Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 105 за запитом Математика

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ........................6 1.1. Педагогічні дослідження щодо предмету і завдання методики початкового навчання математики..........6 1.2.
...методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями 1.1. Особливості формування і розвитку інтересу до математика на позакласних заняттях 1.2.
...методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями 1.1. Особливості формування і розвитку інтересу до математика на позакласних заняттях 1.2.
...творчої особистості учня на уроках математики 1.1. Методика формування творчої особистості учня на уроках математики 1.2. Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших школярів ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ 1.1. Погляди вчених на методику викладання математики 1.2. Аналіз педагогічних технологій навчання математики в першому класі ...
...із головних вимог до уроку математики 1.1. Методика формування творчої особистості учня на уроках математики 1.2. Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших школярів ...
...із головних вимог до уроку математики 1.1. Методика формування творчої особистості учня на уроках математики 1.2. Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших школярів ...
ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1....прийоми та рівні проблемного навчання математики в початкових класах Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ … 2.1.
...основи проблемного підходу до вивчення математики 1.1. Проблемний виклад як метод навчання математики 1.2. Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів на уроках математики ...
...РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО МАТЕМАТИКИ 1.1. Пізнавальний інтерес як психолого педагогічна проблема 1.2. Погляди ввчених на проблему розвитку пізнавального інтересу до математики у дітей дошкільного віку Розділ ...
...і завдання методики початкового навчання математики..........................11 2.2. Сучасні підручники та програми з математики для учнів 1 класу………. 15 2.3.
...методів підготовки вчителя до уроку математики 1.1. Роль самостійної роботи на уроках математики 1.2. Використання елементів гри на уроках математики 1.3.
...та використання бесіди на уроках математики у початковій школі 1.1 Сутність і структура методу навчання 1.2. Дидактичні особливості словесних методів навчання 1.3. Методика використання бесіди на уроках математики в початкових класах 1.4.
Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1. Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2. Індивідуалізація навчання математики на уроці 1.3.
Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1. Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2. Індивідуалізація навчання математики на уроці 1.3.
...ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 5 1.1. Значення позакласних занять у розвитку математичних здібностей учнів молодших класів 5 1.... Особливості організації позакласної роботи з математики 8 РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У ПОЧАТКОВИЙ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 13 2.1 Основи методики ...
...ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ 2.1. Деякі педагогічні особливості навчання математиці в 5 6 класах 46 2.2. Комп'ютерна підтримка уроків математики як ...
УРОК МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ЙОГО СТРУКТУРІ 1.1. Урок математики як основна форма організації навчальної ...
...учнів 1.3 Зміст уроків математики як основа добору методів і прийомів стимулюючої активності учнів молодших класів Висновки до І розділу Розділ ІІ....уроках активності учнів на уроках математики 2.1 Наявний рівень сформованості, творчої активності в учнів експериментальної групи 2.2 Результати експериментальної частини Висновки до ІІ розділу ...
...ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 2.1. Структурний компонент і етапи проектної діяльності 2.2. Технологія реалізації проекту 2.3. Організація проектної діяльності молодших школярів 2.4. Проведення уроку математики за технологією проектної діяльності «Будуємо ...
САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ НИ ФОРМУЛ, НИ КАРТИНОК, ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ http://na 5 5.... ЗМІСТ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ (МАУП) 1.3 Завдання для самостійного розв'язання 1. Транспонувати матрицю A, якщо: a. ; b. ; c. . 2.
Тема 3 1. Написати рівняння площини "у відрізках на осях", що проходить через точку M та має нормальний ...
Тема 3 1. Транспонувати матрицю А, якщо: 2. Знайти 2А+3В, якщо: 3.
Задача №1: Знайти вказані границі, не використовуючи правило Лопіталя Задача №2: Знайти вказані ...
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) ...
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; ...
Завдання № 1 Дані наведені в таблиці: 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; ...
Завдання № 1 1. Виконати дії з матрицями: а) 3А + 2В; б) А * В; В * А; в) А * С 2.
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 А1 (1;1;...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 Завдання № 2 Вершини ...
Завдання № 1 За допомогою векторної алгебри знайти: Довжину ребра А1А2 Кут між ребрами А1А2 та А1А3 А1 ( 2;3;...
Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3 Завдання № 4 Завдання № 5 Завдання № 6 Література
Завдання 1 Обчислити похідні Завдання 2 Обчислити похідні Завдання 3 Дослідити числовий ряд на збіжність Завдання 4 Змінити порядок ...
Завдання №1 Задано координати вершин піраміди АВСД. Знайти: 1) Довжину ребра АВ; 2) Кут між ребрами АВ і АД; ...
Рівневе вивчення математики у старшій школі BR> §1. Характеристика рівнів навчання математики в старшій школіBR> §2. Характеристика теми «Функції, рівняння та нерівності» в ...
Історичний огляд методики викладання математики в працях видатних вчених 1.2. Завдання навчання математики в початкових класах 1.3. Зміст початкового курсу математики.
Розробка уроку з математики (4 клас) Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Задачі на рух В нашому дослідженні ми зробили спробу привернути увагу ...язання складного питання методики навчання математики молодших школярів – розв’язуванню задач на рух. Формування вміння розв’язувати складені задачі – одне із основних завдань вивчення шкільної математики.
Розробка уроку з математики (4 клас) Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Задачі на рух В нашому дослідженні ми зробили спробу привернути увагу ...язання складного питання методики навчання математики молодших школярів – розв’язуванню задач на рух. Формування вміння розв’язувати складені задачі – одне із основних завдань вивчення шкільної математики.
розділ математики ,який вивчає математичні моделі прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту інтересів c. розділ математики,який вивчає індивідуальні дії та поведінку ...
дискретної математики e. теорії ігор 8 Сприйняття це: Виберіть одну правильну відповідь a. одна з форм абстрактного мислення людини b....твердженні: "Я склав екзамен з математики на відмінно дякуючи акуратному відвідуванню занять, систематичній самостійній роботі над курсом, активній участі у семінарських і практичних заняттях".
...ли следующее умозаключение: «Все музыканты – математики, следует, некоторые математики – музыканты» …………… 6 3. Классифицируйте следующие слова как единичные, общие или пустые: «книга»; «белье»; «Эйфелева башня» …………. 7 4.
Історія виникнення математики……………………………………5 1.2. Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку.……………………………………………7 1.3.... Пальчикова гімнастика на заняттях математикою………………30 2.5. Математичні конкурси та дозвілля………………………………....31 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….….33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…35
Історія виникнення математики……………………………………5 1.2. Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку.……………………………………………7 1.3.... Пальчикова гімнастика на заняттях математикою………………30 2.5. Математичні конкурси та дозвілля………………………………....31 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….….33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…35
...діяльності дітей в процесі вивчення математики .................................................................................. 23 2.2. Формування мислительної діяльності школярів у процесі засвоєння граматичних понять .................................................................................... 36 2.3....діяльності учнів у процесі вивчення математики та української мови 47 РОЗДІЛ ІІІ. Корекційна програма формування мислительської діяльності у дітей молодшог...
Організація і методика занять з математики у родині .. 20 2.1. Організаційна робота з математики у родині …………. 20 2.2. Методики занять по розвитку математичних здібностей ...
Кушнаренко працювала вчителем математики в СШ №18. Наказом по районному відділу освіти вона була звільнена з посади і направлена вчителем математики в СШ №17 в тому ...
...всієї реальності (фізика, астрономія, хімія, математика) і науки про Землю (науки біологічні, геологічні і гуманітарні): a. В. Вернадський b. Ф. Бекон c. Гегель d.... математики c. біології d. астрономії Question 8 До якого типу ідолів, за Беконом, відносяться омани, що виникають внаслідок безумовного підпорядкування авторитету?
Математико статистична обробка даних. 80. Сутність первинної обробки отриманих даних. 81. Психологічне дослідження. Робота над літературними джерелами. 82. Експеримент і квазіексперимент.... Математико статистична обробка даних. 89. Використовування таблиць, графіків та малюнків у змісті матеріалів психологічного дослідження. 90. Способи представлення матеріалів дослідження.
...пишу контрольні та практичні з математики 20 50 грн
Пишу реферати, дипломні та курсові роботи, розв'язую контрольні завдання з інформатики та математики, історії та географії, виконую лабораторні роботи. Вартість робіт коливається від 50 грн до 500 грн. Половина роботи половина оплати.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.