетах та журналах 2.2. Аналіз особливостей вживання англомовної лексики на телебаченні та ...виклристання неологізмів англомовного походження в ЗМІ. В масс медійній комунікації мова останніх десятиліть XXст переважну більшість новоутворень становлять англіцизми, в яких нова форма поєднується з новим ...
влада ЗМІ Question 5 Які із нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури: a. визнання громадянських прав і свобод b.... ЗМІ d. держава e. партія Question 2 Як називаються політичні партії по місцю в політичній системі суспільства: a. кадрові b.
влада ЗМІ c. брак влади, безвладдя d. народовладдя, влада широких верств суспільства Question 9 Яку форму трансформації політичних режимів означає термін “абдикація”?... ЗМІ b. партія c. профспілки d. держава e. церква Question 6 Якщо політична партія є сполучною ланкою між різними соціальними спільнотами, ...
влада ЗМІ c. влада натовпу d. народовладдя, влада широких верств суспільства Question 6 Влада невеликої групи багатих і привілейованих осіб це: Виберіть ... ЗМІ Question 9 Якщо політична партія є сполучною ланкою між різними соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію: ...
1. За матеріалами ЗМІ та Інтернету з’ясуйте місце інформаційно аналітичних або тих підрозділів, які виконують відповідні функції в структурі: Секретаріату Президента України; Верховної ...такі конфлікти за результатами аналізу ЗМІ 3. Запропонуйте шляхи вдосконалення діяльності інформаційно аналітичних служб обраної вами організації (з наведених вище) Виконайте завдання згідно рекомендацій та дайте ...
...історичні аспекти виникнення цього вигляду ЗМІ, варто відмітити, що перші друкарські наукові журнали з'явилися ще в 1665 р., через 200 років після винаходу друкарського верстата.... Судячи з усього, цей вид ЗМІ ще довго буде актуальний багато в чому завдяки своїй доступності для читачів сьогодні журнали можна купити в кіосках, на розкладках, ...
...життя, обов'язково оприлюднюються в ЗМІ, і саме за ними можна оцінювати пріоритети і головні напрями зовнішньої політики тієї чи іншої країни....універсальних та регіональних; висвітлення у ЗМІ позиції уряду з тих чи інших зовнішньополітичних питань, публікація офіційної інформації, офіційне видання міжнародних актів та документів.
...життя, обов'язково оприлюднюються в ЗМІ, і саме за ними можна оцінювати пріоритети і головні напрями зовнішньої політики тієї чи іншої країни....універсальних та регіональних; висвітлення у ЗМІ позиції уряду з тих чи інших зовнішньополітичних питань, публікація офіційної інформації, офіційне видання міжнародних актів та документів.
...з ключових ролей відіграють інтернет ЗМІ, що являють собою унікальне середовище, яке, поширюючи інтелектуальний продукт, засвідчує низку переваг, порівняно з традиційними виданнями: загальнодоступність, оперативність, швидка ротація ... Мережеві ЗМІ, варто аналізувати в трьох проекціях: візуальній, структурно текстовій та мовній. Інтернет як глобальна мережа має потужний потенціал у пропагуванні мови, ...
ЗМІ Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Об’єктом політології як науки є: Виберіть одну правильну відповідь a. держава b.... ЗМІ Question 19 Балів: 1 Фрейд, Ф. Ніцше, Е. Фромм, Г. Лассуелл досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: Виберіть одну ...
...порт, Х ім порт, М змі на подат ків, ΔТ Змі на держ за куп, ΔG МРS 5.0 3600 3240 360 200 210 300 1.
Провести аналіз рекламних оголошень про вакантні посади працівників певної професійної групи у різних ЗМІ, визначити структуру компенсаційного пакета
Етика змі 2.1. Мас медіа як джерело міжнародної агресії 2.2. Проблеми етики в засобах масової інформації Розділ 3.
...у текстах та заголовках англомовних ЗМІ. 2.1. Емоційно експресивні засоби в англомовних газетних текстах. 2.2. Використання мовних ресурсів для створення експресії у заголовках (на ...
Формування іміджу лідера в ЗМІ 2.2. Актуалізація образу ділового чоловіка в засобах масової інформації Висновки Список літератури
...людини і громадянина ( за матеріалами ЗМІ) Висновки Перелік використаної літератури
Види ЗМІ…………………………………………………………. РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку інформаційного законодавства…... ВИСНОВКИ……………………………………………………………… СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….
...самоврядування (на прикладах за матеріалами ЗМІ) Висновки Список використаної літератури
Роль ЗМІ у передвиборчому процесі............................................................................................33 2.3. Аналіз умов та факторів успішної маніпуляції свідомістю електорату в США......................47 2.4.
ЗМІ як засіб освіти й педагогічної підтримки батьків з питань виховання дітей у родині 2.5.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інформаційних і комунікаційних можливостей Інтернет РОЗДІЛ ІІ РОЛІ ТА МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ ВИДАНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ Сучасний стан медіапростору Республіки Польща Інтернет у медіа просторі Республіки Польща Сучасний стан медіапростору України Інтернет у медіа просторі Ук...
...плани захвату органів влади та ЗМІ. Проблему грошового забезпечення вирішувалась шляхом нападу на пункти обміну валют. Нападів було здійснено три. В цих нападах приймали участь керівник “...
...постійні Змін ні Умовно змінні Змі шані Вироб ничі Невироб ничі Контро льовані Неконтро льовані Сировина та матеріали (приклад) Орендна плата Електроенергія на технологічні потреби Комунальні ...
...PR у виборчих кампаніях; розглянути ЗМІ як канал вираження політичного PR). Структура роботи складається із вступу, двох розділів, що містять п’ять підрозділів, висновків та списку ...
...наступні заходи: поліпшити роботу із ЗМІ, тобто давати більше рекламних оголошень в міські газети, на місцеве телебачення; поліпшити зовнішнє вітринне оформлення; розробити логотип їдальні; організувати виставки ...
...основі аналізу неологізмів виявлених у ЗМІ можна зробити висновок про те, що оновлення лексичного складу активно проходить у наш час, і експерементується практично з усіма повнозначними ...
...внесок відіграють відомі люди та ЗМІ, які є позитивним фактором для формування позиції держави. Актуальність даної теми зумовлюється тим, що спеціальні події стають одним із головних ...
Чи змі ниться кваліфікація дій Глушка, якщо б він все ж таки оглянув хвору, проте зробив це неналежним чином, не виконав всіх ...
...дієвих засобів реклами – реклама в ЗМІ, на транспорті, на щитах. Одним із важливих елементів маркетингових комунікацій фірми “Епіцентр К” є так звані POS матеріали.
ЗМІ Question 19 Балів: 1 Фрейд, Ф. Ніцше, Е. Фромм, Г. Лассуелл досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: Виберіть одну ...
Відносини банку із ЗМІ Рис. 20. Етапи поведінки споживачів по ухваленню рішення про придбання банківської послуги Рис. 21. Етап планування маркетингу ПК і його ...
...в мережі Internet та місцевих ЗМІ. Тому було б доцільно, щоб учні дізналися про обставини вчиненого злочину безпосередньо у залі суду.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.