Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 125 за запитом Кооперація

Історичні та законодавчі основи сільськогосподарської кооперації та її організаційно – правових форм......................................................................9 1.1. Історичний огляд розвитку кооперації в Україні.............................................9 1.2.
Закон України про споживчу кооперацію про взаємовідносини кооперативів і їх спілок 41. Дніпросоюз – центральна спілка споживчої кооперації Української Народної Республіки як опора національно економічного суверенітету ...
Кредитна кооперація країн Африки 3. Особливості кредитної кооперації в Латинській Америці Література
Споживча кооперація України в період ІІ Світової війни 2. Розвиток споживчої кооперації України в умовах економічної кризи (90 років) Література
Організація галузей діяльності споживчої кооперації в умовах дії основних законів ринку 10. Постачання закладів (підприємств) ресторанного господарства сировиною, продовольчими товарами....розвитку і вдосконалення промисловості споживчої кооперації Література
Концепція розмежування власності в споживчій кооперації України 14. Споживче товариство, його мета, завдання та порядок створення 24. Особливості виникнення споживчої кооперації в Черкаській області 40.
...кооперативного руху Росії в розвиток кооперації 2. Огляд публікацій газети “Вісті Центральної спілки споживчих товариств України” про розвиток торгівлі і громадського харчування споживчої кооперації (за останній рік) Література
...діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації організовується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати». Витрати, пов’язані з господарською діяльністю ...на збут в підприємствах споживчої кооперації наведена у регістрах аналітичного обліку – книгах №№ К 21 та К 22 відповідно. В Смілянському РайСТ застосовується книжково журнальна форма обліку ...
1. Поняття права кооперативної власності 2. Суб'єкти права власності в кооперації 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх ...
1. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин 3.
Вступ 1. Загальна характеристика Золотоніської райспоживспілки 2. Показники діяльності кооператорів Черкащини 3. Діяльність сільського господарства полянців 4.... Шляхи удосконалення та розвитку кооперації Черкащини Висновки Література
1. Причини і соціально економічні та правові передумови виникнення кооперації 2. Законодавче регулювання кооперативного руху Література
1. Виникнення та розвиток кооперації в країнах Америки, Азії та Африки (ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 2.
1. Соціально економічна природа споживчої кооперації та її розвиток у країнах світу (ХІХ ст. поч.. ХХ ст.) 2.
1. Становлення та розвиток кооперативних форм взаємодопомоги у світі 2. Європейський досвід діяльності небанківських фінансово кредитних установ Список використаної ...
1. Основні положення Закону України «Про кредитні спілки в Україні» 2. Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні Література
1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування 2. Основні організаційно правові форми юридичного обслуговування кооперативів 3.
Вступ Організаційно технологічні особливості діяльності об'єкта дослідження та їх вплив на побудову обліку витрат основної діяльності.
Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху і кооперативного права в Україні в середині XIX на початку XX ст. 2. Кооперація України між першою і другою ...
...потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації b. організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів широкого вжитку, сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації c.
Теоретичні засади здійснення міжнародної кооперації виробництва 1.1. Економічна сутність міжнародної кооперації виробництва 1.2 Характеристика основних форм міжнародної кооперації виробництва 1.3 Франчайзинг та ...
...Покупці Оптово роздрібні підприємства Споживча кооперація Управління робітничого постачання Інші торгівельні організації Населення Промисловість та господарство 1500 800 75 8 — Оптово роздрібні підприємства — — — — 1400 Оптові бази ...200 100 12 300 Споживча кооперація 900 700 20 10 1250 Інші торгівельні організації 10 15 12 — 25 Розрахувати валовий, оптовий, роздрібний та чистий товарообороти, а ...
...значущих цілей – це: А) група кооперація; Б) номінальна група; В) група колектив; Г) група асоціація. 19. Група на рівні об’єднання цілей, формування соціальних взаємин, виявлення ...індивідуальний характер – це : А) група кооперація; Б) група колектив; В) група асоціація; Г) група на рівні автономізації. 20. Вид соціальної групи та , який характеризується чітким усвідомленням ...
суспільну кооперацію праці b. суспільний поділ праці c. суспільний поділ і суспільну кооперацію праці Question 6 Управління суспільною працею означає: a.
Міжнародний кооперативний рух і українська кооперація 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації 3. Право членства в кооперативах зарубіжних країн 4.... Види і організаційні форми кооперації в зарубіжних країнах
Необхідність поділу та кооперації праці. Види та форми поділу і кооперації праці. Межі поділу праці та напрямки його вдосконалення 2.
СТРУКТУРА І МІЖГАЛУЗЕВА КООПЕРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ…………………………… 5 1.1. Структура транспортного машинобудування………………………… 5 1.2. Міжгалузева кооперація підприємств транспортного машинобудування……………………………………………………………… 8 РОЗДІЛ 2.
Підзаконні нормативні акти про кооперацію 4. Внутрішньо кооперативні акти в системі кооперації
Правове регулювання кредитних відносин у кооперації 5. Застосування вексельного права в кооперації Список використаної літератури
Договір про патентну кооперацію: основні положення 11. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію прав на промислові зразки: основні положення 12. Договір про патентне право 13. Договір про патентну кооперацію 14.
...обходяться їм найдешевше; розвиток агропромислової кооперації, вертикальної та горизонтальної кооперації, комбінування і комплексування виробництва, розвиток різних інтеграційних формувань; роздержавлення і приватизацію державного майна, землі і нерухомості; ...
...та участі у міжнародній космічній кооперації. Крім високо розвинутого ракетобудування, в країні накопичено великий досвід у створенні систем управління ракетними комплексами й космічними апаратами різного призначення, ...форми науково технічної і технологічної кооперації з іншими країнами.
Закон України «Про кооперацію» Верховна Рада України; Закон від 10.07.2003 № 1087 IV 7. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» Верховна Рада України; Закон від ...
...їх співробітничати, працювати групами, оскільки кооперація — це найдієвіший спосіб подолання цих обмежень; • співпраця приводить до виникнення систем, які діють погоджено. Успішне функціонування таких систем залежить від ...окремим індивідам властиві особисті мотиви кооперації, але є певна межа, до якої вони продовжують сприяти досягненню корпоративної мети. Тому успіх організації залежить і від ступеня задоволеності ...
кооперації праці c. поділу і кооперації праці d. поділу і спеціалізації праці Question 39 Процес створення умов, які діють на поведінку ...
кооперація 17 Для визначення норми керованості використовують такі методи як: Виберіть одну правильну відповідь a. економічного аналізу b....взаємозв”язок, порядок і форми кооперації, співвідношення по чисельності працівників, вартості обладнання, територіальному розміщенню – це: Виберіть одну правильну відповідь a. загальна структура b.
координація, кооперація, спільне виконання наукових розробок d. кооперація Question 40 Балів: 1 Згідно з Договором про принципи діяльності держав з дослідження і ...
...більше країн, змістом якої є кооперація у сфері виробництва, розподілу та обміну є: прямим експортом; непрямим експортом; зарубіжним інвестуванням; спільним підприємництвом 120....вироблені досить гнучкі форми міжнародної кооперації, до яких не відносять: ліцензійне співробітництво; франчайзинг; експортно імпортні операції; створення спільних підприємств 143. Компанія, що використовує міжнародний підхід у ...
міжнародна кооперація c. міжнародний бізнес d. спільне підприємництво Question 2 Митний, податковий і інвестиційний режим вільних економічних зон є несприятливий для зовнішніх ... кооперація Question 4 Головна мета бізнес плану: a. випуск запланованого обсягу продукції b. отримання прибутку c.
міжнародна кооперація Question 2 Митний, податковий і інвестиційний режим вільних економічних зон є несприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій Виберіть одну правильну ... кооперація Question 4 Головна мета бізнес плану: Виберіть одну правильну відповідь a. отримання прибутку b. розширення підприємницької діяльності c.
Споживча кооперація України та її діяльність згідно з чинним законодавством3 2. Організаційно правові форми кооперативної діяльності 3. Види зовнішньоекономічних договорів кооперативів Література
Правові засади взаємовідносин держави та кооперації 66. Тестове завдання Вступний внесок – це… Список використаної літератури
Структура органів самоврядування в кооперації 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу 4. Повноваження правління і голови кооперативу 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок) 6.
1.4 Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва 2.4 Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку 3.4 Види та показники міжнародної торгівлі 4.4 Основні ...
...аналіз Закону України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р. 2. Фінансово господарська самостійність кооперативних організацій та підприємств Задача № 58 Правління кооперативу прийняло рішення про ...
...стан соціально економічного розвитку споживчої кооперації України 39. Функції комісій кооперативного контролю. Положення про комісії кооперативного контролю 47. Організація і методика контролю пайового господарства та стану ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

zhyton_1002

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.