Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 464 за запитом Методологія

МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 22 2.1. Облік виробничих запасів підприємства 22 2.2. Особливості обліку товарів i тари 35 ... У розробку питань теорії й методології обліку і аналізу оборотних активів вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: Б.І. Адамов, Н.А. Басіна, С.Л.
філософія – методологія наук Question 7 Яке джерело знань в схоластичній філософії вважалось головним критерієм істини? a. містична інтуїція b. апріорні знання c....ДО ТЕМИ 7 Question 1 Методологія наукового дослідження – це: a. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності b.
Поняття та призначення методології юридичної науки………...11 2.1. Поняття методу і методології теорії держави і права………….11 2.2.
Функції загальнонаукової методології 2.Багаторівнева концепція сучасної методології Висновки Список використаної літератури
Поняття та склад методології юридичної науки……………..…20 3.1. Поняття методології та її складові…………………………………20 3.2. Метод – основна категорія методології……………………………22 3.3.
Методологія та методи наукового дослідження 2. Методологія дослідження 3. Методи і техніка дослідження 4. Методи, що застосовуються на емпіричному й теоретичному ...
Організація і методологія обліку та контролю витрат на автотранспортних підприємствах 1.1 Економічна характеристика послуг з автоперевезень та завдання їх обліку і контролю 1.2 Методологія обліку витрат та формування собівартості ...
1. Методологія кримінологічної науки 2. Методи, методика, науково прикладні процедури кримінологічних досліджень Література
Розділ 1. Історичні передумови виникнення, становлення та розвитку економічної теорї 1.1.... Методологія економічної теорї Розділ 3. Методичні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України Висновки Список використаних джерел
Вступ Розділ 1. Історичні передумови виникнення, становлення та розвитку економічної теорї 1.1.... Методологія економічної теорї Розділ 3. Методичні аспекти сучасних досліджень історії економічної думки України Висновки Список використаних джерел
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління необоротними активами підприємства 1.1. Сутність необоротних активів та їх значення ... Методологія оцінки та управління необоротними активами підприємства Розділ 2 Аналіз ефективності управління необоротними активами підприємства 2.1.
1. Предмет та методологія мікроекономіки Список використаної літератури
Питання 1 2 1. Гносеологія як розділ філософії. 2. Проблема пізнання у філософській традиції. 3.... Поняття методології. 2. Поняття методу. 3. Класифікація методів. 4. Характеристика наукових методів емпіричного дослідження, методів теоретичного дослідження, загальнологічних методів.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………….…………………...…………………...…..6 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 1.1.... Методологія науки фінансового права……………………………….………33 2.3. Система та функції науки фінансового права……………………….……….37 РОЗДІЛ 3.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………...…..4 Розділ 1. Становлення та розвиток науки фінансового права…………………….6 Розділ 2.... Методологія науки фінансового права……………….…………………..…..19 2.3. Система та функції науки фінансового права………………………………..23 Розділ 3. Фінансове право як навчальна дисципліна…………………………….
ВСТУП 1. Структура економічної безпеки підприємства 2. Система показників оцінки економічної безпеки за її функціональними ...
Вступ 1. Поняття інформаційного менеджменту (теоретичний аспект) 2. Суть документаційних процесів та їх різновиди ...
ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи менеджменту інформаційних систем……………………………………………………………………………….6 1.1.
ВСТУП 1. Віковий розвиток людини у вітчизняній психології 2. Діагностика вікового розвитку ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Вступ Розділ 1. Мікроекономіка як складова частина фундаментальної економічної науки 1.1. Історія виникнення та становлення мікроекономіки в системі ...
Вступ Розділ 1. Мікроекономіка як складова частина фундаментальної економічної науки 1.1. Історія виникнення та становлення мікроекономіки в системі ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Загальна характеристика ефективності державного управління……....6 1.1.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 9 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖНТНОГО ПЛАНУВАННЯ 9 1.1. Економічний зміст бюджетного планування 9 1....
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Сутність поняття «потенціал» і «конкуренція»,еволюція поглядів на конкуренцію……………………………………………………………………….4 2.
...Question 4 Філософська, або фундаментальна, методологія, є: a. вищим рівнем методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання b. сукупністю прийомів дослідження c.
Нормативна і дескриптивна функція методології. 7. Поняття рефлексії в науковому знанні.. 8. Категорії значення і значення в психології. 9. Які відмінності між поняттям методу і методології науки? 10.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28 2.1. Законодавчо нормативне забезпечення бухгалтерського обліку власного капіталу 28 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності власного ...
...складається із статистичної теорії, статистичної методології та зведених результатів статистичних досліджень. Статистична теорія являє собою загальне вчення про розміри суспільних явищ і статистичних показників, які їх ... Статистична методологія — це сукупність статистичних методів дослідження. Вона розробляє питання збирання зведень про розміри суспільних явищ, вивчення зв'язків між величинами та ...
...здійсненні бюджетних розрахунків, застосуванні єдиної методології прогнозування тенденцій і напрямів розвитку; — наукового обґрунтування планів, що передбачає реальність прогнози їх розрахунків, їхню економічну обґрунтованість, використання прогресивної методології, норм і нормативів, а також ...
Методологія вчення про загальний метод розслідування 2.1. Загальнонаукові пізнавальні прийоми в методології вчення про загальний метод розслідування злочинів 2.2.
Схематично відобразити різнорівневу методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно правових явищ. 2. Відобразити схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і ...ТДП; система курсу загальної ТДП; методологія загальної ТДП c. правова держава та громадянське суспільство; механізм держави; правова система України та європейського союзу Question 6 До сучасних ...
...обліку витрат виробництва 1.3 Методологія обліку витрат виробництва II Розділ Практичні аспекти обліку витрат виробництва на ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна” 2.1 Організаційно економічна характеристика ...і зміст витрат виробництва і методологію їх обліку. І з’ясували головне, що це ті витрати, які пов’язанні з випуском готової продукції.
Вплив галузевих особливостей на методологію та організацію обліку 1.4. Огляд літературних джерел з організації та методології обліку витрат і калькулювання собівартості Висновки до розділу ...
...літературних джерел з організації та методології управлінського обліку і ФВА витрат Висновки до розділу 1 Розділ 2. Методологія та організація управлінського обліку витрат 2.1.
Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 2.1. Організаційно економічна характеристика відкритого акціонерного товариства “Черкаське Хімволокно” 2.2....правова база з данного питання, методологія ведення бухгалтерського обліку в сучасних умовах в Україні, і особливості ведення податкового обліку витрат на виробництво.
Сформулюйте поняття методології? 2. Охарактеризуйте підстави методології? 3. Розкрийте принципи методології юридичних наук. 4. Яку класифікацію методів юридичних наук ви знаєте? 5.
Поняття та склад методології юридичної науки 3.1. Поняття методології та її складові 3.2. Метод – основна категорія методології 3.3.
Методологія корекції антиоксидантного статусу 3.2. Методологія корекції статусу харчування 3.3. Методологія корекції стресу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ...
...володіння ним Question 5 Наукова методологія – a. методи, які використовують не лише в конкретній науці, а й в інших галузях наукового знання b....соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології. a. С. Сигеле b. А. Бандура c. Л. Козер Question 5 Автор припущення: економічна організація, особливо власність, визначає організацію решти ...
...різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку товарних операцій та їх автоматизації. Питанням обліку, аналізу реалізації товарів в системі управління підприємством присвячені наукові праці вітчизняних та ...дослідження є процес організації і методології обліку, аналізу реалізації покупних товарів в ТОВ "Київоптторг". Методика та методологія дослідження. Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки ...
...вивчення реального стану та вдосконалення методології обліку та контролю кредиторської заборгованості ТОВ „Санікс”. Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких задач: дослідити економічну ... Предметом дослідження є організація та методологія обліку та контролю кредиторської заборгованості ТОВ „Санікс”. Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи ...
...вивчення реального стану та вдосконалення методології обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС». Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність вирішення ... Предметом дослідження є організація та методологія обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС». Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали ...
...яких напрямках відбувалася криза позитивістської методології у ХХ ст.? 2. Охарактеризуйте поняття «парадигма» у Т.Куна. 3. Які риси характеризують ситуацію наукової революції та «нормальної» науки?...Поппер критикує «натуралістичну методологію» науки? 12. Чим відрізнються у науці логічні правила від методологічних? 13. Як К.Поппер ставиться до принципу причинності? 14.
В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або методологія маржинального аналізу Визначення беззбиткового обсягу виробництва дозволяє також оцінювати рівень ...
В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або методологія маржинального аналізу Визначення беззбиткового обсягу виробництва дозволяє також оцінювати рівень ...
В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або методологія маржинального аналізу Визначення беззбиткового обсягу виробництва дозволяє також оцінювати рівень ...
В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або методологія маржинального аналізу Визначення беззбиткового обсягу виробництва дозволяє також оцінювати рівень ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.