Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 538 за запитом Керівництво

Теоретичні основи стилів керівництва.......................................................................5 1.1. Поняття про стиль керівництва.............................................................................5 1.2. Види керівників......................................................................................................5 1.3. Види ситуаційних моделей....................................................................................8 2.
ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретичні проблеми ґендерних аспектів влади та керівництва 1.1 Поняття керівництва. Стилі керівництва 1.2 Гендерні аспекти керівництва 1.2.1 Гендерна нерівність: поняття та теоретичні підходи ...
поняття стилю керівництва; 1.2. місце стилів керівництва в системі менеджменту; 1.3. характерні риси стилів керівництва. II.
Стилі керівництва в організаціях. Класифікація стилів керівництва, галузь призначення, особливості. Ефективність різних стилів керівництва. Привести приклади …………………………………. 13 2.1.
Група активістів однієї з політичних партій України скориставшись політичною ситуацією висунула вимогу відставки керівництва держави, мотивуючи її тим, що ...
Аналіз політичного лідерства та керівництва 3. Лідерство та керівництво в політичному просторі України Висновки Список літератури
Аналіз авторитетного стилю керівництва……………………....6 4. Партнерський стиль як вдалий механізм управління в міжнародних компаніях ……………………………………………………....7 5. Характеристика демократичного стилю……………………......8 6. Еталонний стиль…………………………………………............... Характеристика інших поширених стилів керівництва ……...12 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Поняття керівництва та лідерства в малих соціальних групах 2.1. Особливості керівництва і лідерства у малій соціальній групі 2.2.
Поняття керівництва та лідерства в малих соціальних групах 2.1. Особливості керівництва і лідерства у малій соціальній групі 2.2.
Вступ 1. Суть сюжетно рольової гри 2. Особливості використання сюжетно рольової гри у навчально виховній роботі ... Педагогічне керівництво сюжетно рольовими іграми дошкільників Висновок Список використаної літератури
1. Природа та визначення керівництва і лідерства 2. Форми впливу та влади Список використаної літератури
Варіант – 6 1. Соціальне призначення влади. Панування, керівництво та управління – форми політичної влади. 2.
План br />br /> 1. Проблеми методичного керівництва бібліотеками на сучасному етапі. 2. Координація – як основний напрямок роботи методичних центрів.
1.Теорії лідерства: підхід з позиції особистих властивостей, підхід з точки зору поведінки, ситуаційний підхід 2. Ситуаційний та адаптивний підходи щодо керівництва Література
Тракторист Климчук, знаходячись в стані алкогольного сп`яніння, бажаючи помститися керівництву сільради, в ночі на великій швидкості умисно наїхав ...
План br />br /> 1. Обласна бібліотека як методичний центр для бібліотек області. 2.
Структура основних стилів керівництва. 3. Індивідуальний стиль керівництва. 4. Фактори, які впливають на ефективність різних стилів керівництва в організаціях. ТЕМА 7 1.
Перед керівництвом по збуту була поставлена мета вивчити ціни на світовому ринку на продукцію, що виробляється. В результаті дослідження була встановлена наступна ...Дати рекомендації керівництву фірми про можливості закупок компонентів тільки виходячи з аналізу витрат, інших чинників, що потрібно врахувати. 2.
Корпоративна культура, стиль керівництва, оплата праці b. Стиль керівництва, вимогливість через формулювання цілей та постановку задач, оплата праці, система стимулів та стягнень c.
...робітників, створення корпоративної культури, належне керівництво b. стратегія це загальна характеристика можливостей організації, опис її цільової аудиторії, видів діяльності та структури бізнесу c.... є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища c. не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до ...
...робітників, створення корпоративної культури, належне керівництво Question 2 Наступальна стратегія: a. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії піонера b.... є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії піонера Question 7 ...
...робітників, створення корпоративної культури, належне керівництво Question 2 Наступальна стратегія: a. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії піонера b.... є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії піонера Question 7 ...
розглядав такі стилі керівництва як стиль підтримки; інструментальний стиль; стиль, що заохочує участь підлеглих у прийнятті рішень; стиль орієнтований на досягнення b.... характеризує п'ять стилів керівництва, що може використовувати керівник в залежності від того, у якому ступені підлеглим дозволяється брати участь в прийнятті рішень Question 3 ...
Етичні норми керівництва 3. Кадрова політика підприємства в умовах ринкової економіки 4. Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових ... Які критерії потрібно вибрати керівництву підприємства при прийнятті рішення про власне виробництво чи закупку компонентів. 3.Визначити необхідний обсяг закупок компонентів для задоволення попиту з ...
Керівництво організацією b. Регламентація c. Мотивація d. Розпорядження Question 2 Яка з перелічених сфер відноситься до соціально економічних систем адміністративного менеджменту: ... Керівництво людьми b. Регулювання c. Управління людьми d. Управління Question 6 Чи відрізняються категорії “управління” та “менеджмент”? a.
...керівників штаб квартири та філіалів Керівництво компанії відповідає, перш за все, за вибір стратегії діяльності. Воно вирішує питання розподілу ресурсів за регіонами та видами продукції....рентабельно, або обсяг збуту невисокий, керівництво у Швейцарії приймає рішення щодо припинення фінансування випуску. Подібні рішення зумовлені тим, що певні напрями діяльності не відповідають перспективам розвитку «...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив н...
...Премія за ризик – 10% Задача Керівництво фірми розглядає можливість інвестування 400 000 гр.од. в обладнання для виробництва нової компютерної бухгалтерської програми....з привабливістю проекта А Задача Керівництво компанії планує інвестувати 500 000 гр.од. у новий завод з виробництва кишенькових калькуляторів. Строк реалізації проекту – 4 роки.
надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності c. усунення недоліків d. визначити і попередити помилку Question 5 Предметом аудиту є: a....який здійснює організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні b. це орган, якому адміністративно підпорядковані аудиторські фірми c. незалежний самостійний орган, який діє на засадах ...
...в роботі з кадрами, стиля керівництва, розуміння керівниками важливості організації цієї роботи на науковій основі тощо. ФТРМК є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і тому ...) були затверджені вищим керівництвом організації; кaндидати до резерву, як і самі керівники, не проходили атестації, тобто на момент зарахування до резерву вони не мали ...
...в роботі з кадрами, стиля керівництва, розуміння керівниками важливості організації цієї роботи на науковій основі тощо. ФТРМК є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і тому ...) були затверджені вищим керівництвом організації; кaндидати до резерву, як і самі керівники, не проходили атестації, тобто на момент зарахування до резерву вони не мали ...
Реакція керівництва на виконану роботу була загалом позитивною, при цьому начальство особливо відзначило Мудрого Пола. Робота над частиною проекту, за яку відповідав ...раніше користувалася довірою і заступництвом керівництва, вона повністю вичерпала свій потенціал. Честолюбна Енн зосередила всі свої сили на реалізації іншого великого проекту і не була присутня ...
...партнери певною мірою обмежують дії керівництва підприємства. Взагалі у цьому питанні не існує категорій “краще гірше”. Керівництво підприємства приймає рішення на користь позикових засобів або інвестицій, ...
Організаційна культура та стиль керівництва в системі стратегічного управління Ситуація № 2 Готельна сітка «Хілтон» широко відома в світі своїми висококласними готелями, розміщеними в центральних районах ... Керівництво мережі «Хілтон» ніколи не виявляло інтересу до будівництва та експлуатації недорогих готелів "середньої руки", що мали додаток до своєї назви «...
Керівництву підприємства потрібно вибрати рішення з двох можливих варіантів: знизити ціну на 11 %; або провести удосконалення асортименту, що потребує додаткових витрат ... Опишіть етапи прийняття управлінського рішення керівництвом підприємства 2.Визначити результати роботи підприємства у базовому та розрахунковому періодах та відносну його зміну. 3.
Керівництву підприємства потрібно вибрати рішення з двох можливих варіантів: знизити ціну на 11 %; або провести удосконалення асортименту, що потребує додаткових витрат ... Опишіть етапи прийняття управлінського рішення керівництвом підприємства 2.Визначити результати роботи підприємства у базовому та розрахунковому періодах та відносну його зміну. 3.
...1 Жіночі недільні школи під керівництвом Х.Д.Алчевської..............21 2.2 Методика навчання дорослих видатного педагога............................24 2.3 Х.Д....учителів Харківської недільної школи під керівництвом Х.Д.Алчевської «Программы преподавания в воскресных школах», «Каталог книг», «Каталог музея наглядных пособий Харьковской женской воскресной школы» та інших.
Керівництвом було прийняте рішення розширити службу маркетингу. Трудомісткість задач складає: Z1 – 1800 годин, Z2 – 1800 годин, Z3 – 1500 годин, Z4 – 170 ...відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 16 тис. грн. спеціальна комісія оцінила в балах роботу підрозділів.
Управління і керівництво школою. Сучасні вимоги до особистості керівника. 8.Учитель школи України. Професіограма вчителя початкових класів: Педагогічна етика, такт, майстерність учителя....Керівництво навчально виховною роботою у початкових класах загальноосвітньої школи, у сільській малокомплектній школі, у школах інтернатах. Організація діяльності ГПД. 11.
Щоб керівництво ДП “IОЦ” прийшло до висновку про необхідність упровадження СУД, воно повинно, як мінімум, знати про існування таких систем, для чого ...підприємства мають поверхневу інформацію, то керівництву підприємства СУД представляється як панацея від усіх безладь, раз у раз виникаючих через недбале відношення до документів.
Керівництво підприємств часто відмовляється їх вирішувати, оскільки не відчуває себе достатньо компетентним. Рішення звичайно покладаються на керівників інформаційних служб або спеціалізовані ...і неясно, до яких пір керівництво підприємств недооцінюватиме цей важливий стратегічний ресурс. Правда, останнім часом вищий менеджмент став уважніше відноситися до інформаційних технологій.
...методів підбора персоналу найпоширеніша помилка керівництва туристських фірм. • Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їхньої діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, у яких ...накладають відбиток цінності, який дотримується керівництво, і його мети. Мети це конкретний стан або бажаний результат, до якого прагне організація. Цінності формуються досвідом, утворенням і соціально ...
Ситуаційна модель керівництва Фідлера Завдання до теми 7 Завдання № 14 Визначте власни й індекс НПС і з’ясуйте у яких ситуаціях Ви будете ...можливості застосування ваших здібностей для керівництва колективом, де Ви працюєте у відповідності до характеристики ситуації у Вашій організації, обґрунтуйте відповідь, спираючись на положення моделі Врума Йеттона ...
...не в повній мірі, тому керівництву підприємства потрібно посилити виконавчу дисципліну своїх працівників для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Найбільш чітку картину фінансового стану підприємства ВАТ ”... Потрібно керівництву підприємства подати повторний позов до суду з приводу стягнення боргів за послуги з дебіторів. Аналіз фінансових результатів підприємства ВАТ “Ватутінське ...
...продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» керівництву підприємства необхідно вжити наступні заходи: По перше, впровадити систему управління якістю згідно вимог державних стандартів серії ДСТУ ISO 9000. По друге, керівництво повинно незмінно прагнути до підвищення ...
Але для керівництва підприємства значне накопичення запасів на підприємстві, відвернення грошей у дебіторську заборгованість пояснюється лише незадовільним управлінням активами.... На це потрібно звернути увагу керівництва підприємства ВАТ НВП СЕМЗ. Для того, щоб вилучити вище сказані негативні тенденції в фінансовому стані підприємства в даних складних економічних ...
керівництвом процесів планування b. управлінням основним виробництвом c. керівництвом технічної підготовки виробничо господарської діяльності; Question 21 До основних цехів відносяться: a.
Керівництво мережі «Хілтон» ніколи не виявляло інтересу до будівництва та експлуатації недорогих готелів "середньої руки", що мали додаток до своєї назви «... Прихильність керівництва ідеї збереження за готелями «Хілтон» іміджу дорогих і висококласних привело до того, що практично зупинився ріст готельних площ.
Аудиторські докази, їх види та процедури одержання Тест Отримання аудиторських доказів для складнання аудиторського висновку є процедурою: а) обовязковою; б) бажаною, але не обовязковою; в) можливою, якщо є необхідність; г) не обовязковою Тест Аудиторські докази бувають таких видів: а) цільові і нецільові; б) внутрішні, зовнішні, змішані; в) документальні і усні; г) підтверджені і непідтверджені документально Тест Найбільшу цінність для аудиторської фірми мають: а)...
Його керівництво посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якого виїхало за межі України.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.