Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 200 за запитом Західній

Розвиток сучасної західної соціології………………………………………5 Розділ 2. Структурний функціоналізм у західній соціології……………………….12 Розділ 3. Теорія конфлікту в сучасній соціології…………………………………...
Чинники розвитку релгійного туризму в Західній Україні 1.2.1. Географія релігій...............................................................................................7 1.2.2. Центри паломництва.......................................................................................13 Розділ 2. Характеристика об'єктів релігійного туризму Західної України. 2.1.
Державний терор у західних областях Висновки Список використаних джерел та літератури Висновки Процес поновлення радянського режиму в західних землях України розпочався вже в 1944р.
...ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ШАХТИ «КРАСНОАРМІЙСЬКА ЗАХІДНА № 1» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю на шахті «Красноармійська Західна №1» РОЗДІЛ 3.
...ПІДПРИЄМСТВА «ВУГІЛЬНОЇ КОМПАНІЇ «ШАХТА «КРАСНОАРМІЙСЬКА ЗАХІДНА №1» 2.1 Характеристика підприємства 2.2 Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає підприємство 2.3 ...успіху «Вугільної компанії «шахта «Красноармійська Західна №1» РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА ШАХТІ НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 3.1 Природоохоронні заходи та їх вплив на економічний ...
...обрядовість на території Наддніпрянщини і Західної України привертала увагу дослідників давно, адже серед обрядових звичаїв у житті людини шлюбна церемонія є найбільш досконалою....задокументованих зразків, які походять із Західного Полісся і Волині. За приблизними підрахунками, З. Доленга Ходаковський зібрав близько трьох тисяч текстів пісень, з них лише українських – понад ...
...ВАТ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» ШАХТА «КРАСНОАРМІЙСЬКА ЗАХІДНА № 1» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка ефективності організації виробництва шахти «Красноармійська Західна № 1» РОЗДІЛ 3.
Вступ 1. Західний напрям зовнішньої політики 2. Відносини з країнами СНД Висновки Список ...
1. Особливості економічного розвитку регіону 2. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків Список використаної ...
Тема: Західна Україна у 20 30 рр. 1)Соціально економічне і політичне становище.
В основу виділення районів (районування) окремими авторами бралися різні показники, а тому немає ... Ми розглянемо Західний соціально економічний район, який виділяється своєрідністю і унікальністю, а саме тим, що він має густу мережу сільських населених пунктів, мало ...
ВСТУП ............................................................................................................ 3 Розділ I. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVIII СТ. ......
Вступ Розділ 1. Фізико географічні умови досліджуваної території 1.1. Фізико географічні умови 1.2.... Підземні ріки і печери Західної України 2.1. Місцезнаходження даних об’єктів та причини їх утворення 2.2. Їх опис, характерні особливості і можливості застосування ...
ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ЗЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ТОТАЛІТАРНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 4 1.1.... ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХІДНИХ ВЧЕНИХ 17 2.1. Ідейні витоки 17 2.2. Соціальні передумови 25 РОЗДІЛ 3. ВНЕСОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІТОЛОГІВ 32 3.1.
Варіант – 13 1. Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. 2. Роль політики у вирішенні глобальних проблем ...
ЗМІСТ ВСТУП3 1. Сучасні підходи контролю та оцінювання навчальних досягнень шкільної молоді у країнах Європи4 2....успішності учнів у школах країн Західної Європи13 ВИСНОВКИ8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ20
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1. Огляд літературних джерел 1.2....ВАТ "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАХТА "КРАСНОАРМІЙСЬКА ЗАХІДНА №1" 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Документальне оформлення розрахунків з робітниками з оплати праці 2.3.
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Політичні вчення в Голландії …………………………………………… 4 2. Політичні вчення в Англії ………………………………………………..
Головним питанням дослідження виступає боротьба на західноукраїнських землях проти споконвічного загарбника та його пропаганди на «істинно ...
Вступ 1. Охорона праці у Швейцарії 2. Особливості охорони праці у США 2.1. Статистичний облік 2.2.
1. Американська модель менеджменту 2. Західноєвропейська модель менеджменту 3. Японська модель менеджменту Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Характеристика підприємства ВАТ ”Вугільна компанія ”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1” 1.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ ”Вугільна компанія ”...
Вступ Розділ І. Утворення «Союзу українок» в контексті суспільно політичних процесів в Галичині у міжвоєнний період ...
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2.
ВСТУП 1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання 2. Сутність стимулювання охорони праці 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТ “ЕРСТЕ БАНК”………………………………………………………………………5 1.1.
...та похід Червоної армії на Західну Україну ………………………………………………………………….28 2.2 Входження Західної України до складу УРСР та СРСР……...……… 34 2.3.
...феодального госпо¬дарства у країнах Західної Європи. 4. Особливості еволюції феодального маєтку протягом XI — XV ст. Зміна відносин між сеньйорами та селянами. 5....інду¬стріального суспільства у країнах Західної Європи в XVIст. 3. Мануфактури, їх типи. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисло¬вості у країнах Західної Європи та США.
...на діяльність в умовах жорсткої західної конкуренції, майже кожне з пострадянських підприємств має суттєву перевагу над іноземним виробником це мізерні в порівнянні із західними витрати на оплату праці.
...територіального галузевого об'єднання "Південно Західна залізниця" (далі ДТГО "Південно Західна залізниця") звернувся у господарський суд міста Києва з позовом до дочірнього підприємства "Миколаївський облавтодор" (далі ...
Західні керівники використовують такий підхід до організації зовнішньоекономічної діяльності: здійснювати організаційно управлінські зміни після того, як виникне зовнішній вплив; здійснювати організаційно ... Найважливішим елементом західної культури взагалі і менеджменту особливо є: час, плани та програми; мирне співіснування; дружелюбність та довіра; прихильність до ритуалів та чинопочитанню ...
...територіального галузевого об'єднання "Південно Західна залізниця" (далі ДТГО "Південно – Західна залізниця") звернувся у господарський суд міста Києва з позовом до дочірнього підприємства "Миколаївський облавтодор" (далі ...
1 Загальна характеристика мистецтва Західної Європи уXVIII ст. 4 2. Особливості розвитку мистецтва Франції у XVIII ст. Стиль рококо в архітектурі. 5 3. Живопис рококо....10 Загальна характеристика розвитку мистецтва Західної Європи XІX століття. 14 11 Пейзажний живопис Англії ХІХ ст. Д. Констебл, Д. Тернер. 16 .12. Творчість Гойї.
Початок західної експансії (перша половина XIII століття) 1.2. Боротьба Русі із західною експансією в умовах монголо татарського панування (друга половина XIII ...
Формування неокласичної традиції у Західній політичній економії. Кембріджська школа. 3. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси первісної доби. 4. Економічна думка Середньовіччя у Західній Європі. Економічні погляди каноністів.
ГОСПОДАРСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ХVІІІ СТ. 1. Поземельні та соціальні відносини 2. Розвиток мануфактурного виробництва. Промисли. Ремесла 3.... Індустріалізація та колективізація у західних областях України 3. Голод 1946 1947 рр. 4. Наслідки відбудовного періоду Список використаної літератури
Практичне завдання "Сучасні західні філософи нехтують онтологічні основи заперечення і роз¬глядають закон виключно як суто мислену логічну категорію, що не має зв'язку ... Якому філософському принципу суперечить недооцінка західних філософів онтологічних основ діалектики ?
...другої світової війни 2.1 Західні землі України під німецькою та угорською окупацією 2.2 Возз'єднання Західної України з Українською РСР 3.
Інтеграційний процес в західній півкулі 3.1. Проект зони вільної торгівлі «від Аляски до Вогняної землі» 3.2. Місце та роль НАФТА у світових ... Перспективи розвитку інтеграційного процесу в західній півкулі Висновки Список використаної літератури Додатки
Розвиваючи концепцію організаційної культури, західні фахівці виділяють три рівні, на яких базується організаційна культура: артефакти і предмети діяльності людини, цінності й основні установки....виступають перші досвіди застосування «опробованих» західних методів менеджменту в завойованих країнах. Приїжджі білі менеджери мало цікавились цінностями і стереотипами поведінки туземців, і в цьому виявлялось не ...
...час з чотирьох провідних країн Західної Європи три (Німеччина, Франція і Італія) близькі до моделі, в якій провідна роль регулювання зовнішньої економіки належить державі, а одна (...державна політика, що проводиться за західним зразком, не має позитивних результатів, оскільки Україна відрізняється від Європи, Японії, США не тільки природними ресурсами і торговими звичаями, але ...
...етапів розвитку середньовічної філософії: апологетики, західної і східної патристики, схоластики. 4. Що Ви можете сказати про способи доведення існування Бога в Ансельма Кентерберійського і у Форми ...Шопегауера є першої спробою синтезу західної і східної (Індійської) філософських парадигм. 2. Чому вчення С.К’єркегора вважається «передтечею» ірраціональних та екзистенційних напрямів філософії? 3.
...оцінки кредитоспроможності які використовуються як західними так і вітчизняними банками, слід відзначити, що їх об’єднує певний набір коефіцієнтів або показників після розрахунку яких їхнє значення ... В основі західних систем оцінок кредитоспроможності лежить ділова репутація позичальника поняття яке в нашій країні ще не розвинуте, тобто ми знаходимося на більш ...
...оцінки кредитоспроможності які використовуються як західними так і вітчизняними банками, слід відзначити, що їх об'єднує певний набір коефіцієнтів або показників після розрахунку яких їхнє значення ... В основі західних систем оцінок кредитоспроможності лежить ділова репутація позичальника поняття яке в нашій країні ще не розвинуте, тобто ми знаходимося на більш ...
...набули такого розвитку, як у західних країнах, визнання пластикових карток як зручної та надійної системи розрахунків залишається лише питанням часу. Незважаючи на те, що банківські пластикові ...пропонують українські банки, порівняно з західними дуже вузький, хоча вже є з чого обирати. Щодо тарифів на обслуговування – кожен банк має стільки варіантів, акцій та знижок, ...
...оцінки кредитоспроможності які використовуються як західними так і вітчизняними банками, слід відзначити, що їх об’єднує певний набір коефіцієнтів або показників після розрахунку яких їхнє значення ... В основі західних систем оцінок кредитоспроможності лежить ділова репутація позичальника поняття яке в нашій країні ще не розвинуте, тобто ми знаходимося на більш ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.