Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 181 за запитом Класичний

Історія виникнення класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.1. Зародження класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.2. Представник класичної теорії Адам Сміт Розділ 2.
Класичний період у розвитку світової соціології…………………….5 Розділ 2. О. Конт – засновник соціології як самостійної науки………………22 Розділ 3....на формуван¬ня не тільки класичних, але й сучасних поглядів на закономірності становлення та розвитку суспільства. Метою роботи є : дослідження класичного етапу розвитку соціології як науки.
...КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНИХ ТАНЦІВ 1.1. Історія розвитку танців 1.2. Основні принципи занять класичними танцями 1.3. Методи навчання танцям 1.4.
Детермінізм класичної науки 3. Пошуки гарантованої історії у зворотній перспективі історичного детермінізму і класичної науки Висновки Список літератури
1. Класична кількісна теорія грошей, характеристика основних постулатів 2. Основні типи грошових систем, їх елементи, етапи еволюції ...
Зміст Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Розділ 1. Значення перших страв у харчуванні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....перших страв у харчуванні, класифікація класичних супів . . 4 1.2.Заправні супи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.Супи пюре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
I. Економічне зростання: фактори, прогнозування. 1. Екстенсивний, інтенсивний типи. 2. Фактори пропозиції.... Класична і кейстанська теорії зайнятості. III. Задача. Розрахувати грошові агрегати М1; М2......17
Описано епізоотологія та заходи боротьби з КЧС у господарстві
Вступ 1. Джерела права. Приватне та публічне право. 2. Форми цивільного процесу в Римі. Висновок Список літератури
Зміст Вступ Розділ І. Внесок Зігмунда Фройда у розвиток теорії ґендеру Розділ ІІ.
1. Суб’єктивний ідеалізм І Канта ………………………………………… 3 2. Об’єктивний ідеалізм Г.Гегеля ………………………………………… 6 3. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха …………………………..
План Вступ Розділ 1. Зміст та порівняльна характеристика Спартанської та Афінської системи фізичного виховання § 1.1.
Класична школа політичної економії 55 1. Загальна характеристика класичної політичної економії 55 2. Виникнення класичної політичної економії в Англії 57 3.
класичну науку b. некласичну науку c. античну науку d. постнекласичну науку Question 3 Засновником експериментальної науки вважається: a. Ф. Бекон b.... класичної науки Question 5 Коли виникло класичне природознавство: a. у період пізнього середньовіччя b. у кам’яному віці, коли людина почала ...
Які риси характеризують класичну науку? 5. Які зміни у структурі й засадах науки відбувалися протягом її класичного періоду? 6.
...послідовності: а) марксизм, меркантилізм, фізіократи, класична, сучасна політекономія; б) меркантилізм, фізіократи, класична, марксизм, сучасні школи; в) фізіократи, меркантилізм, марксистська, класична, сучасні школи; г) меркантилізм, класична школа, ...
...й 4 підсвинки імунних до класичної чуми свиней, 4 підсвинки — не імунні. Усіх підсвинків внутрішньом’язово заражають 10 % ю суспензією патологічного матеріалу або кров’ю хворих ... Загибель тільки неімунізованих проти класичної чуми підсвинків при збереженні здоровими щеплених тварин свідчить про наявність у досліджуваному матеріалі вірусу класичної чуми свиней.
...логічній послідовності: а) меркантилізм, фізіократи, класична, марксизм, сучасні школи; б) марксизм, меркантилізм, фізіократи, класична, сучасна політекономія; в) меркантилізм, класична школа, фізіократи, сучасна політекономія; г) фізіократи, меркантилізм, ...
Чому його називають класичним? 5. Римське сільське господарство, ремес¬ло, внутрішня і зовнішня торгівля. 6. Колонат, його сутність і значення....життя, які спричинили виник¬нення класичної школи. 2. Основні теоретичні положення класичної політичної економії. 3. Економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера. 4.
Фази класичного ділового циклу. Види економічних циклів. 41. Безробіття, форми та соціально економічні наслідки. 42. Становлення та розвиток ринку праці в Україні.... Сміт як засновник теоретичної системи класичної політекономії. 4. Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо). 5. Економічні погляди Ж.Б. Сея та їх вплив на розвиток ...
класична теорія Question 2 Процеси саморегулювання ринку завдяки механізму ціноутворення обгрунтовує: Виберіть одну правильну відповідь a. школа фізіократів, b.... класична теорія, Question 3 До основних постулатів кейнсіанської теорії відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. держава впливає на сукупний попит, b.
ПОГЛИБЛЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ Питання до теми 7 1. Розкрити сутність гносеології й етики І.Канта. 2. Визначити основні ознаки суб’єктивного ідеалізму ... Яким є внесок у класичну німецьку філософію В.Ф.Шеллінга? Тема 8. РЕЛІГІЙНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НОВОКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст. Питання до теми 8 1.
класичний вільний ринок d. ліберальний ринок Question 4 Першою офіційно зареєстрованою біржею в Україні вважається: Виберіть одну правильну відповідь a.... класичної b. інноваційної моделі підприємництва Question 7 Балів: 1 Підприємництво, яке здійснюється у сфері фінансування високотехнологічних проектів з метою отримання максимального ...
Класичний період…………………………………………………………….13 РОЗДІЛ ІІ. Французький артикль в наші дні…….……………………………….16 2.1. Класифікація артиклів…………………………………………………………….16 2.1.1. Означений……………………………………………………………………......французької мови: старофранцузький, середньофранцузький та класичний періоди. Розділ ІІ присвячено проблемі артикля в наші дні. Тут подається класифікація артиклів їх детальний огляд, та розглянуто загальнотеоретичні проблеми ...
...податкова політика з точки зору класичної теорії 1.3. Кейнсіанські концепції щодо грошово – кредитної політики 1.4. Класичні концепції щодо монетарної політики 1.5.
...2 of 32 Так звані класичні неандертальці мешкали в: 1) Азії; 2) Європі; 3) Африці. Question 3 of 32 Зазначте, яким був середній зріст “класичних” неандертальців: 1) 145 — 146 см; ...
...завершення промислового перевороту; б) встановлення класичної форми фабричної системи; в) величезний розвиток продуктивних сил; г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку; 2. За визнанням К....німецької історичної школи; г) німецької класичної філософії; д) французького утопічного соціалізму; е) неокласичної економічної теорії. 3. У методології дослідження К. Маркса центральне місце посідає концепція про: ...
...це зокрема старовинні музичні інструменти – класична скрипка та унікальний за своєю специфікою скрипковий репертуар, представником якого є італійський віртуоз Вівальді. Варто також відмітити, що вивчення історії ...наслідувати сучасні музиканти не тільки класичного жанру, але й інших напрямків. Метою курсової роботи є дослідження життя та творчості одного з найвидатніших представників епохи бароко Антоніо ...
Теорії класичної школи базувались на врахуванні історичного досвіду, визначенні певного ідеалу та логічності аргументації. У кінці 60 х років XX ст. класична школа теорії міжнародних відносин зазнала ...
Чим вона відрізняється від класичної теорії Моска і Парето? 2. Назвіть ті соціальні сили, які намагався залучати до "загальної справи" представник "інтегрального націоналізму" Д. Донцов?... імперії Question 26 Видатний філософнімецької класичної філософії І.Кант вважається ідеологом ідей: a.національної держави b. поліцейської держави c. правовоїдержави d.
...виробничого процесу Question 13 Представниками класичної школи менеджменту були: a. Мейо, Маслоу b. Вебер, Файоль c. Тейлор, Гантт d. Друкер Практичне завдання № 3 Question 1 Для ...профспілки, суспільні погляди Question 12 Класичним зразком горизонтального розподілу праці на виробничому підприємстві є: a. голова правління, заступник голови правління, начальник відділу b.
...Бароко романський Готичний ампір Рококо класичний 18. Кого вважають першим гуманістом Італії? Данте Аліг'єрі Піко делла Мірандолу Франческо Петрарку Томазо Кампанеллу Джованні Боккаччо Леона Альберті ...із композиторів є основоположником української класичної музики? М. Леонтович М.Лисенко С. Людкевич М.Вербицький 11. Хто із видатних вчених став першим президентом Української Академії наук?
вивчення класичного циклу дисциплін; c. залучення якомога ширшого кола охочої навчатися молоді; Question 2 Якість вітчизняної освіти, яка формувалася зусиллями кращих представників ... вивчення класичного циклу дисциплін; c. сформуваність системицінностей та етичнінормиповедінки. Question 4 Термін «диверсифікація» означає: a. вид навчальної роботи; b. завдання викладача. c.
Кафка, Набоков; Question 3 Перші класичні наукові праці в галузі етики належать: a. Арістотелю; b. Сократу; c. Платону. d. Демокріту; e.... самовдосконаленні; Question 3 Гегель називає класичним такий суспільний стан, коли: a. цілі і цінності індивіда домінують над цілями і цінностями колективу; b.
Система соціального страхування на базі класичних 3 х видів соціального страхування b. Система соціального страхування на базі класичних 5 х видів соціального страхування c.
...з перерахованого не відноситься до «Класичних соціальних хвороб» a. Травматизм b. Алкоголізм c. Туберкульоз d. Венеричні хвороби e. Психози Question 8 В процесі старіння, на біологічному ... Одинокі Question 2 Класична депресивна тріада характеризується a. ідеаторним гальмуванням b. всім перерахованим c. руховим нальмуванням d. эмоцйним гальмуванням Question 3 До соматичних ознак ...
класичний лібералізм d. ні одна з названих Question 10 Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особистості і обмеження державного ... класичний лібералізм ТЕСТ 12 Question 1 Міжнародні відносини це: a. відносини між політичними партіями та суспільними організацiями різних країн b.
класичний лібералізм b. консерватизм c. ні одна з названих d. соціалізм Question4 Балів: 1 Теоретик консерватизму: Виберіть одну правильну відповідь a.... класичний лібералізм b. соціалізм c. жодна з названих d. фашизм Question10 Балів: 1 Політичний діяч, що застосував методи неолібералізму на практиці: ...
Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів 13. Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції 23.
Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів 15. Суть та еволюція кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин 25.
Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів 19. Становлення та розвиток банківської системи України 29. Європейський банк реконструкції та розвитку Задача № ...
Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів 19. Становлення та розвиток банківської системи України 29. Європейський банк реконструкції та розвитку Задача № ...
Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів 20. Пропозиція грошей 49. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення Ситуаційні завдання: Задача № ...
КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ ІІ. ПОБУТОВИЙ ТАНЕЦЬ (НАРОДНИЙ, БАЛЬНИЙ) ІІІ. СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ (МОДЕРН, ДЖАЗ) ІV. СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ (ЕСТРАДНИЙ, ХАРАКТЕРНИЙ, БАЛЕТ) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Порівняльна характеристика класичного та системного підходів до формування логістичних систем 2. Задача № 1 Підприємству необхідно визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.