Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 758 за запитом Законодавчий

Конституційно правові основи законодавчого процесу в Україні. 1.1. Поняття законодавчого процессу 1.2. Принципи законодавчого процессу 1.3.
КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ…………………………………………………………...7 1.1. Зародження українського законодавчого процесу………………..………..7 1.2.Поняття законодавчого процесу…………………………………………...11 1.3.
Законодавча ініціатива: поняття, етапи розроблення Розділ 2. Законодавчий процес в Україні 2.1. Загальний порядок законодавчого процесу 2.2.
ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 1.1 Законодавчий процес в юридичній науці 1.2. Основні принципи законодавчого процесу РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 1.1. Законодавче регулювання найважливіших проблем життя країни 1.2. Реформування галузей права України РОЗДІЛ 2.
Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні…...9 2.1. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні……..
Органи законодавчої, виконавчої і судової влади …………….. 18 3. Законодавчий процес в Україні: основні та допоміжні стадії ……….. 21 3.1.
Законодавча влада в Україні. Верховна Рада України в системі державних органів……………………………………………………………...……6 1.1. Роль Верховної Ради у політичній системі України……………...…..6 1.2. Організація законодавчого процесу…………………..…………...…11 1.3.
Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України 2. Повноваження Верховної Ради 3. Законодавчі функції Верховної Ради Висновки Список використаної літератури
ВСТУП 1.Загальна характеристика законодавчої влади 2.Організаційна побудова ВР України 3.Організаційні форми і методи роботи ВР України ...
ВСТУП 1. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЯК ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС 2. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ . 3. ПРОГРАМА ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 4.
1. Законодавча база функціонування місцевих органів влади………… 3 2. Поняття місцевих органів влади……………………………………… 6 2.
Зміст Вступ……………………...………………………………………………...3 Розділ 1. Історичні етапи розвитку інституту прокуратури в України......5 1.2 Конституційно законодавчий статус прокуратури радянського періоду…………………………...…………………………….…………..12 1.3 Встановлення прокуратури незалежної України………...……..20 Розділ 2. Конституційні функції прокуратури України………………..
Зміст Вступ……………………………………………………………………с. Розділ 1. Мета та механізми відновлення платоспроможності боржника у процедурі банкрутства……………………………………………….... Протиріччя сучасного законодавчого регулювання відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання…………………...с. 2.1 Проблеми пактичного здійснення банкрутства………………………….………………………..с. 2.2 Недоліки законодавства та шляхи ...
Економічна сутність і значення податкової політики держави Нормативно правове забезпечення здійснення податкової політики Розвиток законодавчих засад здійснення податкової політики
1. Поняття Верховної Ради — парламенту України 2. Склад і структура Верховної Ради України 3.... Законодавчий процес в Україні 6. Народні депутати України 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Утворення Української Центральної Ради Розділ 2. Законодавча діяльність Центральної Ради Розділ 3.
Варіант 2. Закон про кримінальну відповідальність План 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 2....Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля», яким була встановлена кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………….…....4 Розділ 1. Поняття злочину за кримінальним правом України............................6 1.1.
План 1. Утворення Центральної Ради. 3 2. Державний лад і право УНР. 7 Список використаних джерел. 15
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Загальна характеристика договору банківського вкладу (депозиту)…….7 1.1.
Зміст Вступ 1. Поняття соціально педагогічного супроводу. 2. Функції суб’єктів соціально педагогічного супроводу Додатки Висновок Список використаних джерел.
Нормативно законодавча база фармацевтичної галузі 1.1. Загальний огляд нормативної документації фармацевтичної галузі 1.2. Аналіз та характеристика супровідних нормативних актів Розділ ...проведені наступні дослідження: • проаналізовано нормативно законодавчі акти, що регулюють розвиток фармацевтичної галузі; • визначено законодавчі засади аптечної діяльності в Україні; • проаналізовано основні напрямки діяльності установи; • проаналізовано принципи ...
Законодавча……………………………….……………………………...……6 1.2. Виконавча……….……………………………………………………...……9 1.3. Судова.……………………………………………………………………..…12 РОЗДІЛ ІІ. Президент України в конституційній системі органів державної влади....на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову» (ст. 6). Виконавча влада — це самостійна гілка державної влади, головне функціональне призначення якої полягає у виконанні законів ...
Конституційні засади законодавчого процесу в Україні. Методичні рекомендації Необхідно розглянути історію становлення та розвитку українського парламентаризму. На основі аналізу Конституції України, законодавчих актів та наукової літератури визначити ...
верховенство права, розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову, високий рівень правової культури громадян, реальність гарантованих державою прав та свобод громадян b....в результаті діяльності людей, а законодавча влада лише доповнює його b. розмежування права і закону; пріоритету інтересів людини у вирішенні питань державного будівництва; заперечення ідеології нормативізму; ...
система спрямованих дій відповідно до законодавчих норм, яка передбачає адміністрування обов’язкових платежів з метою виконання державою своїх функцій b. фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання ... система законодавчих норм, регулюючих процеси нарахування та сплати обов’язкових платежів на користь держави з метою виконання нею властивих їй функцій d.
10 Розділ 3 Законодавча влада …………………………………………………….14 Розділ 4 Судова система……………………………………………………… . 19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….25 ВСТУП Враховуючи особливість теми дослідження, яка на ...Президент Глава держави”, Розділ 3 ,,Законодавчий орган”, Розділ 4 ,,Судова система”. Кожен з цих розділів міг би стати предметом дослідження окремо, але автор бачить обґрунтування актуальності ...
Визначається законодавчими актами держави Question 3 Застрахований в соціальному страхуванні це: a. Особа, страховий інтерес якого застрахований іншою особою страхувальником, що уклав ... Страхування відповідно до законодавчих актів держави тільки за рахунок бюджетних коштів Question 5 Страхування по кожному з видів соціального ризику може бути організоване на ...
Законодавча процедура у Верховній Раді України 1. Поняття, система правової регламентації та стадії законодавчої процедури у Верховній Раді України. 2.
...фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої влади шляхом прийняття фінансового законодавства, прийняття державного бюджету та звіту про його виконання, коректування податкової системи, затвердження граничного розміру державного ... Державні органи законодавчої влади (Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування) і державні органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет ...
...економічну сутність товарних запасів; досліджена законодавча база з питань обліку товарних операцій; висвітлені теоретичні аспекти організації обліку товарних операцій в оптовій торгівлі; досліджена методика аналізу оптового ...операцій регламентується значною кількістю нормативно законодавчих актів і підлягає ліцензуванню, патентуванню та сертифікації. Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку товарних запасів і аналізу оптового товарообігу ...
Законодавче визначення міжбюджетних трансфертів 38. Порядок скорочення видатків загального фонду бюджету 39. Як визначається правове положення органів, що здійснюють фінансову діяльність ... Законодавче визначення аудиторського контролю 55. Правове регулювання спеціального фонду бюджетів 56. Класифікація доходів та видатків бюджетів 57.
...діяльність виконавчих органів регламентована рядом законодавчих та нормативних актів.Голова райдержадміністрації формує адміністрацію, визначає обов’язки заступників, координує їх роботу.До складу адміністрації входять: секретаріат, управління, ...райдержадміністрації є організація виконання актів законодавчої та виконавчої влади і здійснення контролю за їх виконанням.Чітке і своєчасне їх виконання досягається через: видання власних розпоряджень; надсилання ...
Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно правового забезпечення охорони праці. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці Директиви ЄС з охорони праці.
законодавча, виконавча, князівська b. законодавча, виконавча, судова c. законодавча, виконавча,федеративна d. законодавча,виконавча Question 16 Одне з основних питань, яке ...
Чи є, на ваш погляд, законодавче закріплення формування складу Конституційного Суду оптимальним? Охарактеризуйте законодавче регулювання сутності, порядку й особливостей конституційного провадження Конституційним Судом України 2.
Чи є, на ваш погляд, законодавче закріплення формування складу Конституційного Суду оптимальним? Охарактеризуйте законодавче регулювання сутності, порядку й особливостей конституційного провадження Конституційним Судом України. 2.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 2.1. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання 2.2.
...даної зовнішньоекономічної угоди 2.1 Законодавча база 2.2 Нормативно правові умови здійснення даного проекту 3. Зовнішньоекономічний контракт 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту Висновки Список використаних ...і ріст імпорту; відрегулювати на законодавчому рівні взаємовідносини з імпортерами на користь власного виробника; на законодавчому рівні відрегулювати питання податкового законодавства; переглянути відносини по доступу України ...
...даної зовнішньоекономічної угоди 2.1 Законодавча база 2.2 Нормативно правові умови здійснення даного проекту 3. Зовнішньоекономічний контракт 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту Висновки Список використаних ...рівні державної програми з відповідними законодавчими і регулюючими механізмами. Для розв’язання проблеми необхідно забезпечити структурні, функціональні, енергетичні, сировинні та інвестиційні зміни.
Огляд нормативно законодавчої бази та літературних джерел за темою роботи РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА БАНКРУТА 2.1....роботи є дослідження теоретичних основ, законодавчої бази та практичних аспектів оцінки банкрутства, бухгалтерського обліку та аудиту підприємств банкрутів. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі виконувались ...
Огляд нормативно законодавчої бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу реалізації покупних товарів 19 1.4....обліку товарних операцій; • проаналізувати нормативно законодавчу базу та спеціальну літературу з питань обліку та аналізу реалізації покупних товарів; • визначити організаційну концепцію системи бухгалтерського обліку реалізації покупних ...
...кримінального права та закріпленої на законодавчому рівні у ст. 28 КК. Співучасть у злочині у формі групи осіб має місце коли у вчиненні злочину приймали участь ...висловлювані вченими пропозиції щодо вдосконалення законодавчого визначення поняття організованої групи, з урахуванням пропозицій вчених кримінологів. При дослідженні цього питання необхідно приділити увагу факторам, що розкривають суспільну ...
Частина законодавчих актів з питань соціального партнерства в Україні вже прийнята. Це Закон «Про колективні договори і угоди», з 1993 р.... Це допомогло впровадженню основної законодавчої структури, необхідної для переходу до ринкової економіки. Але хоча ці зміни були дуже важливими, в майбутньому ще необхідно вносити більш ...
Законодавчими актами господарського судочинства є: а) Господарський процесуальний кодекс України; б) Закон України «Про господарські суди»; в) Закон України «Про судоустрій»; ...комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до його компетенції; з) щодо заяв Рахункової палати України з питань, віднесених законодавчими актами до його компетенції; и) з ...
...Україні ще не сформована достатня законодавча база для здійснення перестрахування. Тому, дана сфера ще потребує глибокого дослідження та пошуку нових ідей щодо регулювання операцій з перестрахування....ряд завдань та зробити деякі законодавчі зміни, а саме: удосконалення законодавчої бази, у частині визначення перестрахування як виду діяльності; стандартизація перестрахувальних продуктів по основних класах бізнесу ...
Частина законодавчих актів з питань соціального партнерства в Україні вже прийнята. Це Закон «Про колективні договори і угоди», з 1993 р.... Це допомогло впровадженню основної законодавчої структури, необхідної для переходу до ринкової економіки. Але хоча ці зміни були дуже важливими, в майбутньому ще необхідно вносити більш ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.