Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 106 за запитом Мовна

Мовна картина світу та лінгвокультурний концепт 1.1. Лінгвокультурний концепт як одиниця мовної картини світу 1.2.
Мовна картина світу і мовний образ 1.1. Історія виникнення понять, основні аспекти дослідження 1.2.
Основні засади проблеми мовної стійкості 2. До проблеми мовної стійкості українців Висновок Список використаної літератури
Особливості використання мовних форм в діловому листуванні 2.1. Загальні методичні рекомендації при написанні ділових листів 2.2. Використання мовних зворотів та штампі в ділових ...
...поняття агресії та способи його мовного вираження……... 1.2 Актуальні проблеми двомовної лексикографії під кутом зору сучасних наукових парадигм …………………………………………….. 1.3 Англо український довідник правоохоронця як ... 2.1 Способи мовного вираження агресії в англійській та українській комунікативних культурах………………………………………………… 2.2 Лексикографічний портрет індикаторів агресії в англо українському довіднику для правоохоронців…………………………….
Вступ 1. Мовний апарат. Професійно гігієнічні вимоги до нього. 2. Фізіологічна основа мовлення – дихання. 3. Основні властивості голосу.
1. Основні етапи становлення сучасної української мови. Сутність поняття «мовна норма» … 3 2.
Варіант №5 1. Усне літературне мовлення. Особливості мовного етикету. 2. Мовні штампи та канцеляризми в українській мові. 3.
Вступ Розділ 1. Діалог як одна з форм розвитку мовної діяльності учнів 1.1.
План роботи: 1. Політична свідомість: сутність поняття та її структурні елементи у складі політичної культури 2. Політичний досвід 3. Образна та мовна символіка
Лінгвокультурний концепт як одиниця мовної картини світу 1.2. Ментальність концепту у площині національно мовної картини світу Розділ ІІ. Лінгвокультурні особливості концепту кольороназв в англомовній ...
Мовна політика європейських держав в українській системі навчання: методи викладання, що ведуть до інтенсифікації процесу навчання.ст 1.2.... Мовна розминка.ст 2.2. Групова бесіда.ст 2.3. Представлення граматичного матеріалу.ст 2.4.
...існує гостра потреба у підвищенні мовної якості друкованих текстів обома мовами, що, функціонуючи в одному інформаційному просторі, не може не зазнавати інтерферентного впливу. Мета полягає у вивченні мовної якості медійних текстів, у дослідженні ...
...матеріалу, розвитку пізнавальних здібностей дітей, мовних умінь і навичок, вдячний матеріал для здійснення виховання на уроках мови. При використанні зорової безпосередньо мовної наочності сприйняття мовного матеріалу здійснюється ...
Неологізми як мовна універсалія: дефініція, типологія…………………....6 1.2. Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку словникового складу мови………………………………………………………………..…11 РОЗДІЛ ІІ....мові, а також і суто мовними потребами (дія закону економії мовних засобів). Такі слова отримали назву – неологізми. Процес появи неологізмів є невпинним, він присутній у кожній ...
...спроби синтаксичної інтерпретації названих елементів мовної структури. Найактивніше обговорюють в мовному сенсі синтаксичні зв’язки аналізованих форм імен та дієслова з іншими елементами речення та речення ...
...відчизняними стали причиною причиною процесу мовного запозичення. Цей процес не піддаються насильницькому стримуванню і його результатом є може стати повна заміна деяких лексичних одиниць української мови ... Лінгвісти порізному оцінюють процес мовного запозичення та глибину проникнення найновіших англіцизмів в українську мову, це процес визваний історичними та мовними факторами, і лише подальший розвиток ...
Вступ Розділ i сутність механізму опосередкування емоцій На мовному рівні 1.1. Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2. Вираження емоцій мовними засобами,як один із способів ...
Вступ Розділ i сутність механізму опосередкування емоцій На мовному рівні 1.1. Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2. Вираження емоцій мовними засобами як один зі способів ...
...українська, розвивається за рахунок свого "мовного андеграунда", своїх напівзаконних паростків – чисельних професійних, молодіжних, злодійських, кримінальних жаргонів – соціальних діалектів. Армія, в'язниця, вулиця, студенство, богема – справжні цехи ...парадигмою культурного, духовного та власне мовного існування українського етносу; сутнісні рецепції у площині мовної ситуації та стратегії комунікативної потужності української мови на фоні мовної картини світу.
...зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ 3....навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, тобто формування особистості, яка адекватно, вільно і ...
Фразеологічна одиниця особливий тип мовного знака 1.1Основні онтологічні риси знака 1.2. Фразеологізми на зразок словосполучення 1.3. Фразеологізми з граматичною структурою речення Висновки ...вивчення проблем національно культурної семантики мовних одиниць дало підставу для спростування тверджень про повну асемантичність власних назв, що дозволило детальніше дослідити семантичну структуру етнонімів як особливих ...
...зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ 3....навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, тобто формування особистості, яка адекватно, вільно і ...
Місце мови серед явищ мовної діяльності ... 13 КРАСНОГОРСЬКИЙ М.І. Вища нервова діяльність дитини . . .17 ШАЖЕ Ж. Егоцентричне мовлення.....................18 РУБІНШТЕЙН С.Л. Мовлення.... Періодизація мовного розвитку.....340 ЛАДИЖЕНСЬКА Т.О. Поняття «усне мовлення» в лінгвістичній літературі .....344 СКАЛКІН В.Л. Особливості діалогічного мовлення.....
Потебня писав: „Мовна індивідуальність вирізняє людину як особистість, і що яскравіша ця особистість, то повніше вона відображає мовні якості суспільства....мови ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: розглянути проблему мовної ситуації та мовної політики в Україні розкрити питання функціонування мови у політиці проаналізувати особливості тематичної спрямованості україномовних та російськомовних видань ...
Сучасна концепція мовної освіти в Україні вимагає викладання мови на якісно новому рівні, з орієнтацією на класичні загальноосвітні та новітні пріоритети: демократизацію, гуманізацію, ...мовлення є важливою умовою формування мовної особистості, з одного боку, і становлення її духовних цінностей – з іншого. Однією із стрижневих проблем сучасної лінгводидактики є пошуки шляхів ...
...мові, взаємозв’язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням. Стійке сполучення, що являє собою змістову цілісність і відтворюється в процесі мовлення, називається фразеологізмом....пізнання самої мови, для вдосконалення мовної майстерності людини і підвищення мовної культури. Фразеологія, як мова взагалі, є надійною схованкою здобутків культури, звичаїв, прагнень і сподівань народу, ...
Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі. Мовна освіта повинна забезпечувати інтелект державі.
Засоби реклами 1.1 Мовний засіб 1.2 Особливості мови реклами 2. Мова сучасної реклами 2.1 Мова реклами Висновок Введення З'явилася потреба в ... Перша частина роботи присвячена мовним засобам реклами та її особливостям. У другій частині йдеться про мову і стиль реклами, зокрема про запозичених словах і про ...
Особливості мовного стилю Ліни Костенко І.2. Експресивний синтаксис у мові творів письменниці Розділ ІІ. Експресивно стилістичне у мові поетичних текстів Ліни ...— описовий вираз), — мовний зворот, який вживається замість звичайної назви певного об'єкта і полягає в різних формах опису його істотних і характерних ознак.
Особливості мовного стилю Ліни Костенко І.2. Метричний склад збірки Л. Костенко «Проміння землі» Розділ ІІ. Естетико стилістичне забарвлення поетичних текстів Ліни ...— описовий вираз), — мовний зворот, який вживається замість звичайної назви певного об'єкта і полягає в різних формах опису його істотних і характерних ознак.
Структура мовної картини світу 1.2. Слово, поняття, концепт 1.3. Концепт і символ Розділ 2. Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів ...сам не знаходиться ні в мовній, ні в культурної сферах, ні в них обох одночасно. Концепт є ментальна одиниця, Список використаної літератури
Стильові засади повтору як мовної фігури англійської мови 2.1. Повтор: види та функції 2.2. Відношення паронімії між словами, зв’язаними Стилістичним повтором....відіграють важливу роль у вивченні мовної природи повтору в цілому. Список використаної літератури
Формування мовних знань та елементарних математичних уявлень у єдності їх засвоєння та застосування у мовленні 2.2.... Види мовних завдань у структурі інтегрованого заняття з розвитку мовлення дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень Висновки Список літератури Додатки
...літературної мови користуватися всім арсеналом мовних засобів. Добре розвинуто мовлення є передумовою успішного оволодіння знаннями активної діяльності людини у будь якій сфері суспільного життя....необхідними для життя знаннями і мовними навичками. Діти приходять у школу вже з певним запасом слів і володіють усною мовою, засвоєною ними „стихійно” від людей, що ...
...баз даних, призначений для створення мовних і програмних засобів b. це комплекс мовних і програмних засобів, призначений для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами ...
це комплекс мовних і програмних засобів, призначений для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами b. елементи, призначені для створення, ведення і ...баз даних, призначений для створення мовних і програмних засобів e. Правильної відповіді тут не вказано Question 10 Адміністратор БД – a. комплекс програм для керування БД b.
Фразеологізми та прагматичні ідіоми в мовній науці 1.1. Стилістичні характеристики стійких сполучень в англійській мові 1.2. Ідеоматичність. Проблеми перекладу фразеологізмів 1.3.
Структура мовної картини світу 1.2. Слово, поняття, концепт 1.3. Концепт і символ Розділ 2. Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів ...
Структура мовної картини світу 1.2. Слово, поняття, концепт 1.3. Концепт і символ Розділ 2. Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів ...
Особливості мовного стилю Ліни Костенко І.2. Експресивний синтаксис у мові творів письменниці Розділ ІІ. Експресивно стилістичне у мові поетичних текстів Ліни ...
Фізіологічні механізми мовної діяльності підлітків 1.3. Різновиди мовлення підлітків Розділ 2. Дослідження мовленнєвого розвитку підлітків 2.1.
Особливості мовного стилю Ліни Костенко І.2. Метричний склад збірки Л. Костенко «Проміння землі» Розділ ІІ. Естетико стилістичне забарвлення поетичних текстів Ліни ...
Специфіка мовного знака. Своєрідність мови як знакової системи 5. Знаковість і одиниці мови Висновок Список використаної літератури
СПІВВІДНОШЕННЯ СИМВОЛІЧНИХ І ПРИРОДНО МОВНИХ СИСТЕМ ЯК ЧИННИК, ЩО ВИЗНАЧАЄ ХАРАКТЕР КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ РОЗДІЛ 2 ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛФАВІТУ ДЕВАНАГАРІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ...
...види, вимоги до його підготовки, мовна специфіка. 2. У поданих синонімічних рядах визначити домінанту. Пояснити відмінності між словами. Скласти речення правознавчого спрямування.
Стильові засади повтору як мовної фігури англійської мови 2.1. Повтор: види та функції 2.2. Відношення паронімії між словами, зв’язаними Стилістичним повтором.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.