Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 84 за запитом Навчально-виховна

Теоретичні основи управління навчально виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. 1.1 Загальна характеристика навчальних закладів нового типу……………….…9 1.2 Історичний аналіз досвіду ...3 Сутність і зміст управління навчальновиховною діяльністю навчального закладу нового типу……………………………………………………………..…36 Висновки до І розділу……………………………………………………………...47 Розділ ІІ. Дослідження процесу управління навчальновиховною діяльністю .....
Начально виховний процес у дошкільних закладах 1.1. Сутність навчально виховного процесу у дошкільних закладах 1.2.
Організація навчально виховного процесу при роботі з обдарованими учнями 2.2. Диференціація та індивідуалізація навчально виховного процесу 2.3....здібних учнів, а також роль навчально виховного процесу при становленні їх особистості. Предмет дослідження – значення соціального середовища у формуванні особистості учня; роль педагогів та сім’ї ...
...З ВИКОРИСТАННЯМ КОП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ШКОЛІ 1.1. Поняття нових інформаційних технологій навчання 1.2. Задачі та технічне забезпечення навчання в комп’...З ВИКОРИСТАННЯМ КОП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ У ШКОЛІ 1.1. Поняття нових інформаційних технологій навчання 1.2. Використання сучасних інформаційних технологій в освіті і ...
Проблеми удосконалення навчально виховного процесу школи в напрямку розвитку індивідуальності учня 3. Розвиток особистості учня як індивідуальності через систему особистісно орієнтованого навчання Висновок ...
...ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВНІ «ВЧИТЕЛЬ УЧЕНЬ» 1.1 Історіографія проблеми організації спілкування на рівні «вчитель учень» 1.2.
...з використанням коп’ютера в навчально виховному процесі в школі 1.1. Поняття нових інформаційних технологій навчання 1.2. Задачі та технічне забезпечення навчання в комп’...
...вчителя та його роль у навчально виховному процесі 5 1.2. Структура педагогічного авторитету 8 Розділ ІІ. Експериментальна частина дослідження 18 2.1.
Вступ І Розділ. Характеристика діяльності загальноосвітньої школи інтернату І ІІ ст. м. Сміли 1.1.
І. Вступ. Вплив гри на розвиток молодшого школяра ІІ. Основна частина 1. Класифікація ігор 2.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 1.1.
Вступ ………………………………………………………………………… 3 Розділ I. Головні аспекти методичної роботи в системі дошкільної освіти .…… 6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ..8 1.1.
10 Урок як основна форма навчально виховного процесу з рідної мови ..17 Нестандартні уроки української мови в початковій школі .. 24 Українська мова як навчальний предмет ...
навчально виховний процес e. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 13 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить ... від організації і здійснення цілеспрямованого навчально виховного процесу e. від спілкування Question 14 Балів: 1 Болонський процес – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
Виховна діяльність, яка здійснюється у навчально виховних закладах. 2. Підготовка підростаючого покоління до життя. 3. Розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, ...
Характеристика основних навчально виховних закладів системи освіти. 7.Управління і керівництво школою. Сучасні вимоги до особистості керівника. 8.Учитель школи України....Керівництво навчально виховною роботою у початкових класах загальноосвітньої школи, у сільській малокомплектній школі, у школах інтернатах. Організація діяльності ГПД. 11.
Дитячий виховний колектив, як основна змістовна форма цілісного навчально виховного процесу, ядро виховної системи. 1.1.а.
...потрібних якостей, що здійснюється в навчально виховних закладах і охоплює весь навчально виховний процес; В) це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних ...
навчально виховний процес b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. сукупність навчальних занять та різних форм ... від організації і здійснення цілеспрямованого навчально виховного процесу c. від кількості прочитаних книг Question 6 Балів: 1 Яку головну мету виховання висуває сучасний навчально освітній заклад ...
...навчальних занять та різних форм виховної роботи b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. навчально виховний процес Question5 Балів: 1 Від ...
Перевірка навчально виховної роботи в групах раннього віку. 4. Перевірка навчально виховної роботи в дошкільних групах. 5.
...освіти є найважливішою необхідністю у навчально виховному процесі сучасної початкової школи. Щоб змінити на краще стан моральності нашого суспільства, необхідно зважати, що вихованість наших учнів результат ...засвідчують, що виховує не сам виховний процес як спеціально організована дорослими діяльність, а ті щоденні, конкретні взаємини, під час яких дитина день за днем вбирає і ...
...культури спілкування молодших школярів у навчально виховній діяльності 1.2.1. Особливості шкільного колективу молодших школярів 1.2.1.1.З історії вивчення взаємовідносин у дитячих ...
...віку та їх врахування у навчально виховному процесі. 5. Роль педагога в сучасному суспільстві. Педагогічна кваліфікація. Загальна і професійна культура педагога. Самовиховання творчої індивідуальності педагога. 6.... Виховна справа як вид організації контрольної діяльності школяра. 15. Сутність процесу навчання: структура, функції, закономірності, принципи.
Реалізація їх у навчально виховному процесі школи. 34. Учнівський колектив як суб'єкт виховного процесу. 35. Проблема діяльності дитячих та юнацьких організацій на сучасному ...
Посилення виховної функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім'ї, довкілля розглядається ...умови комплексної реалізації інноваційних форм громадянського виховання учнів у навчально виховному процесі та позакласній виховній роботі.
...елементи інтегрованого підходу до організації навчально виховного процесу у вищій школі втілені в практичну діяльність. Доведено, що інтегрований підхід у навчанні сприяє розширенню соціально пізнавального досвіду ...
Форми організації навчально виховного процесу молодших школярів 1.2. Теоретичний аналіз систем методів навчально виховного процесу молодших школярів Розділ ІІ.
Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5. Організація служби охорони праці в навчально виховних закладах Висновки ...
Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5. Організація служби охорони праці в навчально виховних закладах Висновки ...
Застосування сюжетно рольової гри у навчально виховній роботі з дітьми дошкільного віку 2.1. Суть сюжетно рольової гри 2.2. Особливості використання сюжетно рольової гри у ...
...зазначене вище, доходимо таких висновків: − навчально виховний процес є не лише сукупністю послідовних і взаємопов’язаних дій педагога і вихованців, що спрямовані на свідоме і міцне ...суб’єктні взаємовідносини між учасниками навчально виховного процесу – важлива педагогічна умова розвитку творчої активності як вихованців, так і педагогів; − найвищий рівень розвитку суб’єкт суб’єктних ...
...і оцінювання ходу та результативності навчально виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітніх закладах переважно використовуються другорядні зовнішні показники, що легко піддаються вимірюванню.... Це негативно впливає на навчально виховний процес та на взаємодію вчителя та учнів. Тому навчальний предмет "Фізична культура" сприяє підвищенню не лише рівня фі зичної ...
...ЛІТ є загальна конференція учасників навчально виховного процесу, що скликається не менше одного разу на рік. У період між конференціями діє Рада ЛІТ....досягнення визначеною кінцевою результату в навчально виховному процесі. У процесі аналізу нами було розроблено орієнтовну номенклатуру справ у ліцеї інформаційних технологій, яка наводиться у таблиці 2.
...студентів і їх урахування в навчально виховній роботі Питання: 1. Дайте визначення поняття «виховання». 2. Чи вичерпується функція викладача у ВНЗ передачею інформації? 3.
Адаптація до навчально виховної роботи протягом І го року діяльності Розділ 4. Основні соціально педагогічні фактори, які полегшують адаптацію до вчительської роботи в ...
...дітей до школи у дошкільних навчально виховних за кладах……………………………………………………20 Розділ ІІ. Методики дослідження психолого педагогічної готовності дитини до навчання у школі. 2.1.
Духовні цінності особистості у виховному діапазоні 2.2. Виховання особистості молодшого школяра на національних традиціях 2.3. Тренінг як комплексний метод розвитку особистості Висновки ...переоцінці світоглядних орієнтацій, активізувало пошук нових форм та методів навчально виховної роботи з учнями.
Духовні цінності особистості у виховному діапазоні 2.2. Виховання особистості молодшого школяра на національних традиціях 2.3. Тренінг як комплексний метод розвитку особистості Висновки ...учнів молодшого шкільного віку відіграє школа, де під час навчально виховної роботи на уроках, в позаурочний ...
...що веде навчаль¬ну і виховну роботу з учнями у загальноосвітніх школах різних типів». Але слово «учитель» вживається і в широкому розумінні — авторитет¬на мудра ...педагог як поняття загальніше. Педагог — це фахівець, який займається навчально виховною роботою в школі чи дитячому ...
...викликають зміни в освіт¬ньо виховній галузі. Сучасний період розбудови Української незалежної дер¬жави і переходу до ринкової економіки викликає багато проблем, серед яких трудова ...періоди намагалися досягти максимального ефекту за рахунок уведення в навчально виховний процес школи трудового навчання, виробничого ...
...й, нарешті, мети й завдання навчально виховної роботи в цілому. Оскільки прийоми викладання пейзажного живопису виробляються відповідно до матеріалу викладання, то в кожному шкільному предметі є ...
Виховний захід для учнів 6—7 х класів Квіти Одещини. Сторінками Червоної книги України. Висновки. Використана література....з шляхів вирішення цього питання;  розглянути можливості використання у навчально виховному процесі з біології червонокнижних рослин,  ...
Таємниці народної медицини: виховний захід для учнів середнього шкільного віку. 4.2. Методика проведення уроку на тему: Клас однодольні. Родина лілійні....лікарськими рослинами як реабілітаційно профілактичним засобом;  створити технології організації навчально виховної роботи з ознайомленням дітей з ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ДИДАКТИЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВЕ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 1.1. Дидактична гра як форма навчання 1.2 Дидактична характеристика основних структурних елементів уроків різних типів РОЗДІЛ ...
...використання ігрових форм роботи у навчально виховній роботі з дітьми дошкільного віку 1.1. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини 1.2.
...використання сюжетно рольової гри у навчально виховній роботі з дітьми дошкільного віку 3. Педагогічне керівництво сюжетно рольовими іграми дошкільників Висновок Список використаної літератури
...1 Технології, їх значення в навчально виховному процесі 1.2 Поняття «колектив» і його вплив на формування особистості 1.3 Роль вихователя і шляхи формування суспільної ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.