Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 95 за запитом Китаю

...методичні основи дослідження туристичного ринку Китаю 1.1. Сутність геопросторової організації туристичного ринку Китаю 1.2. Закономірності геопросторової організації і розвитку туристичного ринку Китаю 1.3.
Грошово кредитна система Китаю 1.1. Особливості розвитку грошово кредитної системи Китаю 1.2. Історія грошової одиниці Китаю 1.3. Національна валюта 1.4.
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Китаю з Україною Висновок Список використаної літератури Китай третя за площею країна світу має значний земельний фонд, великі запаси корисних копалин, ...
Феодальный Китай ………………………………………………………… 5 3. Превращение Китая в полуколонию ……………………………………… 7 4. Китай в 1917 49 гг. ………………………………………………………… 9 5.
Розвиток міжнародних відносин Росії та Китаю наприкінці ХІХ століття 2. Формування сфери впливу Росії в Китаї наприкінці ХІХ століття 3. Відносини з Китаєм на початку ХХ ...
Культура Стародавнього Китаю 2. Етапи розвитку культури Стародавнього Китаю Література
Образотворче мистецтво Китаю 2. Китайське прикладне мистецтво 3. Декоративно ужиткове мистецтво Китаю Висновки Список літератури
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи капіталу підприємства та джерел його формування. 1.1 Капітал як економічна база створення і розвитку ...на прикладі ТОВ "Торговий Дім”Китай"). 2.1 Аналіз обсягу, динаміки та структури капіталу підприємства 2.2 Оцінка вартості основних джерел формування капіталу підприємства 2.3 ...
...буддизму в розвитку культури стародавнього Китаю 2. Розвиток архітектури, живопису. Література стародавнього Китаю 3. Розвиток науки, технічні досягнення Література
Своєрідність філософії стародавніх Індії та Китаю .................................. 3 2. Загальна характеристика філософії стародавньої Греції и Рима ............. 7 3. Антична філософія ............................................................................. 8 Практичні питання 1.... Які особливості філософії Стародавнього Китаю? .................................. 18 3. Які особливості філософії Стародавньої Греції? ....................................... 20 4. ...
Вступ.......................................................................................................................3 1.Природно–економічна характеристика Китаю.................................................5 2.Економіка в галузі рослинництва.....................................................................10 3.Економіка в галузі тваринництва......................................................................
1. Понимание культуры как социального процесса 2. Культура Стародавнего Китая 2.1.
ВАРІАНТ 5. 1. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю. 2. Порівняйте основні методологічні ідеї Ф.
Вступ 1. Виникнення держави та її розвиток 2. Період держави Шан (Інь) (приблизно 1500 1000 рр.
1. Религиозно философские учения: конфуцианство, даосизм, буддизм 2. Нормы повседневной жизни 3. Развитие науки, культуры и искусства Литература
Вступ ………………………………………………………………………. 3 1. Конфуціанство ………………………………………………………….. 3 1.1. Особливості розвитку конфуціанства ……………………………. 3 1.2. Філософсько етичні, релігійні засади конфуціанства …………. 5 2.
Загальна характеристика Китаю та торгово економічних відносин Китаю з Україною 1.1. Коротка загальна характеристика Китаю 1.2.
...ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ НАПРАВЛЕНІ НА ДОБРОБУТ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 1.1. Передумови, необхідність, доцільність, суть економічних реформ та своєрідність проведення їх в КНР ...ефективного реформування та зростання економіки Китаю як чинника на шляху отримання лідируючих позицій в системі міжнародних економічних відносин 2.1. Аналіз джерел, методів, форм, інструментів та ...
...корінними жителями Африки, Америки, Індонезії, Китаю та Тихоокеанських островів називаються Піджан мови Тест до лекції 3 Question 1 Елементи психічного складу передаютьcя з покоління у покоління....китайців, що мешкають на території Китаю дорівнює: a. 80% b. 90% c. 99% d. 85% e. 70 % Question 10 У Китаї є неввічливим питати співбесідника про ...
Філософія Китаю в Середньовіччя 4. Філософія Китаю в XIX ст. Література
...китайців, що мешкають на території Китаю дорівнює: А) 70 %; Б) 90 %; В) 99%; Г) 80 %; Д) 85 %. Question 5 of 20 У Китаї є неввічливим питати співбесідника про ...
Розрахункове завдання США і Китай виробляють два товари автомобілі і мобільні телефони. Витрати праці на виробництво цих товарів в США складають 6 і 4 години; в Китаї – 5 і 3 години відповідно.
4 Роль та інтереси Китаю в рамках ШОС…………………………..……………5 Роль та інтереси Росії в рамках ШОС…………………………..……………...6 Відносини Україна – ШОС………………………………………..…………….... лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії й Узбекистану. Загальна територія країн що входять до ШОС, становить 60% території Євразії.
...яти "осьових культур" входять: а) Китай, Індія, Персія, Палестина, Греція; б) Індія, Китай, Італія, Греція, Македонія; в) Греція, Персія, Палестина, Італія, Індія. 3.2.
Китай як стратегічний суперник США в боротьбі за вплив у Східній Азії 3.1. Політика США щодо Китаю в сучасних умовах 3.2.
...та джерел такі країни, як Китай, Республіка Корея, Філіпіни досягли стабільно високих темпів економічного зростання? Чому в розвинутих країнах світу спостерігаються найвищі рівні безробіття?...6 6,0 2,7 2, Китай 7,1 8,0 7,3 1,4 0,4 0,8 3,1 3,1. 1,6 1,9 1, Індонезія 0,8 ...
можуть бути СРСР, нацистська Німеччина, Китай. Започатковане Леніним у 1918—1920 pp. і продовжене далі Сталіним у 20—30 х pp...., у Китаї — 30 млн. чоловік. У всякій тоталітарній ідеології народ і, зокрема, кожна людина розглядається не як унікальна і неповторна особистість, а ...
...б) Месопотамії; в) Ірану; г) Китаю 3.24. Веди – це найдавніші релігійно філософські пам’ятки: а) Стародавнього Китаю; б) Стародавнього Єгипту; в) Стародавньої Індії; г) Стародавньої ...
Буддійська асоціація Китаю звернулася до мера Пекіна з проханням дозволити проведення семінару за участю Буддійської громади В’єтнаму в Храмі Гуанцзі.... Президент Буддійської асоціації Китаю звернувся до Верховного народного суду зі скаргою на ухвалу місцевого народного суду Пекіна. Верховний народний суд скасував ухвалу місцевого народного ...
Буддійська асоціація Китаю звернулася до мера Пекі¬на з проханням дозволити проведення семінару за участю Буд¬дійської громади В’єтнаму в Храмі Гуанцзі.... Президент Буддійсь¬кої асоціації Китаю звернувся до Верховного народного суду зі скаргою на ухвалу місцевого народного суду Пекіна. Верхов¬ний народний суд скасував ухвалу місцевого ...
До якого вчення Стародавнього Китаю відноситься дане твердження? a. даосизм b. моїзм c. конфуціанство d. легізм Question 4 Відомий вислів про те, що „не боги, ... представнику Стародавнього Китаю –Конфуцію Question 5 Які форми державного правління видатний мислитель античності Аристотель вважав правильними? a.тиранія, олігархія, демократія b.
азіатську (Китай, Гонконг, В’єтнам) d. неоліберальну США Question 2 За обсягом соціального захисту видатків виділяють системи соціального страхування. a.... з переважною участю працівників (Китай, Бразилія) b. з нерівномірною участю у фінансуванні (наприклад, в Ірландії та Данії держава фінансує більше 60% витрат на соціальний захист) ...
Економічна думка Стародавнього Китаю 2. Економічна думка П. Ж. Прудона 3. Економічна думка в Росії в ХІХ поч. ХХ ст Висновок Список використаних джерел ...
...політику в Стародавній Індії та Китаю 2.Політична думка Стародавньої Греції 3.Вчення про державу та право в Стародавньому Римі Література
Філософська думка в Давньому Китаї 3. Філософія в Древній Греції 3.1. Філософські ідеї Сократа 3.2. Філософія Платона 3.3. Філософська концепція Арістотеля Література
...вірування й офіційна ідеологія в Китаї епохи Цинь 3. Роль правління династії Цинь в історії давньокитайської держави 4. Давньокитайська імперія Хань 5.
Держава і право феодального Китаю 3. Феодальна держава і право Японії Список літератури
...думка у стародавній Індії та Китаї Література
Стародавній Китай 6 6. Інші країни 8 7. Стародавня Греція ранній період 8 8. Стародавня Греція александрійський період 10 9.
4 Древний Китай ………………………………... 4 Древняя Индия ………………………………... 5 Экономическая мысль Древней Греции ……. 6 2. У. ПЕТИ И ЕГО УЧЕНИЯ ………………………………………………. 8 1.1.
...інвестицій у розвитку економіки в Китаї на початку 90 х років Висновки Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що у розглянутих нами моделях (2.6) (2.7), частка ...
...Національний етикет східних країн (Японія, Китай) Розділ 2. Культорологічні аспекти менеджменту зед Розділ 3. Практичні засади підготовки фахівців менеджменту зед Висновки Використана література
Пам’ятки економічної думки Китаю у стародавні часи Висновки Список літератури
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНФЛЯЦІЄЮ 6 1.1 Сутність валютного курсу 6 1.2 Вплив інфляції на валютний курс 7 1.3 Вплив валютного куpсу на інфляцію 10 1.4 Інфляція і валютний курс у Китаї й Індії 11 1.5 Міжнародний досвід інфляційного таргетування 15 2 ІНФЛЯЦІЯ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС В УКРАЇНІ 17 2.1 ...
Японія та Китай 2. Матеріал,технологія та якість виготовлення 3. Утилітарне значення 4. Колекціонування, дослідження. Музейні збереження 5.Використана література
...ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ (ІНДІЯ І КИТАЙ) Питання до теми 2 1. Що Ви знаєте про Веди, Упанішади? Розкрийте зміст ідей давньоіндійської філософії: “карма”, “сансара”, “мокша”, “атман”, “...
...стратегія використовувалося також у стародавньому Китаї з 480 до 221 року до н.е китайцем Сун Цу була написана книга «мистецтво стратегії». Там «Стр.
...зовнішній політиці РФ, Великої Британії, Китаю 2.4. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї в регіонах світу ІІІ. Нерозповсюдження ядерної зброї у зовнішній політиці України 3.1.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.