Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3220 за запитом КОНТРОЛЮ

Введение …………………………………………………………………….. 3 1. Сущность и назначение контроля ………………………………………. 3 2. Виды контроля на предприятии ………………………………………….
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГIЧНI ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ……………………………………………………………………. 5 1.1. Сутнiсть, мета, принципи та роль податкового контролю…..….. 5 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку грошових кош...
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ План Вступ 1. Поняття, мета та принципи митного контролю. 2. Форми митного контролю. 3. Зони митного контролю. 4.
Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.2....літературних джерел з обліку і контролю грошових коштів та дебіторської заборгованості 1.3. Методологічні та методичні засади обліку грошових активів та дебіторської заборгованості Розділ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ План 1. Поняття, мета, форми та методи митного контролю. 2. Зони митного контролю. 3. Права митних органів щодо здійснення митного ...
РЕФЕРАТ на тему: «Здійснення моніторингу та контролю за використанням, охороною і відтворенням земель» В галузі земельних відносин для забезпечення належного використання, охорони і відтворення земель мають значення ... РЕФЕРАТ на тему: «Здійснення моніторингу та контролю за використанням, охороною і відтворенням земель» В галузі земельних відносин для забезпечення належного використання, охорони і відтворення земель мають значення дві такі категорії як: А) контро...
В сучасній Україні поширені такі види економічного контролю за діяльністю підприємств, в тому числі контролю за витратами і доходами: державний, контроль власника (внутрішньогосподарський (внутрішньофірмовий) контроль), аудиторський (незалежний), громадський (...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬ КОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1. Суть і місце внутрішньогосподарського контролю в системі економічного контролю 1.2.
...та методологічниі основи організації обліку, контролю і аналізу грошових коштів 1.1. Нормативно–законодавче регулювання обліку і контролю грошових коштів 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та ... Методика проведення контролю операцій з формування собівартості сільськогосподарської продукції РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових ...
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПКФ «ІНТЕРМЕДІА КИЇВ» 30 2.1. Документальне оформлення та відображення в обліку основних засобів 30 ... Методика контролю за витратами на поліпшення і ремонт основних засобів 48 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ...
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ……………………………………………..4 1.1. Загальна характеристика поняття контролю……………………....4 1.2. Поняття і система засобів забезпечення законності ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види 6 1.2.... Фінансово господарський контроль і його роль у системі управління 21 1.3.1. Сутність фінансово господарського контролю 21 1.3.2.
...ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1.1.Етап становлення та формування системи державного фінансового контролю………………………………………………………………..………8 1.2.
Поняття і значення фінансового контролю. 2. Підстави для класифікації фінансового контролю. 3. Державний зовнішній фінансовий контроль. 4. Державний внутрішній фінансовий контроль. Література: 1. Богданів І.
Теоретичні основи державного контролю……………………………...…..6 1.1. Поняття і сутність контролю………………………………………………..……..6 1.2. Методи контролю…………………………………………………………………10 Розділ 2.
...Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ) Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.... КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 98 3.1. Методи та методологічні прийоми контролю 98 3.2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІВІДОМЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ……………………………………………..……8 1.1. Становлення, суть та призначення внутрівідомчого фінансового контролю………………………………………………………………………..……8 1.2. Суб’єкти, об’єкти та предмет відомчого ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 6 1.1. Сутність та основні завдання фінансового контролю 6 1.2. Система фінансового контролю в Україні 12 1.3.
Методичні аспекти складання, ревізії та контролю фінансової звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні ...затвердження 1.3 Методика проведення контролю та ревізії фінансової звітності Розділ 2. Діюча практика складання фінансової звітності, її контроль та ревізія в централізованій бухгалтерії управління освіти ...
Теоретичні аспекти обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів в аптечній установі 1.1. Економічна сутність та огляд законодавчої бази з обліку ... Методика проведення внутрішнього контролю наявності та руху лікарських засобів Розділ 2. Діюча практика обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів на ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 6 1.1. Сутність та основні завдання фінансового контролю 6 1.2. Система фінансового контролю в Україні 12 1.3.
Методи і задачі контролю запасів бюджетних установ Висновок до 1 го розділу 2. Практичні аспекти обліку запасів міської дитячої лікарні 2.1.... Контроль, аналіз і шляхи удосконалення обліку запасів міської дитячої лікарні 3.1. Інвентаризація як основний органоліптичний метод контролю запасів 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Красносільське» 2.2 Первинний обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробниц...
Контроль за ходом навчального процесу. 3.1. Предмет, функції і принципи контролю. 3.2. Види та форми педагогічного контролю. 3.3.
Контроль як одна з головних функцій управління 1.1. Поняття та сутність контролю 1.2. Основні етапи, типи та види контролю ...
Конституційний контроль у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції) П л а н 1. Поняття та значення конституційного контролю і нагляду. 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти проведення аудиту стану внутрішнього контролю 1.1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 1.2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 1.3 Вивчення та ...
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ……………………………………………………………………….….7 1.1. Поняття та мета валютного контролю…………………………...….……………7 1.2. Принципи та функції валютного контролю………………………………….…15 1.3.
Сутність контролю за використанням та охороною земель 8 1.1. Земля як об’єкт охорони і використання 8 1.2. Законодавство України щодо контролю за використанням та охороною земель ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ………………………………………….6 1.1. Сутність контролю………………………………………………………...……6 1.2. Поняття та правова природа валютного контролю……………………….
Фінансовий контроль 1. Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права. 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст. 3.
Контроль та відповідальність при здійсненні кредитних операцій 1.1. Контроль кредитних відносин між комерційними банками з позичальниками 4 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІВІДОМЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1. Становлення та нормативне регулювання внутрішнього фінансового контролю......................................................................................................................6 1.2. Сутність внутрішнього фінансового контролю.................................................9 1.3.
Теоретичні основи контролю за дотриманням бюджетного законодавства...............................................................................................................8 1.1. Сутність бюджетного контролю.............................................................8 1.2. Класифікація бюджетного контролю...................................................12 Розділ 2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ 6 1.1. Сутність і призначення бюджетного контролю 6 1.2. Види, форми і методи бюджетного контролю 11 1.2.
ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНО УПРАВЛІННЯ І ЙОГО ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 1.1 Стратегічне управління та контроль, основні поняття 1.2 Сутність стратегічного ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ................................................................................................................6 1.1. Сутність валютного контролю............................................................................6 1.2. Характеристика державних органів, які уповноважені здійснювати валютний контроль....................................................................................................10 РОЗДІЛ 2.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ…………………………………………………………………………..7 1.1. Поняття валютного контролю……………………………………….……………7 1.2. Мета та завдання валютного контролю…………………………………………11 1.3.
...Суд України як орган конституційного контролю П лан 1. Поняття “конституційний контроль”. 2. Органи конституційного контролю (порівняльний аспект). 3. Конституційний Суд України як орган конститу ційного ...
Суть контролю в організації 1.2. Види та етапи контролю в організації ІІ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1.
Теоретичні основи системи фінансового контролю................................6 1.1. Сутність та основні категорії системи фінансового контролю........................6 1.2. Значення державного фінансового контролю як інструменту соціально ...
...обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко правовий аналіз У другому розділі ”Організаційно економічна характеристика базового підприємства” розглядається організаційна та економічна ...четвертому розділі "Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат обігу" подано аналіз основної концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат обігу, системи економічних показників, факторний ...
Загальнотеоретичні положення судового контролю за досудовим слідством в Україні: 1.1 Історико правовий аналіз судового контролю за досудовим слідством…………………………………………….
Функціональне призначення інституту контролю та нагляду в сфері державної служби. 1.1. Поняття, задачі державного контролю та нагляду. 1.2.
Теоретичні аспекти організаціїї податкового контролю 1.1 Сутність та принципи контролю в сфері оподаткування 1.2 Способи податкового контролю 1.3 Податкові правопорушення – сутність, типи ...
Теоретичні основи державного контролю та нагляду за господарською діяльністю………………………………………………………………………….…6 1.1. Поняття державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.…6 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.