Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 732 за запитом Кодексом

Французький цивільний кодекс 1804 р. П л а н 1. Історія підготовки і прийняття Французького цивільного кодексу 1804 р. 2.
... Порівняльна таблиця договору найму житла за Цивільним кодексом України та договору найму житла за Житловим кодексом України Договір найму ...
Поняття, мета покарань за Кримінальним Кодексом України Розділ 2. Система покарань за Кримінальним Кодексом України та її особливості 2.1. Особливості системи покарань за Кримінальним Кодексом ...
69 Бюджетного кодексу України до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів відноситься податок на прибуток підприємств та фінансових ...чином співвідноситься ця норма Бюджетного кодексу України зі ст. 9, 10 Податкового кодексу України? 2. Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки ...
Вступ……………………………………………………………......................... Стор 4 Розділ 1. Теоретичні засади регулювання матеріальної відповідальності роботодавців перед працівниками в Україні.………... 10 1.1....роботодавців перед працівниками за Трудовим кодексом України………………………... 15 1.3. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.………………………………………………………... 21 Розділ 2.
Основные положения, регулируемые Модельным налоговым кодексом 2. Система налогов, рекомендуемых Модельным налоговым Кодексом 3. Права и обязанности налогоплательщиков 4. Система органов, осуществляющих налоговый контроль в стране ...
Проаналізуйте положення Кодексу адміністративного судочинства України та вкажіть підвідомчість справ адміністративним судам. 2. Природоохоронною прокуратурою було встановлено порушення гр. К.... Кодекс адміністративного судочинства України № 2747 IV від 06.07.05 р. // Там же. – 2005. – № 35 36, 37. – Ст. 446 (з наступ.
КОДЕКС «ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 РОКУ – ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА. План Вступ. Зобов’язальне право за Кодексом 1743 року. Сімейне право Гетьманщини.
...підготовки і прийняття Французького цивільного кодексу 1804 р. 2. Структура і зміст Кодексу 3. Історичне значення Французького цивільного кодексу 1804 р. Висновки Література
Класифікація злочинів за новим Кримінальним кодексом Украіни Розділ III. Підстави та види критеріїв класифікації злочинів 3.1. Підстави критеріїв класифікації злочинів 3.2....не закріплені в чинному Кримінальному Кодексі. Отже, можемо зробити висновок, що проведена у Кримінальному кодексі України класифікація лише за одним критерієм, тобто за ступенем тяжкості як ...
1. Проаналізуйте підходи у трактуванні поняття духовність у філософській, психолого педагогічній літературі і визначте місце моралі і духовності ... Розкрийте сутність основних принципів морального кодексу українського народу. Проаналізуйте реалізацію його положень у виховній діяльності сучасної школи, в сім’ї, оточенні (на конкретному прикладі).
1. Проаналізуйте положення Кодексу адміністративного судочинства України та вкажіть підвідомчість справ адміністративним ...
1. Правоспособность и дееспособность ………………………………………. 3 2. Основы законодательства Украины о браке и семье. Семейный кодекс Украины ………………………………………………………………………… 6 3.
Вступ Розділ 1. Загальне поняття договору дарування Розділ 2. Договір дарування за новим Цивільним Кодексом України 2.1.
Науково практичний коментар до Господарського кодексу України із правової системи Ліга:Закон Преміум.
Закінчить речення, посилаючись на статті Кримінального Кодексу України 1) Основні покарання є найсуворішими позбавленнями і обмеженнями прав і свобод, ...
Виберіть правильні думки, посилаючись на статті Кримінального кодексу України 1) Злочинність і карність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, ...
... 1. Проаналізувати необхідність розробки та прийняття Інноваційного кодексу України. 2. Розкрити основні напрями інноваційної ідеології держави.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 5 1.1. Поняття та види податкових правопорушень 5 ...податкового законодавства у контексті Податкового Кодексу України 11 1.3. Типові схеми податкових правопорушень 18 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ...
Варіант 1 1. Наведіть завдання та охарактеризуйте стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення за Кодексом України про адміністративні правопорушення. 2.
В 2002 году М. расторгла брак с мужем, злоупотребляющим спиртными напитками, одновременно был произведен раздел имущества поровну, в ...
П. в середине 2004 года продала 3/4 части в праве общей собственности на дом.
Актуальність дослідження. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави.
1. Правове регулювання збору за спеціальне використання води 2. Порівняльний аналіз об’єктів оподаткування збору за спеціальне використання води ...
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………....….4 Розділ 1. Нормативне визначення поняття суб’єкта злочину……………....….…6 1.1.
Вступ………………………………………………………………………………3 1. Теоретичні та практичні проблеми запровадження негласних слідчих (розшукових) дій., Поняття та сутність негласних слідчих (розшукових) Дій……………………………………………………..…....
ВСТУП Розділ І. МІСЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ (ЗАГРОЗИ) СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1.1.
1. Пенси по инвалидности ............... 3 1.1. Понятие пенсии по инвалидности. Медицинские и правовые критерии инвалидности …… 3 1.2.
... Правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні ............................................................................................................. 3 1.1. Сутність та принципи громадянства .............................................. 3 1.2.
...з’явилася і перша книга кодексу, яка регулювала сімейне і опікунське право, а також визначала права підданих. Після закінчення роботи над складенням повного тексту кодексу він був запроваджений у 1797 ...
...ТЕМИ 12 Question 1 Етичний кодекс психолога – це: a. нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють ...Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то: a. виправдання цьому завжди можна знайти b. він підлягає суду відповідно до закону c.
...законом, міститься в: а) Цивільному кодексі України б) Законі України "Про власність в) Законі України "Про підприємництво"; (не діє) г) Законі України "Про державну підтримку малого ... Передбачене Кримінальним кодексом України покарання за скоєння злочину у вигляді позбавлення права займати певні посади чи здійснювати певну діяльність (у т.ч.
Цивільний кодекс України :чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 10 верес.2009р.:(ВІДПОВІДАЄ ОФІЦ.ТЕКСТУ). К.:Паливода А.В.,2009. 328с. (Кодекси України) 2.
...особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та ...господарювання з підстав, передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського ...
...Конституції, айв інших законодавчих актах: Кодексі про шлюб та сім'ю. Кодексі законів про працю, Кримінальному кодексі. Кримінально процесуальному кодексі, Цивільному кодексі, Кодексі про адміністративні правопорушення.
Цивільний кодекс України історичні аспекти.............................................7. 3. Предмет цивільного права.............................................................................15. 4. Методи цивільного права..............................................................................19. 5. Функції цивільного права..............................................................................22. 6.... Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Від...
...ТЕСТ 6 Question 1 Етичний кодекс психолога – це: a. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність ...цей злочин Question 2 Етичний кодекс психолога це документ, який регламентує діяльність лише: a. психолога в будь якій сфері соціальної політики b. клієнта c.
...Question 1 Балів: 1 Етичний кодекс психолога – це: Виберіть одну правильну відповідь a. це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога b....Question 2 Балів: 1 Етичний кодекс психолога це документ, який регламентує діяльність лише: Виберіть одну правильну відповідь a. клієнта b. практичного психолога в сфері освіти і ...
а) Налоговый кодекс РФ (ч. 1); б) Налоговый кодекс РФ (ч. 2); в) Административный кодекс РФ; г) Уголовный кодекс РФ. 29.
...злочину, передбаченого статтею 116 Кримінального кодексу України 2.2. Суб’єктивні ознаки юридичного складу злочину, передбаченого статтею 116 Кримінального кодексу України Розділ 3.
...який не передбачено в Податковому кодексі України. 4) Що таке юридична особа публічного права. 5) На якій основі визначають резидентство юридичних осіб....платників податку відповідно до Податкового кодексу України b. обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у ...
...дослідницьких проектів Question 7 Формування кодексів трудового права в більшості держав Європи було обумовлено: ліберальним підходом колективно договірним підходом підходом виробничого плюралізму Question 8 Одним із ...США Великобританії Франції Question 7 Кодекси практики є специфічним джерелом: трудового права ФРН трудового права Франції трудового права Великобританії Question 8 Більша частина аспектів трудового договору ...
...1 Скільки розділів містить Митний Кодекс України: a. 11 b. 15 c. 20 d. 21 Question 2 Закони України з питань державної митної справи, нормативно правові ...днів Question 4 У митному кодексі України визначено таку кількість форм митного контролю: a. 8 b. 9 c. 7 d. 10 Question 5 Огляд і переогляд ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.