Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 561 за запитом Конституція

Варіант № 3: Запитання до контрольної роботи: 1. Поняття конституції та її значення для організації та діяльності зарубіжних країн.
...Україні як історична передумова сучасної Конституції України 5 2. Конституція України – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1. Конституційний статус людини і громадянина 13 2....
...сутність, юридичні властивості та класифікація конституцій. Функції конституції. Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні. Юридична характеристика чинної Конституції України.
Конституція Французької Республіки 1799 р. П л а н 1. Прийняття Конституції Французької Республіки 1799 р. 2.
3 Розділ 1Загальні положення Конституції Угорщини………………………….. 6 Розділ 2 Президент – глава держави …………………………………………. .10 Розділ 3 Законодавча влада …………………………………………………….14 Розділ 4 Судова система……………………………………………………… . 19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………......а саме дослідження загальних характеристик конституції такої провідної європейської держави як Угорщина. Враховуючи великий обсяг матеріалу, автор з признак доцільності а також з обсягу даної роботи ...
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) {Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ....7 1.1. Поняття та система правової охорони конституції………………………..….7 1.2. Завдання та функції правової охорони конституції………………...……….
Конституції зарубіжних країн br />br /> П л а н br />br /> 1. Поняття, зміст, соціально політична сутність та функції конституцій. 2. Форма, структура сучасних конституцій.
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РАТИФІКАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ США. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЇ США………………………………………………….........6 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ США…………………………………………………………………………………….14 РОЗДІЛ 3. ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ США………………………………….
Конституція США (17 вересня 1787 р.) П л а н 1. Опрацювання і прийняття Конституції США 1787 р., її структура. 2.
...внесення змін та доповнень до Конституції України 1.1. Конституція України основний закон держави 1.2. Внесення змін до Конституції України РОЗДІЛ ІІ.
Розробка та прийняття Конституції США 1787 року 1.2. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США 1.3.
Основні передумови внесення змін до Конституції України 1.1. Порядок внесення змін до Конституції України 1.2. Конституційна реформа: завдання, результати та можливі ризики Розділ 2.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВИ 1.1. Поняття механізму реалізації конституції та його структура. 1.2. Вищі органи держави – ключові учасники механізму реалізації конституційних ...
ВСТУП………………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1 Історичні аспекти створення та розвитку Конституції 1.1. Поняття, юридичні властивості та класифікація конституцій ……………………6 1.2. Історія українського конституціоналізму…………………………………………10 1.3.
Поняття Конституції України 2. Історія Конституції України 1996 р. 3. Структура і функції Конституції України 4. Охорона Конституції України
Структура Конституції України 1996 року 3. Юридичні властивості Конституції України 4. Функції конституції Висновки Список використаної літератури
Поняття конституції як Основного Закону України 2. Класифікація конституцій 3. Юридичні властивості Конституції України 4. Принципи та функції Конституції України Висновки Література
...ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 2.1. Особливості реалізації охоронної функції Конституції України 2.2.
Класифікація конституцій, порядок їх розробки, прийняття та зміни. 2. Парламенти та парламентаризм в зарубіжних країнах. Порядок формування, структура та характеристика повноважень парламентів ... Проаналізувати політичне та соціальне значення конституції для демократичної держави та громадянського суспільства. Показати історичні етапи розвитку конституціоналізму та, спираючись на його сучасні положення, показати класифікацію конституцій, ...
Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України 3. Реалізація Конституції України 4. Внесення змін до Конституції України Список використаної літератури
Вступ Розділ i Передумови створення конституції сша (1787р) Розділ ii Конституція сша 2.1принцип поділу влади 2.2федералізм і суверенітет Розділ iii Конституція і її забезпечення ...
Зміст, форма і структура конституції 2. Прийняття та зміни конституції в зарубіжних країнах 3. Правова охорона конституції Література
Конституція П.Орлика: історія створення 3. Положення Конституції П.Орлика 4. Аналіз та значення Конституції П.Орлика Висновок Список використаної літератури
Поняття та види офіційного тлумачення Конституції України та законів Конституційним Судом України 2.Офіційне тлумачення Конституції та законів України як одна із форм забезпечення судового захисту ...
Місце Конституції України в системі джерел українського конституційного права 2. Основні способи прийняття та внесення змін до конституцій (порівняльний аспект) 3.
...Україні як історична передумова сучасної Конституції……………………………………………………………. 6 ІІ. Конституція 1996 року – Основний Закон сучасної Української держави…….…………………………………………………………………….. 11 2.1 Загальні засади конституційного ладу України…………………...
Порядок внесення змін до Конституції України ............. 24 2.1. Розробка і прийняття Конституції України ........ 24 2.2. П’ятий етап конституційного процесу ............. 29 3.
Передумови прийняття Конституції П'ятої республіки 2. Структура та основні риси Конституції 3. Порядок прийняття виправлень та конституційні реформи 4.
Політико юридичне значення ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року 2. Історичний шлях конституційного будівництва в Україні 3. Основні принципи, закладені в Конституції України Висновки Література
Варіант №22 1. Етика в соціальній структурі суспільства (класова етика, національна, релігійна, професійна та інші). Конституція України про парламентську етику (Ст.
Знайдіть в Конституції України статті, що регулюють питання трудового права. Прокоментуйте їх. Характеризуючи систему трудового законодавства, слід обов'язково вказати на дво і ... 9 Конституції. Вони є результатом спільної нормотворчості двох чи більше держав, зацікав¬лених у взаємному врегулюванні питань трудового законодавства.
Принципи виборчого права за конституцією США 1.2. Зміни у виборчому праві США за поправками до Конституцією США Розділ 2. Виборча система сша 2.1.
67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Чи стосується ця вимога юридичних осіб ... 67 Конституції України всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий ...
Наукові погляди та історія конституції 4. Зміст правових норм Конституції Пилипа Орлика 5. Висновок 6. Використана література
1 . Конституція України – основне джерело права і база поточного законодавства ……………………………………………………………….. 3 2.
Вступ Розділ 1. Поняття прав і свобод людини 1.1.... Конституція України і права та свободи людини 2.1. Державно юридичне забезпечення прав і свобод людини 2.2.
Варіант – 23 1. Конституція України про основні засади державності. 2.
Варіант №2. Завдання 1 Конституція України і принципи кримінального процесу.
1. Поняття конституційного режиму 2. Поняття Конституції та основні етапи конституційного розвитку сучасних держав Література
Варіант № 4 (від “М” до “П”) 1. 1. Реалізація норм Конституції України в кримінально виконавчому законодавстві.
ЗМІСТ br />br /> ВСТУП…………………………………………………………………………..…С.3 РОЗДІЛ І. Поняття про політичні права та свободи громадянина............….С....права та свободи закріплені в Конституції та в різних міжнародних документах. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною ...
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Внесення змін до Конституції України. Поняття, доцільність, процедура ……………. 4 2.
1. Зростання авторитету Київської Русі в західній Європі за часів Ярослава Мудрого ………3 2. Конституція УНР. М.
... ВАРІАНТ 5 Н О П„” Теоретична частина: 1. Визначить організаційні форми діяльності адвокатури України. 2....що норма закону не відповідає Конституції України. Визначте дії захисника та обґрунтуйте їх відповідно до нормативно правових джерел діяльності адвокатури України.
1. Історичні типи держави 2. Функції права 3. Законодавчий процес і його стадії. Право законодавчої ініціативи за Конституцією України 4.
1. Під час кримінального провадження слідчий при складанні одного з документів зробив посилання на норму Конституції України, положення постанови Пленуму Верхового ...
Варіант № 1 Теоретичні питання: 1. 1.Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види. 2.... Наведіть по 6 прикладів норм Конституції України, які регулюють кожну з цих сфер. Задача № 2. Громадянин Н. вчинив дію, яка по закону, прийнятому через деякий час, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.