Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 68 за запитом Лексичної

...та психологічні особливості формування іншомовної лексичної компетенції 1.1. Лінгвістичні особливості навчання лексичного матеріалу 1.2. Вікові психологічні особливості студентів 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1. Принципи відбору та організації лексичного матеріалу та їх значення в освоєнні лексичного мінімуму ...
Вступ Розділ 1. Теоретичне обґрунтування використання засобів, що вмотивовують навчальну діяльність учнів під час формування лексичної навички. 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1.1. Лексика сучасної української мови з погляду її походження і розвитку 1.2. Лексика. Зміни лексичного значення слів 1.3.
Лексичні трансформації у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців 15 1.3. Лексична трансформація як вид міжмовного перетворення 22 1.4.
ЛЕКСИЧНА СПЕЦИФІКА ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ООН В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ 28 2.1. Типи офіційних документів ООН. 28 2.2.... Лексичні особливості. 34 2.2.2. Морфологічні особливості. 36 2.2.3. Синтаксичні особливості.. 37 2.2.4. Стилістичні особливості.
Методологія дослідження семантичної структури просторових лексичних одиниць 32 Висновки до розділу 1 36 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРУ 39 2.1.
Варіант 8 1. Вимоги до лексичних засобів ділового мовлення ................................. 7 2.
...слів, які органічно входили до лексичної системи української мови , у багатьох випадках повністю адаптуючись у ній і навіть втрачаючи первісний статус одиниць іншомовного походження. Лексичні запозичення фактично становлять один із ...
Основні принципи опрацювання лексичних тем ..145 Види вправ із лексики … 147 Поняття про слово ..149 Робота над переносним значенням слів .....165 Методика лексичного розбору ...167 Елементи фразеології в навчанні рідної мови ...168 Характеристика словника молодшого школяра …170 Словникова робота в початковій школі ...
Основні типи лексичних значень.............................................................9 1.2. Прямі й переносні, первинні та вторинні значення слів......................12 1.3.... Розвиток лексичного значення слова....................................................18 1.5. Фразеологія..............................................................................................19 1.5.1. Семантична класифікація................................................................
...вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2. Вираження емоцій мовними засобами як один зі способів передачі ставлення мовця до ситуації Розділ ...виділяються універсальні емотивні сенси в лексичній семантиці. Емотивна лексика тісно пов'язана з оцінною. Підставою єдиної моделі опису всієї безлічі емотивної лексики може служити сема емотивності.
Лексичний аналіз американського варіанту англійської мови 1.3. Визначення неологізмів в англійській мові РОЗДІЛ 2. Особливості лексичної семантики неологізмів медіа дискурсу США ...
Лексичний аналіз американського варіанту англійської мови 1.3. Визначення неологізмів в англійській мові РОЗДІЛ 2. Особливості лексичної семантики неологізмів медіа дискурсу США ...
...вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2. Вираження емоцій мовними засобами,як один із способів передачі ставлення мовця до ситуації Розділ ...виділяються універсальні емотивні сенси в лексичній семантиці. Емотивна лексика тісно пов'язана з оцінною. Підставою єдиної моделі опису всієї безлічі емотивної лексики може служити сема емотивності.
В залежності від лексичних особливостей дієслова, а саме його акціональної характеристики чи аргументної структури, а також від факторів, які діють на рівні конкретного висловлювання, ...числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин відповідно до категоріального значення процесуальності, яке є характерним для дієслова.
В залежності від лексичних особливостей дієслова, а саме його акціональної характеристики чи аргументної структури, а також від факторів, які діють на рівні конкретного висловлювання, ...числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин відповідно до категоріального значення процесуальності, яке є характерним для дієслова.
...різному, але мають спільне основне лексичне значення. Синоніми об'єднуються в синонімічний ряд, у якому виділяється стрижневе слово — домінанта. Воно є носієм основного значення, спільного для ...північній Буковині, стали основою для лексичної тканини твору. Здійснені нами спостереження за синонімічним фразеологічним фондом аналізованого твору дозволяють стверджувати, що відоме в науці розуміння фразеологізму як ...
Кельтський та латинський лексичні шари в англійській мові староанглійського періоду 31 2.2.3. Скандинавське завоювання та його наслідки для розвитку англійської комунікативної поведінки ...французьких запозичень на динаміку англійської лексичної системи 51 3.3.Становлення комунікативної поведінки англійців в епоху Відродження 59 3.4. Вплив варіантів англійської мови на становлення ...
...може стати повна заміна деяких лексичних одиниць української мови англіцизмами. В процесі розвитку суспільства виникають нові поняття, які потрібно називати, так як людина дедалі глибше пізнає ...в свою чергу, поділяються на лексичні, семантичні, стилістичні, термінологічні. Також є індивідуально авторські неологізми, які творяться окремими письменникама і рідко стають загальновживаними.
Теоретичні основи граматичного та лексичного значення слів в українській мові 1.1 Сутність, види та значення слів 1.2 Склад сучасної української лексики з погляду ...сучасної інтелектуальної прози 2.2 Лексичні засоби гумору на матеріалі творів Миколи Савчука Розділ 3. Перспективи розвитку розмовної лексики в сучасній українській прозі 3.1 Напрямки ...
Історія німецькомовних лексичних запозичень 1.2. Причини і шляхи німецькомовних запозичень в українську мову та діалекти 1.3....контакти приводять до цілого ряду лексичних запозичень. Науково технічний прогрес, досягнення в культурі, освіті, медицині та інших галузях одного народу стають часом досягненнями інших народів.
Лексичні архаїзми та історизми в у романі Г.Сенкевича „Quo Vadis” 1.2. Джерела вивчення проблеми використання застарілих слів в романі ... ЛЕКСИЧНІ АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ РОМАНУ „QUO VADIS” ТА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 2.1. Група слів, що означає частини обличчя та тіла людини ...
...художніх засобів, з’ясовано їх лексичні, фонетичні, синтаксичні особливості. У першому розділі охарактеризовано явище потоку свідомості, висвітлено проблему зв’язності тексту, окреслено основні дослідження текніки передачі ...другому розділі проаналізовано основні синтаксичні, лексичні, фонетичні засоби передачі потоку свідомості в новелах В. Вулф.
Фразеологізми своїм лексичним значенням — рівнозначні окремим словам або словосполученням. Наприклад, бути на сьомому небі — почуватися щасливим. Вони характеризуються образністю і водночас нерозкладністю лексичного значення.
...спільнота засвоїла ту чи іншу лексичну одиницю, як відобразила навколишню дійсність, які аспекти концепта висвітила, яке наповнення внесла в лексичну одиницю відповідно до культури в широкому ...
...спільнота засвоїла ту чи іншу лексичну одиницю, як відобразила навколишню дійсність, які аспекти концепта висвітила, яке наповнення внесла в лексичну одиницю відповідно до культури в широкому ...
Особливості виявлення лексичного значення у формі імен, що називають адресата мовлення, словотвірна своєрідність таких утворень здавна привертали увагу лексикологів та дериватологів, знаходили відображення ...перформативним дієсловом, що формулює своїм лексичним значенням комунікативну мету. Фрагмент висловлення типу Я звертаюсь до тебе не може існувати самостійно, а потребує уточнення мети звертання: Я ...
Робота виконана за усіма лексичними, орфографічними, і граматичними вимогами. Зроблена з урахуванням найостаннішої статистики. Захищена у 2014 році на відмінно!
Лексичні норми української літературної мови в професійному спілкуванні. 2. Орфографічні норми сучасної української мови. 3. Морфологічні норми сучасної української літературної мови ...
САКРАЛЬНА ЛЕКСИКА В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 5 1.1. Історіографія дослідження сакральної лексики в українському мовознавстві 5 1.2.
Синтаксичні, лексичні та граматичні особливості Висновок Список використаної літератури
Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 3. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення.
Суспільно політична лексика як специфічна лексична категорія 1.1. Суспільно політична лексика: проблеми визначення та вивчення 1.2. Особливості та розвиток суспільно політичної лексики в мові ...
Лексичні помилки. Виберіть правильні варіанти слововживання. 1. а) Сучасному керівнику доводиться самостійно вирішувати складні запитання виробництва; б) Сучасному керівнику доводиться самостійно ...
Лексичні скорочення……………………………………………….13 РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСТАННІ РОКИ……………………………………………………………….34 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………40 ДОДАТКИ……………………………………………………………………….43
...національної вимови у США (фонетичні, лексичні, граматичні) Висновки Список використаної літератури
Лексичні помилки. Виберіть правильні варіанти зловживання. 1. а) Саме найдоцільніше використання ресурсів організовано на металургійному комбінаті; б) Найдоцільніше використання ресурсів організовано ...
Лексичні та стилістичні засоби виразності тексту ......... ................... 11 1.3. Порівняння як засіб виразності тексту... ........................…………….. 14 1.4 Способи перекладу виразних засобів ...
Лексичні помилки. Виберіть правильні варіанти зловживання. 1. а) Останнім часом в області збільшилась кількість суспільних організацій; б) Останнім часом в області ...
Лексичні запозичення у творах українських письменників Закарпаття 2.2. Аналіз запозиченої лексики у творах Ф. Потушняка, І. Чендея та П.
Відображення лексичних особливостей у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків". 2.2. Фольклорні джерела повісті М.М.
Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 2.2. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення.
Лексичні засоби створення стилістичної забарвленості у текстах публіцистичного стилю 2.3. Функціонування стилістично забарвленої лексики у текстах публіцистичного стилю.
...основі аналізу їх фонетико графічного, лексичного і синтаксичного рівнів. 2.2. Лінгвостилістичний аналіз творів. Семантико когнітивний аспект поетики Е.Дікінсон та У.Вітмена ..
2.3 Лексичні особливості санскриту. РОЗДІЛ 3. СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕР ТА ЗВУКІВ АЛФАВІТУ ДЕВАНАГАРІ. ЗВУК ОМ. 3.1.Символічне підґрунтя фонетичної побудови деванагарі.
Збереження стилістичних прийомів лексичного рівня 2.1.2. Передача стилістичних прийомів синтаксичного рівня 2.1.3. Відтворення у перекладі лексико синтаксичних стилістичних прийомів 2....
Лексичний склад французької преси активно поповнюється за рахунок нових номінативних одиниць, зокрема абревіацій, численний корпус яких свідчить про їх комунікативно прагматичну ...
Збереження стилістичних прийомів лексичного рівня 2.1.2. Передача стилістичних прийомів синтаксичного рівня 2.1.3. Відтворення у перекладі лексико синтаксичних стилістичних прийомів 2....
Засвоєння лексичних одиниць.ст 2.8. Домашня робота спосіб формування вмінь.ст Висновки.ст Список використаних джерел.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.