Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 50 за запитом Мовленнєва

Тенденції і перспективи розвитку теорії мовленнєвих актів 1.2. Мовленнєвий акт і його аспекти 1.3. Класифікація ілокутивних актів і ілокутивних сил Розділ 2 непрямі мовленнєві ...
Погляди вчених на проблему мовленнєвого розвитку учнів 1.2. Поняття мовленнєвих умінь та його основні форми 1.3. Мета і завдання уроків з розвитку мовленнєвих ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Загальне поняття мови та мовлення. 1.2. Основні функції, види мовлення та їх характеристика. 1.3.Особливості комунікативно мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.
Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2. Непрямі ілокуції 1.2.1. Імплікатури дискурсу як механізм створення і засіб інтерпретації непрямих ... Амбівалентність як стратегічна невизначеність мовленнєвих актів 1.3. Поняття лінгвістичної ввічливості 1.4. Концепція "лиця" та типи ввічливості 1.5.
Непрямий мовленнєвий акт як один із способів непрямої передачі змісту 2.2. Непряме мовлення героїв Ф. С.... Непрямі мовленнєві акти ми детально описали і проілюстрували прикладами. У ході нашого курсового дослідження ми зробили наступні висновки: На сучасному етапі розвитку ...
Мовленнєва розминка – необхідна складова структури уроку іноземної мови 1.1. Шляхи активізації мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови 1.2.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 2.1. Мета, методи та організація дослідження 2.2. Дослідження рівня мовленнєвого розвитку дітей на етапі констатуючого ...
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.3.... Зміст базисного компонента мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу Розділ II. ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 2.1. Константувальний експеримент 2.2. Формувальний експеримент 2.3.
Дослідження мовленнєвого розвитку підлітків 2.1. Методи дослідження мовленнєвого розвитку підлітків у віковій і педагогічній психології 2.2.
Непрямий мовленнєвий акт як один із способів непрямої передачі змісту 2.2. Непряме мовлення героїв Ф. С.... Непрямі мовленнєві акти ми детально описали і проілюстрували прикладами. У ході нашого курсового дослідження ми зробили наступні висновки: На сучасному етапі розвитку ...
Суть мовленнєвої культури в дошкільному віці 2. Особливості виховання мовленнєвої культури дошкільників і дорослих 3. Педагогічні умови виховання звукової культури мовлення у ...
Мовленнєві відмінності хлопчиків та дівчаток 3. Особливості мовленнєвого виховання дошкільників різної статі Висновок Список використаної літератури
Мовленнєві відмінності хлопчиків та дівчаток 3. Особливості мовленнєвого виховання дошкільників різної статі Висновок Список використаної літератури
... Мовленнєва діяльність – активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою.
Особливості мовленнєвого розвитку дошкільниківу процесі формування елементарних математичних уявлень під час використання ігрового методу навчання Розділ 2. Дослідження особливостей мовленнєвого розвитку дітей у процесі формування ...
Вступ 1. Актуальні проблеми мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку 2. Розвиток лексичного запасу і граматичної будови ...
Вступ 1. Теоретичні основи уроків розвитку зв’язного мовлення в школі 1. 1. Основні напрямки роботи розвитку мовлення і принципи мовленнєвої піднотовки молодших школярів 1. 2.
ВСТУП Розділ I. ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 1.1....комунікативних вмінь дітей в процесі мовленнєвого спілкування з вихователем Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ 2.1. Організаційні основи експериментальної роботи 2.2.
Поняття про мовленнєву ваду. Співставлення норми та патології. З. Основні періоди нормального мовленнєвого розвитку дитини. 4. Анатомо фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності.
Поняття мовленнєвої діяльності ..........43 ЛЕОНТЬЄВ 0.0. Суспільні функції та функціональні еквіваленти мови як проблема мовленнєвої діяльності ......44 БОГУПІ А.М.
Навчально мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку Розділ 3. Мовленнєве спілкування як діяльність § 1. Спілкування і комунікація: спільне І відмінне § 2.
Психолого педагогічні особливості навчання іншомовної мовленнєвої компетенції 1.1. Навчання мовленнєвої компетенції як стратегічний напрям модернізації освіти 1.2. Психологічні особливості навчання іншомовної мовленнєвої компетенції 1....
Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку 1.3. Особливості спілкування дитини дошкільного віку з дорослими та однолітками 1.4.... Методи і прийоми навчання мовленнєвому спілкуванню в ДНЗ. 1.6. Організація спілкування вихователя з дітьми Розділ II. Пошуково педагогічна робота щодо розвитку мовленнєвого спілкування 2....
...аудіювання і говоріння як вид мовленнєвої діяльності в початкових класах. 2.2. Робота над переказами в початковій школі. 2.3. Робота над творами в початковій школі....Кожна людина повинна навчатися такої мовленнєвої діяльності, яка б забезпечувала різні сфери її спілкування. Важливість цього завдання пояснюється в шкільних програмах з української мови спеціального розділу – ...
Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2. Непрямі ілокуції 1.2.1. Імплікатури дискурсу як механізм створення і засіб інтерпретації непрямих ... Амбівалентність як стратегічна невизначеність мовленнєвих актів 1.3. Поняття лінгвістичної ввічливості 1.4. Концепція "лиця" та типи ввічливості 1.5.
В значній кількості мовленнєвих проявів є спеціальні засоби формального вираження адресата мовлення. Такі одиниці мовлення та конструкції, до складу яких вони входять, віддавна привертали ...постійну увагу і дослідників проблем мовленнєвого етикету. У другій половині ХХ століття бурхливо розвиваються дослідження мовних явищ під прагматичним кутом зору.
...є його еліптичність, наявність "готових" мовленнєвих одиниць, слів заповнювачів пауз, а також (в англійській і французькій мовах) так званих стягнених форм.... У діалозі широко вживаються "готові" мовленнєві одиниці. їх називають "формулами", "шаблонами", "кліше", "стереотипами". Вони використовуються для висловлення вдячності, обміну привітаннями, поздоровленнями, для привернення уваги співрозмовника на ...
...є його еліптичність, наявність "готових" мовленнєвих одиниць, слів заповнювачів пауз, а також (в англійській і французькій мовах) так званих стягнених форм.... У діалозі широко вживаються "готові" мовленнєві одиниці. їх називають "формулами", "шаблонами", "кліше", "стереотипами". Вони використовуються для висловлення вдячності, обміну привітаннями, поздоровленнями, для привернення уваги співрозмовника на ...
...головна увага приділялася формуванню окремих мовленнєвих умінь та навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної ...ситуаціях з метою реалізації власне мовленнєвих завдань. В систему сучасної лінговодидактики входять такі структурні компоненти: це насамперед мовленнєва компетентність, як одна з ключових Список використаної літератури ...
...виробничих завдань, які потребують відповідних мовленнєвих умінь. Необхідність враховувати зв’язки між різними науками переконливо доводив ще давньогрецький філософ Платон. Універсальну для свого часу теорію про ...міжпредметних зв’язків з подальшою мовленнєвою реалізацією. Робоча гіпотеза полягала в припущенні: ефективність розвитку зв’язного мовлення у учнів початкових класів значно підвищиться, якщо пропонована методика ...
...метою; в) врахування індивідуальних відмінностей мовленнєвого досвіду; г) здійснення мовленнєвого контролю; д) володіння мовленнєвою ситуацією. Завдання дослідження: • проаналізувати науково методичну літературу з даного питання; • з’ясувати ...
Навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності 2.2. Навчання діалогічного та монологічного мовлення Розділ ІІІ. Навчання читання 3. 1. Суть читання та його психофізіологічні механізми ... Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності Розділ ІV. Навчання письма 4.1. Письмо і писемне мовлення 4.2. Навчання техніки письма 4.3.
...головна увага приділялася формуванню окремих мовленнєвих умінь та навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної ...ситуаціях з метою реалізації власне мовленнєвих завдань. Список використаної літератури Додатки
Мовленнєвий етикет українців. Його особливості Завдання №1 Заява. Її реквізити. Складіть зразок однієї з заяв: а) про вступ до навчального закладу; ...
ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ........................................................................... 6 1.1 Психолінгвістичні основи розвитку мовлення в початкових класах ……… 6 1.2.
Зміст мовленнєвої компетенції дошкільників 4. Форми навчання рідної мови дітей дошкільного віку Висновки Література
...1 Теоретичні засади понять культури мовленнєвого спілкування. 1.2 Дослідження проблеми формування культури мовленевого спілкування в теорії дошкільної освіти 1.3.
Мовленнєві одиниці в процесі комунікації 2.2 Експресивність афоризмів Висновки до другого розділу ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Виявлення творчості дітей з мовленнєвими порушеннями 2.2. Розвиток творчої особистості 2.3. Розвиток основних стадій творчого мислення дітей з порушенням мовлення 2.4.
...комунікативних вмінь дітей в процесі мовленнєвого спілкування з вихователем Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ 2.1. Організаційні основи експериментальної роботи 2.2.
Зміст і методи навчання художньо мовленнєвої діяльності дітей 5 ти річного віку … 16 Розділ II. ПОШУКОВО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЕСТЕТИЧНИХ СПРИЙМАНЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ В ...
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 2.1. Дослідження початкового рівня розвитку мовлення на етапі константувального експерименту 2.2.
...переказу 46 Письмовий переказ як мовленнєва вправа 46 Орієнтовна система роботи з навчання письмових творів 54 Необхідний теоретичний мінімум про текст 54 Навчання письмових творів 62 ...
...мовами як важливий компонент професійно мовленнєвої компетенії юриста//Наукові статті та тези наукових повідомлень за матеріалами Круглого столу "Проблеми інформаційного суспільства:соціально правовий аналіз", 28 лютого ...
...55 Робота над іншими видами мовленнєвої діяльності в період навчання грамоти .... 61 Післябукварний період … 82 Схема аналізу Букваря .. 86 Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі ...
...чуйність та стійкість, 8) розвинутий мовленнєвий слух; 9) довготривала пам'ять, 10) гнучкість, 11) спостережливість, 12) воля, 13) великий обсяг і розподіл уваги, 14) культура педагогічної ...
...їх зафіксували і як факти мовленнєві, і як такі, що дотичні до царини мови1». Досліджуючи мовний образ означеного поета, ми доповнюємо картину національного мовно культурного простору ...
Підліткова мовленнєва субкультура. 50) Особливості спілкування підлітка з батьками, вчителями, однолітками. 51) Формування та розвиток особистості підлітка.
самостійна музична, театралізовано ігрова, художньо мовленнєва, зображувальна 2. трудова, театралізовано ігрова, зображувальна, музична 3. самостійна музична, навчальна, ігрова, трудова 4. правильної відповіді немає 87.

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.