Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 175 за запитом Макроекономічні

Історія виникнення класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.1. Зародження класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.2. Представник класичної теорії Адам Сміт Розділ 2.
Макроекономічне регулювання в умовах ринку 1.1. Зміст макроекономісного регулювання 1.2. Методи здійснення макроекономічного регулювання 1.3.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ……………………..36 3.1. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання ……. 36 3.2. Взаємозв’язок податкової політики і основних макроекономічних ...
Макроекономічна політика за плаваючого валютного курсу 1.4. Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу 1.5.
Характеристика основних макроекономічних показників СНР....................11 Розділ 2. Аналіз показників СНР в Україні............................................................19 2.1. Методи дослідження макроекономічних показників розвитку національного господарства України................................................................................................
Сутність макроекономічної політики стабілізації 2. Перспективи макроекономічної стабілізації в Україні на сучасному етапі Висновок Список літератури Оцінки, які виникають в економічній тенденції ...
Вступ Розділ 1 Сутність основних макроекономічних показників 1.1 Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення 1.2 Обчислення валового національного та валового наявного доходу 1.... Вступ Розділ 1 Сутність основних макроекономічних показників 1.1 Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення 1.2 Обчислення валового національного та валового наявного доходу 1.3 Обчислення номінального та реального валового національного доходу 1.4 Розрахунок цінових...
Моделі макроекономічної політики та проблеми їх вибору 1.1. Фіскальна політика з точки зору кейнсіанської теорії 1.2.... Проблеми здійснення макроекономічної політики в Україні 2.1. Вирішення проблеми дефіциту бюджету України 2.2. Проблеми формування монетарної політики на державному рівні 2....
Теоретичні основи макроекономічної політики у відкритій економіці 1.1 Сутність торговельної політики 1.2 Функція чистого експорту 1.3 Вплив чистого експорту на ... Практичні аспекти макроекономічної політики у відкритій економіці Розділ 3. Аналіз показників зовнішньої торгівлі україни 3.1 Загальні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України 3.2 ...
Зміст та інфляційна форма прояву макроекономічної нестабільності 4 1.1. Загальна характеристика і властивості макроекономічної рівноваги як сфери реалізації інфляції 4 1.2.
...яку роль воно відіграє в макроекономічному кругообігу. Мета дослідження:  Визначити місце і роль житлово комунального господарства в макроекономічному кругообігу.  Визначити наскільки продуктивною є житлово комунальна сфера.
1. Проекти, їх класифікація 2. Методи розрахунку поточних витрат 3. Сутність розрахунків впливу ефекту окремих розробок на макроекономічні показники Список використаної літератури
Вступ 1. Макроекономічні погляди Джорджа Сороса 1.1 Теорія рівноваги 1.2 Рефлексивність на фондовому ринку ...
Вступ 1. Загальна характеристика макроекономічних показників 2. Рівень ВВП Німеччини 3. Кількість, рівень кваліфікації трудових ресурсів та рівень ...
Вступ Розділ 1. Макроекономічна нестабільність: циклічність як форма економічного розвитку 1.1. Історія циклічних коливань, основні концепції виникнення ...
Вступ…………………………………………………………………………………….3 Розділ 1.Макроекономічні основи побудови та аналізу платіжного балансу…………………………………………………………………………….….....6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК НОРМАТИВНА БАЗА МАКОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА 1.1.... Основні макроекономічні показники РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП 2.1.Методи доходів та витрат 2.2.Практичне завдання РОЗДІЛ 3 РОЛЬ СНР ...
Зміст Вступ Розділ I Аналіз основних макроекономічних показників 1.1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) 1.2.
ВСТУП Розділ І. Теоретичні основи проблеми досягнення повної зайнятості 1.1 Поняття повної та ефективної зайнятост 1.2 Кейнсіанські ...повної зайнятості 1.3 Фактори макроекономічного розвитку Розділ ІІ. Аналіз рівня зайнятості та безробіття в українській економіці 2.1 Аналіз зайнятості в Україні 2.2 Аналіз ...
Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти грошово кредитної політики 1.1 Мета і види грошово кредитної політики 1.2 Інструменти ...наслідків для пропозиції грошей і макроекономічної рівноваги Розділ ІІ. Аналіз ефективності здійснення грошово кредитної політики Національним банком України 2.1 Аналіз обсягу грошової маси за 2000 ...
Вступ 1. Поняття валютного курсу та валютного ринку 2. Особливості формування попиту та пропозиції на ...
1. Основні показники (індикатори) Великобританії 2. Рейтингові позиції Великобританії у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на ...
Вступ 1. Поняття валютного курсу та валютного ринку 2. Особливості формування попиту та пропозиції на ...
На тлі кризових явищ (які сколихнули провідні країни світу та зумовили необхідність перегляду структури видатків ...
Вступ 1. Валютна політика і її значення 2. Сутність і значення валютного режиму Висновки Список використаної літератури ...
ВСТУП…………………………………...…………………………………….…..3 РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ, ЕТАПИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ…………………………..……………………….…4 1.1.
Вступ 1. Суть зовнішньоекономічної політики, її складові 2. Зовнішня політика розвинутих країн Висновок Список використаної літератури Розглянуті вище моделі ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 4 1.1. Сутність податкової системи 4 1.2.
Інвестиції дуже важливі для розвитку економіки. Їх рівень значною мірою визначає обсяг національного доходу.
Вступ 1. Сутність валютного ринку України та основні операції, які на ньому здійснюються 2.
Викладена інформація що таке податки та податкова система, проаналізовано склад податкової системи в найрозвиненіших країнах світу і розкрито проблеми ...
Введение Раздел 1. Норма накопления Раздел 2. Накопление и государственная налоговая инспекция 2.1. Формы денежного накопления 2.2.
Введени Раздел 1. Норма накопления Раздел 2. Накопление и государственная налоговая инспекция 2.1. Формы денежного накопления 2.2.
Макроекономічна сутність бюджету, джерела його утворення та структура ………………………………………………………………..… 6 1.2. Економічна нестабільність, бюджетний дефіцит і державний борг …. 9 2....економіки, розпочались на тлі глибоких макроекономічних диспропорцій та їх прояв, тою чи іншою мірою, посилився через становлення перехідного типу організації суспільства.
Основні макроекономічні показники Визначте реальний ВНП за таких умов: Рік 1947 1967 1978 2003 Номінальний ВНП, ум. од.... Макроекономічна рівновага в кейнсіанській моделі. Мультиплікатор. Функція споживання в економіці закритого типу має вигляд: С = 0,8 ЧНП + 100.
Сукупний попит, сукупна пропозиція, макроекономічна рівновага. В таблиці наведені дані щодо сукупного попиту ІЦ 160 140 120 100 80 ВНПР 10 60 100 140 180 Якщо макроекономічна рівновага досягається на кейнсіанському відрізку ...
...прозорості Уряду, національного консенсусу щодо макроекономічної, фінансової та бюджетної політики держави. 7. Президент України як суб’єкт механізму формування та реалізації бюджетної політики наділений значними бюджетними ...бюджетної політики ключовий чинник загальної макроекономічної стійкості. Державний бюджет повинен стати надійним фінансовим фундаментом сильної демократичної держави. br />br /> Список використаних джерел br />br /> Нормативно правові ...
Аналіз ВВП відносіть до: макроекономічного аналізу; галузеваго аналізу; регіонального аналізу; жодний варіант невірний 62. Аналіз ВВП відносіть до: макроекономічного аналізу; галузеваго аналізу; регіонального аналізу; вірні ...
Предмет і основні проблеми макроекономічної політики 2. Безробіття, його суть, рівень безробіття, закон Оукена 3. Рівновага національного виробництва в кейнсіанській моделі «Сукупні витрати – національний дохід» ...доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги. 7.1.2 Розрахувати мультиплікатор інвестицій. 7.1.3 Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, ...
Значення макроекономічного планування 1.1 Сутність та види макроекономічного планування 1.2. Методика макроекономічного планування 2. Регулювання ринку праці 2.1 Діюча ...
Сутність макроекономічної стабілізації 5 1.2. Складові макроекономічної стабілізації та її моделі 6 1.3. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового ...
...та економічна система як складові макроекономічного дослідження 3. Становлення та розвиток макроекономіки як науки 3.1 Предмет, методи та сфери дослідження макроекономіки 3.2 Функції макроекономіки ...як науки 3.3 Методи макроекономічного наукового дослідження національної економіки 3.4. Сутність та наукове значення макроекономічних показників 4. Філософія макроекономіки та дискусії щодо перспектив її ...
Макроекономічна політика та прогноз макроіндикаторів розвитку економіки України Висновки та пропозиції Найважливішою задачею макроекономічної політики держави в середньо та довгостроковій перспективі ...
Макроекономічні особливості державних закупівель в Україні 1.3. Сучасні проблеми правового регулювання у сфері державних закупівель РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ...
...Динаміка валового внутрішнього продукту — основного макроекономічного показника, що характеризує економічний розвиток країни, починаючи від 2000 року є позитивною. Але незважаючи на це, макроекономічна ситуація в Україні впродовж 2005 ...
...Список використаної літератури Розглянувши основні макроекономічні показники ВНП та ВВП, можна зробити висновок про те, що вони відіграють важливу роль у визначенні економічного здоров’я суспільства.... Створені сьогодні макроекономічні показники, які включають усі ці складові або категорії, що впливають на економічний добробут, не тільки ЧНП, але й показник випуску ...
...Тести Тест №2 Об'єктом макроекономічного аналізу виступає: a) Економічний закон b) Економічний процес c) Економічна система d) Економічні відношення Тест №8 Економічні системи різняться: a) ...ресурсів Тест №26 Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують: a) Агреговані величини. b) Ймовірні величини. c) Порівняльні величини. d) Відносні величини. Тест № 27 Який сектор не належить ...
...доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги. 7.1.2 Розрахувати мультиплікатор інвестицій. 7.1.3 Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.