Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 229 за запитом КАСОВИХ

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1....
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКОВО КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 5 1.1. Сутність операцій банків з розрахунково касового обслуговування клієнтів 5 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1....
Мета аудиту операційно касової роботи банку……………………..….4 2. Організація аудиту операційно касової роботи банку……………...….8 3. Формування аудиторського висновку ………………………………...
Порядок проведення касового виконання Державного бюджету 6 1.2. Система касового виконання бюджету 18 1.3. Світовий досвід касового виконання бюджету 30 РОЗДІЛ ...
Теоретичні аспекти касових операцій в комерційних банках 1.1. Організація касової роботи в комерційних банках України 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ........................................................................................6 1.1. Сутність і призначення державного бюджету...................................................6 1.2. Системи касового виконання бюджету та їх характеристики.......................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку та аналізу касових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.1. Сутність касових операцій банків в іноземній валюті та їх класифікація 1.2.
Вступ 3 Розділ І Основні поняття та огляд літературних джерел з організації емісійно касової роботи банків в Україні 1.1. Становлення центрального банку України 5 1.2. Організація і структура НБУ 14 1.3....ІІ Організація та оцінка емісійно касової роботи в НБУ 2.1. Організація емісійно касової роботи в НБУ 32 2.2. Здійснення касових операцій в НБУ 40 ...
Організація обліку касових операцій у відповідності з вимогами НСБО 2.1. Характеристика рахунків з обліку грошових, коштів 2.2. Документування касових операцій та операцій з іншими ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПЕРЕКАЗІ КОШТІВ ГОТІВКОЮ 5 1.1. Сутність та особливості організації касової роботи в банку 5 1.2.
ВСТУП 1 Організація ведення касових операцій банку 2 Документальне оформлення та облік касових операцій банку 3 Контроль касових операцій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Касове виконання Державного бюджету установами банку. С 3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету. С 3.1.
...та основи побудови обліку розрахунково касових операцій установ банку 1.1. Порядок виконання операцій з готівкою та їх облік 1.2.... Організація та методика обліку розрахунково касових операцій в КБ Приватбанку 2.1. Загальна характеристика КБ Приватбанку 2.2. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення ...
1. Основні умови призначення і виплати допомоги на випадок тимчасової непрацездатності………………………………………………………………….3 2. Касове виконання бюджету………………………………………………..6 3.
Вкажіть сфери грошового обороту, переваги та недоліки кожної Задача В АКБ „Славутич" 10 квітня 20X4 року надійшла платіжна ...
Порядок видачі готівки комерційними банками Практичне завдання Швейна фабрика ім. Лесі Українки і Завод хімічного волокна (ЗХВ) розраховуються ...
...для ведення аналітичного обліку по касових операціях: a. Счета нашей фирмы b. Сотрудники c. Фирмы Question 7 Для ведення курсів валют необхідно використовувати елемент програми: a....505 Question 9 Для реєстрації касових операцій необхідно сформувати: a. Видатковий касовий ордер b. Звіт касира c. Касову книгу Question 10 Поле «Вид операции» визначає: a.
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів 2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ– 2.1 Техніко економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ 2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових операцій ...
...Каса" Операція №1 Скласти прибутковий касовий ордер за операцією. 3 січня за прибутковим касовим ордером №2103 надійшов виторг від продавця магазину №1 Кравченко О.В.
Організація обліку готівки передбачає організацію касового господарства та збереженості готівки; організацію обліку касових операцій; організацію оперативного контролю касової дисципліни. Організація касового господарства це порядок дотримання відповідного ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1....
Облік касових операцій: організація і ведення, документування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку 2.3. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів на ...облікова політика; при оформленні видаткових касових ордерів трапляються випадки, коли касир не заповнює всі необхідні реквізити; залишки в касовому звіті не виводяться на кінець дня, а ...
Оборотна касова готівка встановлюється .... 4. Відповідно до Бюджетного Кодексу України джерелами фінансування дефіциту бюджетів є...... 5. Кабінет Міністрів України може брати позики ... Банківська система касового виконання бюджету — це... 2. Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету. 3. Яким документом і в якому році ...
...до вимог Положення про ведення касових операцій, Інструкції про безготівкові розрахунки, Інструкції про застосування плану рахунків та інших нормативно законодавчих актів....або вести оперативну звітність по касових і банківських операціях. З метою посилення контролю за розрахунково фінансовою дисципліною в Облспоживспілці запропоновано розробити річний план здійснення контролю за ...
...у касі підприємства, провести ревізію касових операцій та оформити результати контролю, акт інвентаризації каси, пояснення касира та відповідний розділ акта ревізії. Провести експертне дослідження матеріалів ревізії касових операцій.
...у касі підприємства, провести ревізію касових операцій та оформити результати контролю, акт інвентаризації каси, пояснення касира та відповідний розділ акта ревізії. Провести експертне дослідження матеріалів ревізії касових операцій.
...прибуткових та видаткових ордерів, ведення касової книги, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. Результати аудиту відобразити за допомогою таблиці 4.
...журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.  В порушення п. 10 Порядок ведення касових операцій у видаткових та прибуткових касових ордерах відсутні підписи керівника та головного ...
Ревізія коштів у касі і касових операцій Задача № 7 Визначити суть порушень відповідальних осіб і шляхи виправлення недоліків: а) за видатковим касовим ордером № 00185 за 15 вересня ...
...оформлення документів у порівнянні з касовими операціями на підприємстві значно вища. З метою вдосконалення організації роботи бухгалтерії вважаємо зо доцільне головному бухгалтеру призначити конкретну посадову особу, ...доповнень до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні та Інструкції про безготівкові розрахунки; посилити контроль за оформленням первинних документів; посилити контроль ревізійної ...
Методика проведення ревізії касових операцій Задача №1 При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне В касовому звіті матеріально відповідальною особою вказані останні ...
Фінансовий менеджер компанії встановлює плановий касовий залишок у відповідності з моделлю Міллера – Орра. Мінімальний касовий залишок (нижня межа) встановлена на рівні $ Розрахуйте: а) планову величину касового ...
...коштів є: перевірка фактичної наявності касової готівки; документальний контроль касових операцій; перевірка операцій із грошовими коштами на рахунках у банках; перевірка грошових документів і цінних паперів.
...наявності грошових коштів ведеться у касовій книзі. Синтетичний облік касових видатків ведеться на субрахунку №301 “Поточні рахунки на видатки установи”. За кредитом цього субрахунку відображаються здійснені ...
Задача При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне: В касовому звіті матеріально – відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер №115 на суму 468 грн.
В касовому звіті матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер № 115 на суму 468 грн.
В касовому звіті матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер № 115 на суму 468 грн.
Нормативні документи, якими регламентовано облік касових операцій. 2. Документальне оформлення касових операцій. 3. Характеристика рахунку 30 „Каса”. 4. Характеристика рахунку 33 „Інші кошти”. 5.
...порушені пункти Положення про ведення касових операцій та ким допущені ці порушення; скласти акт інвентаризації касової готівки; визначити результат інвентаризації касової готівки; сформулювати запис для включення ...
...до вимог Положення про ведення касових операцій, Інструкції про безготівкові розрахунки, Інструкції про застосування плану рахунків та інших нормативно законодавчих актів....2.1 Оперограма складання прибуткового касового ордера в бухгалтерії КП „Чигиринські теплові мережі” Таблиця 2.2 Оперограма складання видаткового касового ордера в бухгалтерії КП „Чигиринські теплові ...
Особливості автоматизація касових операцій клієнтів банку в іноземній валюті за допомогою мережі Інтернет 2. Автоматизація касових операцій клієнтів банку в іноземній валюті за ...
Ведення касових книг, обов’язки касирів. 4. Документальне оформлення видачі готівки з каси. 5. Висновок. 6. Список посилань на джерела.... Для ведення касових операцій наказом керівника призначається матеріально відповідальна особа – касир. Після видання наказу про призначення касира, керівник зобов’язаний під розписку ознайомити ...
...нормативні документи, які регламентують систему касового виконання місцевих бюджетів 2. Розглянути та проаналізувати методи фінансового планування, охарактеризувати їх 3. Розглянути шляхи підвищення фінансового контролю 4. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів Список використаної ...
Поняття та суть касового виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська, змішана. Органи, що беруть участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ...
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «ШВЕЯ» 2.1. Вимоги до організації готівкових розрахунків 2.2. Документальне оформлення касових операцій на ЗАТ «Швея» 2....
...1) Скласти програму аудиторської перевірки касових і банківських операцій. Порівняти дані балансу з даними синтетичного та аналітичного обліку. 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності наявності ...доцільність використання коштів і додержання касової дисципліни, документального відображення операцій з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку. 3) Узагальнити дані перевірки, скласти висновки і розробити пропозиції ...
...Матеріальна відповідальність 2.7 Облік касових операцій та грошових коштів у магазині (товарний та касовий звіти) 2.8 Інвентаризація матеріальних цінностей ІІІ.
У договорі на розрахунково касове обслуговування було передбачено, що у випадку відсутності операцій по рахунку на протязі трьох місяців рахунок закривається банком....за вирахуванням оплати вартості розрахунково касового обслуговування, яку банк списав на свою користь, було відправлено на інший рахунок клієнта в іншому банку, про який у банку (...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.