Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 295 за запитом Корисність

Досліджуючи корисність, важливо звернути увагу на два моменти, які мають у політичній економії фундаментальне значення: корисність речі взагалі (вода, молоко, костюм, інформація ...
Формування права видобування корисних копалин 8 1.1. Корисні копалини як об’єкт правового регулювання і використання 8 1.2.
Дослідження теорії загальної корисності 1.1. Чинники, що визначають поведінку споживача. Уподобання споживача. Корисність як основа переваг 1.2.
1. Моделі прийняття групових рішень 2. Теорія корисності і страхування Список використаної літератури
...охорону прав на винаходи і корисні моделі": основні положення 20. Закон України "Про охорону прав на промислові": основні положення Об’єкти патентного права.... Поняття винаходу (корисної моделі) 2. Умови патентозданості винаходу 3. Умови патентозданості корисної моделі 4. Об’єкти, які не можуть бути зареєстровані як винаходи (...
закон спадної граничної корисності d. ефект доходу Question 3 Балів: 1 Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни: Виберіть одну ...цін товарів дорівнює добутку граничних корисностей b. гранична норма заміщення двох товарів дорівнює функції корисності c. бюджетна лінія є дотичною до кривої байдужості d.
...споживати Question 7 Що таке корисність благ ? a. здатність задовольняти потреби людей b. корисність кожної додаткової одиниці блага c. падіння корисності після задоволення потреби d.
...7 Балів: 1 Що таке корисність благ ? Виберіть одну правильну відповідь a. здатність задовольняти потреби людей b. корисність кожної додаткової одиниці блага c.
Всяка функція корисності являє собою: а) зв'язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання; б) співвідношення обсягів спожитих благ та рівня корисності, що досягається споживачем; в) сукупність ...
Таблиця показує корисність, яку він отримає від споживання різної кількості журналів та касет Ціна журналу 1,5 грн., ціна касети – 7,5 грн....5 6 7 8 9 Корисність журналів 60 111 156 196 232 265 295 322 347 Корисність касет 360 630 810 945 1050 1140 1215 1275 ...
...язаного з ризиком, визнаються суспільно корисними та правомірними і не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Слід приділити увагу історичним передумовам закріплення норми про виправданий ризик у ...свідчить про необхідне досягнення суспільно корисної мети; 2) неможливість досягнення цієї мети не ризиковим діянням; 3) прийняття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам.
...права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується: a. коносаментом b. свідоцтвом c. патентом d. сертифікатом Question 22 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає: a.
...небудь товару, то Ваша гранична корисність зростає Завдання 4. Тести з обґрунтуванням 4.1. Теорія поведінки споживача припускає, що споживач прагне максимізувати: а) Різницю між загальною і граничною корисністю б) Загальну корисність в) Середню ...
...вона потрібна, у формі цілеспрямованої корисної дії чи обслуговування. Споживна вартість здатність речі задовольнити певну потребу людини. Причому тут йдеться про задоволення потреб не самого товаровиробника, ... Корисність речі надає їй споживної вартості. Товари як споживні вартості відрізняються за призначенням у задоволенні потреб людини: одні з них задовольняють ...
...і фінансового директора щодо їх корисності різних сум доходів Потрібно: визначити, скільки потрібно виробити продукції за допомогою критерію сподіваного доходу, побудувати два графіки корисності і визначити за ними співвідношення ...
Коефіцієнт корисної дії турбіни складає 0,876. Коефіцієнт корисної дії генератору – 0,97. Норматив плати за користування водами для потреб гідроенергетики дорівнює 0,98коп.
Корисність блага 10 1.3. Функція корисності 12 Висновки до розділу I 13 2. КАРДИНАЛІСТСЬКА ТА ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 14 ...
Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилей, то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів: ...
...патенту України на винахід або корисну модель враховуючи умови наведені в таблиці 2. Назву обєкта патентування, в залежності від заданого від заданого типу продукту або процесу, ...винахід Примітки: 1) Автори винаходу (корисної моделі) не бажають, щоб їх згадували у публікації винаходу; 2) У заявника існує документ про передачу права на патент правонаступникам.
Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків21. Патентовласники 22. Оформлення патентних прав 23. Складання та подання заявки 24. Розгляд заявки в патентному відомстві 25.... Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок 27. Обов’язки патентовласника 28. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 29.
...земної поверхні при розробці родовищ корисних копалин.. 2.4.3. Ефективність використання земель…………………………………... 2.4.4. Охорона і підвищення ефективності використання земель при видобутку корисних копалин……………………………………………………… 2.5.
У чому полягає різниця між; корисністю продукту і його граничною корисністю? 6. Назвіть економістів XIX ст., які розробили теорії граничної корисності благ. 7.
У чому полягає різниця між; корисністю продукту і його граничною корисністю? 6. Назвіть економістів XIX ст., які розробили теорії граничної корисності благ. 7.
Дані таблиці відображають сукупну корисність різної кількості цих товарів. Рх 6 грн./кг, PY 4 грн./кг. Споживач купує 5 кг X і 1 кг ...300 52,5 Чи максимізує корисність такий набір? Яка при цьому сукупна корисність? Визначити оптимальний набір товарів та його сукупну корисність
Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем. 2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача. 3. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 4.
...і поведінка споживача 1.1 Корисність як основа поведінки споживача 1.2. Бюджетне обмеження споживача 1.3. Теорія корисності. Кардиналістський підхід Розділ 2.
і зменшення корисності та балансову вартість обладнання на 31.12. 2014р. за наступних умов: Підприємство в січні 2005 року в обмін на акції ...амортизації здійснюється прямолінійним методом, строк корисного використання – 20 років, ліквідаційна вартість – 10% первинної вартості В 2014 році обладнання зазнало суттєвого фізичного пошкодження, в зв’язку з ...
і зменшення корисності та балансову вартість обладнання на 31.12. 2014р. за наступних умов: Підприємство в січні 2005 року в обмін на акції ...амортизації здійснюється прямолінійним методом, строк корисного використання – 20 років, ліквідаційна вартість – 10% первинної вартості В 2014 році обладнання зазнало суттєвого фізичного пошкодження, в зв’язку з ...
Розробка та аналіз балансу робочого часу Розрахунок чисельності працівників за трудомісткістю виконуваної роботи провадиться з використанням такого показника, як корисний фонд робочого часу одного працівника. Необхідно: 1) розробити баланс робочого часу одного працівника (за табл.... Корисний фонд робочого часу, дні (рядок 3 – рядок 4) 276,9 274,6 99,17 276,9 100,84 6.
Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Крива виробничих можливостей 1.2 Блага низької споживчої вартості 1.3 Крива байдужності 1.4 Принцип спадної граничної корисності 1.5 Граничний продукт фактора виробництва(МР) Завдання 2. Теоретичні питання. 1. Індивідуальна та ринкова пропозиція праці. Попит на працю....з поданих переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності? а) 200, 150, 100, 50. б) 2...
...питання: 1) Якою є гранична корисність бананів (MU1) та яблук (МU2) в стані рівноваги? 2) Якою є сукупна корисність від споживання бананів (TU1), від споживання яблук (...
...значний земельний фонд, великі запаси корисних копалин, потужні гідроресурси, а також широкі можливості освоєння ресурсів океану. Природні умови більшої частини країни не дуже сприятливі для сільськогосподарського ...у світі за запасами багатьох корисних копалин. Особливо значні поклади вугілля, нафти, залізної руди, бокситів, руд вольфраму, молібдену, сурми, олова, ртуті, міді, свинцю, цинку; великі також ...
Сукупна корисність досягає максимального значення, коли гранична корисність : а) має максимальне значення ; б) є величенною додатною; в) дорівнює нулю ; г) є величиною ...
...дуже інформативним для підприємства звітом, корисним в тому плані, що він надає інформацію про те, куди (на які цілі) витрачаються гроші на підприємстві.... Ця інформація є корисною для користувачів фінансової звітності. Примітки є основним джерелом інформації про підприємство для зовнішніх користувачів, де розкривається вся суттєва інформація, що ...
...щодо суб’єкта, що перевіряється корисною є: a. категорична інформація b. умовно точна інформація c. орієнтована інформація d. усе перелічене Question 9 Категорична інформація формується в ...неодержаних доходів і може бути корисною при прийняті управлінських рішень Question 10 Потенціал помилок і недоліків, властивих комп’ютерному середовищу ніж при ручному ведені податкового обліку: ...
...наступних переліків зміни значень загальної корисності під впливом збільшення обсягу продукції на одиницю ілюструє дію закону спадаючої граничної корисності: а) 400; 500; 600; 700; б) 200; ...
...щодо суб’єкта, що перевіряється корисною є: a. категорична інформація b. умовно точна інформація c. орієнтована інформація d. усе перелічене Question 9 Категорична інформація формується в ...неодержаних доходів і може бути корисною при прийняті управлінських рішень Question 10 Потенціал помилок і недоліків, властивих комп’ютерному середовищу ніж при ручному ведені податкового обліку: ...
...б отримати за термін його корисного життя, вклавши ту ж суму інвестицій в співставній за ризиками (доступній інвестору ) бізнес: a. так; b. ні; c....проценту в розрахунку на термін корисного життя бізнесу; e. безризикова норма доходу (ставка дисконту), що прийнята в середньому в світовій економіці; f. щось інше.
...активів після закінчення строку їх корисного використання із врахуванням витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією b. сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує ...активів після закінчення строку їх корисного використання за мінусом витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією c. історична фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів ...
Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів за П(С)БО Тести Задачі 4. Визначити собівартість об’єкта за МСБО 38 “Нематеріальні активи», якщо відомо, ...о зменшення корисності основних засобів 91200 у.о інші витрати – 54045 у.о фінансові витрати 12140 у.о витрати з податку на прибуток (...
Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності та його застосування Завдання 2. Проблемне питання Поясніть зв'язок між кількістю податків та економічними ...
Поясніть поняття корисності та закон спадної граничної корисності. 2. На які етапи поділяється поведінка споживача. 3. Концепція кривих байдужості і поведінка споживача. 4.
Завдання № 9 Ефект масштабу господарчої діяльності Завдання № 27 У таблиці надані набори двох товарів макаронних виробів (вісь X) і круп (вісь У), кожний з яких утворює різний рівень корисності Таблиця 2. Альтернативні набори товарів U1 U2 U3 Х У Х У Х У 1,5 4,5 2,5 ...до їх рівня, зробіть ранжування корисності. Нанесіть на карту байдужості бюджетну лінію за умови, що доход дорівнює 15 грошових одиниць; ціна макаронних виробів (Рх) – 3 грошові ...
; • термін корисної експлуатації об’єкта – 4 роки Задача Нарахувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової вартості, використовуючи такі дані: 1).... Термін корисної експлуатації об’єкта – 5 років Визначити норму амортизації, річні та щомісячні суми амортизаційних відрахувань Задача Визначити на плановий рік суму ...
...на кожний рік терміну його корисного використання прямолінійним і методом прискореного зменшення залишкової вартості. Показник Значення Первинна вартість грн. 30000 Ліквідаційна вартість, грн. 6000 Термін корисного використан¬ня, років 5 Задача № ...
...і Y, а також рівня корисності знаходимо, розв'язавши систему рівнянь, створену рівнянням бюджетної лінії та функції корисності 1.3. У відповідності до заданої функції U ...
Термін корисного використання 7 років. Очікується, що цей об'єкт матиме ліквідаційну вартість, що дорівнює 0 грн. Використовуючи метод прямолінійного списання, визначити річну ... Термін корисного використання катера 8 років, а його двигун розрахований на 1000000 км. Собівартість подібного двигуна 12000 грн.
...гірничого нагляду заборонили Коломійцю видобування корисних копалин і притягли його до відповідальності. Коломієць звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб.
...не як винахід, а як корисну модель. Патентне відомство відмовило у видачі свідоцтва на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками діючого законодавства. Чи обґрунтована відмова?
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.