Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2826 за запитом МЕХАНІЗМУ

Сутність господарського механізму як економічної категорії, його функції 1.2. Основні елементи господарського механізму Розділ II. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НА ОСНОВІ ДІЇ ОБ’...
Особливості механізму правового регулювання 2.1. Особливі риси механізму правового регулювання 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 2.3.
Особливості механізму правового регулювання 2.1. Особливі риси механізму правового регулювання 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 2.3.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВИ 1.1. Поняття механізму реалізації конституції та його структура. 1.2. Вищі органи держави – ключові учасники механізму ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення і оцінка організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства 1.3.
Поняття та сутність ринкового механізму 1.2. Поняття та сутність ринкового механізму Розділ 2. Функціонування ринкового механізму та його основні елементи 2.1.
Теоретичні основи механізму держави………………………………….6 1.1. Поняття та ознаки механізму держави………………………………….……..6 1.2. Сучасні підходи до розуміння поняття механізму держави……………….
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ……………..…..6 1.1. Поняття та ознаки механізму держави………………………………….……..6 1.2. Ретроспективні та сучасні підходи до розуміння поняття механізму ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА…………………...7 1.1. Теоретичні аспекти побудови фінансового механізму підприємства..7 1.2. Складові фінансового механізму підприємства та їх характеристика…………………………………............................................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Значення малого підприємництва в економіці країни 1.2. Сутність і принципи формування господарського механізму підприємства 1.3.
Предметом дослідження є механізм управління підприємством. Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату ... Сучасні теоретичні основи механізму управлінської діяльності на підприємстві 1.1 Поняття та сутність управлінської діяльності, її цілі, функції, завдання 1.2 Механізм управління підприємством ...
Загальні аспекти механізму адміністративно правового регулювання……………………………………………………………………...4 1.1. Детермінація адміністративно – правового регулювання…………….....4 1.2. Сутність адміністративно – правового регулювання……………………7 1.3. Поняття і елементи механізму адміністративно правового регулювання……………………………………………………………..……….
Поняття механізму держави, його ознаки…………………………………..6 1.2. Історія розвитку механізму держави………………………………………7 1.3. Місце державних підприємств і установ в механізмі ...
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2.1. Риси і механізм правового регулювання 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 2.3.
Аналіз механізмів р егулювання банківської діяльності в Україні 2.1. Аналіз законодавства України, яке регулює банківську діяльність 2.2. Аналіз нормативно правової бази НБУ та механізмів регулювання з питань: монетарної; валютної; ...
Механізм функціонування ринку і його закони 1.1. Сутність, функції і типи ринків 1.2. Структура ринку та механізм його саморегулювання 1.3.
Механізм функціонування ринку і його закони 1.1. Сутність, функції і типи ринків 1.2. Структура ринку та механізм його саморегулювання 1.3.
Поняття механізму держави 1.2. Структура механізму держави, її елементи 1.3. Місце державного апарату у механізмі держави Розділ ІІ.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ……………………………………………………………………… 7 1.1. Функції торговельного менеджменту: зміст та проблеми реалізації в ...забезпечення та методи управління в механізмі торговельного менеджменту………………………………………………… 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛІТА ХОЛДИНГ»……………………………………………………………………. 30 2.1.
Теоретичні основи фінансового моніторингу механізму реалізації кредитних відносин з клієнтами 1.1. Зміст, мета, види кредитного моніторингу 1.2. Банківський моніторинг забезпечення кредиту 1.3.... Фінансовий моніторинг механізму реалізації кредитних відносин з клієнтами у ЧФ КБ «Приватбанк» 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Аналіз формування та використання ...
Теоретичні основи механізму фінансового моніторингу банку в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків 1.1 Сутність та особливості функціонування міжнародних розрахунків та кореспондентських ... Аналіз механізму фінансового моніторингу ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків 2.1.
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІйНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………7 1.1. Поняття «суб’єкт господарювання» в праві Європейського Союзу………..7 1.2. Поняття та ознаки інституційного механізму захисту прав суб’єктів господарювання ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Власний капітал підприємства, його функції та складові 1.2 Механізм використання власного капіталу 1.3 Методи аналізу власного капіталу підприємства РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ «...
Механізм правового регулювання………………………………19 2.1. Поняття механізму правового регулювання…………………….……19 2.2. Складові елементи механізму правового регулювання……………...22 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму розвитку підприємства 1.1 Характеристика економічного механізму підприємства 1.2 Планування діяльності підприємства – як передумова його розвитку 1.3 Організаційно ...
Аналіз внутрішнього економічного механізму на ВАТ «Черкасихліб» 1.1 Виробничо організаційна структуризація підприємства 1.2 Аналіз виробничої діяльності підприємства 1.3 Мотиваційний механізм стимулювання праці 1.4 Механізм ...
ВСТУП 1. Сутність ринкової ціни капіталу 2. Чинники, що впливають на механізми реалізації ринкової ціни капіталу та ...
Становлення та особливості механізму держави в різні історичні епохи 2. Структура та особливості елементів механізму держави 3. Принципи організації і функціонування механізму держави ВИСНОВКИ ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність, елементи і значення основного капіталу в роботі промислового підприємства 1.2.... ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВАТ «КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» 3.1. Напрямки вдосконалення механізму відтворення основного капіталу ВАТ «...
Використання природних ресурсів: організаційно правовий механізм 1.1. Принципи права користування природними ресурсами 1.2. Управління в галузі використання природних ресурсів 1.3. Юридична відповідальність Розділ 2. Організаційно правовий механізм використання певних видів природних ресурсів ...
Механізми розвитку підприємництва на Україні……………………....14 Розділ ІІІ. Проблеми та стимули розвитку підприємництва на Україні…............19 Висновки список використаної літератури…………………………………………30 ...роботи є: дослідження стимулів та механізмів піприємницької діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідно сформулювати наступні завдання: 1) розкрити поняття та сутність підприємницької діяльності; 2) дослідити механізми ...
...1.1 Поняття і значення механізму держави…………………………………….6 1.2 Принципи організації і діяльності механізму держави……………………9 РОЗДІЛ I I. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ……………….
Суть фінансового механізму 3. Призначення і роль фінансового механізму 4. Взаємозвязок елементів фінансового механізму. Висновки та пропозиції
Механізм визначення банкрутства підприємства..............................................14 2.1. Механізм дослідження фінансово господарської діяльності підприємства.14 2.2.
Економічний механізм здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств................................................................................................................15 2.1. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.......................15 2.2. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.............19 2.3. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.......
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ 1.1. Поняття механізму держави, його елементи 1.2. Характеристика державного апарату та інституту держави 1.3.
Коли йдеться про психологічні механізми впливу, мається на увазі, що один суб’єкт психічної активності своїми діями може викликати потрібну йому психічну (душевно духовну) активність ... Основними психологічними механізмами впливу людини на людину є переконування, навіювання, приклад і наслідування, санкціонування та маніпулювання.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму фінансової стабілізації підприємств при загрозі банкрутства 1.1. Суть та правові основи банкрутства 1.2 Основні причини виникнення банкрутства 1....дії підприємства Розділ 2 Дослідження механізму стабілізації Черкаського державного заводу хімічних реактивів 2.1 Організаційно економічна характеристика ЧДЗХР 2.2 Оцінка прогнозування можливого банкрутства ЧДЗХР Розділ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних відносин 1.4 Аналіз відносин власності у змішаній економічній системі Розділ 2 Аналіз <...
...місце державного регулювання у господарському механізмі. 1.1.Сутність, типи та рівні державного планування. 1.2.Прогнозування економічних процесів. 1.3.Організаційна структура управління ринковою економікою....забезпечення державного регулювання у господарському механізмі Список використаної літератури
ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ…………….13 3. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ………………………………………………………………….
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Страхування сутність, ознаки , класіфікація 1.2 Механізм управління страховими компаніями 1.3 Методологія розрахунку страхового тарифу РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ «AXA Страхування» 2.1 ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Страхування сутність, ознаки , класіфікація 1.2 Механізм управління страховими компаніями 1.3 Методологія роз...
Механізм управління державним боргом 2.1. Принципи управління державним боргом 2.2. Етапи управління державним боргом 2.3....обґрунтовані концептуальні засади щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах перехідної економіки України. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1.
Механізм управління державним боргом 2.1. Принципи управління державним боргом 2.2. Етапи управління державним боргом 2.3....обґрунтовані концептуальні засади щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах перехідної економіки України. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1.
Механізм управління державним боргом 2.1. Принципи управління державним боргом 2.2. Етапи управління державним боргом 2.3....обґрунтовані концептуальні засади щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах перехідної економіки України. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1.
Механізм управління державним боргом 2.1. Принципи управління державним боргом 2.2. Етапи управління державним боргом 2.3....обґрунтовані концептуальні засади щодо вдосконалення механізму його управління та обслуговування в умовах перехідної економіки України. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1.
Комплексна оцінка ефективності організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства 4. Шляхи покращення механізму управління витратами шляхом впровадження елементів управлінського обліку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз ...
...власності на іпотечні активи та механізм його реалізації ІІІ. Висновок Список використаний джерел Вступ Останнім часом пошук постійних джерел дешевих довгострокових фінансових ресурсів та нових способів ...власності на іпотечні активи та механізм реалізації останнього. Основна частина 1. Поняття сек’юритизації Сек'юритизація іпотечних активів — це фінансова інновація ХХ ст.
Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення Описати механізм утворення слідів ніг, доріжка слідів та методи їх виявлення і фіксації (...
МЕХАНІЗМ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 2.1 Характеристика основних елементів податку на прибуток підприємств. 2.2 Механізм сплати податку на прибуток підприємств, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.