Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 326 за запитом НЕОБОРОТНИХ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 9 1.1 Необоротні матеріальні активи як економічна категорія 9 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з ...
Малоцінні необоротні матеріальні активи та особливості їх функціонування у фінансово господарській діяльності підприємства 1.1 Малоцінні необоротні матеріальні активи як об’єкт ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна категорія необоротних матеріальних активів 5 1.2. Передумови раціональної організації обліку необоротних матеріальних ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління необоротними активами підприємства 1.1. Сутність необоротних активів та їх значення в діяльності підприємства 1.2.
Теоретичні та методичні основи аналізу необоротних активів підприємства 1.1. Поняття та характеристика складових елементів необоротних активів 1.2. Нормативно законодавче регулювання та проблеми аналізу необоротних ...
Теоретична частина: «Облік фонду в необоротних активах та фонду в МШП» 1.1. Облік фондів бюджетних установ 1.2. Склад, класифікація оцінка й завдання обліку необоротних активів 1.3.
Стан обліку необоротних активів 2. Аналіз недоліків необоротних активів 3. Підвищення ефективності обліку необоротних активів Висновки Список використаних джерел
В роботі зібрані матеріали з різних достовірних джерел, згідно до чинного законодавтва та ПС БО, робота включає теоретичну ... В роботі зібрані матеріали з різних достовірних джерел, згідно до чинного законодавтва та ПС БО, робота включає теоретичну частину, яка охаректеризовує повний облік необоротних активів, а також практичної частини, яка складається із створення ПП та введення його в підприємницьку діяльність, тобто виготовлення продукції
“Модернізація необоротних активів” b. “Ліквідація необоротних активів” c. “Введення експлуатацію” Question 4 Документу паперової форми 03 6 “Інвентарна картка обліку основних засобів" ...
Класифікація інших необоротних активів. 2. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів. 3. Облік зносу інших необоротних активів. 4.
...отримати від ліквідації або реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання із врахуванням витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією b....отримати від ліквідації або реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання за мінусом витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією c.
...підприємства поділяються на оборотні та необоротні активи. Оборотні активи це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для ... Зокрема, необоротні активи є найменш мобільною частиною майна підприємства, основна відмінність якої полягає в багаторазовому використанні в процесі господарської діяльності і частковій ...
Збільшення показала лише стаття Інші необоротні матеріальні активи, які зросли на 18209,8 тис.грн. або 68,02%. В 2008 році порівняно із попереднім роком зростання ... або 78,22%, інших необоротних матеріальних активів на 84896 тис.грн. або 188,73%, малоцінних і швидкозношувальних предметів на 16129,9 тис.грн.
...структурі балансу і порядку розподілення необоротних активів у частині нерухомості, розподіляючи її на інвестиційну, операційну, необоротні активи, утримувані для продажу. Варто також зауважити, що структура вітчизняного ...
...і завдання аудиту операцій з необоротними активами 2. Предмет, об'єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними активами 3. Способи вивчення операцій з необоротними активами ...
Характеристика методів нарахування амортизації необоротних активів 3. Огляд нормативно правової бази державного регулювання амортизації необоротних активів та спеціальної літератури з теми дослідження 4.
...1) Скласти програму проведення аудиту необоротних активів (основних засобів, нематеріальних актинів, інших необоротних активів) за наступною схемою, таблиця Таблиця 4. Програма аудиту необоротних активів № п/п ...
Аналіз ефективності використання необоротних активів 84 ВИСНОВКИ 98 ЛІТЕРАТУРА 101 ВСТУП Актуальність теми. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують удосконалення управління оборотними активами....в чому залежить від відів необоротних активів, їх ролі у виробничому процесі, а також від кількості їх використання. Велике значення для організації обліку необоротних активів має ...
...інвестори будуть байдужі щодо співвідношення необоротних та оборотних активів підприємства 6. Згідно з моделлю оцінки дохідності активів (CAPM): ринкова ціна окремих акцій залежить від їх розрахункового (...основні чинники: структура капіталу; величина необоротних активів; показник абсолютної ліквідності; cash flow від фінансової діяльності підприємства 46. У відповідності до концепції про нейтральність дивідендної політики: найбільш ...
...доходу, валового і чистого прибутку,необоротних активів, а в 2010 році всі ці показники значно зменшуються. Але в 2009 і 2010 роках зростають оборотні активи, вартість ...в більшому ступені складалось з необоротних активів, а в 2009 і 2010 роках значно переважали оборотні. В 2009 році необоротні активи ненабагато зросли, а в 2010 ...
Відображено собівартість реалізованих необоротних активів(10000грн) 4. Відображено витрати від уцінки необоротних активів(2000 грн) 5. Відображено витрати пов”язані з недостачею необоротних активів (...
Мета, завдання і процедури аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій. 48. Принципи побудови графіку беззбитковості, взаємозв’язку «обсяг прибуток» та маржинального доходу. 49.... Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів. 62. Аудит витрат (доходу) з податку на прибуток. 63. Навести відмінності між поняттям «довгострокова нижня межа ціни», « короткострокова нижня ...
При цьому збільшення показала вартість необоротних активів на 304,5 тис.грн. в 2007 році і на 459,2 тис.грн. в 2007 році....44,17%; коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,4 тис.грн.(15,77%) в 2006 році і на 128 тис.грн.
...відбулося переважно за рахунок зменшення необоротних активів. Абсолютна величина зниження в необоротних активах становила 679 тис. грн., або 8,6 % їх річної величини.
...відбулося переважно за рахунок зменшення необоротних активів. Абсолютна величина зниження в необоротних активах становила 679 тис. грн., або 8,6 % їх річної величини.
...у результаті інвестиційної діяльності (придбання необоротних активів – 2202,0 тис. грн., та скорочення реалізації необоротних активів на 607,0 тис. грн.). Тобто, товариство намагається поновити застарілі об’єкти ...
Облік основних засобів та інших необоротних активів на малих підприємствах 2. Задача Мале підприємство «Дніпро» займається виробничою діяльністю і веде облік з використанням спрощеного плану рахунків ...засоби 39 350 13 Знос необоротних активів 5 250 20 Виробничі запаси, всього, у т.ч.: 7 400 – сировина і матеріали 7 250 – МШП 150 23 ...
...податковому і фінансовому обліку Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі). Земля — це актив, що на нього не нараховується амортизація, оскільки строк її ... За кожним об’єктом необоротних активів банк визначає вартість, яка амортизується. Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’...
...1) Скласти програму проведення аудиту необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів) за формою таблиці 2) Виконуючи завдання, необхідно провести аналіз руху та наявності ...
Фінансові механізми управління оборотними та необоротними активами підприємства Розділ 2. Аналіз активів підприємства ват «монфарм» за 2006 2008 р.р 2.1.... Аналіз необоротних та оборотних активів на ВАТ "Монфарм" Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення політики управління активами ват „монфарм” та їх обґрунтування 3....
Особливості оборотних і необоротних активів, що визначають їх позитивні і негативні ознаки 17. Основні етапи формування політики управління необоротними активами 19.
...їх утворення 1 Фонд в необоротних активах 11000 2 Знос необоротних активів 334 3 Доходи спеціального фонду 100 4 Виробничі запаси 94 5 Поточний рахунок для ...
...матеріальних цінностей 2814,4 13332,0 Необоротні активи 12644,5 2716,3 Поточні зобов'язання 5319,7 153408,0 Кредиторська заборгованість 5169,7 153408,0 Чистий прибуток, (збиток) 81,0 (... Необоротні активи 8 000 1. Статутний капітал 800 2. Оборотні активи 5 000 2. Додатковий капітал 2 200 3.
...1) Скласти програму проведення аудиту необоротних активів (ос¬новних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів) за формою таблиці 1. 2) Виконуючи завдання, необхідно провести аналіз руху ...
Процес відновлення поза оборотних (необоротних) активів підприємства.29 2.3. Ефективність використання поза оборотних (необоротних) активів підприємства..............................................................................................................35 Розділ 3.
...вартості оборотних і зниження вартості необоротних активів, зниження вартості власного капіталу і збільшення залученого, зниження доходу, собівартості, валового і чистого прибутку, продуктивності праці в 2009 році ...72%, 0,67% та 0,78%), малоцінні необоротні матеріальні активи (1,66%, 1,41% та 1,3%). Коефіцієнт зносу виробничих потужностей в 2008 2009 році завдяки вчасному оновленню ...
...4 116,4 2 Інші необоротні активи 070 13,6 13,4 3 Виробничі запаси 100 53,8 2,5 4 Готова продукція 130 – 6,3 ...1 – 2 Коригування на амортизацію необоротних активів 020 5,3 X 3 Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 10,4 – ...
...якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Операційна оренда це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу ...на таких рахунках: 01 “Орендовані необоротні активи”, 23 “Виробництво” 31 “Рахунки в банках”, 641 “Розрахунки за податками”, 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “...
...підприємстві свідчать зниження майна, вартості необоротних активів, власного капіталу, чистий збиток тощо. Проведений аналіз фінансового стану вказав на те, що підприємство має низьку ліквідність, є фінансово ...Таблиця 2 Динаміка і структура необоротних активів підприємства Таблиця 3 Аналіз динаміки і структури оборотних засобів підприємства Таблиця 4 Оцінка динаміки і структури власного капіталу Таблиця ...
Необоротні активи Нематеріальні активи залишкова вартість 010 7 Первісна вартість 011 13 знос 012 6 Незавершене будівництво 020 62 Основні засоби ...Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 8 Гудвіл при консолідації Всього за розділом 1 080 20376 2. Оборотні активи Запаси: Виробничі запаси 100 3404 ...
...показав, що зростає вартість майна, необоротного, власного і позиченого капіталу, негативним є значнея зменшення в 2010 році валового і чистого доходу, собівартості та чистого прибутку....в майні та в вартості необоротних активів Таблиця 6 Оцінка стану основних фондів підприємства за його елементами Таблиця 7 Оцінка показників, що характеризують оновлення і вибуття ...
...це свідчить зниження вартості майна, необоротних і оборотних активів, власного і залученого капіталу, зниження чистого доходу, в 2009 році значно знижується також і валовий прибуток, спостерігається ...обладнання, транспортні засоби та малоцінні необоротні активи, і знос є критичним. На підприємстві оновлення основних фондів йде за рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень.
...засвідчив, що зростає вартість майна, необоротних активів, знижується вартість оборотних активів, зростає власний капітал, залучений капітал. Аналіз фінансових результатів показав, що дохід в 2009 році знижується, ...що найбільшу питому вагу мають необоротні активи – від 56 до 69,67%, в структурі пасивів – власний капітал – від 66,41 до 74,16%, тобто структуру балансу ...
...Основні засоби 249130 13 Знос необоротних активів 81086 201 Сировина і матеріали 24030 203 Паливо 1040 23 Виробництво 10338 22 МШП 3200 26 Готова продукція 60565 ...податковий метод вартісна межа малоцінних необоротних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання у розмірі 100% вартості списання виробничих запасів у виробництво і ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 1, Службовці 75 8,1...
...протязі 2005 року значно знизилися необоротні активи, грошові кошти та зросли дебіторська заборгованість та товари. Якщо така тенденція до зменьшення грошових коштів та зростанню товарів на ...виробничі запаси, запаси готової продукції, необоротні активи), прискорення оборотності активів веде до скорочення потреби в них. Для скорочення нормативу поточних активів необхідно використати математичні економічні моделі ...
грн Значення Необоротні активи 111,1 Основні засоби 86,6 Довгострокові фінансові інвестиції 22,1 Інші необоротні активи 2,4 Оборотні активи 143,...
грн Значення Необоротні активи 120,3 Основні засоби 101,9 Довгострокові фінансові інвестиції 14,4 Інші необоротні активи 4,0 Оборотні активи 94,4 ...
...році, за рахунок : зростання вартості необоротних активів на 220 тис.грн. або 11,65% в 2008 році і зменшується на 406 тис.грн....структури майна підприємства (оборотних і необоротних активів) Таблиця 2.7 Оцінка динаміки та структури основного капіталу за його видамиРис.2.2 Динаміка змін основного капіталу за ...
...року На кінець року 1 Необоротні активи 15830 18000 2 Запаси і затрати 12670 12400 3 Грошові кошти та інші активи 7300 8420 4 Розрахунки та ...року На кінець року 1 Необоротні матеріальні активи 35830 48000 2 Запаси, затрати та дебіторська заборгованість 22670 19400 3 Грошові кошти, їх еквіваленти та інші активи ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.