Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 118 за запитом Мова та література українська

...проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.
...проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.
...компетентності учнів в процесі вивчення української мови та літератури Розділ II. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2.1.
...бібліографічний покажчик журнальних статей («Дивослово», «Українська мова та література в школі»), пов’язаних із вивченням різних розділів шкільного курсу мови (за останніх 5 років). 8.
Інтеграція як методичне явище та її можливості в початковій школі . 10 1.3. Використання інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в початковій школі...........
Українська мова духовне надбання нашого народу 1.1. Етапи розвитку та становлення української мови 1.2. Сутність рідної мови і її роль ...
...свого краю, збагнути роль рідної мови в утвердженні української державності дають змогу писемні документи, праці істориків, етнографів, громадських діячів та лінгвістів...., три східноднослов,янські народи та їхні мови. На противагу цьому вчені української діаспори дотримувались концепції М. Грушевського щодо витоків української народності безпосередньо з правослов,янського ...
Ефективність навчання української мови майбутніх вчителів початкової школи значно підвищиться, якщо використовувати такі способи інтеграції змісту освіти: інтегровані курси: інтегровані підручники; інтегровані ...досвіді. 3. Виділити та обґрунтувати способи інтеграції змісту навчання української мови. 4.
Визначення каламбуру та його класифікації 5 1.2. Характеристика каламбуру в англійській мові 8 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОГО КАЛАМБУРУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 11 2.1. Шляхи ...відповідного варіанту перекладу 11 2.2. Компенсаторний переклад каламбуру 14 2.3. Можливі неточності та помилки при перекладі каламбуру 17 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21
...теоретичних і експериментальних досліджень засобів та способів перекладу паремій 3.2. Аналіз способів перекладу англійських паремій 3.3. Переклад паремій еквівалентом 3.4....встановлення закономірностей їхньої мовної організації та систематизації способів перекладу на українську мову.
...прізвища ім’я по батькові українською мовою, та провідміняйте їх у Родовому відмінку. Гончар Роман Иванович, Масло Тамара Викторовна, Зоркин Федор Геннадиевич, Павленко Лилия Леонидовна, ...багато, раз; жовтий, гарячий; рука, писати; правий, берег. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...розділи, висновки та список використаної літератури. У вступі визначено мету, завдання, метод аналізу та подається коротка інформація про обрану тему. У розділі І подана історія розвитку ... У Розділі ІІІ Ми досліджуємо мову та її вплив на духовний розвиток українського народу Завершують курсову роботу висновки. Список використаної літератури містить 27 джерел.
1. Традиції вживання мовно – етикетних структур в Україні та їх сучасне використання. Форми звертання в українській мові … 3 2.
ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ ТА ПАРОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1. Шляхи виникнення та різновиди омонімів 1.2. Загальна характеристика паронімів ВИСНОВКИ ДО ...Стилістичні функції паронімів ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Робота захищена на 5.
Зробити підсумки на основі обраної літератури. Об’єктом вивчення обрано двомовну інтернет версію газети «Дзеркало тижня» (далі ДТ) / «Зеркало недели» (нижче ЗН), що пропонує одночасно два ...веб сайтів представляють інформацію двома мовами українською та російською. Через брак мовної політики, суспільних стереотипів, українська мова нині є функціонально обмеженою, що породжує процес декультураціїта створює ...
Винниченка як спроби модерного оновлення української мови 1.1. Стиль новелістики В.Винниченка 1.2. Визначення впливу модерністських течій неореалізму і неоромантизму на ...В.Винниченка “Біля машини” та “Раб краси” Розділ 2. Особливості новелістики Винниченка як спроби модерного оновлення української мови 2.1.
...статті і дослідження з історії літератури, народної творчості, театру, багато публіцистичних виступів. М. Рильського справедливо відносять до одних із найвпливовіших майстрів слова української та світової літератури.
Завдання № 1 Дайте визначення офіційно ділового стилю та назвіть його головні ознаки Завдання № 2 Оформіть документ, у якому ...
Завдання № 1 Вкажіть на особливості використання дієприслівників та дієприслівникових зворотів у ділових паперах Завдання № 2 Оформіть листа, в ...
Завдання №1 Вкажіть основні правила вживання розділових знаків та зазначте роль розділових знаків у ділових паперах.
Завдання № 1 Напишіть основні реквізити, правила складання документів з господарсько договірної та обліково фінансової діяльності. До документів з обліково фінансової діяльності відносяться: акт, доручення, розписка, список, таблиця, накладна....тариф, акт Завдання № 5 Наведіть приклади 10 зразків ділових паперів. Література
СПЕЦИФІКА ФОНЕТИЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Г. КВІТКИ – ОСНОВ’ЯНЕНКА «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА» 2.1 Становлення літературної мови: Г. ...Основ’яненко 2.2. Фонетичні особливості повісті Г. Квітки Основ’яненки «Конотопська відьма» Висновки до другого розділу ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
...три групи абревіатури, складноскорочені назви та графічні скорочення. Розшифрувати їх: Держапарат, МП, ц. р., рр., КРУ, зарплата, фінінспектор, автотранспорт, ВАТ, кг, СП ……………………………………………………………………………….. 6 Завдання 6.... Виписати 4 власне українські терміни та 4 запозичення, які належать до вашого фаху. Правопис і значення термінів іншомовного походження пояснити .. 7 Завдання 8.
Інтеграція як методичне явище та її можливості в початковій школі ……... 10 1.3. Використання інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в початковій школ.........
Особливості та розвиток суспільно політичної лексики в мові українських та російських засобів масової інформації РОЗДІЛ 2. Особливості використання суспільно політичної лексики в ...
Висвітлення проблем освіти та української мови в періодичній пресі Одещини…………………………………………………………………………….24 2.1. Проблеми дошкільного виховання та загальної середньої освіти у висвітленні періодичних ...бібліотечної галузі ……………………………………64 Висновки…………………………………………………………………………….72 Додатки …………………………………….. Список вивчених джерел та літератури ………………………………………
Завдання № 35 Перекладіть з російської мови на українську; складіть речення: прийти в негодность, путевой лист, пути сообщения, расписка в получении, расходная накладная, расходы по бюджету, ...ними речення: Кость від кості, своя кістка, добування кров’ю та кістками, на кістках (по кістках), ...
...враховуючи рівень цін, умови оплати та реальну ринкову вартість Об'єкту інвестування, з урахуванням територіального розміщення Об'єкт інвестування на ...виникнення спору 15. Інші умови 15.1 Дана Договір складена у трьох ідентичних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, ...
...місці крапок поставити пропущені слова та вирази ..................... 14 12. Перекладіть українською мовою фаховий текст ................................ 14 Використана література ............................................................................... 16
...у французькій мові отримує грамматизованну та уніфіковану форму вираження в артиклях, які оформлюють іменник. В українській мові детермінація передається більш різноманітними засобами: лексичними (займенники та інші), морфологічними (відмінки іменника), синтаксичними (...
...порівнянь у промовах військових лідерів та їх перекладу українською мовою...………………………. ..................................................................... 6 1.1. Основні типи та функції промов .......................................................... 6 1.2.... Лексичні та стилістичні засоби виразності тексту ......... ................... 11 1.3. Порівняння як засіб виразності тексту... ........................…………….. 14 1.4 Способи перекладу вираз...
Сутність та особливості передового педагогічного досвіду 3. Вивчення передового педагогічного досвіду 4. Узагальнення педагогічного досвіду 5. Критерії оцінки передового педагогічного ...6. Поширення передового педагогічного досвіду 7. Досвід роботи вчителя міста Красноармійська Донецької області з навчання української мови Висновки Список літератури
Історія розвитку та становлення державної мови в Україні 1.2. Правові засади української мови як державної мови та сучасна мовна політика в Україні ...
Завдання №1 Прочитайте та перекладіть текст українською мовою AGRICULTURAL ECONOMICS Agricultural economics is a field of economics dealing with the economic problems associated with agriculture, the efficiency ...
Дострокове припинення договору та внесення до нього змін можуть мати місце за письмовою угодою сторін. 8.7. Договір складено в двох примірниках, на ...20.05 – 6,4 грн. за 1 євро Список використаної літератури
Теоретичні основи граматичного та лексичного значення слів в українській мові 1.1 Сутність, види та значення слів 1.2 Склад сучасної української лексики ...2 Склад української лексики з стилістичного погляду Висновки Список використаної літератури
Українська антропонімія, мотиви………………..……………….…….12 РОЗДІЛ ІІІ. Семантика та видозміни власних імен..……………………………….17 ВИСНОВКИ…………………………………………….…………………….………25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………28 ВСТУП Ономастика – це ... Третій розділ присвячений семантиці та видозміні українських імен. Закінчують курсову роботу висновки. Список використаної літератури містить 26 джерел.
Очевидно, воно спричинено впливом російської мови, де цей прийменник дуже продуктивний. Щоб не зловживати прийменником по в документах, потрібно ...ятати про російсько українські паралелі. Література 1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. К.
Від упорядника ......................................З Розділ 1. НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІДНОЇ МОВИ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЯВИЩАМИ НАВКОЛИШНЬОГО ЖИТТЯ ..
в) перекладіть слова й запишіть українською мовою. Мягкий, объединение, мяч, объявлепие, матерью, пять, память, премьера, отьезд, кровью, любовью, семья, вяльш, съездить, подъезд, девять, славянский, сьесть, связать.... Прохання: поновити на роботі та стягнути з відповідача на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу. Література 1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.
Функціонування запозиченої лексики в українській мові Розділ 2. Дослідження запозиченої лексики у творах сучасних українських письменників 2.1. Лексичні запозичення у творах українських ...Закарпаття 2.2. Аналіз запозиченої лексики у творах Ф. Потушняка, І. Чендея та П. Мідянки Висновки Список літератури
...іменних односкладних речень в сучасній українській літературній мові 1.1 Науково теоретичні відомості про поняття «номінативне речення». Історія вивчення. Загальна характеристика 1.2 Ґенітивні речення, їх ...вживання припадає на формування нової української мови. Вони стали об'єктом важливих наукових досліджень минулого століття і продовжують привертати увагу мовознавців і сьогодні, оскільки вважаються багатофункціональним ...
Лексика сучасної української мови з погляду її походження і розвитку 1.2. Лексика. Зміни лексичного значення слів 1.3.... Лексичні засоби поетичної мови. 2.2. Лексичні засоби створення гумору та іронії в душах на прикладі збірки «Вишневі усмішки (сільські)» , «Мисливські усмішки».
Ти зрікся мови рідної... (Д. Павличко) …………………………………………….. 4 Завдання 2. Перекладіть українською мовою, поставивши наголоси в обох варіантах. Підкреслене слово поясніть .
Ділова українська мова: історія формування 1.1. Письменництво Київської Русі 1.2. Ділова мова після розпаду Київської Русі Розділ 2.
...В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 5 1.1. Історіографія дослідження сакральної лексики в українському мовознавстві 5 1.2. Лінгвістична природа сакральної лексики 9 РОЗДІЛ 2. ...САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 14 2.1. Стилістичні функції сакральної лексики у ліриці Ліни Костенко 14 2.2. Структурний та лексико семантичний аналіз сакральних лексем ...
Ділова українська мова: історія формування 1.1. Письменництво Київської Русі 1.2. Ділова мова після розпаду Київської Русі Розділ 2.
Використання прислів'їв та приповідок в художній літературі 8. Різноманітність тематики прислів'їв і приповідок 9. Особливості художньої форми прислів'їв та приповідок. 10.
Тимченка "Вокатив і інструменталь в українській мові", монографії В. С. Храковського та А. П. Володіна, В. Є. Гольдіна, В. П. Пронічева, проблемні статті Г. К.... ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ФОРМАЛЬНО ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ 1.1 Категорія звертання як різновид соціальних категорій модусу 1.2 Найменування осіб у ...
...як одиниці територіальної диференціації діалогічної мови 1.2. Дослідження науковців середньополіських та інших українських говорів 1.3. Специфічні риси поліських говорів Розділ 2....середньополіських говорів на прикладі назв деталей сорочки Висновок Список використаної літератури Додаток
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.