Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-48 з 48 за запитом Криміналістика

Загальна теорія криміналістики 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики 2. Сучасна система науки криміналістика 3. Криміналістика в системі юридичних наук 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи криміналістики як науки 1.1 Сутність криміналістики 1.2. Місце криміналістики серед інших наук 1.3 Історичні аспекти розвитку кримінології як ...
Предмет криміналістики. 2. Методи криміналістики. 3. Структура криміналістики та загальна характеристика її складових. 4. Криміналістика в системі юридичних наук. 5.
Постановка проблем польової криміналістики Розділ 2. Можливі варіанти вирішення проблем польвої криміналістики 2.1 Принципи комплектування наборів техніко криміналістичних засобів 2.2 Межі технічного ...
Проблема призначення криміналістики. розвиток та сучасний стан 2.1. Функції та завдання криміналістики в поглядах науковців 2.2. Функції криміналістики.
Класифікація методів криміналістики 3. Загальнонаукові методи криміналістики 4 Спеціальні методи криміналістики Висновок Список використаної літератури
Поняття методологічних засад криміналістики 1.2. Класифікація методів криміналістики Розділ 2. Методологія вчення про загальний метод розслідування 2.1.
...ше розвитку теоретичних основ науки криміналістики, але й у вирішенні ряду пов’язаних з використанням слідів практичних питань, що виникають у процесі розслідування злочинів.... Необхідно сказати, що становлення криміналістики як само стійної науки відбулось в кінці XIX століття. Вдосконалення криміналістичного вчення про сліди злочину в перші роки існування радянської ...
Тут складені 15 тестів з криміналістики за зазначеною темою. Кожен тест має чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною.
Вступ 1. Закономірності об’єктивної дійсності, які вивчає криміналістика 2. Роль слідчої версії в розслідуванні злочинів 3.
Завдання №1. Методи криміналістики Завдання №2. Об'єкти ідентифікації і встановлення групової належності Завдання 3.
Вступ 1. Криміналістична діагностика: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів 2. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті 3.
Вступ 1. Сучасні технічні засоби і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця. Їх загальна характеристика та класифікація 2.
Вступ 1. Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів 2. Призначення судових експертиз у розслідуванні злочинів.
Зміст стор. Вступ 3 1. Наукові основи встановлення групової належності 5 2. Об’єкти групофікації 9 3.
Вступ 1. Вогнепальна зброя та її класифікація 2. Гладкоствольна зброя спеціального призначення Висновки Список використаної літератури
Складіть розробку особистого почерку. Представлено фото образец почерка и в таблицах выполнена разработка почерка по всем характеристикам.
...ОБ'ЄКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ВИВЧАЄ КРИМІНАЛІСТИКА 1.1. Криміналістика, як суспільна наука в умовах об'єктивної діяльності суспільних відносин 1.2.
Виникнення і розвиток криміналістики 1.2 Сутність криміналістики та її значення на сучасному етапі розвитку України 1.3. Класифікація методів криміналістики та їх види ...
...та практика судової експертизи і криміналістики. Зб. наук. практич. матер. Вип. 5. – Х.: Право, 2004. – С. 127 132 Доля Е.А. Єкспертизи в судовій практиці. – К....та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 3. Зб. наук. практич. матер. (до 80 річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз). – Х.: Право, 2003. – С.
...медициною, цивільним правом), а також криміналістикою. Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т....уголовно процессуального права // Актуальні проблеми криміналістики Матеріали науково практичної конференції (Харків, 25 26 вересня 2003 року). – Х., 2003. – С. 57 60.
...00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / О. Л. Булейко. — К., 2009. — 16 с. Давиденко С. В....00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / С. В. Михайлів. — К., 2011. — 18 с. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.
...00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / В.О. Гринюк. — К., 2004. — 20 с. Зінченко І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : ...00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / І.Л.Зінченко. — Х., 2010. — 20 с. Лобойко Л. М.
Методика розслідування злочинів – розділ криміналістики як науки 1.1. Принципи методики розслідування окремих видів і груп злочинів 1.2. Конкретизація принципів побудови методики розслідування 1....
Загальна характеристика слідів у криміналістиці 1.1. Поняття та значення слідів в розслідуванні злочину 1.2. Класифікація слідів 1.3.
ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНО ФІКСОВАНИХ СЛІДІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ 7 1.1.Сліди у широкому та вузькому значенні 7 1.2. Криміналістична класифікація матеріально фіксованих слідів 18 РОЗДІЛ 2.
ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНО ФІКСОВАНИХ СЛІДІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ 7 1.1.Сліди у широкому та вузькому значенні 7 1.2. Криміналістична класифікація матеріально фіксованих слідів 18 РОЗДІЛ 2.
Охарактеризувати сучасний етап розвитку криміналістики в Україні 3. Відповідно до увідної: – визначити і аргументувати, чи є необхідність призначити криміналістичну експертизу (одну чи декілька), яку (які) ...
Методи криміналістики Завдання 2. Суб’єкти та об’єкти криміналістичної ідентифікації Завдання 3. Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення Описати ...
Поняття документа у криміналістиці 1.3. Система і об’єкти техніко криміналістичного дослідження документів Розділ 2. Техніко криміналістичне дослідження документів 2.1.
...право, Історія держави та права, Криміналістика, експертиза, Кримінальне право, кримінологія, Право, Римське право, Сімейне право, Теорія держави та права, Цивільне право Реферати 30 100 грн Контрольні ...
...широкого і правильного застосування розроблених криміналістикою тактичних прийомів і рекомендацій по проведенню окремих слідчих і судових дій, а також необхідність використання в ході їх проведення накопиченого ...
Зв’язок з кримінальним правом, криміналістикою та експертологією 3.2. Зв’язок кримінального процесу з цивільними галузями права Висновки Література
...медичних експертиз та працівників кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 2. На вирішення експерта поставити такі питання: 1) Чи міг Носенко К.
...00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / І. І. Войтович. — Одеса, 2012. — 19 с. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М.
...00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / І. І. Войтович. — Одеса, 2012. — 19 с. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М.
...Франка, Кафедра кримінального процесу і криміналістики. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 280 с. Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією : автореф. дис. на здобуття наук.
...Франка, Кафедра кримінального процесу і криміналістики. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 280 с. Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією : автореф. дис. на здобуття наук.
Класифікувати відповідно до прийнятих в криміналістиці підстав знайдені на місці події матеріальні об’єкти як матеріальні сліди злочину; указати окремо, яке значення має класифікація слідів для ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.