Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-30 з 30 за запитом Методологія історії

Критерії періодизації економічної історії 3. Методологія курсу 4. Мета та завдання дисципліни. Основні джерела її вивчення ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Охарактеризуйте зв'язки економічної історії з іншими науками. 4. Основні критерії періодизації економічної іс¬торії та підходи. 5. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства....форми доданої вартості. Завдання №17 1. Характеристика методології маржиналізму та історія його виникнення. 2.
Методологія економічної теорї Розділ 3. Методичні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України Висновки Список використаних джерел
Методологія економічної теорї Розділ 3. Методичні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України Висновки Список використаних джерел
Вступ Розділ 1. Мікроекономіка як складова частина фундаментальної економічної науки 1.1. Історія виникнення та становлення мікроекономіки в системі ...
Вступ Розділ 1. Мікроекономіка як складова частина фундаментальної економічної науки 1.1. Історія виникнення та становлення мікроекономіки в системі ...
Огляд української історіографії (Державна школа: історія, політологія, право). К., 1996. Завальнюк В. Принцип історизму в право та державознавстві // Право України. – 1998. № 2. Заруба В.М....1993. Вип.30. 12. Кульчицький С.В. Проблеми періодизації вітчизняної історії // Історія України. 1998. № 36. 13.
Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології / В. К. Грищук. – Л. : Світ, 1992. – 167 с. 8. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон / Н. Д. Дурманов.
...і роль «економічної історії та історії економічних учень» у системі економічних знань. Розкрити зміст категорій і понять Абсолютна конкуренція Фритредерство Протекціонізм «Залізний закон заробітної плати» «...д) французького утопічного соціалізму; е) неокласичної економічної теорії. 3. У методології дослідження К.
Методологія науки фінансового права 3. Історія розвитку науки фінансового права 4. Завдання та актуальні проблеми науки фінансового права на сучасному етапі ...
Історія розвитку інформаційно пошукових систем РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ 3.1.
філософія – методологія наук Question 7 Яке джерело знань в схоластичній філософії вважалось головним критерієм істини? a. містична інтуїція b....функція d. методологічна функція ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question 1 Методологія наукового дослідження – це: a.
Методологія створення сильного бренду……………………………………16 1.3. Методи вимірювання вартості бренду та забезпечення його ...Війна брендів…………………………………………………………………..28 Висновки за першим розділом………………………………………………............55 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ХЛІБУ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ НА ...
Історія виникнення теорії маржиналізму; 2. Концепція маржиналізму; 3. Австрійська школа; 4. Кембриджська школа; ...Американська школа; 6. Лозаннська школа маржиналізму; 6. 1. Загальна характеристика; 6. 2. Методологія економічного аналізу Л. Вальраса; 6.
Методологія і методика бібліотекознавства. 4. Бібліотека як соціальний інститут, характеристика її соціальних функцій. 5. Типологія бібліотек. 6.... Історія книги. 1. Початок словянського книгодрукування. 2. Проблеми та перспективи розвитку книжкової справи в Україні на сучасному етапі. 3.
Історію розвитку ЗМІ досліджують М. Маклуен , Р. Юрєнєв, О. Нечай, І. Мащенко, Б. Потятиник , класифікації мас медіа надають В....суспільства» розкривається сутність засобів масової інформації, їх види та функції, історія становлення та розвитку різних видів ...
Історія виникнення гривні 1.3. Загальна характеристика банкнот і захисних елементів Розділ 2. Криміналістичне дослідження підробки гривень України 2.1. ...сучасних паперових грошових знаків 2.2. Способи підробки паперових грошей України 2.3. Проблеми захисту гривні від підробки Розділ 3. Методологія криміналістичного дослідження паперових грошей України ...
...предмету й методу психології в історії. Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”. Контрольні питання до заняття 4 1. Природа душі, за Аристотелем. 2....тілесноті у феноменології Гуссерля. Тема 4. Філософія як метатеорія та методологія психологічної науки. Заняття 7.
Використання методології суспільних наук 2.3. Порівняльна педагогіка в незалежній Україні РОЗДІЛ 3. Інформаційно суснільні зміни і тенденції розвитку освіти 3....програми РОЗДІЛ 5. Дошкільне виховання. Початкова школа 5.1. Елементи історії розвитку системи дошкільного виховання 5....
Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування підприємства. 92.Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів 93....та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Банківські операції 102.Історія становлення та розвитку банківської справи.
...зацікавленість ними власною культурою та історією. На цьому благодатному грунті, з 1999 року (час публікації монографії українського дослідника народних іграшок Олександра Найдена «Українська народна іграшка» ) ...іграшкою різних регіонів України. У ній використано здобутки сучасної археології, історії, фольклористики, етнології, культурології, та філософії ...
...уже на ранніх етапах людської історії. Найтиповішою причиною цього є насамперед протиставлення “ми — вони”. Відрізняючи представників свого племені від представників інших (чужих) племен, люди надавали ...зазначив, що їхнім найбільш загальним іменем було слов'яни (словёни). Методологія Нестора (пояснення імені народу за ...
: аспекти методології дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: Зб. Наук. Пр. – Львів: Львівський ДУВС. – Випуск 2. – 2009....7. – С.18 23. 15. Поліщук І. Інститут політичних партій: історія та сучасність // Персонал. – 2010. №1.
...виникли і розвинулись протягом всієї історії людської цивілізації. Воно утворене людьми з метою свідомої саморегуляції їх життєдіяльності й залежить від стану суспільства, його закономірностей і ...2000. – С. 552–559. 9.Гетьман П’ятковська І.А. Історія становлення проблеми співвідношення та взаємодії ...
Метод і методологія Загальної тдп 7. Загальні методи пізнання Загальної тдп 8. Філософські методи пізнання Загальної тдп 9....в Україні на сучасному етапі 37. Ознаки демократичного режиму. 38. Історія появи концепції правової держави. 39.
Методологія оцінки економічних ризиків підприємства 1.4. Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства РОЗДІЛ 2....більшим є рівень ризику (для тих контрагентів, з якими немає історії взаємовідносин, пропонується брати значення фактору № ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ...більшим є рівень ризику (для тих контрагентів, з якими немає історії взаємовідносин, пропонується брати значення фактору № ....
...язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не ...178 ст. 22. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Курс лекцій, ТАНГ, 2001.

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.