Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 71 за запитом Лінгвістичний

ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ НОРМ В ТЕОРІЇ ЛІНГВІСТИКИ…………………………………………………….. 5 1.1. Аналітичний огляд літератури за темою дослідження ………........ 5 1.2. Ознаки літературної норми…………………………………………. 10 1.3. Типологія лінгвістичних норм та виділення критеріїв літературної ...
Вступ Теоретичний аспект поняття лінгвістичної ввічливості 1.1. Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2. Непрямі ілокуції 1.2.1.... Поняття лінгвістичної ввічливості 1.4. Концепція "лиця" та типи ввічливості 1.5. Етикетні максими як спосіб реалізації принципу ввічливості 1.5.1.
Лінгвістичні параметри сленгу 1.1. Мовні особливості сленгу. Сленг і діалект 1.2. Відмінності між сленгом і літературною мовою РОЗДІЛ 2.... Говорячи про лінгвістичну специфіку сленгу, слід наголосити на таких моментах: Список використаної літератури
ТЕОРЕТИЧІНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ СКОРОЧЕНЬ 1.1. Сутність та дефініції поняття "скорочення"………………………. 1.2. Підходи до визначення лінгвістичного статусу скорочень………. 1.3.
... Вступ Теоретичний аспект поняття лінгвістичної ввічливості 1.1. Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2. Непрямі ілокуції 1.2.1.... Поняття лінгвістичної ввічливості 1.4. Концепція "лиця" та типи ввічливості 1.5. Етикетні максими як спосіб реалізації принципу ввічливості 1.5.1.
1 Give the definition of Linguistics and tell about the conditions of its origin as a science 2 How ...
1 What is semantics? 2 Compare the meaning in descriptive linguistic and the meaning in European philosophical orientation 3 ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОГЛЯДУ СТИЛІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 1....
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ Е.ДІКІНСОН ТА У.
33 Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання грамоти ..33 Читання і письмо — основні складові навчання грамоти ....33 Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв’...235 Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки і словотвору в початковій школі ..238 Пропедевтика словотворчої роботи в 1—2 класах ...
Поняття «усне мовлення» в лінгвістичній літературі .....344 СКАЛКІН В.Л. Особливості діалогічного мовлення.....345 ВИНОГРАДОВА Н.Ф. Види дитячих розповідей про природу . .348 ФЛЬОРІНАЄ.О.... Лінгвістичні ігри як засіб діагностування рівня сформованості граматично правильного мовлення у дошкільників .446 КРУТІЙ К.Л.
Концептосфера: лінгвістичний Вимір 1.1. Структура мовної картини світу 1.2. Слово, поняття, концепт 1.3. Концепт і символ Розділ 2....концепту AUTHORTY / ВЛАДА шляхом політико лінгвістичного аналізу на базі матеріалів засобів масової інформації Висновки Мета курсової роботи досягнута, було проаналізовано лінгвістичне наповнення засобів вербалізації концептів в ...
...концепту AUTHORTY / ВЛАДА шляхом політико лінгвістичного аналізу на базі матеріалів засобів масової інформації Висновки уривок Мета курсової роботи досягнута, було проаналізовано лінгвістичне наповнення засобів вербалізації концептів в ...
...концепту AUTHORTY / ВЛАДА шляхом політико лінгвістичного аналізу на базі матеріалів засобів масової інформації Висновки Мета курсової роботи досягнута, було проаналізовано лінгвістичне наповнення засобів вербалізації концептів в ...
...як відображення історичних змін та лінгвістичної ситуації Великої Британії 18 2.2. Мовні та позамовні аспекти соціальних та історико еволюційних процесів становлення комунікативної поведінки у ранньому ... Історико культурні та лінгвістичні основи впливу іншомовних запозичень на розвиток комунікативної поведінки англійців в XI – XV ст. 46 3.1.
...висновки: На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки зростає увага до дослідження непрямих мовленнєвих актів. Непрямі мовленнєві акти, на думку дослідників, у літературному художньому творі представляє собою ...фактичної чи мислимої) персонажа шляхом лінгвістичної та екстралінгвістичної контамінації суб’єктивно авторських планів шляхом включення в авторську мовленнєву фактуру трансформованої прямої мови персонажів в її різному ...
Лінгвістична природа непрямого Мовлення в англійській мові 1.1. Невласне пряма мова 1.2. Подібність та відмінність стилістичних прийомів прямої та ...висновки: На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки зростає увага до дослідження непрямих мовленнєвих актів. Список літератури
Лінгвістичні та психологічні особливості формування іншомовної лексичної компетенції 1.1. Лінгвістичні особливості навчання лексичного матеріалу 1.2.
Текст як лінгвістична одиниця 1.3. Лінгвістика тексту Розділ 2. Застосування функціональної лінгвістики в теорії перекладу 2.1. Функціоналізм у лінгвістиці 2.2.... Завдання лінгвістичної теорії перекладу 2.4. Адекватність і точність перекладу Висновок Список використаної літератури
Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення 1.1.3. Класифікація діалогів 1.2. Мета і зміст навчання діалогічного мовлення у старших класах шкіл ...учнів старших класів, психологічні та лінгвістичні особливості діалогічного мовлення; визначені вимоги до вправ з формування навичок та вмінь діалогічного мовлення та обґрунтовані критерії розробки комплексу вправ.
...2.6 Рішення 2.3 Лінгвістичний аналіз розпорядчих документів Запорізького механічного заводу 2.3.1 Особливості використання дієслова 2.3.2 Використання типових мовних зворотів Розділ ...язку з цим було проведено лінгвістичний аналіз розпорядчих документів підприємства. Дослідження стану використання сучасних технологій на підприємстві, дозволило визначити, які засоби організаційної техніки має та використовує ...
Лінгвістичний аналіз договорів з господарської діяльності, які функціонують на гіоц кмда Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення документування господарсько договірної діяльності на ... У ході лінгвістичного аналізу господарської документації, яка функціонує на ГІОЦ КМДА було з’ясовано, що за рахунок синтаксису досягається загальна грамотність документа, яка ...
Лінгвістичний аналіз документів відділу 4.3. Характер руху документів в установі Висновки Список використаної літератури Підсумовуючи свою дипломну роботу про організацію ... Вивчала структуру та лінгвістичні особливості вищеназваних документів, аналізувала інформацію, яку передають ці документи, ознайомилась з архівом та правилами зберігання в ньому різних типів документів.
Лінгвістичний аналіз документів відділу 4.3. Характер руху документів в установі Висновки Список використаної літератури Підсумовуючи свою дипломну роботу про організацію ... Вивчала структуру та лінгвістичні особливості вищеназваних документів, аналізувала інформацію, яку передають ці документи, ознайомилась з архівом та правилами зберігання в ньому різних типів документів.
Лінгвістичний аналіз установчих документів 3.1. Лексичні особливості установчих документів 3.1.1. Термінологічна лексика 3.1.2.... У третій частині автор розглядає лінгвістичні особливості конкретних документів, а саме, статутів відкритого акціонерного товариства "Черкаський асфальтобетонний завод" та агрофірми "Базис" і аналізує один статут стосовно ...
...інших мов та способи їх лінгвістичної інтерпретації порівнюють, зіставляють з фактами української мови, а отже, вони можуть становити значний інтерес як у практичному, так і в ...її статус; 2) систематизувати наявну лінгвістичну термінологію, що стосується аналізованого фрагмента мовної системи; 3) простежитити лексико семантичний розвиток зазначених номінацій в історичному аспекті; 4) проаналізувати особливості ...
...процесі міжпредметних зв’язків; – виявити лінгвістичні, психолого педагогічні і методичні умови, визначити принципи та прийоми розвитку звязного мовлення на міжпредметній основі; –розробити теоретичну модель системи розвитку ...використано такі методи дослідження: вивчення лінгвістичної, психолого педагогічної і методичної літератури, теоретичне осмислення передового досвіду роботи вчителів; аналіз шкільних програм, підручників і навчальних посібників; аналіз письмових ...
Теоретичні аспекти лінгвістичного дослідження присудка 1.1. Присудок як головний член речення 1.2. Типи присудка. Основна характеристика Розділ 2. Типи присудків.
ТЕОРЕТИКО ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИРАЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО БАГАТСТВА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ 1.1. Стилістична фігура як важливий засіб увиразнення синтаксичної будови поетичного твору 1.2.
Переклад скорочень як об'єкт лінгвістичного дослідження 1.1. Скорочення і проблема зв'язку звучання і значення 1.2. Словотворчі моделі англійських абревіатур і скорочень 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЛОВОТВОРУ ЯК ЛІНГВІСТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...................................................………….…7 1.1. Поняття про словотвір та його основні питання………………………….7 1.2. Словотворча модель……………………………………………………..……9 1.3.
Cловотвір як лінгвістична дисципліна і предмет її досліджень. 1.1 Поняття про словотвір та його основні питання 1.2 Деривація як спосіб словотвору ...
Лінгвістичні засади дослідження....................................................9 1.1. Основні типи лексичних значень.............................................................9 1.2. Прямі й переносні, первинні та вторинні значення слів......................
Інші представники лінгвістичного натуралізму. 3. Психологічний напрямок. 4. Олександр Потебня – відомий представник психологічного напрямку. Висновок Список використаної літератури
Лінгвістичні основи фразеологічної стилістики..............................5 1.2. Стилістична диференціація фразеологічних одиниць.....................7 Розділ 2. Семантико стилістична характеристика фразеологізмів на позначення діяльності ...
Білінгвізм і полілінгвізм: лінгвістичний, психологічний і педагогічний аспекти вивчення Висновок Література
...НАРОДНА ПІСНЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………………. 6 1.1. Вивчення українських народних пісень у сучасному мовознавстві ………………………………………………………………. 6 1.2. Аналіз народнопісенного слова у дериваційному аспекті ……..
Фразеологізм як лінгвістична одиниця 6 1.2. Класифікації фразеологізмів 11 1.3. Коротка характеристики процесу формування української фразеології 15 РОЗДІЛ 2.
Гумористичний текст як об’єкт лінгвістичного аналізу 6 1.2. Засоби мовного втілення гумору 10 1.3. Лінгвоструктурні особливості британського гумору 15 Висновки за розділом 1 ...
Лінгвістичні підходи до вивчення неологізмів. 6 1.2 Класифікація та способи творення неологізмів у сучасній англійській мові.
Особливості засвоєння лінгвістичної теорії про найважливіші ознаки частин мови на основі орфографічних правил Розділ 2. Методика засвоєння знань з орфографії та морфології при ...
Особливості засвоєння лінгвістичної теорії про найважливіші ознаки частин мови на основі орфографічних правил Розділ 2. Методика засвоєння знань з орфографії та морфології при ...
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦІЛОГО 2.1. Інформаційна насиченість та інформативність тексту 2.2. Засади філологічного аналізу художнього тексту як ...
...простір» у філософському, концептуальному та лінгвістичному аспектах 9 1.2. Польовий підхід до вивчення лексики в системі англійської мови 18 1.2.1.
...емоційний», «експресивний» та «експресивність» у лінгвістичній літературі 1.2. Емоційно експресивна лексика та її функції 1.3. Класифікація емоційно експресивної лексики РОЗДІЛ ІІ.
...КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ РОЗДІЛ 2 ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛФАВІТУ ДЕВАНАГАРІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ЙОГО СИМВОЛІЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ 2.1 Загальна характеристика алфавіту деванагарі. 1.2.
Лінгвістична природа сакральної лексики 9 РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 14 2.1.
Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття інформації на слух 1.3. Застосування аудіо записів на різних етапах навчання РОЗДІЛ 2.
Розвиток у молодших школярів лінгвістичних уявлень про текст 1.3. Методичні засади вивчення елементів тексту на уроках української мови Розділ 2.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.