Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 148 за запитом Знайдіть

Знайдіть вірне твердження. А) Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ... Знайдіть вірні відповіді та розтошуйте нормативні акти у порядку підлеглості. Правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються: А) Господарським кодексом України; ...
інсайтом Question 16 Знайдіть прізвище автора, який виділив три типи теорій творчості a. В.Трошиін b. Г.Морган c. А. Грузенбер d. І....фокальних об’єктів Question 26 Знайдіть метод, який полягає в систематизації пошуку можливих варіантів станів нового об’єкта на основі аналізу закономірностей його побудови a.
...колективі найбільш ефективно Question 4 Знайдіть найбільш правильну характеристику для нижченаведеного фрагменту ситуаційної моделі лідерства: a. має іншу шкалу розподілу – від 1 до 10 b....відтермінування кредиторської заборгованості Question 3 Знайдіть найбільш відповідне висловлювання: „кризові ситуації... a. завжди можуть бути попереджені b. мають своїм джерелом лише внутрішні процеси в організації c.
Знайдіть цитату в Св. Письмі. 4. Прочитайте і розкажіть біблійну історію про отримання Заповідей Адамом (Бут. 2, 15 20). 5. Знайдіть і прочитайте в Книзі Буття ...
Задача №5 Знайдіть коефіцієнт еластичності попиту по ціні. Середня ціна на полуницю у травні дорівнювала 4 грн. за 1 кг.... Знайдіть обсяг валової виручки у кожному місяці.
Завдання № 4 Знайдіть англійські еквіваленти до поданих с слів та словосполучень. Доля, частина Порівнювати Такт Вприскувати Постійний, рівний Відрізнятися Допоміжний Розігріти Оберт Впуск Завдання № 5 Знайдіть в тексті п'ять речень ...
Завдання № 4 Знайдіть англійські еквіваленти до поданих слів та словосполучень. Двірники, склоочисники Замерзання, перетворення на лід Рідина для миття посуду Вже змішаний Спека, ...Захист Зручний Запобігати Завдання № 5 Знайдіть в тексті п'ять речень або з прикметником, або з дієприкметником (Participle І or Participle II), випишіть їх та перекладіть ...
психологічні особливості обвинувачених Question 7 Знайдіть вірне визначення юридичної психології. a. це галузь психології, яка вивчає закономірності і механізми психічної діяльності людей в сфері відносин системи «...поколінь ТЕСТ 10 Question 1 Знайдіть вірне визначення юридичної психології. a. це галузь психології про закономірності виникнення та розвитку психіки юриста; b.
...до теми 7 Question 1 Знайдіть слушне твердження: Виберіть одну правильну відповідь a. Кейнсіанська модель сукупного попиту та сукупної пропозиції використовується для аналізу довгострокових коливань в ... Question 5 Знайдіть слушне твердження: Виберіть одну правильну відповідь a. Закрита економіка економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту ...
...рівня Question 3 Балів: 1 Знайдіть правильне твердження. У точці оптимума споживача: Виберіть одну правильну відповідь a. відношення цін товарів дорівнює добутку граничних корисностей b.... ліворуч Question 6 Балів: 1 Знайдіть правильне твердження: Виберіть одну правильну відповідь a. загальний дохід визначається як різниця між ефектом заміщення та ефектом доходу b.
Практичне завдання Знайдіть в літературі опис психологічної роботи з людиною, потерпілою від гендерно зумовленого насильства (опис випадку). Наведіть текст опису, дайте посилання на ...
Завдання 1 Знайдіть поняття, що знаходяться у відношеннях, які зафіксовані схемами, назвіть ці відношення: 3. Завдання 2 Визначте вид судження щодо кількості і ...
Практичне завдання Знайдіть у словниках визначення понять «система», «соціальна система», «соціальний зв’язок», «соціальна взаємодія», «соціальне життя». Що їх об’єднує, а що ...
Знайдіть суму вкладу на кінець року. Задача № 2 Через яку кількість років відбудеться подвоєння цін , якщо темп щорічного збільшення рівня цін ...
Знайдіть власне українські відповідники до слів: Рейтинг, спікер, інвестиція, круїз, піар, менталітет, імідж, рейтинг, патент, девальвація. Екстраординарний, плюралізм. 5.
...вартість капіталу корпорації дорівнює 12%, знайдіть найліпший проект за критерієм індексу прибутковості (рентабельності інвестицій). Таблиця 1 Вихідні дані Час Проект А Проект В Проект С 0 ...
...15 16 19 15 5 Знайдіть моду і медіану даного варіаційного ряду. ………………………. 8 3. В чому відмінність коефіцієнта Кенделла від коефіцієнта Спірмена? .. 9 4.
а) знайдіть величину місячного доходу (І) споживача, якщо у відомо, що ціна товару X становить Рх = 6грн; б) якою в такому випадку ...
...6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Не всі люди вміють читати. Завдання № 7 Визначте за допомогою таблиць ...
...6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Жодний злочин проти людства не має строку давнини.
...вартість капіталу корпорації дорівнює 12%, знайдіть найліпший проект за критерієм індексу прибутковості (рентабельності інвестицій). Таблиця 1 Вихідні дані Час Проект А Проект В Проект С 0 ...
...6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Інваліди Великої Вітчизняної війни мають пільги.
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: крадіжка, співробітник прокуратури Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових схем: високосний рік, рік, частина століття, століття Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: культура спілкування, нотаріус Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом Завдання № 5 Здійсніть поділ поняття, вкажіть основу поділу: покарання, держава Завдання № 6 У наведених категоричних судж...
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: місцеві жителі, ректор Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових схем: депутат, підприємець, жінка, сестра, мати Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: зірка, приватний нотаріус Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом Завдання № 5 Здійсніть поділ поняття, вкажіть основу поділу: нормативно правовий акт, вчитель Завдання № 6 У наведених категоричних судженнях ...
У реченнях, виділених погрубленим шрифтом, знайдіть помилки. Виправте їх, запишіть правильно, поставте потрібні розділові знаки. Письмово поясніть кожну пунктограму. 5. Підкреслене речення перекладіть російською мовою.
...6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Деякі європейські держави виникли ХХ ст.
...6 У наведених категоричних судженнях знайдіть суб'єкт, предикат, та зв'язку. Визначте розподіленість термінів: Жодний художник епохи Відродження не працював за комп'ютером.
Знайдіть ярлик вашого комп'ютера. 3. Створіть у вікні вашого комп'ютера папку з назвою групи. 4.
Завдання 2 Знайдіть лінійну залежність рентабельності фірми від наявних сумарних активів і середньорічної вартості нормованих обертових засобів, використовуючи методику множинної регресії і визначити ...
Знайдіть ярлик вашого комп'ютера. 3. Створіть у вікні вашого комп'ютера папку з назвою групи. 4.
Знайдіть ярлик вашого комп'ютера. 3. Створіть у вікні вашого комп'ютера папку з назвою групи. 4.
Знайдіть слова, які є нормативними, складіть з ними словосполучення. Збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий …………………………………………………………….. 8 6. Перекладіть українською мовою.
Знайдіть цікаве про піци (на замітку кухаря) СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Знайдіть цікаве про яєчні (на замітку кухаря) СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Знайдіть і виправте помилки: 1. Наймач повинен дбайливо відноситись до житлового приміщення і тримати його в належному стані. 2.
Знайдіть цікаве про групу даних виробів (на замітку кондитеру) СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти. Особовий приклад, любе питання, згідно наказу, прийняти участь, відповідно з постановою. РОЗДІЛ 2.
Знайдіть статті в КК України з описовими, банкетними, відсилочними та простими диспозиціями. Наведіть приклади з кожної диспозиції.
Знайдіть і виправте помилки в документі. Присутні 20 чол. Протокол № Голова: Лисенко В.І. Секретар: Морозова Р.М. Порядок денний: 1.
Знайдіть цікаве про групу напоїв на замітку бармена СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Знайдіть цікаве про групу напоїв на замітку бармена СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Знайдіть цікаве про групу напоїв на замітку бармена СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Знайдіть цікаве про групу напоїв на замітку бармена СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.