Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4246 за запитом Засоби

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Визначення та оцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, ...
...та методологічні аспекти обліку основних засобів 1.1 Концепція фінансового і податкового обліку основних засобів 1.2 Облікова політика, завдання, оцінка та класифікація основних засобів 1....
...засади обліку та аналізу основних засобів 1.1. Економічна сутність основних засобів, їх оцінка та класифікація 1.2. Характеристика об’єкта дослідження 2.
Облік і аудит руху основних засобів на вагонній дільниці, 100 стор., додатки, доповідь, рецензія, роздатковий матеріал НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ГРН....СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Економічна сутність, класифікація та оцінка основних засобів 6 1.2. Організаційні основи бухгалтерського обліку і аудиту на ...
...обліку, контролю та аналізу основних засобів 1.1 Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку, їх групування і оцінка 1.2 Нормативна база обліку та контролю ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку амортизації основних засобів 1.2.
Вступ 1 Методологічні аспекти обліку основних засобів 1.1. Організація обліку основних засобів в бюджетній сфері 1.2. Класифікація основних засобів 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів ...
...аналізу наявності та руху лікарських засобів в аптечній установі 1.1. Економічна сутність та огляд законодавчої бази з обліку наявності та руху лікарських засобів 1.2.
...і нормативна база обліку основних засобів 1.1Основні завдання та нормативна база обліку основних засобів 1.2 Визначення, класифікація та оцінка основних засобів 1.3 Організація ...
Бухгалтерський облік основних засобів та їх зносу (амортизації), 75 стор., додатки (Европейский университет) НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ГРН.... ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 6 1.1. Економічна сутність обліку основних засобів у виробничих підприємствах 6 1.2.
НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ГРН. Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних засобів в умовах ринку 1.1 Сутність основних засобів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку ремонтів основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація ремонту основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів та їх ...
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв 1.2. Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3.
ВАРІАНТ 32 Тема: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (...
Вступ Теоретичні аспекти організації обліку основних засобів Економічна сутність основних засобів Організація обліку основних засобів Організація і методика аудиту Міжнародний досвід обліку основних засобів Діюча практика організації ...
Сутність і оцінка основних засобів 2. Методика аналітичного і синтетичного обліку основних засобів на будівельному підприємстві ВИСНОВКИ Список використаної літератури Основні засоби — це засоби праці, ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні поняття оборотних засобів та джерел їх утворення 1.1 Економічний зміст оборотних засобів та їх класифікація 1.2 Джерела утворення оборотних засобів 1....
Засоби масової комунікації як соціальний інститут суспільства………………………………………………………………………...6 1.1. Поняття та види засобів масової комунікації.…………….........................6 1.2.
...основи економічного аналізу забезпеченості основними засобами, їх структури і руху 2.1. Мета, завдання і джерела аналізу основних засобів 2.2.
Методичні аспекти обліку основних засобів 1.1. Поняття основних засобів 1.2. Оцінка та визнання основних засобів 1.3. Методи нарахування амортизації основних засобів Розділ ...
...30 Тема: Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України) План 1. Поняття та ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом. 2. Об’єкт незаконного заволодіння транспортним засобом.
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність основних засобів як об’єктів обліку, контролю та аналізу 1.2.
Вступ 1 Науково теоретичні та методичні основи обліку основних засобів на залізниці 1.1 Нормативно законодавче забезпечення обліку на підприємстві 1.2 Основи обліку основних засобів 2 Фінансово економічна характеристика Вагонної ...
Теоретичні аспекти обліку основних засобів 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „основні засоби” 5 1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази щодо обліку ...
...обліку, аналізу та аудиту основних засобів підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика нормативно законодавчої бази 1.3 Особливості обліку та ...
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Сутність основних засобів та завдання їх обліку 5 1.2. Визнання основних засобів та їх оцінка 11 ...
...АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів 1.2. Критичний огляд нормативно правового регулювання нарахування амортизації 1.3.
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Класифікація та економічний зміст основних засобів 1.2 Відображення та оцінка основних засобів 1.3 Аудит наявності та ...
...ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 8 1.1. Економічна сутність та класифікація витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів 1.2.
ПЛАН ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 7 СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ І ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ………………………………………5 1.1. Сутність естетичного виховання дітей………………………………5 1.2. Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку……….10 1.3....ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ..24 2.1. Вивчення стану естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами природи……………………………………………….24 2.2.
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1.Економічний зміст і класифікація основних засобів 1.2.Документальне оформлення руху основних засобів та їх облік 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика методів оцінки та переоцінки основних засобів РОЗДІЛ 2.
...МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та класифікація товарно матеріальних засобів підприємства 5 1.2. Етапи управління товарно матеріальними засобами підприємства ...
...МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та класифікація товарно матеріальних засобів підприємства 5 1.2. Етапи управління товарно матеріальними засобами підприємства ...
Технічні засоби – елемент у структурі діяльності по збиранню криміналістичної інформації Розділ 2. Одержання криміналістичної інформації, її форми та межі допустимості застосування технічних засобів 2.1.
ТЕОРЕТИКО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність основних засобів 1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів 1.3.
... Т е м а 4. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАЛЮТИ.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 1.2. Методика аудиту основних засобів на підприємстві РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ 1.1. Економічна сутність страхування транспортних засобів і вантажів……6 1.2.
...основи відтворення та використання основних засобів підприємства 1.1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура 1.2. Відтворення основних засобів: джерела та типи 1.3.
...шляхів підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 1.1. Характеристика та класифікація основних засобів 1.2. Методи оцінювання основних засобів 1.3.
...збором за першу реєстрацію транспортного засобу……………………………………………………………..4 1.1. Характеристика основних елементів збору за першу реєстрацію транспортного засобу……………………………………………………………..4 1.1.1.
...об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобами в Україні є надзвичайно дискусійним, адже таке заволодіння може призвести до людських жертв, пошкоджень транспортних засобів, дорожніх споруд і комунікацій, знижує ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.