Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 65 за запитом Навчальні

Ігрові автоматизовані навчальні системи……………………………...10 1.3. Контролюючі (діалогові) автоматизовані навчальні системи………..12 1.4. Комплексні автоматизовані навчальні системи……………………….15 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1. Доцільність проведення тренінгів для працівників соціальних служб 1.1....підходи, що стимулюють особистісний ріст, навчальні тренінги. У тренінговій групі одночасно можуть займатися 8 12 людей, кількість учасників може коливатися від З до 18 20.
Вступ Розділ 1. Навчальна гра як форма організації уроку іноземної мови 1.1.
...9 Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади: a. I IIрівня акредитації; b. IVрівня акредитації. c. III рівня акредитації; ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 У якому ... робочі навчальні програми; c. засоби діагностики якості вищої освіти. Question 7 Існують такі форми навчання у вищій школі: a. денна, заочна; b.
Навчальні предмети у початкових класах 25. Навчальні плани та навчальні програми для початкових класів загальноосвітньої школи.
Вирощування сільськогосподарських культур Question 9 Навчальні заклади можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації після: a. проведення акредитації b. отримання дозволу c.... вищі навчальні заклади c. Болонський процес d. система вищої освіти України Question 11 Дидактичний кредит – не є: a.
Вирощування сільськогосподарських культур Question 9 Навчальні заклади можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації після: a. проведення акредитації b. отримання дозволу c.... вищі навчальні заклади c. Болонський процес d. система вищої освіти України Question 11 Дидактичний кредит – не є: a.
...інститути, центри і відділи інформації, навчальні заклади b. органи управління, управління зі стандартизації міністерств, головні організації, науково дослідні інститути c. органи управління, управління зі стандартизації, науково ...базові організації, науково дослідні інститути, навчальні заклади Question 7 До територіальних органів Держспоживстандарту України входять: a. центри стандартизації, метрології та сертифікації, центри і відділи інформації, органи ...
Регіональні навчальні центри РОЗДІЛ 2. Організація роботи з навчальною документацією у ЦУРНЦ 2.1. Форми організації навчального процесу 2.2.... Регіональні навчальні центри використовують стандарти, які розроблені спеціально для закладів такого типу навчання. У сучасному документознавстві практично відсутні публікації щодо організації роботи ...
Перші навчальні установи України ..................................................... 2. ОСВІТА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ .......................................... 2.1. Основні ланки освіти .............................................................................. 2.2. Шляхи підвищення ефективності освіти .............................................. 2.3. Нові та альтернативні навчальні заклади України ............................... 2.4.
навчальні заклади різних рівнів акредитації c. загальноосвітні та професійні навчальні заклади Question 6 До внутрішніх факторів, що визначають стратегію розвитку освіти ...
Експертні та навчальні системи. Бази знань Практичне завдання №1 Визначити тип фінансової стійкості господарюючого суб’єкта за даними ф. № 1 «Баланс».
Навчальні заклади недержавної форми власності – важлива структурна галузь вищої освіти в Україні Розділ 1. Олександрійська філія Черкаського інституту управління – структурний підрозділ ...
Перш ніж навчальне видання стане головним джерелом знань, воно проходить через усі етапи видавничого процесу. Кожен з цих етапів регулюється відповідними державними стандартами, ...
Навчальні цілі лекції 3. Цілі розвитку особистості 4. Міждисциплінарна інтеграція 5. План та організаційна структура лекції 6. Зміст лекції 7.
Назвати навчальні курси, з якими зв’язана дисципліна «Управління трудовим потенціалом» Завдання 2 1. Що таке населення? 2.
Сучасні мультимедійні та електронні навчальні посібники 2.2. Гібридні бібліотеки 2.3. Електронні бібліотеки 2.4. Інформаційно пошукові системи Internet 2.5.
Сучасні мультимедійні та електронні навчальні технології ……………...9 1.2. Електронний навчально методичний комплекс…………………………..14 1.2.1. Можливості та обмеження електронного навчання………………..
Навчальне видання 4.6. Суспільно політичне видання 4.7. Довідкове видання 4.8. Інформаційне видання 5. Видання для дозвілля 6.
...в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий художньо технічний інститут (1926), де між іншим М.О.
...енциклопедії засвідчено: «Спеціаліст, що веде навчаль¬ну і виховну роботу з учнями у загальноосвітніх школах різних типів». Але слово «учитель» вживається і в широкому розумінні — авторитет¬...
...дошкільних навчальних закладах 2.1 Навчальні і виховні можливості рольової гри 2.2 Вимоги до рольових ігор в дошкільних навчальних закладах 2.3 Місце рольової гри ...
...в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий художньо технічний інститут (1926), де між іншим М.О.
...в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий художньо технічний інститут (1926), де між іншим М.О.
...в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий художньо технічний інститут (1926), де між іншим М.О.
...в майбутньому – всесвітньо відомі авангардні навчальні заклади ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН: Вищі художньо технічні майстерні (1920) – Вищий художньо технічний інститут (1926), де між іншим М.О.
...України ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Навчальні посібники................................................................................................................... Нормативно правові акти Періодичні видання
За якими ознаками класифікуються навчальні дисципліни з психології? 3. Назвіть основні тенденції розвитку психології у світі. 4. Які форми навчання вам відомі? 5.
Навчальні плани та програми сучасних шкіл. 19. Підручники сучасної школи. 20. Поняття про методи навчання їх функції та структуру.
...були підготовлені перші методичні і навчальні посібники, що реалізовують новий підхід. Всі нові і ще не опубліковані розробки, включаючи авторські і адаптовані для дітей тексти, оперативно ...
...і громадські установи та організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природо користувачів, активістів зеленого руху.
...прізвища, ініціали і посади: директора навчаль¬ного закладу, завідувача заочним відділенням, методиста заоч¬ного відділення та викладача дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка".
...14 18,2 93,33 – навчальні відпустки 1,4 1,6 114,29 1,4 87,5 – відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 0,8 0,...
...процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. Список використаної літератури
...процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. Однак досягти результатів у інтерактивній моделі ми можемо, тільки Список ...
Навчальне співробітництво це (за Г. Цукерман): 11. Назвіть групу, в якій наведено систему показників здатності до навчання. Виберіть правильну відповідь.
...розумово відсталих дітей у спеціальні навчальні заклади. Мета, основні завдання, проблеми. 28. Програма психолого – педагогічної діагностики відхилень розумового розвитку в практиці роботи психолого – педагогічних консультацій 29.
витком мережі навчал...них закладів різних форм власності з урахування д...мографічних прогнозів, регіонал...ної спец...фіки та потреб ринку праці, поєднан...
спеціалізовані навчальні заклади та науково дослідна установа d. митні пости Question 4 Органи доходів і зборів мають емблему та прапор, опис та ...
...частина це практикум, який містить навчальні завдання практичної спрямованості та зразки їх розв'язання, що дає змогу закріпити теоретичні знання студентів.
Крім цього були використані різні навчальні посібники.
Традиційні й нові навчальні дисципліни 4.7. Типи навчальних програм та їх розвиток у провідних країнах світу 4.7.1.
Існували приватні навчальні заклади товариства: "Praca Kobiet", заклад виховний Сестер Урсулянок, жіноча школа ім. Королеви Ядвіги, чоловіча школа ім. М.
...законодавства; г) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам; д) підтримує міжнародні контакти зі страховими об'єднаннями. 3. Тест № 11 1.
...районні відділи управлінь в областях, навчальні заклади, підрозділи внутрішніх військ та ін. br />br /> Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ ...
...та зарубіжних спеціалістів досліджуваної галузі, навчальні підручники та посібники, статті з економічної періодики, статистична інформація, отримана з Міністерства фінансів України та Державного департаменту з питань банкрутства, ...
...та зарубіжних спеціалістів досліджуваної галузі, навчальні підручники та посібники, статті з економічної періодики, правила страхування та фінансові звіти СК “ПРОВІДНА”, офіційні статистичні дані Державного комітету статистики ...
...та зарубіжних спеціалістів досліджуваної галузі, навчальні підручники та посібники, статті з економічної періодики, статистична інформація, отримана з Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України, а ...
навчальні заклади b. центри зайнятості c. посередницькі центри d. усе разом Question 21 До зовнішніх чинників, що впливають на МП, відносяться: ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.