Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 165 за запитом Логіка

ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 1 1 Логіка як наука досліджує: Виберіть одну правильну відповідь a. історію розвитку людських знань b. форми і закони мислення, відношення між мисленням ...Оберіть одну з основних функцій логіки: Виберіть одну правильну відповідь a. культуроутворююча b. ілюзорно компенсаторна c. методологічна d. легітимізуюча e. прогностична 3 Уявлення це: Виберіть одну ...
Педагогічна характеристика розвитку логіко математичних здібностей старших дошкільників 1.1. Логіко математична компетентність старшого дошкільника 1.2. Проблема формування в дітей старшого дошкільного віку ...
Поняття закону у формальній логіці. 2. Основні закони логіки та їх характеристика. 3. Співвідношення основних законів логіки, діалектики і метафі зики. Література
Вклад Готфріда Лейбніца у розвиток логіки 2. Внесок І. Канта, Г. Гегеля в розвиток логіки 3. Розділи некласичної логіки Висновок Література
2) Підручник, підручник логіки. 3) Умисно, необережно. 4) Гарний вечір, поганий вечір. 5) Доказ, непрямий доказ. 6) Винен, не винен....сорити): 1) Усі студенти вивчають логіку Вивчення логіки розвиває мислення. Усі, хто намагаються розвивати мислення, прогресивні люди. Прогресивні люди – корисні люди. Отже, студенти корисні люди.
...енциклопедія, філософська енциклопедія, словник з логіки, автор підручника з логіки. Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: журнал, етикет. Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом.
Логіка, як наука. Основні закони формальної логіки 2. Завдання 1 Дати логічну характеристику поняттю «економіст» 3.
Філософія, логіка та інші науки про сутність мислення. 2. Предмет та структура формальної логіки, її значення для нау ки та практики. Література
Основні етапи розвитку логіки. 2. Розвиток логіки в Україні. Література
Завдання № 1 Логіка як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста Завдання № 2 Дайте повну логічну характеристику поняттям: «президент європейської країни», «... „Всі, хто вивчають юриспруденцію, вивчають логіку”. Завдання № 6 Визначіть вид умовиводу, запишіть його у вигляді формули і зробіть вивід: „Людина не стає до роботи, коли вона ...
Логіка як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: «президент европейської країни», «президент ... „Всі, хто вивчають юриспруденцію, вивчають логіку”. 6. Визначіть вид умовиводу, запишіть його у вигляді формули і зробіть вивід: „ Людина не стає до роботи, коли вона хворіє ...
Варіант 1 1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Спортсмен. Державна установа. Метал. 2.... Логіка як наука про мислення.
Вступ Теоретична частина 1.1 Специфіка розвитку математичних здібностей та логіко математична компетенція старших дошкільників 1.2 ...
1. Визначеність та послідовність думки. Закон тотожності та його значення для законотворчості та законозастосування 2. Доказовість міркувань....7 Чи порушуються основні закони логіки в таких міркуваннях: 1) Не можливе з’їсти яйце натще: відкусив один раз, вже будеш їсти його не натще; 2) ...
1. Операції з класами понять. Основні закони логіки класів 2. Завдання 1 Дати логічну характеристику поняттю «девальвація» 3.
1. Не дедуктивні умовиводи 2. Завдання 1 Дати логічну характеристику поняттю «гроші» 3. Завдання 2 Перевірте правильність наступних узагальнень: «...це мислення у відповідності з логікою» визначенням? Якщо визначення невірне, вкажіть які правила порушені. Література
1. Завдання № 1 Які з наведених понять є одиничними, загальними та нульовими (поясніть, чому) держава, обвинувачуваний, кримінальна справа, обвинувачуваний ... Завдання № 2 Які закони логіки виражені в таких статтях 1) Ніхто не може бути підданий арешту інакше, як на підставі судового рішення або за санкцією ...
1. Відношення між поняттями 2. Завдання 1 Доберіть поняття, що знаходяться у відношенні перетину з даними: Студент, суд, нормативний ...2 Чи порушуються основні закони логіки в таких міркуваннях: 1) Не можливе з’їсти яйце натще: відкусив один раз, вже будеш їсти його не натще; 2) ...
1. Закони логіки 2. Завдання 1 Знайдіть поняття, що знаходяться у відношеннях, які зафіксовані схемами, назвіть ці відношення: 3.
1. Відношення між поняттями 2. Завдання 1 Перевірте правильність узагальнення понять: 1)Договір – угода 2)Місяць, рік 3)Підручник логіки – підручник – книга (правильно); 4)Сантиметр, ...
1. Загальна характеристика законів логіки. Закони комутативності, контра позиції, асоціативності, дистрибутивності. Закони де Моргана 2.
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: випадковість, Вітчизна. Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових ...чи є наведена формула законом логіки: А → (~А Л~ В). Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: До чесних людей ставляться з повагою.
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: аксіома, Конституція України. Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою ...чи є наведена формула законом логіки: ~ (А V В) → ((А Л В) V ~ А). Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Книга – джерело знань.
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: політична партія, столиця. Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою ...чи є наведена формула законом логіки: (~А ↔ (А Л В)) → ~ В. Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Деякі люди мислять логічно. Завдання № 9 Перевірте правильність простого категоричного ...
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: народний депутат, осінь. Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою ...чи є наведена формула законом логіки: (А V В) ↔ ~ В. Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Деякі правопорушення не є злочинами. Завдання № 9 Перевірте правильність простого категоричного ...
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: крадіжка, співробітник прокуратури Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою ...чи є наведена формула законом логіки: ((А V В) Л (В → А)) ↔ А Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Будь яка столиця є адміністративним центром Завдання № 9 ...
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: місцеві жителі, ректор Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою ...чи є наведена формула законом логіки: (А → (А V В)) ↔ (А → ~В) Завдання № 8 Утворіть безпосередні умовиводи: Деякі слідчі припускаються помилок Завдання № 9 Перевірте правильність простого ...
1. Поняття і предмет ораторського мистецтва 2. Основні прийоми переконання публіки 3. Доказ і спростування. Закони формальної логіки 4. Прийоми посилення мови 5.
Вступ 1. Скорочені, складні й складноскорочені категоричні силогізми 2. Епіхейрема 3. Сорит 4. Ентимема Література
1. Логічний аналіз технології виховання. 2. Логічний аналіз процесу учіння. Список літератури
1. Складні судження та їх види 2. Завдання 1 Дайте логічну характеристику поняттю «менеджер» 3.
1. Види дедуктивних умовиводів 2. Завдання 1 Дайте логічну характеристику поняттю «ринок» 3. Завдання 2 Чи порушена вимога закону ...
27. Доведення і спростування Завдання № 25 Яким є істотні ознаки понять: «геометрична фігура», «механізатор», «європеєць», «відмінник», «революція», «робітник», «письменник».
Завдання № 1 Визначте зміст, обсяг, підкласи обсягу та елементи обсягу в таких поняттях: місто країни, учасник Великої Вітчизняної війни, ...
1. Завдання № 1 1. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета 1) Огляд місця злочину ...
2. Завдання 1 Знайти суб'єкт, предикат і зв'язку в судженнях: 1) Буття визначає свідомість 2) Ця праця ...
Задача №25 Працівник підприємства звернувся із заявою про виплату йому частини заробітної плати у розмірі 1000,00 грн.
Задача №36 Визначити зобов’язання підприємства перед бюджетом щодо податку на додану вартість. ТОВ «Горянка» за листопад поточного року ...
1. Фінансові операції на ринку цінних паперів 2. Факторинг та форфейтинг як особливі фінансові послуги 3.
Поппер про логіку наукового дослідження та зростання наукового знання (за працею К.Поппера «Логіка та рост наукового знання») Тема: К.
тільки закони логіки c. економічні явища і закони логіки Question 2 З Супер его ототожнюють почуття: a. котрих ми намагаємося уникнути (почуття провини ...
...впливають на ситуацію, не піддаються логіці простих аналітичних рішень Question 4 Інтерполяція –це a. заміна одних математичних величин іншими,в тому чи іншому змісті близких до ...впливають на ситуацію,не піддаються логіці простих аналітичних рішень c. коли факторний та результавний показники не перебувають у фукціональній залежності ТЕСТ 8 Question 1 При підготовці ...
...фінансового ризику на базі нечіткої логіки 2.5. Алгоритм вирішення задачі Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при кредитуванні 3.1....фінансового ризику на базі нечіткої логіки. В процесі аналізу цього методу розробив алгоритм його реалізації програмним шляхом. Для реалізації методу був вибраний інструментальний пакет розробки програмних ...
Логіка соціальної взаємодії та соціальної комунікації 2. Логічні моделі діалогу й аргументації комунікації 3. Еротетика діалогу Висновки уривок Результати проведеного дослідження ... На основі аналізу праць з логіки нами встановлено, що когнітивна семантика має певні переваги перед істиннісно функціональним підходом у плані аналізу соціальної взаємодії.
...здійснення освітньо виховної роботи з логіко математичного розвитку дошкільників..............9 Розділ II. Пошуково педагогічна робота з проблеми ……… 18 2.1. Логічні ігри як засіб розвитку математичної ... Результативність ігор у розвитку логіко математичної компетентності дошкільників .. 34 Висновки ………………………………………………………… 41 Література ……………………………………………………….. 43 Додатки ………………………………………………………….. 45
ВСТУП 1 РОЗРОБКА КРИПТОПРОТОКОЛУ 1.1 Хеш функції сімейства MD 1.2 Узагальнений опис криптопротоколу 1.3 Алгоритм хешування RIPE MD 1.4 Розробка детального алгоритму реалізації крипто протоколу 2 АНАЛІЗ КРИПТОПРОТОКОЛУ 2.1 Постулати BAN логіки 2.2 Аналіз протоколу з використанням BAN логіки 3 РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОЦЕСОРА 3.1 Визначення набору функцій, що реалізує ...
...бажаючи виразити абсурд, Кафка застосовує логіку». Ф. Кафка у своїй новелі «Перевтілення» показав, що реальний світ, який здається людям цілком нормальним, насправді жорстокий і жахливий....пояснень, він втратив мету й логіку духовної еволюції. Такий світ приречений на загибель, бо в ньому гине людина. Список використаної літератури
...бажаючи виразити абсурд, Кафка застосовує логіку». Ф. Кафка у своїй новелі «Перевтілення» показав, що реальний світ, який здається людям цілком нормальним, насправді жорстокий і жахливий....пояснень, він втратив мету й логіку духовної еволюції. Такий світ приречений на загибель, бо в ньому гине людина. Список використаної літератури
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.